Pháp Luật

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2022

Nhiệm vụ chính của người giáo viên là truyền thụ kiến ​​thức cho học sinh. Tuy nhiên, vai trò của giáo viên mầm non sẽ hơi khác vì đối tượng mà giáo viên mầm non hướng tới là trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Mời các bạn tham khảo bài viết vai trò và trách nhiệm của giáo viên mẫu giáo big data.

  • Tổng hợp những hành vi giáo viên không nên làm
  • Điều lệ trường mẫu giáo mới nhất
  • Cách tính lương mới cho giáo viên mẫu giáo
  • Bộ Giáo dục chưa triển khai thực hiện thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, trung học cơ sở.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật lao động 2019

– Ban hành Nghị định 52/2020 / TT-BGDĐT Điều lệ trường mầm non

– Thông tư ngày 01 tháng 01 năm 2021 / TT-BGDĐT Bộ luật Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

2. Nhiệm vụ của Giáo viên Mẫu giáo

Trẻ em mầm non là đối tượng đặc biệt phải được bảo vệ và dạy dỗ theo phương thức phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Nhiệm vụ của giáo viên mẫu giáo được quy định tại Điều 27 Nghị định 52/2020 / TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non, các nhiệm vụ của giáo viên như sau:

1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em khi đến trường.

2. Thực hiện việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo đúng chương trình giáo dục mầm non.

3. Đối xử công bằng, tôn trọng nhân phẩm của trẻ em nhằm giữ gìn phẩm chất, danh dự và danh dự của nhà giáo; Chúng tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp của bạn. Tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo và quy tắc đạo đức của nhà giáo.

4. Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học về nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em Chủ động phối hợp với gia đình trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

6. Tuân thủ các quy định của trường và các luật khác.

Giáo viên mầm non được chia thành ba lớp theo Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT và phân công nhiệm vụ riêng cho từng lớp.

  • Giáo viên Mẫu giáo Hạng III – Mã số V.07.02.26 có nghĩa vụ:

– Nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch giáo dục của nhà trường, tổ chuyên môn. Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo chương trình giáo dục mầm non. thực hiện giáo dục hòa nhập và quyền trẻ em;

– Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp Gương mẫu, đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách của trẻ em. Chúng tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

– Rèn luyện sức khỏe thể chất. Hoàn thành các khóa học và chương trình đào tạo chuyên nghiệp; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, học nghề và hướng nghiệp; Tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp. Bảo quản và sử dụng các thiết bị đào tạo được giao.

– Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Thực hiện nghĩa vụ công dân, pháp luật, các quy định của ngành giáo dục, của nhà trường và của vùng miền;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

  • Giáo viên Mẫu giáo Hạng II – Mã số V.07.02.25 có nghĩa vụ:

Ngoài nhiệm vụ của giáo viên mẫu giáo lớp 3, giáo viên mẫu giáo lớp 2 còn phải:

– Làm báo cáo viên, dạy vẽ minh họa tại các lớp giáo dục cho giáo viên mầm non từ cấp học trở lên. Hướng dẫn bạn bè đồng trang lứa thông qua các chương trình và hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Đề xuất nội dung giáo dục và các hoạt động chuyên đề trong tổ (khối) chuyên môn;

– Tham gia ban giám khảo các hội thi từ cấp trường đến cấp mầm non.

– Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như ủy ban tự đánh giá hoặc nhóm đánh giá bên ngoài. Thi nghiệp vụ, nghiệp vụ sư phạm vượt cấp trường; Tham gia hướng dẫn và đánh giá sinh viên thực tập giáo dục (nếu có).

  • Giáo viên Mẫu giáo hạng I – Mã số V.07.02.24 có các nghĩa vụ sau đây:

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mẫu giáo lớp 2, giáo viên mẫu giáo lớp 1 có những nhiệm vụ sau:

– Tham gia biên soạn hoặc biên tập tài liệu giáo dục cho giáo viên mầm non từ huyện trở lên.

– Tham gia tập huấn hoặc tư vấn, đề xuất hoặc tư vấn, hỗ trợ, chủ trì, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mẫu giáo trên cấp trường.

– Tham gia ban giám khảo các cuộc thi học sinh giỏi chữ K từ huyện trở lên.

– Tham gia các hội đồng tự đánh giá, đoàn đánh giá ngoài, hoặc phúc khảo về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục từ cấp huyện trở lên.

3. Thực trạng

hỏi: Tôi là giáo viên mầm non một trường mầm non trên địa bàn huyện Thanh Oai – Hà Nội. Tôi muốn hỏi có luật lao động nào quy định giáo viên cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho con không? Khi cô giáo đưa ra ý kiến ​​thì hiệu trưởng phản đối, cho rằng cô giáo không có trách nhiệm trong công việc.

Vậy xin cho tôi hỏi luật lao động cần những gì. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong nghề mẫu giáo và đảm bảo tốt công việc và trách nhiệm giải trình. cảm ơn!

Dữ liệu lớn muốn liệt kê và tóm tắt:Trách nhiệm của Giáo viên Mẫu giáo Như sau:

Hiện nay, trong quy định của Bộ luật Lao động 2019 không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải vay tiền nhà trường để mua điều hòa cho con. Điều lệ trường mầm non có những quy định về nhiệm vụ của giáo viên như sau:

1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em khi đến trường.

2. Thực hiện việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo đúng chương trình giáo dục mầm non.

3. Đối xử công bằng, tôn trọng nhân phẩm của trẻ em nhằm giữ gìn phẩm chất, danh dự và danh dự của nhà giáo; Chúng tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp của bạn. Tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo và quy tắc đạo đức của nhà giáo.

4. Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học về nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em Chủ động phối hợp với gia đình trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

6. Tuân thủ các quy định của trường và các luật khác.

Cũng tại Nghị định 01/2021 / TT-BGDĐT, các quy định, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại mục 2 đối với từng chức danh nghề nghiệp hạng I, II của giáo viên mẫu giáo. III.

Vì vậy, theo quy định trên, giáo viên không cần cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho trẻ. Việc chuyển nhượng tài sản giữa nhà trường và nhà giáo là quan hệ dân sự do hai bên tự nguyện, bình đẳng.

Trên đây, chúng tôi đã phân tích dữ liệu lớn để giúp bạn đọc tìm hiểu về nhiệm vụ của giáo viên mầm non năm 2022 mới nhất. Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, có thể có sự khác biệt so với những gì đã giới thiệu vì tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nhau. ở trên.

Xem các bài viết liên quan đến phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Vik News.

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2022
  • Quy định 2022 về Kiểm tra và Giám sát Công nghiệp
  • Khi nào công dân thi hành luật?

Xem thêm thông tin Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2022

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2022

Nhiệm vụ chính của nghề giáo viên là truyền thụ kiến ​​thức cho học sinh. Tuy nhiên, đối tượng giảng dạy của giáo viên mầm non là trẻ nhỏ từ 2-6 tuổi nên vai trò của giáo viên mầm non sẽ có đôi chút khác biệt. Mời các bạn tham khảo thêm bài viết vai trò và trách nhiệm của giáo viên mầm non tại Vik News
Tổng hợp những hành vi giáo viên không nên làm
Điều lệ trường mẫu giáo mới nhất
Cách tính lương mới cho giáo viên mầm non
Bộ Giáo dục chưa thí điểm bỏ biên chế giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
1. Cơ sở pháp lý
– Bộ luật lao động 2019
– Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non
– Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non
Trẻ em mầm non là đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ và giáo dục theo phương thức phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non được quy định tại Điều 27 Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non, quy định cụ thể về các nhiệm vụ của giáo viên như sau:
1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em khi đến trường.
2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.
3. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân phẩm của trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo và các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.
4. Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học về nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em; tích cực phối hợp với gia đình trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
6. Tuân thủ các quy định của Nhà trường và các quy định khác của pháp luật.
Giáo viên mầm non được chia thành 3 hạng chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT quy định cụ thể từng nhiệm vụ riêng cho từng hạng.
Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26 có các nhiệm vụ sau đây:
– Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo chương trình giáo dục mầm non; thực hiện giáo dục hòa nhập và quyền trẻ em;
– Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em;
– Rèn luyện sức khỏe thể chất; hoàn thành các khóa học, chương trình đào tạo chuyên nghiệp; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động nghề nghiệp; bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao;
– Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
– Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật, của ngành giáo dục, của nhà trường và địa phương;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.
Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25 có các nhiệm vụ sau đây:
Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Làm báo cáo viên, giảng dạy minh họa trong các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
– Đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề ở các tổ (khối) chuyên môn;
– Tham gia Ban giám khảo hội thi cấp học mầm non từ cấp trường trở lên;
– Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá bên ngoài; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá sinh viên thực tập sư phạm (nếu có).
Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24 có các nhiệm vụ sau đây:
Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;
– Tham gia bồi dưỡng hoặc tư vấn, đề xuất hoặc tư vấn, hỗ trợ, chủ trì, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non từ cấp trường trở lên;
– Tham gia Ban giám khảo hội thi cấp học mầm non từ cấp huyện trở lên;
– Tham gia hội đồng tự đánh giá, đoàn đánh giá ngoài hoặc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp huyện trở lên.
3. Tình huống thực tế
Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non của một trường mầm non trên địa bàn Huyện Thanh Oai – Hà Nội. Tôi xin hỏi có luật lao động nào quy định giáo viên cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho con không? Khi cô giáo đưa ra ý kiến ​​thì hiệu trưởng phản bác và cho rằng cô giáo không có trách nhiệm trong việc làm.
Vậy xin cho biết luật lao động cần có những quy định gì để chúng tôi có trách nhiệm và đảm bảo tốt công việc và có trách nhiệm với nghề mầm non. Cảm ơn bạn!

Vik News xin liệt kê và tổng hợp cácNhiệm vụ của giáo viên mẫu giáo như sau:
Hiện nay, trong quy định của Bộ luật Lao động 2019 không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho con em mình. Trong điều lệ trường mầm non có quy định về nhiệm vụ của giáo viên như sau:
1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em khi đến trường.
2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.
3. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân phẩm của trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo và các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.
4. Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học về nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em; tích cực phối hợp với gia đình trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
6. Tuân thủ các quy định của Nhà trường và các quy định khác của pháp luật.
Cũng tại Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định cụ thể tại Mục 2 đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I, hạng II. III.
Như vậy, từ các quy định trên, không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho trẻ. Việc bàn giao tài sản giữa nhà trường và giáo viên là quan hệ dân sự được xác lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng của hai bên.
Trên đây Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về nghĩa vụ của giáo viên Mầm non mới nhất 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên .
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2022
Quy chế kiểm tra, giám sát ngành 2022
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?

#Nhiệm #vụ #của #giáo #viên #mầm #mới #nhất

Nhiệm vụ chính của nghề giáo viên là truyền thụ kiến ​​thức cho học sinh. Tuy nhiên, đối tượng giảng dạy của giáo viên mầm non là trẻ nhỏ từ 2-6 tuổi nên vai trò của giáo viên mầm non sẽ có đôi chút khác biệt. Mời các bạn tham khảo thêm bài viết vai trò và trách nhiệm của giáo viên mầm non tại Vik News
Tổng hợp những hành vi giáo viên không nên làm
Điều lệ trường mẫu giáo mới nhất
Cách tính lương mới cho giáo viên mầm non
Bộ Giáo dục chưa thí điểm bỏ biên chế giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
1. Cơ sở pháp lý
– Bộ luật lao động 2019
– Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non
– Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non
Trẻ em mầm non là đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ và giáo dục theo phương thức phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non được quy định tại Điều 27 Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non, quy định cụ thể về các nhiệm vụ của giáo viên như sau:
1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em khi đến trường.
2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.
3. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân phẩm của trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo và các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.
4. Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học về nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em; tích cực phối hợp với gia đình trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
6. Tuân thủ các quy định của Nhà trường và các quy định khác của pháp luật.
Giáo viên mầm non được chia thành 3 hạng chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT quy định cụ thể từng nhiệm vụ riêng cho từng hạng.
Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26 có các nhiệm vụ sau đây:
– Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo chương trình giáo dục mầm non; thực hiện giáo dục hòa nhập và quyền trẻ em;
– Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em;
– Rèn luyện sức khỏe thể chất; hoàn thành các khóa học, chương trình đào tạo chuyên nghiệp; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động nghề nghiệp; bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao;
– Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
– Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật, của ngành giáo dục, của nhà trường và địa phương;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.
Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25 có các nhiệm vụ sau đây:
Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Làm báo cáo viên, giảng dạy minh họa trong các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
– Đề xuất các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề ở các tổ (khối) chuyên môn;
– Tham gia Ban giám khảo hội thi cấp học mầm non từ cấp trường trở lên;
– Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá bên ngoài; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá sinh viên thực tập sư phạm (nếu có).
Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24 có các nhiệm vụ sau đây:
Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;
– Tham gia bồi dưỡng hoặc tư vấn, đề xuất hoặc tư vấn, hỗ trợ, chủ trì, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non từ cấp trường trở lên;
– Tham gia Ban giám khảo hội thi cấp học mầm non từ cấp huyện trở lên;
– Tham gia hội đồng tự đánh giá, đoàn đánh giá ngoài hoặc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp huyện trở lên.
3. Tình huống thực tế
Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non của một trường mầm non trên địa bàn Huyện Thanh Oai – Hà Nội. Tôi xin hỏi có luật lao động nào quy định giáo viên cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho con không? Khi cô giáo đưa ra ý kiến ​​thì hiệu trưởng phản bác và cho rằng cô giáo không có trách nhiệm trong việc làm.
Vậy xin cho biết luật lao động cần có những quy định gì để chúng tôi có trách nhiệm và đảm bảo tốt công việc và có trách nhiệm với nghề mầm non. Cảm ơn bạn!

Vik News xin liệt kê và tổng hợp cácNhiệm vụ của giáo viên mẫu giáo như sau:
Hiện nay, trong quy định của Bộ luật Lao động 2019 không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho con em mình. Trong điều lệ trường mầm non có quy định về nhiệm vụ của giáo viên như sau:
1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em khi đến trường.
2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.
3. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân phẩm của trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo và các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.
4. Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học về nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em; tích cực phối hợp với gia đình trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
6. Tuân thủ các quy định của Nhà trường và các quy định khác của pháp luật.
Cũng tại Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định cụ thể tại Mục 2 đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I, hạng II. III.
Như vậy, từ các quy định trên, không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để mua điều hòa cho trẻ. Việc bàn giao tài sản giữa nhà trường và giáo viên là quan hệ dân sự được xác lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng của hai bên.
Trên đây Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về nghĩa vụ của giáo viên Mầm non mới nhất 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên .
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2022
Quy chế kiểm tra, giám sát ngành 2022
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?

#Nhiệm #vụ #của #giáo #viên #mầm #mới #nhất


#Nhiệm #vụ #của #giáo #viên #mầm #mới #nhất

Tổng hợp: Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button