Pháp Luật

Phân biệt tội Hiếp dâm và tội Cưỡng dâm

Phân biệt tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm. Vi phạm sự toàn vẹn tình dục được coi là một tội phạm và bị trừng phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự. Theo Đạo luật Hình sự năm 2015 (SBS 2017), tấn công tình dục được phân thành nhiều tội khác nhau theo các đặc điểm cụ thể của tội phạm, chẳng hạn như hành vi, tuổi của nạn nhân và tuổi của thủ phạm. . Bài báo dữ liệu lớn sau đây nêu bật và chi tiết sự khác biệt giữa hiếp dâm và hiếp dâm theo luật hiện hành. Tham khảo của bạn được mời.

Phân biệt hiếp dâm và cưỡng dâm
Phân biệt hiếp dâm và cưỡng dâm

1. Hiếp dâm là gì?

Theo Điều 141 Luật Hình sự năm 2015 (SBS 2017), tội hiếp dâm như sau:

Hiếp dâm được định nghĩa là việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa để thực hiện các hành vi tình dục hoặc các hành vi tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, hoặc sử dụng sự không thể tự vệ của nạn nhân hoặc hành vi lừa dối khác.

Theo luật pháp Hàn Quốc, nạn nhân bị hiếp dâm chỉ giới hạn ở nam giới thực hiện hành vi tình dục trái với ý muốn của phụ nữ thông qua hành vi lừa dối như sử dụng vũ lực, đe dọa, bóc lột nạn nhân một cách vô thức và không có khả năng tự vệ.

2. Hiếp dâm là gì?

Theo Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội hiếp dâm như sau:

Hiếp dâm là việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để ép buộc người phụ thuộc hoặc người có nhu cầu quan hệ tình dục hoặc hoạt động tình dục khác trái với ý muốn của họ.

Không giống như hiếp dâm, có xu hướng sử dụng vũ lực hoặc cưỡng bức, hiếp dâm là việc sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào để ngăn cản người thân yêu hoặc người đang đau khổ quan hệ tình dục.

Nạn nhân bị hiếp dâm chỉ có thể là đàn ông, còn nạn nhân là phụ nữ có quan hệ tình cảm với chúng. Vì vậy, khi người phụ nữ, người phụ nữ bị phụ thuộc đau đớn, khó khăn, kẻ xâm hại dùng các thủ đoạn như hối lộ, dụ dỗ, thậm chí đe dọa để buộc nạn nhân từ chối giao cấu.

3. Các hình phạt đối với hành vi tấn công tình dục là gì?

Hình minh họa nạn nhân bị hãm hiếp và hiếp dâm
Hình minh họa nạn nhân bị hãm hiếp và hiếp dâm

Tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 BLHS năm 2015 là 03 bản án (mức án cơ bản gồm 02 loại tương ứng với 02 lứa tuổi của nạn nhân) và 01 bản án bổ sung.

Nếu nạn nhân đủ 18 tuổi thì bị phạt tù không dưới 2 năm nhưng không quá 7 năm. Nếu nạn nhân trong độ tuổi từ 16 đến 18, mức án cơ bản từ 5 đến 10 năm tù.

Phạm vi hình phạt thứ nhất là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với trường hợp phạm tội thuộc một trong các tình tiết tăng nặng sau đây:

 • Gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ thương tật trên 61%
 • Bạn biết mình bị nhiễm HIV và vẫn tiếp tục phạm tội.
 • Nó gây ra hơn 46% các rối loạn tâm thần và hành vi ở nạn nhân.
 • Giết nạn nhân hoặc tự sát.

Theo Điều 142 Bộ luật Hình sự, tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi cũng là một tội hình sự. Bản án cơ bản đưa ra mức án tù từ 07 năm đến 15 năm.

Trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

 • nó là loạn luân
 • Làm cho nạn nhân có thai.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%
 • Nó gây rối loạn tâm lý và hành vi ở nạn nhân từ 11% đến 45%.
 • Người mà hung thủ có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và điều trị bệnh
 • phạm tội nhiều lần.
 • 02 trở lên
 • tái phát nguy hiểm.

Người nào phạm một trong các tội sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

 • tổ chức;
 • Nhiều người hiếp dâm một người.
 • Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi
 • Gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ thương tật trên 61%
 • Nó gây ra hơn 46% các rối loạn tâm thần và hành vi ở nạn nhân.
 • Bạn biết mình bị nhiễm HIV và vẫn tiếp tục phạm tội.
 • Giết nạn nhân hoặc tự sát.

Ngoài ra, thủ phạm có thể bị cấm lao động, làm việc hoặc lao động từ một năm đến năm năm.

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có hình phạt khắc nghiệt hơn, có thể lên đến tử hình và tù chung thân.

4. Hiếp dâm bị phạt bao nhiêu năm tù?

Theo Điều 143 của Luật Hình sự, phạm vi trừng phạt mà kẻ hiếp dâm có thể nhận được như sau:

Mức án cơ bản cho tội hiếp dâm là từ 5 đến 10 năm.

Mọi trường hợp sau đây, bị phạt tù không dưới 3 năm đến không quá 10 năm:

 • Nhiều người hiếp dâm một người.
 • phạm tội nhiều lần.
 • 02 trở lên
 • nó là loạn luân
 • Làm cho nạn nhân có thai.
 • Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc suy giảm tâm thần, hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%
 • tái phát nguy hiểm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các điểm sau đây, thì bị phạt tù không dưới 10 năm và không quá 18 năm:

 • Gây thương tích, tổn hại sức khỏe, rối loạn tâm thần, hành vi cho nạn nhân mà tỷ lệ nạn nhân trở lên 61%
 • Bạn biết mình bị nhiễm HIV và vẫn tiếp tục phạm tội.
 • Giết nạn nhân hoặc tự sát.

– Trong trường hợp cưỡng bức từ 16 đến 18 tuổi, thì bị phạt tù không dưới 2 năm nhưng không quá 7 năm.

 • Nếu họ đã phạm tội trong các trường hợp nêu tại khoản 2 hoặc 3 của Điều này, họ sẽ bị trừng phạt theo hình phạt quy định tại khoản đó.
 • Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc hoặc hoạt động nhất định từ năm 01-05.

Điều 144 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt cơ bản đối với tội hiếp dâm một người từ 13 tuổi đến 16 tuổi là không dưới 5 năm và không quá 10 năm.

Ngoài ra, người phạm tội hiếp dâm có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm hoặc từ 12 năm đến 20 năm tù theo các tình tiết tăng nặng tại Điều 144 (2) và (3). Hình phạt tối đa cho tội danh này là tù chung thân.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội có thể bị cấm làm một số chức vụ, một số nghề hoặc một số công việc nhất định từ một tuổi đến năm tuổi.

5. Phân biệt tội hiếp dâm và tội hiếp dâm.

Phân biệt hiếp dâm và cưỡng dâm

tội phạm hiếp dâm

(Điều 141 của Luật Hình sự)

tội phạm hiếp dâm

(Điều 143 của Luật Hình sự)

hoạt động

– sử dụng vũ lực;

– đe dọa bạo lực;

– khai thác tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân;

– thủ thuật khác

Cố ý quan hệ tình dục hoặc hoạt động tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Dùng mọi thủ đoạn: hối lộ, dụ dỗ, đe dọa … để người phụ thuộc hoặc người có nhu cầu quan hệ tình dục hoặc miễn cưỡng tham gia các hoạt động tình dục khác. .

nạn nhân

Người từ 16 tuổi trở lên.

(Nếu nạn nhân dưới 16 tuổi thì phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự).

Bạn phải từ 16 tuổi trở lên trong hoàn cảnh đau khổ hoặc phụ thuộc vào kẻ ngược đãi.

(NLĐO) – Nếu nạn nhân là người từ 13 tuổi đến 16 tuổi mà nạn nhân phải chịu đựng hoặc bị lệ thuộc vào nạn nhân thì Điều 144 Bộ luật Hình sự quy định tội hiếp dâm người từ 13 tuổi đến 16 tuổi.

– Nếu nạn nhân dưới 13 tuổi thì phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 BLHS.

các đối tượng

Xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, sức khỏe của nạn nhân

khía cạnh chủ quan

Thủ phạm cố ý làm trái.

chủ đề tội phạm

người có năng lực tội phạm

hình phạt

Hình phạt tối thiểu là hai năm, và hình phạt cao nhất là tử hình (Điều 142 Bộ luật Hình sự).

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc hoặc hoạt động nhất định từ năm 01-05.

Hình phạt tù tối thiểu là hai năm và tối đa là tù chung thân (Đạo luật Nhân sự năm 2017, sửa đổi Điều 144 của Đạo luật Hình sự năm 2015).

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc hoặc hoạt động nhất định từ năm 01-05.

Bài viết trên được so sánh để làm rõ sự khác biệt giữa tội cưỡng dâm và tội cưỡng dâm được quy định trong Luật Hình sự của Hàn Quốc. Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn.

 • Phân biệt tội hiếp dâm, cưỡng dâm, cưỡng dâm và giao cấu.
 • Hiếp dâm là gì? Sự khác biệt giữa hiếp dâm và hiếp dâm là gì?

Thông tin thêm

Phân biệt tội Hiếp dâm và tội Cưỡng dâm

Phân biệt tội Hiếp dâm và tội Cưỡng dâm. Hành vi xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục bị coi là tội phạm và bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tùy từng dấu hiệu cụ thể của tội phạm như hành vi, tuổi của người bị hại, tuổi của người thực hiện hành vi,… tội phạm xâm hại tình dục được chia thành các tội danh khác nhau quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017). Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp thông tin và giải đáp chi tiết sự khác biệt của tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm theo quy định của pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo.
Phân biệt tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm1. Hiếp dâm là gì?
Theo Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 (SĐBS năm 2017) quy định về tội hiếp dâm như sau:
Tội hiếp dâm được quy định là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoậc dùng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân trái ý muốn của họ.
Chủ thể hành vi hiếp dâm theo luật pháp nước ta quy định chỉ có thể là nam giới, có các hành vi giao cấu với nữ giới trái với ý muốn của họ bằng các thủ đoạn: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không tỉnh táo, không thể tự vệ của nạn nhân hoặc dùng các thủ đoạn khác.
2. Cưỡng dâm là gì?
Theo Điều 143 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội cưỡng dâm như sau:
Cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
Khác với hành vi hiếp dâm thiên về sử dụng bạo lực hay vũ lực, cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu (với mình).
Chủ thể của tội cưỡng dâm chỉ có thể là nam giới và nạn nhân là nữ giới có quan hệ thuộc vào họ. Vì thế, lợi dụng khi người nữ giới lệ thuộc hoặc nữ giới đang trong tình trạng quẫn bách, khó khăn mà người phạm tội sẽ sử dụng các thủ đoạn như: mua chuộc, dụ dỗ, thậm chí là đe dọa, để nạn nhân phải miễn cưỡng chịu giao cấu.
3. Tội hiếp dâm phạt thế nào?
Hình ảnh minh họa nạn nhân tội hiếp dâm, cưỡng dâmTội hiếp dâm được quy định tại điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 với 03 khung hình phạt chính (trong đó khung hình phạt cơ bản gồm 02 loại tương ứng với 2 độ tuổi của nạn nhân) và 01 khung hình phạt bổ sung.
Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từtừ 02 năm đến 07 năm được quy định cho trường hợp nạn nhân đủ 18 tuổi trở lên; Đối với trường hợp nạn nhân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 05 năm tù đến 10 năm.
Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Căn cứ Điều 142 BLHS còn quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
– Có các tình tiết sau thì phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Đối với 02 người trở lên;
Tái phạm nguy hiểm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
Có tổ chức;
Nhiều người hiếp một người;
Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Đối với hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý theo khung hình phạt nặng hơn và mức hình phạt cao nhất là tử hình và tù chung thân.
4. Cưỡng dâm đi tù bao nhiêu năm?
Căn cứ theo Điều 143 BLHS quy định về các khung hình phạt mà người phạm tội cưỡng dâm có thể phải chịu là:
– Khung hình phạt cơ bản đối với tội cưỡng dâm là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
Nhiều người cưỡng dâm một người;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Đối với 02 người trở lên;
Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Tái phạm nguy hiểm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:
Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
– Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Điều 144 BLHS quy định về khung hình phạt cơ bản đối với tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
Ngoài ra đối với các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 144 thì người phạm tội cưỡng gian có thể phải chịu hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm hoặc từ 12 năm đến 20 năm. Khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm này là tù chung thân.
Về hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
5. Phân biệt tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm

Tội hiếp dâm
(Điều 141 BLHS)

Tội cưỡng dâm
(Điều 143 BLHS

Hành vi

– Dùng vũ lực;
– Đe dọa dùng vũ lực;
– Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân;
– Thủ đoạn khác
Nhằm giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

– Dùng mọi thủ đoạn: mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa… khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách, gặp khó khăn phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Nạn nhân

Người từ đủ 16 tuổi trở lên.
(Trường hợp nạn nhân là người dưới 16 tuổi sẽ cấu thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 BLHS)

Phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và đang ở trong tình trạng quẫn bách hoặc lệ thuộc người phạm tội.
(- Trường hợp nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và đang ở trong tình trạng quẫn bách hoặc lệ thuộc người phạm tội sẽ cấu thành Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tại Điều 144 BLHS
– Trường hợp nạn nhân là người dưới 13 tuổi sẽ cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Điều 142 BLHS

Khách thể

Xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, tính mạng, sức khỏe của nạn nhân

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý.

Chủ thể tội phạm

Người có năng lực trách nhiệm hình sự

Hình phạt

Thấp nhất là 02 năm tù, cao nhất là tử hình (Điều 142 BLHS)
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Thấp nhất là 02 năm tù, cao nhất là tù chung thân (BLHS 2017 sửa đổi Điều 144 BLHS 2015)
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài viết trên đã so sánh nhằm làm rõ sự khác biệt của tội hiếp dâm và cưỡng dâm được quy định trong BLHS nước ta. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu
Cưỡng dâm là gì? Cưỡng dâm và hiếp dâm có khác nhau?

#Phân #biệt #tội #Hiếp #dâm #và #tội #Cưỡng #dâm

Phân biệt tội Hiếp dâm và tội Cưỡng dâm

Phân biệt tội Hiếp dâm và tội Cưỡng dâm. Hành vi xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục bị coi là tội phạm và bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tùy từng dấu hiệu cụ thể của tội phạm như hành vi, tuổi của người bị hại, tuổi của người thực hiện hành vi,… tội phạm xâm hại tình dục được chia thành các tội danh khác nhau quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017). Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp thông tin và giải đáp chi tiết sự khác biệt của tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm theo quy định của pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo.
Phân biệt tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm1. Hiếp dâm là gì?
Theo Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 (SĐBS năm 2017) quy định về tội hiếp dâm như sau:
Tội hiếp dâm được quy định là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoậc dùng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân trái ý muốn của họ.
Chủ thể hành vi hiếp dâm theo luật pháp nước ta quy định chỉ có thể là nam giới, có các hành vi giao cấu với nữ giới trái với ý muốn của họ bằng các thủ đoạn: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không tỉnh táo, không thể tự vệ của nạn nhân hoặc dùng các thủ đoạn khác.
2. Cưỡng dâm là gì?
Theo Điều 143 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội cưỡng dâm như sau:
Cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
Khác với hành vi hiếp dâm thiên về sử dụng bạo lực hay vũ lực, cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu (với mình).
Chủ thể của tội cưỡng dâm chỉ có thể là nam giới và nạn nhân là nữ giới có quan hệ thuộc vào họ. Vì thế, lợi dụng khi người nữ giới lệ thuộc hoặc nữ giới đang trong tình trạng quẫn bách, khó khăn mà người phạm tội sẽ sử dụng các thủ đoạn như: mua chuộc, dụ dỗ, thậm chí là đe dọa, để nạn nhân phải miễn cưỡng chịu giao cấu.
3. Tội hiếp dâm phạt thế nào?
Hình ảnh minh họa nạn nhân tội hiếp dâm, cưỡng dâmTội hiếp dâm được quy định tại điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 với 03 khung hình phạt chính (trong đó khung hình phạt cơ bản gồm 02 loại tương ứng với 2 độ tuổi của nạn nhân) và 01 khung hình phạt bổ sung.
Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từtừ 02 năm đến 07 năm được quy định cho trường hợp nạn nhân đủ 18 tuổi trở lên; Đối với trường hợp nạn nhân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 05 năm tù đến 10 năm.
Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Căn cứ Điều 142 BLHS còn quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
– Có các tình tiết sau thì phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Đối với 02 người trở lên;
Tái phạm nguy hiểm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
Có tổ chức;
Nhiều người hiếp một người;
Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Đối với hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý theo khung hình phạt nặng hơn và mức hình phạt cao nhất là tử hình và tù chung thân.
4. Cưỡng dâm đi tù bao nhiêu năm?
Căn cứ theo Điều 143 BLHS quy định về các khung hình phạt mà người phạm tội cưỡng dâm có thể phải chịu là:
– Khung hình phạt cơ bản đối với tội cưỡng dâm là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
Nhiều người cưỡng dâm một người;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Đối với 02 người trở lên;
Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Tái phạm nguy hiểm.
– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:
Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
– Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Điều 144 BLHS quy định về khung hình phạt cơ bản đối với tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
Ngoài ra đối với các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 144 thì người phạm tội cưỡng gian có thể phải chịu hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm hoặc từ 12 năm đến 20 năm. Khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm này là tù chung thân.
Về hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
5. Phân biệt tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm

Tội hiếp dâm
(Điều 141 BLHS)

Tội cưỡng dâm
(Điều 143 BLHS

Hành vi

– Dùng vũ lực;
– Đe dọa dùng vũ lực;
– Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân;
– Thủ đoạn khác
Nhằm giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

– Dùng mọi thủ đoạn: mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa… khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách, gặp khó khăn phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Nạn nhân

Người từ đủ 16 tuổi trở lên.
(Trường hợp nạn nhân là người dưới 16 tuổi sẽ cấu thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 BLHS)

Phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và đang ở trong tình trạng quẫn bách hoặc lệ thuộc người phạm tội.
(- Trường hợp nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và đang ở trong tình trạng quẫn bách hoặc lệ thuộc người phạm tội sẽ cấu thành Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tại Điều 144 BLHS
– Trường hợp nạn nhân là người dưới 13 tuổi sẽ cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Điều 142 BLHS

Khách thể

Xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, tính mạng, sức khỏe của nạn nhân

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý.

Chủ thể tội phạm

Người có năng lực trách nhiệm hình sự

Hình phạt

Thấp nhất là 02 năm tù, cao nhất là tử hình (Điều 142 BLHS)
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Thấp nhất là 02 năm tù, cao nhất là tù chung thân (BLHS 2017 sửa đổi Điều 144 BLHS 2015)
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài viết trên đã so sánh nhằm làm rõ sự khác biệt của tội hiếp dâm và cưỡng dâm được quy định trong BLHS nước ta. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu
Cưỡng dâm là gì? Cưỡng dâm và hiếp dâm có khác nhau?

#Phân #biệt #tội #Hiếp #dâm #và #tội #Cưỡng #dâm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button