Pháp Luật

Phân biệt giữa người làm chứng và người chứng kiến

Sự dị biệt giữa nhân chứng và nhân chứng

Nhiều người lầm lẫn giữa 2 định nghĩa nhân chứng và nhân chứng. Vậy thực chất và sự không giống nhau giữa 2 nhân chứng và nhân chứng là gì? Xem bài viết dưới đây.

Khái niệm tù nhân?

Quản lý những trường hợp nhưng mà BLHS 5 2015 ko coi là tù nhân

Những trường hợp nào có thể cách ly nhân chứng?

Tính từ lúc ngày 01/01/2018, Bộ luật tố tụng hình sự 5 2015 chính thức có hiệu lực, từ ấy đến giờ nhiều định nghĩa mới mở đầu được làm rõ, điển nghe đâu định nghĩa người làm chứng.

Nếu chỉ nghe kể về nhân chứng và nhân chứng, cứng cáp bạn sẽ lầm lẫn giữa 2 định nghĩa này. Bài viết dưới đây là sự so sánh và phân biệt giữa 2 định nghĩa người làm chứng và người làm chứng.

Tiêu chuẩn

Chứng kiến

nhân chứng

Ý nghĩ

Người biết những cốt truyện liên can tới nguồn tin về tù nhân, vụ án và được cơ quan có thẩm quyền triệu tập làm chứng để thực hiện tố tụng.

Người được cơ quan tố tụng có thẩm quyền đề nghị chứng kiến ​​việc tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này.

Thiên nhiên

Biết các cốt truyện liên can tới vụ án hoặc tù nhân và được cơ quan có thẩm quyền triệu tập làm chứng.

Được cơ quan có thẩm quyền đề nghị chứng nhận lúc thực hiện tố tụng.

Những người ko được phép

– Luật sư biện hộ của bị cáo;

– Người do khuyết thiếu về thần kinh, thể chất ko nhận thức được các cốt truyện liên can tới nguồn tin về tù nhân, về vụ án hoặc ko có bản lĩnh tố cáo xác thực.

– Người thân thích của bị can, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng;

– Những người do khuyết thiếu về ý thức hoặc thể chất nhưng mà chẳng thể nhận thức được sự vật 1 cách xác thực;

– Người dưới 18 tuổi;

– Còn 1 lý do nữa khiến người ấy ko khách quan.

Cho phép làm gì

– Được công bố, giảng giải các quyền và phận sự theo quy định.

Đề nghị cơ quan triệu tập bảo vệ tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá, của cải và các quyền, ích lợi hợp lí khác của thân nhân lúc họ bị dọa nạt.

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng liên can tới việc họ tham dự tố tụng.

Được cơ quan triệu tập trả tiền chi tiêu chuyển động và các chi tiêu khác theo quy định của luật pháp.

– Được công bố, giảng giải các quyền và phận sự theo quy định.

Đề nghị người có thẩm quyền thực hiện tố tụng tiến hành đúng quy định của luật pháp, bảo vệ tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá, của cải và các quyền, ích lợi hợp lí khác của bản thân và gia đình lúc bị dọa nạt.

– Xem biên bản các thủ tục, cho quan điểm ​​về các thủ tục nhưng mà mình chứng kiến.

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng liên can tới việc họ tham dự lấy lời khai.

Được cơ quan triệu tập trả tiền các chi tiêu theo quy định của luật pháp.

Phcửa ải

– Có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục. Trường hợp cố ý vắng mặt ko vì lý do bất khả kháng, chướng ngại khách quan và việc vắng mặt cản trở việc làm rõ nguồn tin tù nhân thì có thể phải triệu tập việc cáo buộc, dò la, truy tố, xét xử;

– Trình bày thật thà những cốt truyện nhưng mà mình biết về xuất xứ tù nhân, vụ án và nguyên do tại sao biết được những cốt truyện ấy.

– Có mặt theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục;

– Chứng kiến ​​đầy đủ các thủ tục theo quy định;

– Ký vào biên bản các hoạt động nhưng mà họ chứng kiến;

– Giữ kín đáo về các hoạt động dò la nhưng mà họ là nhân chứng;

Trình bày thật thà tình cảnh nhưng mà mình là người làm chứng theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện tố tụng.

Xử lý vi phạm trong trường hợp phân phối thông tin sai sự thực

– Phạt cảnh cáo

– Cách tân nhưng mà ko tước quyền tự do trong tối đa 1 5

– Tù từ 03 tháng tới 07 5.

Ngoài ra, họ còn có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm làm hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Không được xử lý.

Xử lý vi phạm trong trường hợp ko chấp hành nhưng mà ko có lý do chính đáng

(Không vận dụng đối với ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh, chị, em ruột của người phạm tội)

– Phạt cảnh cáo

– Cách tân nhưng mà ko tước quyền tự do trong tối đa 1 5

– Tù từ 3 tháng tới 1 5.

Ngoài ra, họ còn có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm làm hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Không được xử lý.

lý do pháp lý

Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 5 2015.

Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Xem thêm thông tin Phân biệt giữa người làm chứng và người chứng kiến

Phân biệt giữa người làm chứng và người chứng kiến

Sự không giống nhau giữa người làm chứng và người chứng kiến
Rất nhiều người lầm lẫn giữa 2 định nghĩa người làm chứng và người chứng kiến. Vậy thực chất và sự không giống nhau giữa 2 người làm chứng và người chứng kiến là gì, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Khái niệm về tù nhân?
Xử lý các trường hợp Bộ luật hình sự 2015 ko coi là tù nhân
Người làm chứng được cách ly trong trường hợp nào?
Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chính thức có hiệu lực, cũng từ đây nhiều định nghĩa mới mở đầu được làm rõ hơn, đơn cử như định nghĩa về người chứng kiến.
Nếu chỉ nghe qua về người làm chứng, người chứng kiến, chắc hẳn các bạn sẽ lầm lẫn giữa 2 định nghĩa này. Bài viết sau đây là sự so sánh, phân biệt giữa 2 định nghĩa người làm chứng và người chứng kiến.

Tiêu chí

Người làm chứng

Người chứng kiến

Khái niệm

Là người biết được những cốt truyện liên can tới nguồn tin về tù nhân, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng triệu tập tới làm chứng.

Là người được cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng đề nghị chứng kiến việc thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này.

Thực chất

Biết được cốt truyện liên can tới vụ án, tù nhân và được cơ quan có thẩm quyền triệu tập tới làm chứng.

Được cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng đề nghị chứng kiến.

Những người ko được làm

– Người biện hộ của người bị cáo buộc;
– Người do nhược điểm về thần kinh hoặc thể chất nhưng mà ko có bản lĩnh nhận thức được những cốt truyện liên can nguồn tin về tù nhân, về vụ án hoặc ko có bản lĩnh khai báo đúng mực.

– Người thân thích của người bị cáo buộc, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng;
– Người do nhược điểm về thần kinh hoặc thể chất nhưng mà ko có bản lĩnh nhận thức đúng sự việc;
– Người dưới 18 tuổi;
– Có lý do khác cho thấy người ấy ko khách quan.

Quyền

– Được công bố, giảng giải quyền và phận sự theo quy định.
– Đề nghị cơ quan triệu tập bảo vệ tính mệnh, sức khoẻ, danh dự, phẩm giá, của cải và quyền, ích lợi hợp lí khác của mình, người nhà thích của mình lúc bị dọa nạt.
– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng liên can tới việc mình tham dự làm chứng.
– Được cơ quan triệu tập trả tiền chi tiêu chuyển động và những chi tiêu khác theo quy định luật pháp.

– Được công bố, giảng giải quyền và phận sự theo quy định.
– Đề nghị người có thẩm quyền thực hiện tố tụng tuân thủ quy định của luật pháp, bảo vệ tính mệnh, sức khoẻ, danh dự, phẩm giá, của cải và quyền, ích lợi hợp lí khác của mình, người nhà thích của mình lúc bị dọa nạt.
– Xem biên bản tố tụng, đưa ra nhận xét về hoạt động tố tụng nhưng mà mình chứng kiến.
– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng liên can tới việc mình tham dự chứng kiến.
– Được cơ quan triệu tập trả tiền chi tiêu theo quy định của luật pháp.

Nghĩa vụ

– Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt nhưng mà ko vì lý do bất khả kháng hoặc ko do chướng ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây chướng ngại cho việc khắc phục nguồn tin về tù nhân, khởi tố, dò la, truy tố, xét xử thì có thể bị áp giải;
– Trình bày thật thà những cốt truyện nhưng mà mình biết liên can tới nguồn tin về tù nhân, về vụ án và lý do biết được những cốt truyện ấy.

– Có mặt theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng;
– Chứng kiến đầy đủ hoạt động tố tụng được đề nghị;
– Ký biên bản về hoạt động nhưng mà mình chứng kiến;
– Giữ kín đáo về hoạt động dò la nhưng mà mình chứng kiến;
– Trình bày thật thà những cốt truyện nhưng mà mình chứng kiến theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng.

Xử lý vi phạm trong trường hợp phân phối thông tin sai sự thực

– Phạt cảnh cáo
– Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5
– Phạt tù từ 03 tháng tới 07 5.
Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Không bị xử lý.

Xử lý vi phạm trong trường hợp khước từ tiến hành nếu ko có lý do chính đáng

(Không vận dụng đối với ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội)
– Phạt cảnh cáo
– Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5
– Phạt tù từ 03 tháng tới 01 5.
Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Không bị xử lý.

Căn cứ pháp lý

Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phân #biệt #giữa #người #làm #chứng #và #người #chứng #kiến

Phân biệt giữa người làm chứng và người chứng kiến

Sự không giống nhau giữa người làm chứng và người chứng kiến
Rất nhiều người lầm lẫn giữa 2 định nghĩa người làm chứng và người chứng kiến. Vậy thực chất và sự không giống nhau giữa 2 người làm chứng và người chứng kiến là gì, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Khái niệm về tù nhân?
Xử lý các trường hợp Bộ luật hình sự 2015 ko coi là tù nhân
Người làm chứng được cách ly trong trường hợp nào?
Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chính thức có hiệu lực, cũng từ đây nhiều định nghĩa mới mở đầu được làm rõ hơn, đơn cử như định nghĩa về người chứng kiến.
Nếu chỉ nghe qua về người làm chứng, người chứng kiến, chắc hẳn các bạn sẽ lầm lẫn giữa 2 định nghĩa này. Bài viết sau đây là sự so sánh, phân biệt giữa 2 định nghĩa người làm chứng và người chứng kiến.

Tiêu chí

Người làm chứng

Người chứng kiến

Khái niệm

Là người biết được những cốt truyện liên can tới nguồn tin về tù nhân, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng triệu tập tới làm chứng.

Là người được cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng đề nghị chứng kiến việc thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này.

Thực chất

Biết được cốt truyện liên can tới vụ án, tù nhân và được cơ quan có thẩm quyền triệu tập tới làm chứng.

Được cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng đề nghị chứng kiến.

Những người ko được làm

– Người biện hộ của người bị cáo buộc;
– Người do nhược điểm về thần kinh hoặc thể chất nhưng mà ko có bản lĩnh nhận thức được những cốt truyện liên can nguồn tin về tù nhân, về vụ án hoặc ko có bản lĩnh khai báo đúng mực.

– Người thân thích của người bị cáo buộc, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng;
– Người do nhược điểm về thần kinh hoặc thể chất nhưng mà ko có bản lĩnh nhận thức đúng sự việc;
– Người dưới 18 tuổi;
– Có lý do khác cho thấy người ấy ko khách quan.

Quyền

– Được công bố, giảng giải quyền và phận sự theo quy định.
– Đề nghị cơ quan triệu tập bảo vệ tính mệnh, sức khoẻ, danh dự, phẩm giá, của cải và quyền, ích lợi hợp lí khác của mình, người nhà thích của mình lúc bị dọa nạt.
– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng liên can tới việc mình tham dự làm chứng.
– Được cơ quan triệu tập trả tiền chi tiêu chuyển động và những chi tiêu khác theo quy định luật pháp.

– Được công bố, giảng giải quyền và phận sự theo quy định.
– Đề nghị người có thẩm quyền thực hiện tố tụng tuân thủ quy định của luật pháp, bảo vệ tính mệnh, sức khoẻ, danh dự, phẩm giá, của cải và quyền, ích lợi hợp lí khác của mình, người nhà thích của mình lúc bị dọa nạt.
– Xem biên bản tố tụng, đưa ra nhận xét về hoạt động tố tụng nhưng mà mình chứng kiến.
– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng liên can tới việc mình tham dự chứng kiến.
– Được cơ quan triệu tập trả tiền chi tiêu theo quy định của luật pháp.

Nghĩa vụ

– Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt nhưng mà ko vì lý do bất khả kháng hoặc ko do chướng ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây chướng ngại cho việc khắc phục nguồn tin về tù nhân, khởi tố, dò la, truy tố, xét xử thì có thể bị áp giải;
– Trình bày thật thà những cốt truyện nhưng mà mình biết liên can tới nguồn tin về tù nhân, về vụ án và lý do biết được những cốt truyện ấy.

– Có mặt theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng;
– Chứng kiến đầy đủ hoạt động tố tụng được đề nghị;
– Ký biên bản về hoạt động nhưng mà mình chứng kiến;
– Giữ kín đáo về hoạt động dò la nhưng mà mình chứng kiến;
– Trình bày thật thà những cốt truyện nhưng mà mình chứng kiến theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tố tụng.

Xử lý vi phạm trong trường hợp phân phối thông tin sai sự thực

– Phạt cảnh cáo
– Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5
– Phạt tù từ 03 tháng tới 07 5.
Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Không bị xử lý.

Xử lý vi phạm trong trường hợp khước từ tiến hành nếu ko có lý do chính đáng

(Không vận dụng đối với ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội)
– Phạt cảnh cáo
– Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5
– Phạt tù từ 03 tháng tới 01 5.
Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Không bị xử lý.

Căn cứ pháp lý

Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phân #biệt #giữa #người #làm #chứng #và #người #chứng #kiến


#Phân #biệt #giữa #người #làm #chứng #và #người #chứng #kiến

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button