Pháp Luật

Những điểm mới về thuế GTGT trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Tóm lược những điểm mới của Nghị định 146/2017 / NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2017 / NĐ-CP ngày 15/12/2017 với nhiều quy định mới về thuế GTGT. Ở góc cạnh này, 1 số điểm mới nổi trội như: Sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế GTGT; Quy định mới về hoàn thuế GTGT… Tham khảo.

Điểm mới của Thông tư 93/2017 / TT-BTC về thuế GTGT

Phân biệt thuế suất 0% và ko chịu thuế GTGT

Phân biệt giữa hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng

1. Sửa đổi quy định về các vấn đề ko chịu thuế GTGT

Do đấy, các quy định về nhân vật ko chịu thuế Giá trị ngày càng tăng (GTGT) được sửa đổi trong trường hợp thành phầm xuất khẩu là thành phầm từ việc sử dụng khoáng sản tài nguyên chưa chuyển hóa thành thành phầm khác.

Chi tiết, Nghị định số 146/2017 / NĐ-CP sửa đổi như sau:

Hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất trực tiếp từ vật liệu chính là khoáng sản, tài nguyên, bằng tổng trị giá khoáng sản, tài nguyên cùng với chi tiêu năng lượng bằng 51% giá tiền thành phầm trở lên, trừ các trường hợp sau các trường hợp:

Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ khoáng sản, tài nguyên do cơ sở thương nghiệp trực tiếp khai thác, chế biến hoặc do cơ sở khác chế biến nhưng trong giai đoạn chế biến đã chuyển thành thành phầm khác rồi tiếp diễn chế trở thành thành phầm xuất khẩu (thứ tự chế biến khép kín hoặc cơ sở xưởng gia công hoặc nhà máy sản xuất theo từng quá trình) thì thành phầm xuất khẩu này được vận dụng thuế suất thuế trị giá ngày càng tăng 0% nếu phục vụ các điều kiện sau: Điều kiện quy định tại tiểu mục c tiểu mục 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ khoáng sản, tài nguyên do cơ sở thương nghiệp sắm để gia công hoặc nhận thầu của cơ sở khác gia công mà trong giai đoạn chế biến đã chuyển thành thành phầm khác sau đấy tiếp diễn gia công sản xuất để xuất khẩu (thứ tự chế biến khép kín hoặc thành lập nhà xưởng hoặc nhà máy chế biến theo từng quá trình) thì thành phầm xuất khẩu này được vận dụng thuế suất thuế trị giá ngày càng tăng 0% nếu phục vụ các điều kiện quy định tại điểm c tiểu mục 2 Điều 12 Luật thuế trị giá ngày càng tăng tổng hợp.

Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ vật liệu lúc đầu không hề là khoáng sản, tài nguyên (khoáng sản, tài nguyên đã được chế trở thành thành phầm khác) do cơ sở thương nghiệp thu sắm, chế biến hoặc được cơ sở khác nhận thầu gia công thành thành phầm khác Đối với thành phầm xuất khẩu thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật Thuế suất thuế trị giá ngày càng tăng là 0% nếu phục vụ các điều kiện quy định tại tiểu mục c tiểu mục 2 Điều 12 Luật thuế trị giá ngày càng tăng ”.

2. Quy định mới về hoàn thuế GTGT

Ngoài ra, Nghị định số 146/2017 / NĐ-CP sửa đổi và bổ sung các quy định về hoàn thuế trị giá ngày càng tăng.

Chi tiết, cơ sở thương nghiệp trong tháng (trường hợp khai theo tháng) hoặc trong quý (trường hợp khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, bao gồm các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh xuất khẩu vào khu tự do; hàng hoá nhập cảng sau đấy xuất khẩu ra nước ngoài có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT hàng tháng, hàng quý; Trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của tháng, quý dưới 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Trường hợp có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa, sau lúc bù trừ số thuế phải nộp thì số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu hàng nhập cảng còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở thương nghiệp phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào chuyên dụng cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của kỳ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế sau lúc khai thuế. kỳ liền kề trước kỳ khai thuế tới kỳ nộp đơn khai thuế hiện nay.

Cơ sở kinh doanh ko được hoàn thuế trị giá ngày càng tăng trong các trường hợp sau đây: hàng hóa nhập cảng, xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đấy ko xuất khẩu trong địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của luật pháp thương chính; hàng hóa xuất khẩu ko xuất khẩu trong địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của luật pháp thương chính.

3. Các khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế

Nghị định 12/2015/2017 / NĐ-CP

Nghị định 146/2017 / NĐ-CP

Điều 1.

….

7. Sửa đổi Số hoặc Tiểu mục 2 Điều 9 như sau:

“O) Chi trên 1 triệu đồng / tháng / người để trích quỹ hưu trí tình nguyện, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện cho công nhân; phần vượt quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để trích các quỹ có thuộc tính an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân;

Việc trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, quỹ an sinh xã hội và sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện cho công nhân được tính vào chi tiêu được trừ quy định tại khoản này phải ghi rõ điều kiện hưởng và mức hưởng tại 1 trong các các tài liệu sau: Hiệp đồng lao động; thỏa ước lao động số đông; Quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp; ”

Điều 2

“O) Khoản chi béo hơn 3 triệu đồng / tháng / người được trích vào quỹ hưu trí tình nguyện, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho công nhân; phần vượt quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để trích các quỹ có thuộc tính an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung buộc phải), quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân;

Trong chi tiêu được trừ là các khoản trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, quỹ an sinh xã hội, khoán bảo hiểm hưu trí tình nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho công nhân, trừ trường hợp ko vượt quá định mức quy định tại khoản 1 Điều này. mức hưởng và mức hưởng 1 trong các hồ sơ sau: Hiệp đồng làm việc; thỏa ước lao động số đông; Quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp; ”.

Xem thêm thông tin Những điểm mới về thuế GTGT trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Những điểm mới về thuế GTGT trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Tổng hợp điểm mới của Nghị định 146/2017/NĐ-CP
Chính phủ ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017 với nhiều quy định mới về thuế GTGT. Theo đấy có 1 số điểm mới nổi trội như: Sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế VAT; Quy định mới về hoàn thuế VAT… Mời các bạn tham khảo.
Điểm mới Thông tư 93/2017/TT-BTC về thuế GTGT
Phân biệt thuế suất 0% và ko chịu thuế GTGT
Phân biệt hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng
1. Sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế VAT
Theo đấy, sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế trị giá ngày càng tăng (VAT) trường hợp thành phầm xuất khẩu là khoáng sản, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác.
Chi tiết, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi như sau:
“Thành phầm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ vật liệu chính là khoáng sản, tài nguyên có tổng giá trị khoáng sản, tài nguyên cùng với chi tiêu năng lượng chiếm từ 51% giá tiền sản xuất thành phầm trở lên, trừ các trường hợp sau:
Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ khoáng sản, tài nguyên do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến nhưng trong thứ tự chế biến đã thành thành phầm khác sau đấy lại tiếp diễn chế biến ra thành phầm xuất khẩu (thứ tự chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng quá trình) thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật vận dụng thuế suất thuế VAT 0% nếu giải quyết được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật thuế VAT.
Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ khoáng sản, tài nguyên do cơ sở kinh doanh sắm về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến nhưng trong thứ tự chế biến đã thành thành phầm khác sau đấy lại tiếp diễn chế biến ra thành phầm xuất khẩu (thứ tự chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng quá trình) thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật vận dụng thuế suất thuế VAT 0% nếu giải quyết được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật thuế Giá trị ngày càng tăng.
Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ vật liệu chính không hề là khoáng sản, tài nguyên (khoáng sản, tài nguyên đã chế trở thành thành phầm khác) do cơ sở kinh doanh sắm về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế trở thành thành phầm xuất khẩu thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật vận dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu giải quyết được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật thuế Giá trị ngày càng tăng.”

2. Quy định mới về hoàn thuế VAT
Kế bên đấy, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế VAT.
Chi tiết, cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu vào khu phi quan thuế; hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế VAT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau lúc bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế VAT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp ko hạch toán riêng được thì số thuế VAT đầu vào xác định theo tỉ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế VAT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước tới kỳ yêu cầu hoàn thuế hiện nay.
Cơ sở kinh doanh ko được hoàn thuế VAT đối với trường hợp: Hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu đấy ko tiến hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của luật pháp về thương chính; hàng hóa xuất khẩu ko tiến hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của luật pháp về thương chính.
3. Các Khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Nghị định 12/2015/2017/NĐ-CP

Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Điều 1.
….
7. Sửa đổi Điểm o Khoản 2 Điều 9 như sau:
“o) Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện cho công nhân; phần vượt mức quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có thuộc tính an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân;
Phần chi trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, quỹ có thuộc tính an sinh xã hội, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện cho công nhân được tính vào chi tiêu được trừ quy định tại khoản này phải được ghi chi tiết điều kiện hưởng và mức hưởng tại 1 trong các giấy má sau: Hiệp đồng lao động; Thỏa ước lao động số đông; Quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp;”

Điều 2

“o) Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho công nhân; phần vượt mức quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có thuộc tính an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung buộc phải), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân;
Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, quỹ có thuộc tính an sinh xã hội, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho công nhân được tính vào chi tiêu được trừ ngoài việc ko vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi chi tiết điều kiện hưởng và mức hưởng tại 1 trong các giấy má sau: Hiệp đồng lao động; Thỏa ước lao động số đông; Quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp;”.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #điểm #mới #về #thuế #GTGT #trong #Nghị #định #1462017NĐCP

Những điểm mới về thuế GTGT trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Tổng hợp điểm mới của Nghị định 146/2017/NĐ-CP
Chính phủ ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017 với nhiều quy định mới về thuế GTGT. Theo đấy có 1 số điểm mới nổi trội như: Sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế VAT; Quy định mới về hoàn thuế VAT… Mời các bạn tham khảo.
Điểm mới Thông tư 93/2017/TT-BTC về thuế GTGT
Phân biệt thuế suất 0% và ko chịu thuế GTGT
Phân biệt hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng
1. Sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế VAT
Theo đấy, sửa đổi quy định về nhân vật ko chịu thuế trị giá ngày càng tăng (VAT) trường hợp thành phầm xuất khẩu là khoáng sản, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác.
Chi tiết, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi như sau:
“Thành phầm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ vật liệu chính là khoáng sản, tài nguyên có tổng giá trị khoáng sản, tài nguyên cùng với chi tiêu năng lượng chiếm từ 51% giá tiền sản xuất thành phầm trở lên, trừ các trường hợp sau:
Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ khoáng sản, tài nguyên do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến nhưng trong thứ tự chế biến đã thành thành phầm khác sau đấy lại tiếp diễn chế biến ra thành phầm xuất khẩu (thứ tự chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng quá trình) thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật vận dụng thuế suất thuế VAT 0% nếu giải quyết được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật thuế VAT.
Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ khoáng sản, tài nguyên do cơ sở kinh doanh sắm về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến nhưng trong thứ tự chế biến đã thành thành phầm khác sau đấy lại tiếp diễn chế biến ra thành phầm xuất khẩu (thứ tự chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng quá trình) thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật vận dụng thuế suất thuế VAT 0% nếu giải quyết được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật thuế Giá trị ngày càng tăng.
Thành phầm xuất khẩu được chế biến từ vật liệu chính không hề là khoáng sản, tài nguyên (khoáng sản, tài nguyên đã chế trở thành thành phầm khác) do cơ sở kinh doanh sắm về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế trở thành thành phầm xuất khẩu thì thành phầm xuất khẩu này thuộc nhân vật vận dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu giải quyết được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật thuế Giá trị ngày càng tăng.”

2. Quy định mới về hoàn thuế VAT
Kế bên đấy, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế VAT.
Chi tiết, cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu vào khu phi quan thuế; hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế VAT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau lúc bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế VAT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp ko hạch toán riêng được thì số thuế VAT đầu vào xác định theo tỉ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế VAT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước tới kỳ yêu cầu hoàn thuế hiện nay.
Cơ sở kinh doanh ko được hoàn thuế VAT đối với trường hợp: Hàng hóa nhập cảng sau đấy xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu đấy ko tiến hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của luật pháp về thương chính; hàng hóa xuất khẩu ko tiến hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của luật pháp về thương chính.
3. Các Khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Nghị định 12/2015/2017/NĐ-CP

Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Điều 1.
….
7. Sửa đổi Điểm o Khoản 2 Điều 9 như sau:
“o) Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện cho công nhân; phần vượt mức quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có thuộc tính an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân;
Phần chi trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, quỹ có thuộc tính an sinh xã hội, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện cho công nhân được tính vào chi tiêu được trừ quy định tại khoản này phải được ghi chi tiết điều kiện hưởng và mức hưởng tại 1 trong các giấy má sau: Hiệp đồng lao động; Thỏa ước lao động số đông; Quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp;”

Điều 2

“o) Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho công nhân; phần vượt mức quy định của luật pháp về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có thuộc tính an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung buộc phải), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân;
Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tình nguyện, quỹ có thuộc tính an sinh xã hội, sắm bảo hiểm hưu trí tình nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho công nhân được tính vào chi tiêu được trừ ngoài việc ko vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi chi tiết điều kiện hưởng và mức hưởng tại 1 trong các giấy má sau: Hiệp đồng lao động; Thỏa ước lao động số đông; Quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của Doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp;”.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #điểm #mới #về #thuế #GTGT #trong #Nghị #định #1462017NĐCP


#Những #điểm #mới #về #thuế #GTGT #trong #Nghị #định #1462017NĐCP

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button