Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ?

Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ? Bạn có chắc mình biết câu trả lời cho câu hỏi lịch sử không? Đây cũng là một câu hỏi từ sự kiện Thử thách Lịch sử Liên minh. Hãy theo dõi câu trả lời dưới đây với viknews nhé !

Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai?
Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ?

Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ?

Câu hỏi phá quân nam hán tơi bời gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ? Hãy theo dõi câu trả lời dưới đây nhé :

Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ?
Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai ?
  • Đáp án: NGOQUYEN – Ngô Quyền – 7 ô

Thông tin về Ngô Quyền phá quân nam hán tơi bời gươm thần độc lập

Thông tin về Ngô Quyền phá quân nam hán tơi bời gươm thần độc lập
Thông tin về Ngô Quyền phá quân nam hán tơi bời gươm thần độc lập

Ngô Quyền (898 – 944), còn gọi là Ngô Vương nguyên là vị vua đầu tiên của triều đại nhà Ngô trong lịch sử nước ta. Năm 938, ông đã lãnh đạo nhân dân trong trận chiến lịch sử Bak Dang và đánh bại quân đội Hàn Quốc, chính thức chấm dứt ách thống trị hàng thiên niên kỷ của phương Bắc và giành độc lập lâu dài. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua và trị vì từ năm 939 đến năm 944.

Hướng dẫn sự kiện thử tài lịch sử liên quân

  • Thời gian sự kiện: Từ 04/04 đến 14/04
  • người chơi truy cập trang web lichsu.lienquan.garena.vn Tham gia các sự kiện.
  • Mỗi ngày có một câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam với 3 gợi ý. Người chơi phải thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày để nhận được các gợi ý mở.
Nhiệm Vụ Gợi ý 
đăng nhập Gợi ý đầu tiên và 1 dự đoán
1 trận đấu 5v5 Gợi ý thứ 2 và 1 lần đoán
Thắng 1 trận hoặc chia sẻ trang của bạn Gợi ý thứ ba và đoán không giới hạn

 

  • Khi hoàn thành mỗi câu hỏi hàng ngày, người chơi sẽ nhận được quà. Mỗi câu trả lời đã hoàn thành cùng với điểm này sẽ cho người chơi 1 điểm.
  • Nếu bạn giải được bài của ngày hôm trước, bạn sẽ không nhận được quà của ngày hôm đó, nhưng kết quả sẽ được cộng vào tổng điểm của bạn.

Người chơi đã đạt đến tổng số. 7 điểm Bạn sẽ có cơ hội giành được 1 Trang phục Việt Nam:

  • Thiên thần xung Volkas chung
  • loli thất thần
  • Hoàng tử rùa vàng Rabil
  • hoặc các giao diện cấp A hấp dẫn khác

Ngoài ra, nếu bạn đã sở hữu làn da trên, bạn sẽ nhận được một bùa hộ mệnh bằng giấy hạng S.

Video hướng dẫn ai là người phá quân nam hán

 

Xem thêm thông tin Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai?

Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai?

Tiêu diệt quân Nam Hán, Kiếm thần độc lập trên trời là ai? Một câu đố lịch sử bạn có biết câu trả lời chắc chắn? Đây cũng là một câu hỏi trong sự kiện Thử thách lịch sử Liên minh. Cùng theo dõi câu trả lời dưới đây.
1. Đại phá quân Nam Hán, Gươm thần độc lập trên trời là của ai? (7 ô)
Câu hỏi đầy đủ:
Ai trên Bạch Đằng giang, Làm chông chênh sáng ngang, Diệt quân Nam Hán loạn, Gươm thần độc lập giữa trời vang vọng – Là ai?
Đáp án: NGOQUYEN – Ngô Quyền – 7 ô
2. Tìm hiểu Ngô Quyền
Ngô Quyền (898 – 944), còn gọi là Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử nước ta. Năm 938, ông đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng lịch sử, chính thức chấm dứt một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944.
3. Kiểm tra lịch sử quân sự
Thời gian sự kiện: từ 04/04 đến 14/04
Người chơi truy cập trang web lichsu.lienquan.garena.vn để tham gia vào sự kiện.
Mỗi ngày sẽ có một câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam với 3 gợi ý. Để nhận được gợi ý mở, người chơi cần thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày:
Sứ mệnh
Gợi ý
Đăng nhập
Gợi ý đầu tiên và 1 dự đoán
1 trận đấu 5v5
Gợi ý thứ 2 và 1 lần đoán
Thắng 1 trận hoặc chia sẻ trang
Gợi ý thứ 3 và đoán không giới hạn
Hoàn thành mỗi câu hỏi hàng ngày người chơi sẽ nhận được quà. Cùng với đó, mỗi câu trả lời hoàn thành người chơi sẽ được 1 điểm.
Khi hoàn thành các câu hỏi của các ngày trước, người chơi không nhận được quà ngày mà kết quả sẽ được tính vào tổng điểm.
Người chơi đạt tổng 7 điểm sẽ có cơ hội nhận được 1 trang phục Việt Nam:
Vol’kath Pulse Angel General
Lauriel Lost God
Laville Kim Quy Thân Vương
Hoặc 1 Skin A-Level hấp dẫn khác
Ngoài ra, nếu người chơi đã sở hữu các skin trên, người chơi sẽ nhận được Bùa Giấy xếp hạng S.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Phá #quân #Nam #Hán #tơi #bời #Gươm #thần #độc #lập #giữa #trời #vang #lên #là

Tiêu diệt quân Nam Hán, Kiếm thần độc lập trên trời là ai? Một câu đố lịch sử bạn có biết câu trả lời chắc chắn? Đây cũng là một câu hỏi trong sự kiện Thử thách lịch sử Liên minh. Cùng theo dõi câu trả lời dưới đây.
1. Đại phá quân Nam Hán, Gươm thần độc lập trên trời là của ai? (7 ô)
Câu hỏi đầy đủ:
Ai trên Bạch Đằng giang, Làm chông chênh sáng ngang, Diệt quân Nam Hán loạn, Gươm thần độc lập giữa trời vang vọng – Là ai?
Đáp án: NGOQUYEN – Ngô Quyền – 7 ô
2. Tìm hiểu Ngô Quyền
Ngô Quyền (898 – 944), còn gọi là Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử nước ta. Năm 938, ông đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng lịch sử, chính thức chấm dứt một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944.
3. Kiểm tra lịch sử quân sự
Thời gian sự kiện: từ 04/04 đến 14/04
Người chơi truy cập trang web lichsu.lienquan.garena.vn để tham gia vào sự kiện.
Mỗi ngày sẽ có một câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam với 3 gợi ý. Để nhận được gợi ý mở, người chơi cần thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày:
Sứ mệnh
Gợi ý
Đăng nhập
Gợi ý đầu tiên và 1 dự đoán
1 trận đấu 5v5
Gợi ý thứ 2 và 1 lần đoán
Thắng 1 trận hoặc chia sẻ trang
Gợi ý thứ 3 và đoán không giới hạn
Hoàn thành mỗi câu hỏi hàng ngày người chơi sẽ nhận được quà. Cùng với đó, mỗi câu trả lời hoàn thành người chơi sẽ được 1 điểm.
Khi hoàn thành các câu hỏi của các ngày trước, người chơi không nhận được quà ngày mà kết quả sẽ được tính vào tổng điểm.
Người chơi đạt tổng 7 điểm sẽ có cơ hội nhận được 1 trang phục Việt Nam:
Vol’kath Pulse Angel General
Lauriel Lost God
Laville Kim Quy Thân Vương
Hoặc 1 Skin A-Level hấp dẫn khác
Ngoài ra, nếu người chơi đã sở hữu các skin trên, người chơi sẽ nhận được Bùa Giấy xếp hạng S.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Phá #quân #Nam #Hán #tơi #bời #Gươm #thần #độc #lập #giữa #trời #vang #lên #là


#Phá #quân #Nam #Hán #tơi #bời #Gươm #thần #độc #lập #giữa #trời #vang #lên #là

Tổng hợp: Vik News

Đánh Giá hướng dẫn ai là người phá quân nam hán

Đánh Giá - 9.1

9.1

100

Hướng dẫn trả lời phá quân nam hán tơi bời gươm thần độc lập giữa trời vang lên đầy đủ chi tiết !

User Rating: 4.45 ( 1 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button