Giải Trí

Những nghệ sĩ Kpop được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu năm 2021

Những nghệ sĩ Kpop hoàn hảo được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021: Thành tích nổi trội của BTS, EXO, TWICE và ITZY khiến người nào cũng phải hâm mộ.

Số đông người ái mộ Kpop đã ko còn lạ lẫm với Hanteo. Đây là bảng xếp hạng doanh số bán album Kpop từ các nhà hỗ trợ nội địa Hàn Quốc. Dưới đây là những nghệ sĩ Kpop hoàn hảo được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021.

Top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất

1. T1419

Nhóm nhạc nam T1419 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 45,593 bản. (Nguồn: Internet)

2. TO1

Nhóm nhạc nam TO1 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam TO1 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 39,961 bản. (Nguồn: Internet)

3. EPEX

Nhóm nhạc nam EPEX được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam EPEX được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 37,427 bản. (Nguồn: Internet)

4. MIRAE

Nhóm nhạc nam MIRAE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam MIRAE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 30,221 bản. (Nguồn: Internet)

5. Purple Kiss

Nhóm nhạc nữ Purple Kiss được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ Purple Kiss được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 29,985 bản. (Nguồn: Internet)

6. LIGHTSUM

Nhóm nhạc nữ LIGHTSUM được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ LIGHTSUM được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 27,897 bản. (Nguồn: Internet)

7. CIIPHER

Nhóm nhạc nam CIIPHER được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam CIIPHER được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 16,745 bản. (Nguồn: Internet)

8. BLITZERS

Nhóm nhạc nam BLITZERS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam BLITZERS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 10,665 bản. (Nguồn: Internet)

9. TRI.BE

Nhóm nhạc nữ TRI.BE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ TRI.BE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 9,687 bản. (Nguồn: Internet)

10. OMEGA X

Nhóm nhạc nam OMEGA X được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam OMEGA X được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 7,142 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất

1. Rosé (BLACPINK)

Rosé (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Rosé (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 582,535 bản. (Nguồn: Internet)

2. IU

IU được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
IU được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 410,824 bản. (Nguồn: Internet)

3. Wendy (Red Velvet)

Wendy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Wendy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 180,714 bản. (Nguồn: Internet)

4. Joy (Red Velvet)

Joy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Joy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 119,992 bản. (Nguồn: Internet)

5. Wheein (MAMAMOO)

Wheein (MAMAMOO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Wheein (MAMAMOO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 72,735 bản. (Nguồn: Internet)

6. Taeyeon (SNSD)

Taeyeon (SNSD) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Taeyeon (SNSD) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 43,235 bản. (Nguồn: Internet)

7. Chungha

Chungha được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Chungha được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 31,800 bản. (Nguồn: Internet)

8. Jennie (BLACPINK)

Jennie (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Jennie (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 18,727 bản. (Nguồn: Internet)

9. HyunA

HyunA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
HyunA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 17,987 bản. (Nguồn: Internet)

10. Baek Yerin

Baek Yerin được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Baek Yerin được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 13,247 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất

1. Baekhyun (EXO)

Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)

2. Kang Daniel

Kang Daniel được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Kang Daniel được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 318,743 bản. (Nguồn: Internet)

3. Yunho (TVXQ)

Yunho (TVXQ) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Yunho (TVXQ) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 201,125 bản. (Nguồn: Internet)

4. Taemin (SHINee)

Taemin (SHINee) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Taemin (SHINee) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 128,416 bản. (Nguồn: Internet)

5. Kang Seung Yoon

Kang Seung Yoon được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Kang Seung Yoon được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 122,202 bản. (Nguồn: Internet)

6. Yesung (Super Junior)

Yesung (Super Junior) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Yesung (Super Junior) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 112,382 bản. (Nguồn: Internet)

7. B.I

B.I được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
B.I được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 105,000 bản. (Nguồn: Internet)

8. Wonho

Wonho được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Wonho được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 104,382 bản. (Nguồn: Internet)

9. BamBam (GOT7)

BamBam (GOT7) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
BamBam (GOT7) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 103,156 bản. (Nguồn: Internet)

10. Kim Woo Seok

Kim Woo Seok được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích
Kim Woo Seok được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 96,680 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nhóm nhạc nữ bán đĩa chạy nhất

1. TWICE

Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)

2. ITZY

Nhóm nhạc nữ ITZY được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ ITZY được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 359,560 bản. (Nguồn: Internet)

3. BLACKPINK

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 275,637 bản. (Nguồn: Internet)

4. (G)-IDLE

Nhóm nhạc nữ (G)-IDLE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ (G)-IDLE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 213,641 bản. (Nguồn: Internet)

5. MAMAMOO

Nhóm nhạc nữ MAMAMOO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ MAMAMOO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 156,784 bản. (Nguồn: Internet)

6. Oh My Girl

Nhóm nhạc nữ Oh My Girl được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ Oh My Girl được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 141,086 bản. (Nguồn: Internet)

7. Dreamcatcher

Nhóm nhạc nữ Dreamcatcher được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ Dreamcatcher được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 129,552 bản. (Nguồn: Internet)

8. LOONA

Nhóm nhạc nữ LOONA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ LOONA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 109,575 bản. (Nguồn: Internet)

9. WJSN

Nhóm nhạc nữ WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 92,026 bản. (Nguồn: Internet)

10. WJSN The Black

Nhóm nhỏ WJSN The Black của WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm bé WJSN The Black của WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 73,925 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nhóm nhạc nam bán đĩa chạy nhất

1. NCT Dream

Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)

3. SEVENTEEN

Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)

4. EXO

Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)

5. TXT

Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)

6. ENHYPEN

Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)

7. NCT

Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)

8. ATEEZ

Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet)

9. Super Junior

Nhóm nhạc nam Super Junior được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam Super Junior được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 480,163 bản. (Nguồn: Internet)

10. WayV

Nhóm nhạc nam WayV được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam WayV được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 453,209 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 album bán chạy nhất

1. Album “맛 (Hot Sauce)”

Album
Album “맛 (Hot Sauce)” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. Album “Your Choice”

Album
Album “Your Choice” của nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,3 triệu bản. (Nguồn: Internet)

3. Album “DON’T FIGHT THE FEELING”

Những nghệ sĩ Kpop được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu năm 2021 (G)I-DLE ATEEZ B.I Baek Yerin Baekhyun BamBam Black Pink BLITZERS BTS ca sĩ Chungha Ciipher doanh số Dreamcatcher ENHYPEN EPEX EXO GOT7 Hanteo HyunA Idol idol KPOP ITZY IU Jennie Joy Kang Daniel Kang Seung Yoon Kim Woo Seok KPOP LIGHTSUM LOONA Mamamoo Mirae NCT NCT Dream nghệ sĩ nhóm nhạc Nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ Oh My Girl OMEGA X PURPLE KISS Red Velvet Rose Seventeen Super Junior T1419 Taeyeon thần tượng Hàn quốc TO1 Top 10 TRI BE TVXQ Twice TXT WayV Wendy WJSN wonho Yunho
Album “DON’T FIGHT THE FEELING” của nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,2 triệu bản. (Nguồn: Internet)

4. Album “Bambi”

Album
Album “Bambi” của Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)

5. Album “BE”

Album
Album “BE” của nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 970,000 bản. (Nguồn: Internet)

6. Album “Hello Future”

Album
Album “Hello Future” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 869,000 bản. (Nguồn: Internet)

7. Album “The Chaos Chapter: FREEZE”

Album
Album “The Chaos Chapter: FREEZE” của nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 784,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

8. Album “BORDER : CARNIVAL”

Album
Album “BORDER : CARNIVAL” của nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 636,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

9. Album “-R-“

Album
Album “-R-” của Rosé (BLACKPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 582,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

10. Album “Taste of Love”

Album
Album “Taste of Love” của nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 522,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất

1. NCT Dream

Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)

3. SEVENTEEN

Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)

4. EXO

Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)

5. Baekhyun (EXO)

Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)

6. TXT

Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)

7. ENHYPEN

Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)

8. NCT

Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)

9. TWICE

Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)

10. ATEEZ

Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet)

.

Xem thêm thông tin Những nghệ sĩ Kpop được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu năm 2021

Những nghệ sĩ Kpop được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021

Những nghệ sĩ Kpop hoàn hảo được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021: Thành tích nổi trội của BTS, EXO, TWICE và ITZY khiến người nào cũng phải hâm mộ.

Số đông người ái mộ Kpop đã ko còn lạ lẫm với Hanteo. Đây là bảng xếp hạng doanh số bán album Kpop từ các nhà hỗ trợ nội địa Hàn Quốc. Dưới đây là những nghệ sĩ Kpop hoàn hảo được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021.
Top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất
1. T1419
Nhóm nhạc nam T1419 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 45,593 bản. (Nguồn: Internet)2. TO1
Nhóm nhạc nam TO1 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 39,961 bản. (Nguồn: Internet)3. EPEX
Nhóm nhạc nam EPEX được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 37,427 bản. (Nguồn: Internet)4. MIRAE
Nhóm nhạc nam MIRAE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 30,221 bản. (Nguồn: Internet)5. Purple Kiss
Nhóm nhạc nữ Purple Kiss được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 29,985 bản. (Nguồn: Internet)6. LIGHTSUM
Nhóm nhạc nữ LIGHTSUM được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 27,897 bản. (Nguồn: Internet)7. CIIPHER
Nhóm nhạc nam CIIPHER được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 16,745 bản. (Nguồn: Internet)8. BLITZERS
Nhóm nhạc nam BLITZERS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 10,665 bản. (Nguồn: Internet)9. TRI.BE
Nhóm nhạc nữ TRI.BE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 9,687 bản. (Nguồn: Internet)10. OMEGA X
Nhóm nhạc nam OMEGA X được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 7,142 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất
1. Rosé (BLACPINK)
Rosé (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 582,535 bản. (Nguồn: Internet)2. IU
IU được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 410,824 bản. (Nguồn: Internet)3. Wendy (Red Velvet)
Wendy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 180,714 bản. (Nguồn: Internet)4. Joy (Red Velvet)
Joy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 119,992 bản. (Nguồn: Internet)5. Wheein (MAMAMOO)
Wheein (MAMAMOO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 72,735 bản. (Nguồn: Internet)6. Taeyeon (SNSD)
Taeyeon (SNSD) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 43,235 bản. (Nguồn: Internet)7. Chungha
Chungha được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 31,800 bản. (Nguồn: Internet)8. Jennie (BLACPINK)
Jennie (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 18,727 bản. (Nguồn: Internet)9. HyunA
HyunA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 17,987 bản. (Nguồn: Internet)10. Baek Yerin
Baek Yerin được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 13,247 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất
1. Baekhyun (EXO)
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)2. Kang Daniel
Kang Daniel được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 318,743 bản. (Nguồn: Internet)3. Yunho (TVXQ)
Yunho (TVXQ) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 201,125 bản. (Nguồn: Internet)4. Taemin (SHINee)
Taemin (SHINee) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 128,416 bản. (Nguồn: Internet)5. Kang Seung Yoon
Kang Seung Yoon được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 122,202 bản. (Nguồn: Internet)6. Yesung (Super Junior)
Yesung (Super Junior) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 112,382 bản. (Nguồn: Internet)7. B.I
B.I được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 105,000 bản. (Nguồn: Internet)8. Wonho
Wonho được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 104,382 bản. (Nguồn: Internet)9. BamBam (GOT7)
BamBam (GOT7) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 103,156 bản. (Nguồn: Internet)10. Kim Woo Seok
Kim Woo Seok được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 96,680 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nhóm nhạc nữ bán đĩa chạy nhất
1. TWICE
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)2. ITZY
Nhóm nhạc nữ ITZY được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 359,560 bản. (Nguồn: Internet)3. BLACKPINK
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 275,637 bản. (Nguồn: Internet)4. (G)-IDLE
Nhóm nhạc nữ (G)-IDLE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 213,641 bản. (Nguồn: Internet)5. MAMAMOO
Nhóm nhạc nữ MAMAMOO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 156,784 bản. (Nguồn: Internet)6. Oh My Girl
Nhóm nhạc nữ Oh My Girl được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 141,086 bản. (Nguồn: Internet)7. Dreamcatcher
Nhóm nhạc nữ Dreamcatcher được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 129,552 bản. (Nguồn: Internet)8. LOONA
Nhóm nhạc nữ LOONA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 109,575 bản. (Nguồn: Internet)9. WJSN
Nhóm nhạc nữ WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 92,026 bản. (Nguồn: Internet)10. WJSN The Black
Nhóm bé WJSN The Black của WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 73,925 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nhóm nhạc nam bán đĩa chạy nhất
1. NCT Dream
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)2. BTS
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)3. SEVENTEEN
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)4. EXO
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)5. TXT
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)6. ENHYPEN
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)7. NCT
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)8. ATEEZ
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet)9. Super Junior
Nhóm nhạc nam Super Junior được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 480,163 bản. (Nguồn: Internet)10. WayV
Nhóm nhạc nam WayV được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 453,209 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 album bán chạy nhất
1. Album “맛 (Hot Sauce)”
Album “맛 (Hot Sauce)” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)2. Album “Your Choice”
Album “Your Choice” của nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,3 triệu bản. (Nguồn: Internet)3. Album “DON’T FIGHT THE FEELING”
Album “DON’T FIGHT THE FEELING” của nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,2 triệu bản. (Nguồn: Internet)4. Album “Bambi”
Album “Bambi” của Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)5. Album “BE”
Album “BE” của nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 970,000 bản. (Nguồn: Internet)6. Album “Hello Future”
Album “Hello Future” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 869,000 bản. (Nguồn: Internet)7. Album “The Chaos Chapter: FREEZE”
Album “The Chaos Chapter: FREEZE” của nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 784,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)8. Album “BORDER : CARNIVAL”
Album “BORDER : CARNIVAL” của nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 636,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)9. Album “-R-“
Album “-R-” của Rosé (BLACKPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 582,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)10. Album “Taste of Love”
Album “Taste of Love” của nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 522,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất
1. NCT Dream
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)2. BTS
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)3. SEVENTEEN
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)4. EXO
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)5. Baekhyun (EXO)
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)6. TXT
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)7. ENHYPEN
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)8. NCT
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)9. TWICE
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)10. ATEEZ
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet) Tags(G)I-DLE ATEEZ B.I Baek Yerin Baekhyun BamBam Black Pink BLITZERS bts ca sĩ Chungha Ciipher doanh số Dreamcatcher ENHYPEN EPEX EXO GOT7 Hanteo HyunA Idol idol KPOP ITZY IU Jennie Joy Kang Daniel Kang Seung Yoon Kim Woo Seok KPOP LIGHTSUM LOONA Mamamoo Mirae NCT NCT Dream nghệ sĩ nhóm nhạc Nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ Oh My Girl OMEGA X PURPLE KISS Red Velvet Rose Seventeen Super Junior T1419 Taeyeon thần tượng Hàn quốc TO1 Top 10 TRI BE TVXQ Twice TXT WayV Wendy WJSN wonho Yunho

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #nghệ #sĩ #Kpop #được #vinh #danh #trên #bảng #vàng #Hanteo #nửa #đầu #5

Những nghệ sĩ Kpop được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021

Những nghệ sĩ Kpop hoàn hảo được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021: Thành tích nổi trội của BTS, EXO, TWICE và ITZY khiến người nào cũng phải hâm mộ.

Số đông người ái mộ Kpop đã ko còn lạ lẫm với Hanteo. Đây là bảng xếp hạng doanh số bán album Kpop từ các nhà hỗ trợ nội địa Hàn Quốc. Dưới đây là những nghệ sĩ Kpop hoàn hảo được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu 5 2021.
Top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất
1. T1419
Nhóm nhạc nam T1419 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 45,593 bản. (Nguồn: Internet)2. TO1
Nhóm nhạc nam TO1 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 39,961 bản. (Nguồn: Internet)3. EPEX
Nhóm nhạc nam EPEX được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 37,427 bản. (Nguồn: Internet)4. MIRAE
Nhóm nhạc nam MIRAE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 30,221 bản. (Nguồn: Internet)5. Purple Kiss
Nhóm nhạc nữ Purple Kiss được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 29,985 bản. (Nguồn: Internet)6. LIGHTSUM
Nhóm nhạc nữ LIGHTSUM được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 27,897 bản. (Nguồn: Internet)7. CIIPHER
Nhóm nhạc nam CIIPHER được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 16,745 bản. (Nguồn: Internet)8. BLITZERS
Nhóm nhạc nam BLITZERS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 10,665 bản. (Nguồn: Internet)9. TRI.BE
Nhóm nhạc nữ TRI.BE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 9,687 bản. (Nguồn: Internet)10. OMEGA X
Nhóm nhạc nam OMEGA X được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 7,142 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất
1. Rosé (BLACPINK)
Rosé (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 582,535 bản. (Nguồn: Internet)2. IU
IU được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 410,824 bản. (Nguồn: Internet)3. Wendy (Red Velvet)
Wendy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 180,714 bản. (Nguồn: Internet)4. Joy (Red Velvet)
Joy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 119,992 bản. (Nguồn: Internet)5. Wheein (MAMAMOO)
Wheein (MAMAMOO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 72,735 bản. (Nguồn: Internet)6. Taeyeon (SNSD)
Taeyeon (SNSD) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 43,235 bản. (Nguồn: Internet)7. Chungha
Chungha được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 31,800 bản. (Nguồn: Internet)8. Jennie (BLACPINK)
Jennie (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 18,727 bản. (Nguồn: Internet)9. HyunA
HyunA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 17,987 bản. (Nguồn: Internet)10. Baek Yerin
Baek Yerin được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 13,247 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất
1. Baekhyun (EXO)
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)2. Kang Daniel
Kang Daniel được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 318,743 bản. (Nguồn: Internet)3. Yunho (TVXQ)
Yunho (TVXQ) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 201,125 bản. (Nguồn: Internet)4. Taemin (SHINee)
Taemin (SHINee) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 128,416 bản. (Nguồn: Internet)5. Kang Seung Yoon
Kang Seung Yoon được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 122,202 bản. (Nguồn: Internet)6. Yesung (Super Junior)
Yesung (Super Junior) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 112,382 bản. (Nguồn: Internet)7. B.I
B.I được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 105,000 bản. (Nguồn: Internet)8. Wonho
Wonho được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 104,382 bản. (Nguồn: Internet)9. BamBam (GOT7)
BamBam (GOT7) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 103,156 bản. (Nguồn: Internet)10. Kim Woo Seok
Kim Woo Seok được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 96,680 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nhóm nhạc nữ bán đĩa chạy nhất
1. TWICE
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)2. ITZY
Nhóm nhạc nữ ITZY được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 359,560 bản. (Nguồn: Internet)3. BLACKPINK
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 275,637 bản. (Nguồn: Internet)4. (G)-IDLE
Nhóm nhạc nữ (G)-IDLE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 213,641 bản. (Nguồn: Internet)5. MAMAMOO
Nhóm nhạc nữ MAMAMOO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 156,784 bản. (Nguồn: Internet)6. Oh My Girl
Nhóm nhạc nữ Oh My Girl được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 141,086 bản. (Nguồn: Internet)7. Dreamcatcher
Nhóm nhạc nữ Dreamcatcher được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 129,552 bản. (Nguồn: Internet)8. LOONA
Nhóm nhạc nữ LOONA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 109,575 bản. (Nguồn: Internet)9. WJSN
Nhóm nhạc nữ WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 92,026 bản. (Nguồn: Internet)10. WJSN The Black
Nhóm bé WJSN The Black của WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 73,925 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nhóm nhạc nam bán đĩa chạy nhất
1. NCT Dream
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)2. BTS
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)3. SEVENTEEN
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)4. EXO
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)5. TXT
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)6. ENHYPEN
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)7. NCT
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)8. ATEEZ
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet)9. Super Junior
Nhóm nhạc nam Super Junior được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 480,163 bản. (Nguồn: Internet)10. WayV
Nhóm nhạc nam WayV được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 453,209 bản. (Nguồn: Internet)Top 10 album bán chạy nhất
1. Album “맛 (Hot Sauce)”
Album “맛 (Hot Sauce)” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)2. Album “Your Choice”
Album “Your Choice” của nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,3 triệu bản. (Nguồn: Internet)3. Album “DON’T FIGHT THE FEELING”
Album “DON’T FIGHT THE FEELING” của nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,2 triệu bản. (Nguồn: Internet)4. Album “Bambi”
Album “Bambi” của Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)5. Album “BE”
Album “BE” của nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 970,000 bản. (Nguồn: Internet)6. Album “Hello Future”
Album “Hello Future” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 869,000 bản. (Nguồn: Internet)7. Album “The Chaos Chapter: FREEZE”
Album “The Chaos Chapter: FREEZE” của nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 784,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)8. Album “BORDER : CARNIVAL”
Album “BORDER : CARNIVAL” của nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 636,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)9. Album “-R-“
Album “-R-” của Rosé (BLACKPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 582,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)10. Album “Taste of Love”
Album “Taste of Love” của nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 522,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)Top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất
1. NCT Dream
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)2. BTS
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)3. SEVENTEEN
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)4. EXO
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)5. Baekhyun (EXO)
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)6. TXT
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)7. ENHYPEN
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)8. NCT
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)9. TWICE
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)10. ATEEZ
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tựu “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet) Tags(G)I-DLE ATEEZ B.I Baek Yerin Baekhyun BamBam Black Pink BLITZERS bts ca sĩ Chungha Ciipher doanh số Dreamcatcher ENHYPEN EPEX EXO GOT7 Hanteo HyunA Idol idol KPOP ITZY IU Jennie Joy Kang Daniel Kang Seung Yoon Kim Woo Seok KPOP LIGHTSUM LOONA Mamamoo Mirae NCT NCT Dream nghệ sĩ nhóm nhạc Nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ Oh My Girl OMEGA X PURPLE KISS Red Velvet Rose Seventeen Super Junior T1419 Taeyeon thần tượng Hàn quốc TO1 Top 10 TRI BE TVXQ Twice TXT WayV Wendy WJSN wonho Yunho

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #nghệ #sĩ #Kpop #được #vinh #danh #trên #bảng #vàng #Hanteo #nửa #đầu #5


#Những #nghệ #sĩ #Kpop #được #vinh #danh #trên #bảng #vàng #Hanteo #nửa #đầu #5

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button