Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ là mẫu đơn dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ tập huấn từ xa của trường. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, giới tính, nơi sinh, địa chỉ….

1. Phiếu đăng ký xét tuyển Trường Đại học Cần Thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

NHẬP MẪU ĐĂNG KÝ

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.

Đăng ký tham dự cuộc đua: …………………… ..

Chế độ học: Trực tuyến (Học online)

Truyền thống (học trên lớp). Trong đơn vị kết hợp: ………………………………………………………

Tên và họ (viết bằng chữ in hoa):

Giới tính: Nam: / Nữ: Ngày sinh: //

Nơi sinh (thành thị tiểu bang):

Số CMND / CCCD: Ngày cấp …………………… Nơi cấp

non sông tín ngưỡng:

Hộ khẩu thường trú (viết đầy đủ):

  1. (Số nhà, khu phố, xã):
  2. (Quận):
  3. (thành thị tiểu bang):

chuyện trò với (để gửi giấy báo nhập học và các thông tin khác):

  1. (Số nhà, khu phố, xã):
  2. (Quận):
  3. (thành thị tiểu bang):

cơ quan việc làm (nếu có): ………….

Dế yêu cố định: ………… .Dế yêu thiết bị cầm tay: ………………

E-mail:………………………..

Trường Đại học Cần Thơ sẽ gửi SMS cho bạn lúc có thông tin mới

đồng ý ko đồng ý

Trình độ văn hóa cao nhất theo văn bằng (Bản sao có công chứng đính kèm): ………… ..

Bằng cấp:……………. Nơi cấp: ……………….

5 tốt nghiệp:…………….

………….., tháng ngày 5………

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Giấy má nhập học Trường Đại học Cần Thơ

Giấy má bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch

2. Đơn đăng ký nhập học

3. Bảng thông tin sinh viên

4. Phiếu đăng ký điểm thi tập hợp

5. Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học

6. Bản sao giấy khai sinh / DNI / thẻ Căn cước công dân

7. Bản sao (có công chứng) bảng điểm cao đẳng, đại học, chứng chỉ tiếng Anh, tin học, bằng tốt nghiệp lý luận chính trị, v.v. (nếu có) được sử dụng để xét miễn khóa học.

8. 02 ảnh 3 × 4

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Thay đổi mẫu đề xuất mong muốn để đăng ký nhập học
  • Đơn điều chỉnh ước muốn đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng 5 2020
  • Giấy má đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng 5 2020

Xem thêm thông tin Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ là mẫu dành cho các em học trò đăng ký xét tuyển vào hệ tập huấn từ xa của trường. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, giới tính, nơi sinh, hộ khẩu….
1. Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO HỌC
ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
Đăng ký học ngành:……………………………..
Vẻ ngoài học: Trực tuyến (Online learning)
Truyền thống (học trên lớp). Tại đơn vị kết hợp:……………………………………
Họ và tên (viết chữ in hoa):
Giới tính: Nam: /Nữ: Ngày sinh: / /
Nơi sinh (tỉnh, thành thị):
Số CMND/CCCD: Ngày cấp…………………Nơi cấp
Dân tộc: Tín ngưỡng:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
(Số nhà, phường, xã):
(Quận, huyện):
(Tỉnh, thành thị):
Địa chỉ liên hệ (để gửi giấy báo nhập học và các thông tin khác):
(Số nhà, phường, xã):
(Quận, huyện):
(Tỉnh, thành thị):
Cơ quan công việc (nếu có):……………………….
Dế yêu cố định: ………….Dế yêu thiết bị cầm tay:……………
Email:………………………..
Trường Đại học Cần Thơ sẽ gửi tin nhắn SMS cho bạn lúc có bất cứ thông tin nào mới
Đồng ý ……………Không đồng ý
Trình độ văn hóa theo văn bằng cao nhất (có bản photo công chứng kèm theo):…………..
Văn bằng:……………. Nơi cấp:……………….
5 tốt nghiệp:…………….
………….., ngày…….tháng……5………
Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)
2. Giấy má đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ
Giấy má gồm có:
1. Sơ yếu lý lịch
2. Phiếu đăng ký xét tuyển
3. Phiếu thông tin sinh viên
4. Phiếu đăng ký vị trí thi tập hợp
5. Bản sao (công chứng) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT, hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
6. Bản sao giấy khai sinh/ Chứng minh dân chúng/ Căn cước công dân
7. Bản sao (công chứng) bảng điểm Cao đẳng, Đại học, chứng chỉ Anh văn, Tin học, bằng tốt nghiệp lý luận chính trị…(nếu có) dùng để xét miễn học phần
8. 02 ảnh 3×4
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.
Đơn đề xuất chỉnh sửa ước muốn đăng ký xét tuyển
Mẫu phiếu điều chỉnh ước muốn đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2020
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2020

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #đăng #ký #xét #tuyển #Đại #học #Cần #Thơ

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ là mẫu dành cho các em học trò đăng ký xét tuyển vào hệ tập huấn từ xa của trường. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, giới tính, nơi sinh, hộ khẩu….
1. Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO HỌC
ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
Đăng ký học ngành:……………………………..
Vẻ ngoài học: Trực tuyến (Online learning)
Truyền thống (học trên lớp). Tại đơn vị kết hợp:……………………………………
Họ và tên (viết chữ in hoa):
Giới tính: Nam: /Nữ: Ngày sinh: / /
Nơi sinh (tỉnh, thành thị):
Số CMND/CCCD: Ngày cấp…………………Nơi cấp
Dân tộc: Tín ngưỡng:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
(Số nhà, phường, xã):
(Quận, huyện):
(Tỉnh, thành thị):
Địa chỉ liên hệ (để gửi giấy báo nhập học và các thông tin khác):
(Số nhà, phường, xã):
(Quận, huyện):
(Tỉnh, thành thị):
Cơ quan công việc (nếu có):……………………….
Dế yêu cố định: ………….Dế yêu thiết bị cầm tay:……………
Email:………………………..
Trường Đại học Cần Thơ sẽ gửi tin nhắn SMS cho bạn lúc có bất cứ thông tin nào mới
Đồng ý ……………Không đồng ý
Trình độ văn hóa theo văn bằng cao nhất (có bản photo công chứng kèm theo):…………..
Văn bằng:……………. Nơi cấp:……………….
5 tốt nghiệp:…………….
………….., ngày…….tháng……5………
Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)
2. Giấy má đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ
Giấy má gồm có:
1. Sơ yếu lý lịch
2. Phiếu đăng ký xét tuyển
3. Phiếu thông tin sinh viên
4. Phiếu đăng ký vị trí thi tập hợp
5. Bản sao (công chứng) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT, hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
6. Bản sao giấy khai sinh/ Chứng minh dân chúng/ Căn cước công dân
7. Bản sao (công chứng) bảng điểm Cao đẳng, Đại học, chứng chỉ Anh văn, Tin học, bằng tốt nghiệp lý luận chính trị…(nếu có) dùng để xét miễn học phần
8. 02 ảnh 3×4
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.
Đơn đề xuất chỉnh sửa ước muốn đăng ký xét tuyển
Mẫu phiếu điều chỉnh ước muốn đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2020
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 5 2020

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #đăng #ký #xét #tuyển #Đại #học #Cần #Thơ


#Phiếu #đăng #ký #xét #tuyển #Đại #học #Cần #Thơ

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button