Pháp Luật

Những nội dung chính của Hiệp định TPP

Nội dung chính của Hiệp định TPP

Nội dung chính của Hiệp định TPP – Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương chính thức được xem xét vào ngày 05/10/2015. Bộ Công Thương vừa ban bố bản tóm lược dài 20 trang về Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, các cam kết chi tiết về quan thuế vẫn chưa được mách nhỏ. Xem.

Toàn văn phần tóm lược của Hiệp định TPP

Thông tư về Quy tắc nguồn gốc của Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand số 31/2015 / TT-BCT

Quyết định quy chế rà soát hàng hóa XNK sử dụng máy soi container số 2760 / QĐ-TCHQ

Luật Đầu cơ công số 49/2014 / QH13

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA THỎA THUẬN TPP

Vâng 5 nội dung chính đã làm TPP biến thành 1 thỏa thuận mập của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương nghiệp toàn cầu, cùng lúc tiếp diễn khắc phục các vấn đề của kỷ nguyên mới. Những nội dung đấy bao gồm:

Tiếp cận thị phần toàn diện: Hiệp định TPP hạ thấp hàng rào quan thuế và phi quan thuế đối với tất cả thương nghiệp hàng hóa và dịch vụ, điều chỉnh tất cả các lĩnh vực thương nghiệp, bao gồm thương nghiệp hàng hóa, dịch vụ và đầu cơ.

– Phương pháp Tiếp cận Gắn kết Khu vực: Hiệp định TPP giúp cho sự tăng trưởng của chuỗi sản xuất và cung cấp, cũng như thương nghiệp ko bị ngắt quãng, xúc tiến hiệu quả và cung cấp việc đạt được các tiêu chí tạo việc làm, tăng lên mức sống, xúc tiến các cố gắng bảo tồn và giúp cho hội nhập xuyên biên thuỳ, cũng như mở cửa của thị phần nội bộ. .

– Xem xét những thử thách kinh doanh mới: Hiệp định TPP xúc tiến đổi mới, năng suất và bản lĩnh cạnh tranh bằng cách khắc phục các vấn đề mới, bao gồm sự tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số và vai trò càng ngày càng tăng của các công ty nhà nước trong nền kinh tế thế giới.

Thương mại toàn diện: TPP bao gồm các nhân tố mới bảo đảm rằng các nền kinh tế ở mọi trình độ tăng trưởng và các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi từ thương nghiệp.

Hiệp định bao gồm các cam kết giúp các công ty bé và vừa thông suốt về Hiệp định, tận dụng các thời cơ nhưng Hiệp định mang đến cũng như đặt ra những thử thách đáng kể đối với chính phủ các nước thành viên. Hiệp định cũng bao gồm các cam kết chi tiết nhằm tăng trưởng và tăng lên năng lực thương nghiệp để bảo đảm rằng tất cả các Bên có thể phục vụ các cam kết của mình theo Hiệp định và tận dụng tối đa các ích lợi của Hiệp định.

– Nền móng hội nhập khu vực: Nền móng cho hội nhập khu vực. Hiệp định TPP có mặt trên thị trường nhằm tạo nền móng cho hội nhập kinh tế khu vực và được xây dựng để bao gồm các nền kinh tế khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hiệp định TPP bao gồm 30 chương, quy định thương nghiệp và các vấn đề liên can tới thương nghiệp, từ khi thương nghiệp hàng hóa và tiếp diễn với thương chính và tạo thuận tiện thương nghiệp; Vệ sinh và kiểm dịch động vật, thực vật; các rào cản kỹ thuật đối với thương nghiệp; quy chế phòng ngự thương nghiệp; để đầu cơ; Dịch vụ; thương nghiệp điện tử; Sở hữu trí não; công tác; Môi trường; các chương về “các vấn đề xuyên suốt” để bảo đảm rằng TPP đạt được tiềm năng đầy đủ về tăng trưởng, cạnh tranh và bao trùm; khắc phục xung đột; Các trường hợp ngoại lệ và quy định thiết chế, chi tiết như sau:

 1. Các thuật ngữ và khái niệm chung
 2. luận bàn hàng hóa
 3. Dệt may
 4. Quy tắc nguồn gốc
 5. Thương chính và thúc đẩy thương nghiệp
 6. Các giải pháp vệ sinh và dịch tễ học
 7. Các rào cản kỹ thuật đối với thương nghiệp
 8. các giải pháp phòng ngự thương nghiệp
 9. Đầu cơ
 10. Thương mại dịch vụ xuyên biên thuỳ
 11. Các dịch vụ vốn đầu tư
 12. Nhập cảnh tạm bợ cho doanh nhân
 13. Viễn thông
 14. thương nghiệp điện tử
 15. Mua mua công
 16. chế độ cạnh tranh
 17. Doanh nghiệp nhà nước và công ty độc quyền được chỉ định.
 18. Sở hữu trí não
 19. Công tác
 20. Môi trường
 21. Cộng tác và tăng lên năng lực
 22. Khả năng cạnh tranh và cung cấp kinh doanh
 23. Phát triển, xây dựng
 24. Doanh nghiệp vừa và bé
 25. Tính đồng bộ trong các quy định
 26. Minh bạch và chống tham nhũng
 27. Các quy định hành chính và thiết chế
 28. Gicửa ải quyết xung đột
 29. vấn đề ngoại lệ
 30. Điều khoản tuân thủ

Trong phần Tải xuống, có 2 tệp:

 • Miêu tả các lĩnh vực thương thuyết chính trong Hiệp định TPP
 • Các kế hoạch chung của TPP

Bình chọn chung về Hiệp định TPP

Tổng quat, Hiệp định TPP có những đặc điểm dị biệt về tiếp cận thương nghiệp toàn diệnnhiều hơn nữa, ở cấp độ cao hơn so với các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) khác.

Ngoài việc cập nhật cách tiếp cận truyền thống đối với các vấn đề được nói đến trong các FTA trước đây, Hiệp định TPP cũng đưa vào chủ đề kinh doanh mới và đang nổi lên dưới dạng nội dung liên can tới Internet và nền kinh tế kỹ thuật số, sự tham dự càng ngày càng nhiều của các doanh nghiệp nhà nước vào thương nghiệp và đầu cơ quốc tế, bản lĩnh tận dụng các hiệp nghị thương nghiệp của các công ty bé, v.v.

Ngoài ra, điều khiến nhiều người lo âu là khoảng cách cạnh tranh rất mập giữa Việt Nam và các nước thành viên TPP.

Các nước thành viên TPP không giống nhau cả về quy mô và trình độ tăng trưởng. Do đấy, các nước TPP đề nghị hiệp tác chặt chẽ và tăng lên năng lực cho các nước TPP có trình độ tăng trưởng thấp hơn. Trong 1 số trường hợp, TPP cho phép 1 quá trình chuyển tiếp và 1 chế độ đặc trưng cho phép 1 số thành viên có thêm thời kì nhu yếu để cải thiện bản lĩnh thực thi các trách nhiệm mới.

1. Dệt may sẽ được lợi lợi rất nhiều

TPP có 1 chương riêng về Hàng dệt may và 1 chương về Quy tắc nguồn gốc.

Nội dung chính của Hiệp định TPP

các loại quan thuế sẽ được xóa bỏ ngay ngay lập tức mặc dầu quan thuế đối với 1 số mặt hàng mẫn cảm sẽ được xóa bỏ với lịch trình dài hơn do các đối tác hợp nhất.

Chương Dệt may cũng bao gồm các luật lệ nguồn gốc chi tiết đề nghị sử dụng sợi và vải từ khu vực TPP.. Điều này sẽ xúc tiến việc thiết lập các chuỗi cung cấp khu vực và đầu cơ vào lĩnh vực này, cộng với chế độ “hỗ trợ ngắn hạn” cho phép sử dụng 1 số loại sợi và vải ko có sẵn trong khu vực.

Ngoài ra, chương này bao gồm các cam kết về hiệp tác và tuân thủ thương chính để chặn đứng trốn thuế, buôn lậu và ăn gian, cũng như 1 chế độ tự vệ đặc trưng đối với hàng dệt may để ứng phó với thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp tổ quốc trong trường hợp đột ngột. tăng nhập cảng.

Về Quy tắc Xuất xứ, để làm minh bạch trạng thái “vựa mì ống” của luật lệ này, điều này ngăn các doanh nghiệp tận dụng lợi thế của các FTA trước đây trong khu vực, xúc tiến chuỗi cung cấp khu vực, cùng lúc bảo đảm rằng các nước TPP sẽ là nhân vật hưởng lợi chính của Hiệp định cũng như các nước không hề là thành viên. các nước, 12 thành viên TPP đã đồng ý 1 bộ luật lệ nguồn gốc chung để xác định 1 hàng hóa chi tiết là “có nguồn gốc” để được lợi khuyến mãi về thuế theo TPP.

Các luật lệ nguồn gốc của từng thành phầm chi tiết này được quy định trong văn bản của Thỏa thuận.

Hiệp định TPP quy định về “tập trung” để vật liệu đầu vào từ 1 Bên TPP được coi là vật liệu từ 1 Bên khác nếu chúng được sử dụng để sản xuất 1 thành phầm ở 1 trong 2 Bên TPP.

Các đối tác TPP cũng thiết lập các luật lệ để bảo đảm rằng các doanh nghiệp có thể dễ dãi hoạt động trong toàn khu vực TPP. phê chuẩn việc thiết lập 1 hệ thống chung trong toàn TPP để rà soát và xác minh nguồn gốc của hàng hóa TPP. Các nhà nhập cảng có thể đề nghị khuyến mãi về nguồn gốc miễn sao họ có các tài liệu chứng minh. Ngoài ra, Chương này hỗ trợ cho các cơ quan có thẩm quyền các phương tiện nhu yếu để xác minh hiệu quả các khuyến mãi tố giác.

2. Gia tăng sức ép cạnh tranh đồng đẳng trong khu vực doanh nghiệp đại chúng

1 chương riêng về DNNN rất khác với TPP.

Mọi điều Tất cả các thành viên của TPP đều có DNNN (SOE)., thường vào vai trò hỗ trợ các dịch vụ công và các hoạt động khác. Các thành viên của TPP đã đồng ý bảo đảm rằng các DNNN của họ hoạt động kinh doanh trên cơ sở thương nghiệp, trừ trường hợp không liên quan với nhiệm vụ nhưng các DNNN đấy hiện đang đảm nhiệm là hỗ trợ dịch vụ công.

Nội dung chính của Hiệp định TPP

Các thành viên cũng đồng ý bảo đảm rằng các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp độc quyền hiện có ko tham dự vào các hành vi phân biệt đối xử chống lại các doanh nghiệp, hàng hóa hoặc dịch vụ của các thành viên khác.

Các thành viên đồng ý trao cho tòa án quyền tài phán đối với các hoạt động thương nghiệp của các DNNN nước ngoài và bảo đảm rằng các cơ quan điều hành quản lý cả DNNN và các doanh nghiệp cá nhân tiến hành điều đấy 1 cách đồng đẳng.

Các thành viên TPP đồng ý sẽ ko tạo ra tác động bị động tới ích lợi của các thành viên khác của TPP bằng cách hỗ trợ cung cấp phi thương nghiệp cho các công ty nhà nước hoặc gây tổn hại cho ngành công nghiệp trong nước của Thành viên khác bằng cách hỗ trợ cung cấp phi thương nghiệp cho các công ty nhà nước sản xuất và bán hàng hóa trên cương vực của công ty nhà nước khác đấy. Các thành viên TPP đồng ý san sẻ danh sách các DNNN với các thành viên khác và theo đề nghị, hỗ trợ thông tin bổ sung về chừng độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ và cung cấp phi thương nghiệp dành cho các DNNN.

Chương này cũng tạo Các ngoại lệ đối với các DNNN ko có tác động tới thị phần TPP, cũng như các ngoại lệ đối với từng tổ quốc, được quy định trong các phụ lục đính kèm Hiệp định TPP.

Xem thêm thông tin Những nội dung chính của Hiệp định TPP

Những nội dung chính của Hiệp định TPP

Những nội dung chính của Hiệp định TPP
Những nội dung chính của Hiệp định TPP – Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương chính thức được phê chuẩn ngày 05/10/2015. Bộ Công Thương vừa ban bố bản tóm lược dài 20 trang về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, các cam kết chi tiết về quan thuế vẫn chưa được mách nhỏ. Mời các bạn tham khảo.
Toàn văn bản tóm lược nội dung Hiệp định TPP
Thông tư về luật lệ nguồn gốc hiệp nghị thành lập khu vực thương nghiệp tự do ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN số 31/2015/TT-BCT
Quyết định về quy định rà soát hàng hóa, xuất nhập cảng sử dụng máy soi container số 2760/QĐ-TCHQ
Luật đầu cơ công số 49/2014/QH13
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA HIỆP ĐỊNH TPP
Có 5 nội dung chính đã làm TPP biến thành 1 Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương nghiệp thế giới, cùng lúc tiếp diễn khắc phục các vấn đề của thời đại mới. Những nội dung đấy bao gồm:
– Tiếp cận thị phần 1 cách toàn diện: Hiệp định TPP cắt giảm quan thuế và các hàng rào phi thuế đối với tất cả thương nghiệp hàng hóa và dịch vụ, điều chỉnh toàn thể các lĩnh vực về thương nghiệp, trong đấy có thương nghiệp hàng hóa, dịch vụ và đầu cơ.
– Cách tiếp cận cam kết trong khu vực: Hiệp định TPP tạo thuận tiện cho việc tăng trưởng sản xuất và dây chuyền cung cấp, cũng như thương nghiệp ko ngắt quãng, tăng nhanh tính hiệu quả và cung cấp tiến hành tiêu chí về tạo việc làm, tăng lên mức sống, xúc tiến các cố gắng bảo tồn và tạo thuận tiện cho việc hội nhập qua biên thuỳ cũng như mở cửa thị phần trong nước.
– Xem xét các thử thách thương nghiệp mới: Hiệp định TPP xúc tiến việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh phê chuẩn việc khắc phục các vấn đề mới, trong đấy bao gồm việc tăng trưởng nền kinh tế số và vai trò càng ngày càng tăng của các công ty Nhà nước trong nền kinh tế thế giới.
– Thương mại toàn diện: Hiệp định TPP bao gồm các nhân tố mới đảm bảo các nền kinh tế ở tất cả các ngành độ tăng trưởng và công ty thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi từ thương nghiệp.
Hiệp định bao gồm các cam kết nhằm giúp sức các công ty vừa và bé thông suốt về Hiệp định, tận dụng được những thời cơ nhưng Hiệp định mang đến và nêu lên những thử thách đáng để ý đến chính phủ các nước thành viên. Hiệp định cũng bao gồm những cam kết chi tiết về tăng trưởng và tăng lên năng lực thương nghiệp để bảo đảm rằng tất cả các Bên đều có thể giải quyết được những cam kết trong Hiệp định và tận dụng được đầy đủ những ích lợi của Hiệp định.
– Nền móng hội nhập khu vực: Nền móng cho hội nhập khu vực. Hiệp định TPP được có mặt trên thị trường để đáp ứng nền móng cho việc hội nhập kinh tế khu vực và được xây dựng để bao hàm cả những nền kinh tế khác xuyên khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Hiệp định TPP gồm có 30 Chương, điều chỉnh thương nghiệp và các vấn đề liên can đến thương nghiệp, từ khi thương nghiệp hàng hóa và tiếp diễn với thương chính và thuận tiện hóa thương nghiệp; vệ sinh kiểm dịch động thực vật; hàng rào kỹ thuật đối với thương nghiệp; quy định về phòng ngự thương nghiệp; đầu cơ; dịch vụ; thương nghiệp điện tử; sở hữu trí não; lao động; môi trường; các chương về “các vấn đề xuyên suốt” nhằm đảm bảo Hiệp định TPP đạt được tiềm năng của mình về tăng trưởng, tính cạnh tranh và tính bao hàm; khắc phục mâu thuẫn; ngoại lệ và các điều khoản về thiết chế,chi tiết như sau:
Quy định chung và các khái niệm
Thương mại hàng hóa
Dệt may
Quy tắc nguồn gốc
Thương chính và xúc tiến thương nghiệp
Các giải pháp vệ sinh dịch tễ
Rào cản kỹ thuật trong thương nghiệp
Biện pháp phòng ngự thương nghiệp
Đầu cơ
Thương mại dịch vụ xuyên biên thuỳ
Dịch vụ vốn đầu tư
Tạm nhập cảnh cho doanh nhân
Viễn thông
Thương mại điện tử
Mua mua công
Chính sách cạnh tranh
Doanh nghiệp nhà nước và công ty độc quyền được chỉ định.
Sở hữu trí não
Lao động
Môi trường
Cộng tác và tăng trưởng năng lực
Năng lực cạnh tranh và cung cấp kinh doanh
Phát triển
Doanh nghiệp vừa và bé
Sự đồng bộ trong quy định
Minh bạch và chống tham nhũng
Quy định về hành chính và thiết chế
Gicửa ải quyết mâu thuẫn
Các vấn đề ngoại lệ
Điều khoản thi hành
Trong Mục tải về có 2 File là:
Miêu tả các lĩnh vực thương thuyết chính trong Hiệp định TPP
TPP Broad Outlines
Bình chọn chung về Hiệp định TPP
Nhìn toàn cục, Hiệp định TPP có những đặc điểm dị biệt về tiếp cận thương nghiệp toàn diện, hơn hẳn, theo tiêu chuẩn cao hơn so với các Hiệp định thương nghiệp tự do khác (FTAs) khác.
Kế bên việc upgrade cách tiếp cận truyền thống đối với những vấn đề đã được điều chỉnh bởi các hiệp nghị FTAs trước đấy, Hiệp định TPP còn đưa vào những vấn đề thương nghiệp mới và đang nổi lên như các nội dung liên can tới Internet và nền kinh tế số, sự tham dự càng ngày càng tăng của các công ty Nhà nước vào thương nghiệp và đầu cơ quốc tế, bản lĩnh của các công ty bé trong việc tận dụng các hiệp nghị thương nghiệp…
Ngoài ra, điều nhưng nhiều người lo ngại là khoảng cách năng lực cạnh tranh của Việt Nam và tất cả quốc gia thành viên TPP khá mập.
Các nước thành viên Hiệp định TPP không giống nhau về cả quy mô và chừng độ tăng trưởng. Vì thế, các nước TPP có đề nghị sự hiệp tác chặt chẽ, xây dựng năng lực cho các nước TPP có trình độ tăng trưởng thấp hơn. 1 số trường hợp, TPP cho phép có quá trình biến đổi và chế độ đặc trưng cho phép 1 số thành viên 1 khoảng thời kì bổ sung nhu yếu để tăng lên năng lực thực thi các trách nhiệm mới.
1. Dệt may sẽ hưởng lợi mập
TPP có 1 chương riêng về Dệt may và 1 chương về Quy tắc nguồn gốc.

quan thuế sẽ được xóa bỏ ngay ngay lập tức mặc dầu quan thuế đối với 1 số mặt hàng mẫn cảm sẽ được xóa bỏ với lịch trình dài hơn do các đối tác hợp nhất.
Chương Dệt may cũng bao gồm các luật lệ nguồn gốc chi tiết đề nghị việc sử dụng sợi và vải từ khu vực TPP. Điều này sẽ xúc tiến việc thiết lập các chuỗi cung cấp và đầu cơ khu vực trong lĩnh vực này, cộng với chế độ “nguồn cung thiếu hụt” cho phép việc sử dụng 1 số loại sợi và vải nhất mực ko có sẵn trong khu vực.
Ngoài ra, chương này còn bao gồm các cam kết về hiệp tác và thực thi thương chính nhằm chặn đứng việc trốn thuế, buôn lậu và ăn gian cũng như chế độ tự vệ đặc trưng đối với dệt may để ứng phó với thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp có sự tăng thêm đột biến về nhập cảng.
Về Quy tắc nguồn gốc, để gỡ rối trạng thái “bát mỳ ống” của luật lệ này gây trở lực cho công ty trong việc tận dụng các FTA trước đấy trong khu vực, xúc tiến chuỗi cung cấp khu vực, cùng lúc đảm bảo các nước TPP sẽ là những người hưởng lợi chính của Hiệp định hơn là các nước không hề là thành viên, 12 nước Thành viên TPP đã hợp nhất về 1 bộ luật lệ nguồn gốc chung để xác định 1 hàng hóa chi tiết “có nguồn gốc” để được lợi quan thuế khuyến mãi trong TPP.
Quy tắc nguồn gốc chi tiết theo mặt hàng này được quy định kèm theo lời văn của Hiệp định.
Hiệp định TPP quy định về “cộng gộp” để các vật liệu đầu vào từ 1 bên TPP được đối xử như những vật liệu từ 1 Bên khác nếu được sử dụng để sản xuất ra 1 thành phầm tại bất cứ 1 Bên TPP.
Các Bên tham dự TPP cũng đưa ra các luật lệ để đảm bảo rằng công ty có thể hoạt động 1 cách dễ dãi xuyên khu vực TPP phê chuẩn việc thiết lập 1 hệ thống chung trên toàn TPP về chứng minh và rà soát nguồn gốc của hàng hóa TPP. Các nhà nhập cảng sẽ có thể đề nghị được lợi khuyến mãi về nguồn gốc với điều kiện họ có các chứng từ chứng minh. Ngoài ra, Chương này hỗ trợ cho các cơ quan có thẩm quyền phương tiện nhu yếu để xác minh các đề nghị về hưởng khuyến mãi 1 cách có hiệu quả.
2. Gia tăng sức ép cạnh tranh đồng đẳng ở khu vực DNNN
1 chương riêng về DNNN là điểm rất dị biệt ở TPP.
Tất cả các Thành viên TPP đều có DNNN (SOEs), thường vào vai trò hỗ trợ dịch vụ công và các hoạt động khác. Các Thành viên TPP đã đồng tình đảm bảo các SOEs của mình sẽ thực hiện các hoạt động thương nghiệp trên cơ sở tính toán thương nghiệp, trừ trường hợp không liên quan với nhiệm vụ nhưng các SOEs đấy đang phải tiến hành để hỗ trợ các dịch vụ công.

Các Thành viên cũng đồng ý đảm bảo các SOEs hoặc đơn vị độc quyền sẵn có ko có những hoạt động phân biệt đối xử đối với các công ty, hàng hóa, dịch vụ của các Thành viên khác.
Các Thành viên đồng ý trao cho tòa án quyền tài phán đối với các hoạt động thương nghiệp của các SOEs nước ngoài và đảm bảo rằng các cơ quan hành chính điều hành cả các SOEs và công ty cá nhân cũng làm tương tự 1 cách công bình.
Các Thành viên TPP đồng ý sẽ ko tạo ra những tác động bị động đối với ích lợi của các Thành viên TPP khác lúc hỗ trợ cung cấp phi thương nghiệp cho các SOEs, hay làm tổn hại tới ngành trong nước của Thành viên khác phê chuẩn việc hỗ trợ các cung cấp phi thương nghiệp cho SOEs sản xuất và bán hàng hóa trên cương vực của SOE khác đấy. Các Thành viên TPP đồng ý san sẻ danh sách các SOEs với các Thành viên khác và lúc được đề nghị sẽ hỗ trợ các thông tin bổ sung về chừng độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ và những cung cấp phi thương nghiệp hỗ trợ cho các SOEs.
Chương này cũng tạo ra các trường hợp ngoại lệ cho các SOEs ko có tác động trên thị phần TPP, cũng như những ngoại lệ chi tiết theo từng nước, được quy định trong các phụ lục, gắn liền với Hiệp định TPP.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #nội #dung #chính #của #Hiệp #định #TPP

Những nội dung chính của Hiệp định TPP

Những nội dung chính của Hiệp định TPP
Những nội dung chính của Hiệp định TPP – Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương chính thức được phê chuẩn ngày 05/10/2015. Bộ Công Thương vừa ban bố bản tóm lược dài 20 trang về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, các cam kết chi tiết về quan thuế vẫn chưa được mách nhỏ. Mời các bạn tham khảo.
Toàn văn bản tóm lược nội dung Hiệp định TPP
Thông tư về luật lệ nguồn gốc hiệp nghị thành lập khu vực thương nghiệp tự do ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN số 31/2015/TT-BCT
Quyết định về quy định rà soát hàng hóa, xuất nhập cảng sử dụng máy soi container số 2760/QĐ-TCHQ
Luật đầu cơ công số 49/2014/QH13
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA HIỆP ĐỊNH TPP
Có 5 nội dung chính đã làm TPP biến thành 1 Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương nghiệp thế giới, cùng lúc tiếp diễn khắc phục các vấn đề của thời đại mới. Những nội dung đấy bao gồm:
– Tiếp cận thị phần 1 cách toàn diện: Hiệp định TPP cắt giảm quan thuế và các hàng rào phi thuế đối với tất cả thương nghiệp hàng hóa và dịch vụ, điều chỉnh toàn thể các lĩnh vực về thương nghiệp, trong đấy có thương nghiệp hàng hóa, dịch vụ và đầu cơ.
– Cách tiếp cận cam kết trong khu vực: Hiệp định TPP tạo thuận tiện cho việc tăng trưởng sản xuất và dây chuyền cung cấp, cũng như thương nghiệp ko ngắt quãng, tăng nhanh tính hiệu quả và cung cấp tiến hành tiêu chí về tạo việc làm, tăng lên mức sống, xúc tiến các cố gắng bảo tồn và tạo thuận tiện cho việc hội nhập qua biên thuỳ cũng như mở cửa thị phần trong nước.
– Xem xét các thử thách thương nghiệp mới: Hiệp định TPP xúc tiến việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh phê chuẩn việc khắc phục các vấn đề mới, trong đấy bao gồm việc tăng trưởng nền kinh tế số và vai trò càng ngày càng tăng của các công ty Nhà nước trong nền kinh tế thế giới.
– Thương mại toàn diện: Hiệp định TPP bao gồm các nhân tố mới đảm bảo các nền kinh tế ở tất cả các ngành độ tăng trưởng và công ty thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi từ thương nghiệp.
Hiệp định bao gồm các cam kết nhằm giúp sức các công ty vừa và bé thông suốt về Hiệp định, tận dụng được những thời cơ nhưng Hiệp định mang đến và nêu lên những thử thách đáng để ý đến chính phủ các nước thành viên. Hiệp định cũng bao gồm những cam kết chi tiết về tăng trưởng và tăng lên năng lực thương nghiệp để bảo đảm rằng tất cả các Bên đều có thể giải quyết được những cam kết trong Hiệp định và tận dụng được đầy đủ những ích lợi của Hiệp định.
– Nền móng hội nhập khu vực: Nền móng cho hội nhập khu vực. Hiệp định TPP được có mặt trên thị trường để đáp ứng nền móng cho việc hội nhập kinh tế khu vực và được xây dựng để bao hàm cả những nền kinh tế khác xuyên khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Hiệp định TPP gồm có 30 Chương, điều chỉnh thương nghiệp và các vấn đề liên can đến thương nghiệp, từ khi thương nghiệp hàng hóa và tiếp diễn với thương chính và thuận tiện hóa thương nghiệp; vệ sinh kiểm dịch động thực vật; hàng rào kỹ thuật đối với thương nghiệp; quy định về phòng ngự thương nghiệp; đầu cơ; dịch vụ; thương nghiệp điện tử; sở hữu trí não; lao động; môi trường; các chương về “các vấn đề xuyên suốt” nhằm đảm bảo Hiệp định TPP đạt được tiềm năng của mình về tăng trưởng, tính cạnh tranh và tính bao hàm; khắc phục mâu thuẫn; ngoại lệ và các điều khoản về thiết chế,chi tiết như sau:
Quy định chung và các khái niệm
Thương mại hàng hóa
Dệt may
Quy tắc nguồn gốc
Thương chính và xúc tiến thương nghiệp
Các giải pháp vệ sinh dịch tễ
Rào cản kỹ thuật trong thương nghiệp
Biện pháp phòng ngự thương nghiệp
Đầu cơ
Thương mại dịch vụ xuyên biên thuỳ
Dịch vụ vốn đầu tư
Tạm nhập cảnh cho doanh nhân
Viễn thông
Thương mại điện tử
Mua mua công
Chính sách cạnh tranh
Doanh nghiệp nhà nước và công ty độc quyền được chỉ định.
Sở hữu trí não
Lao động
Môi trường
Cộng tác và tăng trưởng năng lực
Năng lực cạnh tranh và cung cấp kinh doanh
Phát triển
Doanh nghiệp vừa và bé
Sự đồng bộ trong quy định
Minh bạch và chống tham nhũng
Quy định về hành chính và thiết chế
Gicửa ải quyết mâu thuẫn
Các vấn đề ngoại lệ
Điều khoản thi hành
Trong Mục tải về có 2 File là:
Miêu tả các lĩnh vực thương thuyết chính trong Hiệp định TPP
TPP Broad Outlines
Bình chọn chung về Hiệp định TPP
Nhìn toàn cục, Hiệp định TPP có những đặc điểm dị biệt về tiếp cận thương nghiệp toàn diện, hơn hẳn, theo tiêu chuẩn cao hơn so với các Hiệp định thương nghiệp tự do khác (FTAs) khác.
Kế bên việc upgrade cách tiếp cận truyền thống đối với những vấn đề đã được điều chỉnh bởi các hiệp nghị FTAs trước đấy, Hiệp định TPP còn đưa vào những vấn đề thương nghiệp mới và đang nổi lên như các nội dung liên can tới Internet và nền kinh tế số, sự tham dự càng ngày càng tăng của các công ty Nhà nước vào thương nghiệp và đầu cơ quốc tế, bản lĩnh của các công ty bé trong việc tận dụng các hiệp nghị thương nghiệp…
Ngoài ra, điều nhưng nhiều người lo ngại là khoảng cách năng lực cạnh tranh của Việt Nam và tất cả quốc gia thành viên TPP khá mập.
Các nước thành viên Hiệp định TPP không giống nhau về cả quy mô và chừng độ tăng trưởng. Vì thế, các nước TPP có đề nghị sự hiệp tác chặt chẽ, xây dựng năng lực cho các nước TPP có trình độ tăng trưởng thấp hơn. 1 số trường hợp, TPP cho phép có quá trình biến đổi và chế độ đặc trưng cho phép 1 số thành viên 1 khoảng thời kì bổ sung nhu yếu để tăng lên năng lực thực thi các trách nhiệm mới.
1. Dệt may sẽ hưởng lợi mập
TPP có 1 chương riêng về Dệt may và 1 chương về Quy tắc nguồn gốc.

quan thuế sẽ được xóa bỏ ngay ngay lập tức mặc dầu quan thuế đối với 1 số mặt hàng mẫn cảm sẽ được xóa bỏ với lịch trình dài hơn do các đối tác hợp nhất.
Chương Dệt may cũng bao gồm các luật lệ nguồn gốc chi tiết đề nghị việc sử dụng sợi và vải từ khu vực TPP. Điều này sẽ xúc tiến việc thiết lập các chuỗi cung cấp và đầu cơ khu vực trong lĩnh vực này, cộng với chế độ “nguồn cung thiếu hụt” cho phép việc sử dụng 1 số loại sợi và vải nhất mực ko có sẵn trong khu vực.
Ngoài ra, chương này còn bao gồm các cam kết về hiệp tác và thực thi thương chính nhằm chặn đứng việc trốn thuế, buôn lậu và ăn gian cũng như chế độ tự vệ đặc trưng đối với dệt may để ứng phó với thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp có sự tăng thêm đột biến về nhập cảng.
Về Quy tắc nguồn gốc, để gỡ rối trạng thái “bát mỳ ống” của luật lệ này gây trở lực cho công ty trong việc tận dụng các FTA trước đấy trong khu vực, xúc tiến chuỗi cung cấp khu vực, cùng lúc đảm bảo các nước TPP sẽ là những người hưởng lợi chính của Hiệp định hơn là các nước không hề là thành viên, 12 nước Thành viên TPP đã hợp nhất về 1 bộ luật lệ nguồn gốc chung để xác định 1 hàng hóa chi tiết “có nguồn gốc” để được lợi quan thuế khuyến mãi trong TPP.
Quy tắc nguồn gốc chi tiết theo mặt hàng này được quy định kèm theo lời văn của Hiệp định.
Hiệp định TPP quy định về “cộng gộp” để các vật liệu đầu vào từ 1 bên TPP được đối xử như những vật liệu từ 1 Bên khác nếu được sử dụng để sản xuất ra 1 thành phầm tại bất cứ 1 Bên TPP.
Các Bên tham dự TPP cũng đưa ra các luật lệ để đảm bảo rằng công ty có thể hoạt động 1 cách dễ dãi xuyên khu vực TPP phê chuẩn việc thiết lập 1 hệ thống chung trên toàn TPP về chứng minh và rà soát nguồn gốc của hàng hóa TPP. Các nhà nhập cảng sẽ có thể đề nghị được lợi khuyến mãi về nguồn gốc với điều kiện họ có các chứng từ chứng minh. Ngoài ra, Chương này hỗ trợ cho các cơ quan có thẩm quyền phương tiện nhu yếu để xác minh các đề nghị về hưởng khuyến mãi 1 cách có hiệu quả.
2. Gia tăng sức ép cạnh tranh đồng đẳng ở khu vực DNNN
1 chương riêng về DNNN là điểm rất dị biệt ở TPP.
Tất cả các Thành viên TPP đều có DNNN (SOEs), thường vào vai trò hỗ trợ dịch vụ công và các hoạt động khác. Các Thành viên TPP đã đồng tình đảm bảo các SOEs của mình sẽ thực hiện các hoạt động thương nghiệp trên cơ sở tính toán thương nghiệp, trừ trường hợp không liên quan với nhiệm vụ nhưng các SOEs đấy đang phải tiến hành để hỗ trợ các dịch vụ công.

Các Thành viên cũng đồng ý đảm bảo các SOEs hoặc đơn vị độc quyền sẵn có ko có những hoạt động phân biệt đối xử đối với các công ty, hàng hóa, dịch vụ của các Thành viên khác.
Các Thành viên đồng ý trao cho tòa án quyền tài phán đối với các hoạt động thương nghiệp của các SOEs nước ngoài và đảm bảo rằng các cơ quan hành chính điều hành cả các SOEs và công ty cá nhân cũng làm tương tự 1 cách công bình.
Các Thành viên TPP đồng ý sẽ ko tạo ra những tác động bị động đối với ích lợi của các Thành viên TPP khác lúc hỗ trợ cung cấp phi thương nghiệp cho các SOEs, hay làm tổn hại tới ngành trong nước của Thành viên khác phê chuẩn việc hỗ trợ các cung cấp phi thương nghiệp cho SOEs sản xuất và bán hàng hóa trên cương vực của SOE khác đấy. Các Thành viên TPP đồng ý san sẻ danh sách các SOEs với các Thành viên khác và lúc được đề nghị sẽ hỗ trợ các thông tin bổ sung về chừng độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ và những cung cấp phi thương nghiệp hỗ trợ cho các SOEs.
Chương này cũng tạo ra các trường hợp ngoại lệ cho các SOEs ko có tác động trên thị phần TPP, cũng như những ngoại lệ chi tiết theo từng nước, được quy định trong các phụ lục, gắn liền với Hiệp định TPP.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #nội #dung #chính #của #Hiệp #định #TPP


#Những #nội #dung #chính #của #Hiệp #định #TPP

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button