Tài Liệu

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội có những điểm khác nhau nào? Cùng Vik News tìm hiểu nhé.

1. Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội được phân biệt dựa vào các điểm sau:

Tiêu chíBộ nhiễm sắc thể lưỡng bộiBộ nhiễm sắc thể đơn bội
Số lượng sợi NST
 • NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố và một từ mẹ.
 • Gen tồn tại thành từng cặp alen.
 • NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
 • Gen tồn tại thành từng chiếc alen.
Nơi tồn tại
 • Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng và mô tế bào sinh dục sơ khai.
 • Tồn tại trong tế bào giao tử đực hoặc cái, là kết quả của quá trình giảm phân
Sự tương đồng với tế bào mẹ
 • Giống về mặt di truyền
 • Không giống
Sự hình thành
 • Hình thành từ nguyên phân
 • Hình thành từ giảm phân

2. Bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội thường được kí hiệu là n.

Bộ đơn bội là bộ nhiễm sắc thể của giao tử, nghĩa là mỗi giao tử bình thường chỉ có n nhiễm sắc thể.

Trong quá trình sinh sản hữu tính, mỗi cơ thể nhất thiết phải bắt đầu phát triển từ một hợp tử, là kết hợp giữa một giao tử cái (n) với một giao tử đực (n) duy nhất, nên hợp tử là một tế bào xôma (2n). Do đó, mỗi giao tử bình thường chỉ mang một nửa số bộ nhiễm sắc thể của một tế bào xôma, nên “đơn bội” – theo nghĩa này – là có một nửa số nhiễm sắc thể được tìm thấy trong một tế bào xôma, nghĩa là một bộ đơn bội chỉ chứa một bản sao của mỗi nhiễm sắc thể trong cả bộ nhiễm sắc thể, còn một tế bào xôma thì chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể (hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội)

3. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội

Bộ lưỡng bội (diploid) có hai nhiễm sắc thể tương đồng ở mỗi cặp nhiễm sắc thể, trong đó một chiếc do bố truyền cho, còn chiếc kia kế thừa từ mẹ.

Chẳng hạn ở người bình thường, mỗi tế bào lưỡng bội có 46 nhiễm sắc thể (2n), trong đó có n = 23 chiếc nhận từ bố qua tinh trùng, còn n = 23 chiếc nữa nhận từ mẹ qua trứng.

Các nhiễm sắc thể giới tính bắt cặp là tương đồng X và Y ở nam và tương đồng X và X ở nữ.

Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội thay đổi tùy theo sinh vật

Sinh vậtSố lượng NST lưỡng bội
E.coli Vi khuẩn1
Con muỗi6
Hoa loa kèn24
Ếch26
Con người46
Gà tây82
Con tôm254

Hoa Tiêu vừa giúp bạn đọc chỉ ra những điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng với sự di truyền qua đó quy định các tính trạng di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News

Các bài viết liên quan:

 • Trùng sốt rét sống ở đâu?
 • Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?

Thông tin thêm

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội có những điểm khác nhau nào? Cùng Vik News tìm hiểu nhé.
1. Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội được phân biệt dựa vào các điểm sau:
Tiêu chí
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
Bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Số lượng sợi NST

NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố và một từ mẹ.
Gen tồn tại thành từng cặp alen.

NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
Gen tồn tại thành từng chiếc alen.

Nơi tồn tại

Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng và mô tế bào sinh dục sơ khai.

Tồn tại trong tế bào giao tử đực hoặc cái, là kết quả của quá trình giảm phân

Sự tương đồng với tế bào mẹ

Giống về mặt di truyền

Không giống

Sự hình thành

Hình thành từ nguyên phân

Hình thành từ giảm phân

2. Bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội thường được kí hiệu là n.
Bộ đơn bội là bộ nhiễm sắc thể của giao tử, nghĩa là mỗi giao tử bình thường chỉ có n nhiễm sắc thể.
Trong quá trình sinh sản hữu tính, mỗi cơ thể nhất thiết phải bắt đầu phát triển từ một hợp tử, là kết hợp giữa một giao tử cái (n) với một giao tử đực (n) duy nhất, nên hợp tử là một tế bào xôma (2n). Do đó, mỗi giao tử bình thường chỉ mang một nửa số bộ nhiễm sắc thể của một tế bào xôma, nên “đơn bội” – theo nghĩa này – là có một nửa số nhiễm sắc thể được tìm thấy trong một tế bào xôma, nghĩa là một bộ đơn bội chỉ chứa một bản sao của mỗi nhiễm sắc thể trong cả bộ nhiễm sắc thể, còn một tế bào xôma thì chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể (hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội)
3. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
Bộ lưỡng bội (diploid) có hai nhiễm sắc thể tương đồng ở mỗi cặp nhiễm sắc thể, trong đó một chiếc do bố truyền cho, còn chiếc kia kế thừa từ mẹ.
Chẳng hạn ở người bình thường, mỗi tế bào lưỡng bội có 46 nhiễm sắc thể (2n), trong đó có n = 23 chiếc nhận từ bố qua tinh trùng, còn n = 23 chiếc nữa nhận từ mẹ qua trứng.
Các nhiễm sắc thể giới tính bắt cặp là tương đồng X và Y ở nam và tương đồng X và X ở nữ.
Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội thay đổi tùy theo sinh vật
Sinh vật
Số lượng NST lưỡng bội
E.coli Vi khuẩn
1
Con muỗi
6
Hoa loa kèn
24
Ếch
26
Con người
46
Gà tây
82
Con tôm
254
Hoa Tiêu vừa giúp bạn đọc chỉ ra những điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng với sự di truyền qua đó quy định các tính trạng di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News
Các bài viết liên quan:
Trùng sốt rét sống ở đâu?
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?

#Phân #biệt #bộ #nhiễm #sắc #thể #lưỡng #bội #và #bộ #nhiễm #sắc #thể #đơn #bội

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội có những điểm khác nhau nào? Cùng Vik News tìm hiểu nhé.
1. Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội được phân biệt dựa vào các điểm sau:
Tiêu chí
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
Bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Số lượng sợi NST

NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố và một từ mẹ.
Gen tồn tại thành từng cặp alen.

NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
Gen tồn tại thành từng chiếc alen.

Nơi tồn tại

Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng và mô tế bào sinh dục sơ khai.

Tồn tại trong tế bào giao tử đực hoặc cái, là kết quả của quá trình giảm phân

Sự tương đồng với tế bào mẹ

Giống về mặt di truyền

Không giống

Sự hình thành

Hình thành từ nguyên phân

Hình thành từ giảm phân

2. Bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội thường được kí hiệu là n.
Bộ đơn bội là bộ nhiễm sắc thể của giao tử, nghĩa là mỗi giao tử bình thường chỉ có n nhiễm sắc thể.
Trong quá trình sinh sản hữu tính, mỗi cơ thể nhất thiết phải bắt đầu phát triển từ một hợp tử, là kết hợp giữa một giao tử cái (n) với một giao tử đực (n) duy nhất, nên hợp tử là một tế bào xôma (2n). Do đó, mỗi giao tử bình thường chỉ mang một nửa số bộ nhiễm sắc thể của một tế bào xôma, nên “đơn bội” – theo nghĩa này – là có một nửa số nhiễm sắc thể được tìm thấy trong một tế bào xôma, nghĩa là một bộ đơn bội chỉ chứa một bản sao của mỗi nhiễm sắc thể trong cả bộ nhiễm sắc thể, còn một tế bào xôma thì chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể (hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội)
3. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội
Bộ lưỡng bội (diploid) có hai nhiễm sắc thể tương đồng ở mỗi cặp nhiễm sắc thể, trong đó một chiếc do bố truyền cho, còn chiếc kia kế thừa từ mẹ.
Chẳng hạn ở người bình thường, mỗi tế bào lưỡng bội có 46 nhiễm sắc thể (2n), trong đó có n = 23 chiếc nhận từ bố qua tinh trùng, còn n = 23 chiếc nữa nhận từ mẹ qua trứng.
Các nhiễm sắc thể giới tính bắt cặp là tương đồng X và Y ở nam và tương đồng X và X ở nữ.
Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội thay đổi tùy theo sinh vật
Sinh vật
Số lượng NST lưỡng bội
E.coli Vi khuẩn
1
Con muỗi
6
Hoa loa kèn
24
Ếch
26
Con người
46
Gà tây
82
Con tôm
254
Hoa Tiêu vừa giúp bạn đọc chỉ ra những điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng với sự di truyền qua đó quy định các tính trạng di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News
Các bài viết liên quan:
Trùng sốt rét sống ở đâu?
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?

#Phân #biệt #bộ #nhiễm #sắc #thể #lưỡng #bội #và #bộ #nhiễm #sắc #thể #đơn #bội


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button