Biểu Mẫu

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Phiếu đăng kí thi Tin học trẻ nhằm thu thập thông tin học sinh và cam kết kì thi tin học trẻ tỉnh, thành phố, toàn quốc.

1. Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVII, NĂM 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Họ và tên thí sinh:…………………………………………..

2. Ngày tháng năm sinh: ……./………. /…………

3. Giới tính: Nam……….Nữ……… 4. Dân tộc: ………………………….

5. Học sinh lớp ………… trường

Quận/huyện ………………………. tỉnh/thành phố ……………………………………

6. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Email:……………………………..

7. Đã tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ …………. năm ………………

Bảng dự thi: A B C D2 D3 đạt giải: Nhất Nhì Ba KK

8. Kết quả tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh/t.phố năm 2021: Nhất Nhì Ba KK

9. Đăng ký dự thi năm 2021 theo bảng: A B C D2 D3

Đăng ký bảng C, D2, D3 hãy chọn:

– Trưởng nhóm Thành viên (Tích cả 2 ô nếu nhóm chỉ có 01 người)

– Tên sản phẩm dự thi:

– Sản phẩm được đóng gói:………… đĩa CD/DVD ………… Khác

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

……………………., ngày tháng năm 2021

Chữ ký của thí sinh

Xác nhận của Nhà trường, tỉnh/thành Đoàn đối với thí sinh

là học sinh trường ………………………………………. năm học 2020 – 2021, đủ điều kiện dự thi theo Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021.

Ban Giám hiệu nhà trường

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BTV tỉnh, thành Đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Kế hoạch tổ chức Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2021

Trên cơ sở kế thừa kết quả Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành đoàn, các trường, các chuyên gia, căn cứ tình hình thực tiễn, Kế hoạch và Thể lệ Hội thi năm 2021 có một số điểm điều chỉnh so với năm 2020.

Cụ thể, về đối tượng tham gia: Bên cạnh các đội tuyển do các tỉnh, thành đoàn chọn cử và các thí sinh “tự do” (phải nộp lệ phí thi) dự thi Vòng Sơ khảo các bảng A, B, C, năm nay, dự kiến cho phép các sản phẩm sáng tạo bảng D2, D3 không phải do các tỉnh, thành Đoàn chọn cử (thí sinh tự do) cũng được tham gia Vòng Sơ khảo. Điều này sẽ tạo điều kiện để phát hiện thêm các sản phẩm sáng tạo có chất lượng vì lý do nào đó chưa được các tỉnh, thành phố lựa chọn.

Về hình thức thi: Bảng B chuyển từ thi tập thể sang thi cá nhân để các thí sinh phát huy tối đa năng lực lập trình cá nhân, chọn lựa được các cá nhân xuất sắc nhất; Về nội dung: Đối với Bảng D2 và D3: Bổ sung thêm tiêu chí đánh giá với sản phẩm sáng tạo tích hợp là “tỷ trọng của phần mềm trong tổng thể sản phẩm”. Tiêu chí này sẽ khiến các sản phẩm chú trọng đánh giá khả năng lập trình đảm bảo đúng tính chất của một hội thi về tin học.

Về cơ cấu giải thưởng: Tăng số lượng giải Vòng Khu vực, cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt yêu cầu ở Vòng Khu vực. Giảm số lượng thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Vòng Chung kết; đảm bảo tốt hơn các điều kiện kỹ thuật, hậu cần. Bỏ các phần thưởng phụ (thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh khuyết tật, thí sinh người dân tộc thiểu số), tăng số lượng các giải thưởng chính.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Phiếu đăng kí thi Tin học trẻ nhằm thu thập thông tin học sinh và cam kết kì thi tin học trẻ tỉnh, thành phố, toàn quốc.
1. Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVII, NĂM 2021
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Họ và tên thí sinh:…………………………………………..
2. Ngày tháng năm sinh: ……./………. /…………
3. Giới tính: Nam……….Nữ……… 4. Dân tộc: ………………………….
5. Học sinh lớp ………… trường
Quận/huyện ………………………. tỉnh/thành phố ……………………………………
6. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Email:……………………………..
7. Đã tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ …………. năm ………………
Bảng dự thi: A B C D2 D3 đạt giải: Nhất Nhì Ba KK
8. Kết quả tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh/t.phố năm 2021: Nhất Nhì Ba KK
9. Đăng ký dự thi năm 2021 theo bảng: A B C D2 D3
Đăng ký bảng C, D2, D3 hãy chọn:
– Trưởng nhóm Thành viên (Tích cả 2 ô nếu nhóm chỉ có 01 người)
– Tên sản phẩm dự thi:
– Sản phẩm được đóng gói:………… đĩa CD/DVD ………… Khác
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
……………………., ngày tháng năm 2021

Chữ ký của thí sinh

Xác nhận của Nhà trường, tỉnh/thành Đoàn đối với thí sinh
là học sinh trường ………………………………………. năm học 2020 – 2021, đủ điều kiện dự thi theo Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021.

Ban Giám hiệu nhà trường
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BTV tỉnh, thành Đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Kế hoạch tổ chức Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2021
Trên cơ sở kế thừa kết quả Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành đoàn, các trường, các chuyên gia, căn cứ tình hình thực tiễn, Kế hoạch và Thể lệ Hội thi năm 2021 có một số điểm điều chỉnh so với năm 2020.
Cụ thể, về đối tượng tham gia: Bên cạnh các đội tuyển do các tỉnh, thành đoàn chọn cử và các thí sinh “tự do” (phải nộp lệ phí thi) dự thi Vòng Sơ khảo các bảng A, B, C, năm nay, dự kiến cho phép các sản phẩm sáng tạo bảng D2, D3 không phải do các tỉnh, thành Đoàn chọn cử (thí sinh tự do) cũng được tham gia Vòng Sơ khảo. Điều này sẽ tạo điều kiện để phát hiện thêm các sản phẩm sáng tạo có chất lượng vì lý do nào đó chưa được các tỉnh, thành phố lựa chọn.
Về hình thức thi: Bảng B chuyển từ thi tập thể sang thi cá nhân để các thí sinh phát huy tối đa năng lực lập trình cá nhân, chọn lựa được các cá nhân xuất sắc nhất; Về nội dung: Đối với Bảng D2 và D3: Bổ sung thêm tiêu chí đánh giá với sản phẩm sáng tạo tích hợp là “tỷ trọng của phần mềm trong tổng thể sản phẩm”. Tiêu chí này sẽ khiến các sản phẩm chú trọng đánh giá khả năng lập trình đảm bảo đúng tính chất của một hội thi về tin học.
Về cơ cấu giải thưởng: Tăng số lượng giải Vòng Khu vực, cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt yêu cầu ở Vòng Khu vực. Giảm số lượng thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Vòng Chung kết; đảm bảo tốt hơn các điều kiện kỹ thuật, hậu cần. Bỏ các phần thưởng phụ (thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh khuyết tật, thí sinh người dân tộc thiểu số), tăng số lượng các giải thưởng chính.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #Hội #thi #Tin #học #trẻ #năm

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2021 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Phiếu đăng kí thi Tin học trẻ nhằm thu thập thông tin học sinh và cam kết kì thi tin học trẻ tỉnh, thành phố, toàn quốc.
1. Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVII, NĂM 2021
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Họ và tên thí sinh:…………………………………………..
2. Ngày tháng năm sinh: ……./………. /…………
3. Giới tính: Nam……….Nữ……… 4. Dân tộc: ………………………….
5. Học sinh lớp ………… trường
Quận/huyện ………………………. tỉnh/thành phố ……………………………………
6. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Email:……………………………..
7. Đã tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ …………. năm ………………
Bảng dự thi: A B C D2 D3 đạt giải: Nhất Nhì Ba KK
8. Kết quả tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh/t.phố năm 2021: Nhất Nhì Ba KK
9. Đăng ký dự thi năm 2021 theo bảng: A B C D2 D3
Đăng ký bảng C, D2, D3 hãy chọn:
– Trưởng nhóm Thành viên (Tích cả 2 ô nếu nhóm chỉ có 01 người)
– Tên sản phẩm dự thi:
– Sản phẩm được đóng gói:………… đĩa CD/DVD ………… Khác
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
……………………., ngày tháng năm 2021

Chữ ký của thí sinh

Xác nhận của Nhà trường, tỉnh/thành Đoàn đối với thí sinh
là học sinh trường ………………………………………. năm học 2020 – 2021, đủ điều kiện dự thi theo Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021.

Ban Giám hiệu nhà trường
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BTV tỉnh, thành Đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Kế hoạch tổ chức Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2021
Trên cơ sở kế thừa kết quả Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành đoàn, các trường, các chuyên gia, căn cứ tình hình thực tiễn, Kế hoạch và Thể lệ Hội thi năm 2021 có một số điểm điều chỉnh so với năm 2020.
Cụ thể, về đối tượng tham gia: Bên cạnh các đội tuyển do các tỉnh, thành đoàn chọn cử và các thí sinh “tự do” (phải nộp lệ phí thi) dự thi Vòng Sơ khảo các bảng A, B, C, năm nay, dự kiến cho phép các sản phẩm sáng tạo bảng D2, D3 không phải do các tỉnh, thành Đoàn chọn cử (thí sinh tự do) cũng được tham gia Vòng Sơ khảo. Điều này sẽ tạo điều kiện để phát hiện thêm các sản phẩm sáng tạo có chất lượng vì lý do nào đó chưa được các tỉnh, thành phố lựa chọn.
Về hình thức thi: Bảng B chuyển từ thi tập thể sang thi cá nhân để các thí sinh phát huy tối đa năng lực lập trình cá nhân, chọn lựa được các cá nhân xuất sắc nhất; Về nội dung: Đối với Bảng D2 và D3: Bổ sung thêm tiêu chí đánh giá với sản phẩm sáng tạo tích hợp là “tỷ trọng của phần mềm trong tổng thể sản phẩm”. Tiêu chí này sẽ khiến các sản phẩm chú trọng đánh giá khả năng lập trình đảm bảo đúng tính chất của một hội thi về tin học.
Về cơ cấu giải thưởng: Tăng số lượng giải Vòng Khu vực, cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt yêu cầu ở Vòng Khu vực. Giảm số lượng thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Vòng Chung kết; đảm bảo tốt hơn các điều kiện kỹ thuật, hậu cần. Bỏ các phần thưởng phụ (thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh khuyết tật, thí sinh người dân tộc thiểu số), tăng số lượng các giải thưởng chính.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #Hội #thi #Tin #học #trẻ #năm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button