Biểu Mẫu

Phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng mầm non

Mẫu tự bình chọn hiệu trưởng / trợ lý hiệu trưởng là mẫu tự bình chọn hiệu trưởng / phó hiệu trưởng trường măng non. Sau đây là nội dung cụ thể của mẫu bản tự bình chọn của giám đốc trường măng non, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Quy định tiêu chuẩn của giám đốc trường măng non
  • Chứng cứ bình chọn tiêu chuẩn cho Giám đốc trường măng non

1. Cách bình chọn, xếp loại giám đốc trường măng non theo chuẩn.

Các bước bình chọn và chứng thực

Bước 1. Hiệu trưởng Tự bình chọn, Xếp loại

– So với Giám đốc tiêu chuẩn, từng Giám đốc được tự bình chọn và cho điểm đạt được ở từng chỉ tiêu trên Phiếu tự bình chọn của Giám đốc. Đối với mỗi tiêu chuẩn, hiệu trưởng sẵn sàng các bài rà soát liên can tới các chỉ tiêu quy định trong các Tiêu chuẩn mấu chốt của Chương II, ghi rõ các bài rà soát trên bảng điểm.

– Căn cứ vào tổng số điểm và số điểm đạt được theo từng chỉ tiêu, giám đốc tự xếp loại theo 1 trong 4 mức: ko đạt – điểm thấp hoặc điểm tiêu chuẩn: điểm trung bình, điểm khá, giỏi).

– Hiệu trưởng tự bình chọn thế mạnh, điểm yếu của bản thân và đưa ra những lãnh đạo để phát huy thế mạnh, giải quyết điểm yếu.

Bước 2. Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường tham dự bằng nhận xét, bình chọn của giám đốc

– Đại diện Đảng ủy hoặc Ban Chấp hành Công đoàn Trường bầu trong Đảng ủy hoặc Ban Chấp hành Công đoàn 1 người chủ trì bình chọn (họp) bằng biểu quyết tại cuộc họp. Người được chọn làm chủ nhà sẽ tổ chức các hoạt động còn lại ở bước 2.

2. Biểu mẫu Tự bình chọn Hiệu trưởng / Trợ lý Hiệu trưởng

MẪU 01.

ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM ĐỐC / PHÓ TRƯỞNG

1) Tỉnh / Thành phố ……………………………………………………….

2) Quận / Huyện / Thành phố: …………………………………………………. ……………….

3) Cấp độ nghiên cứu: ……………………………………………………….

4) Trường: ……………………………………………………… ..

5) Họ và tên người tự bình chọn: …………………………………………………….

6) Thời gian bình chọn (tháng ngày 5): …………/…………/2 mươi …………

Chỉ dẫn: Người bình chọn chấm dứt cột bằng cách chứng minh ít ra 1 minh chứng về tính đầy đủ, sau ấy chỉ ghi lại X vào 1 ô thích hợp với chừng độ tuân thủ các chỉ tiêu (có chứng cứ tương ứng). Nếu bất cứ chỉ tiêu nào ko có chứng cứ hoặc được bình chọn là ko đạt đề xuất, hãy ghi lại X vào chiêc du “Không đạt“. Chứng cứ về việc tuân thủ từng chỉ tiêu được đính kèm trong biểu mẫu này để kết quả tự bình chọn có trị giá.

Tiêu chuẩnBắcn / Tiêu chí

Mức bình chọn chỉ tiêuTrước nhất

chứng cứ

Không đạt

Lấy

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệpP

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc

Tiêu chí 2. Đổi mới tư duy trong điều hành trường học

Tiêu chí 3. Phát triển tư nhân và nghề nghiệp

Tiêu chuẩn 2. Quản trị học

Tiêu chí 4. Tổ chức đồ mưu hoạch tăng trưởng nhà trường

Tiêu chí 5. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, sức khỏe trẻ con

Tiêu chí 6. Quản lý hoạt động giáo dục trẻ con

Tiêu chí 7. Quản lý nhân sự của trường

Tiêu chí 8. Tổ chức và điều hành hành chính của trung tâm

Tiêu chí 9. Quản lý nguồn vốn trường học

Tiêu chí 10. Quản lý hạ tầng, đồ chơi và đồ dùng dạy học của trung tâm

Tiêu chí 11. Quản lý chất lượng nuôi dưỡng, và giáo dục trẻ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dụcuc

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa học đường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong trường học

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, và giáo dục trẻ con

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực để tăng trưởng nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Phần mềm công nghệ thông tin

Xem xét tự động (ghi rõ):

– Lực lượng: …………………… .. ………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

– Cácnàyn vấn đề cần cải thiện: …………………… .. ………….

…………………… .. ………… ..

…………………… .. ………… ..

…………………… .. ………… ..

Chương trình giảng dạy để tăng trưởng các kĩ năng chỉ đạo và điều hành trường học của bạn trong 5 học đến

– Chỉ tiêu: …………………… ..

…………………… ..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………… ..

– Nội dung giấy tờ các nghiên cứu (đề xuất kĩ năng) thuận tiện upgrade trước): …………………….

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

– Giờ: …………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

– Điều kiện xây cất: …………………… ..

………………… .. …………………………………….

…………………… .. …………………….

…………………… .. …………. …………………… ..

bản thân tôi xchậmp loại kết quả bình chọn2: …………………….

……………………., ngày…………tháng…………5…………
người tự bình chọn
(Ký và ghi rõ họ tên)

___________________

Trước nhất – Tiêu chí bị bình chọn là ko đạt lúc ko phục vụ đề xuất xét duyệt của chỉ tiêu.;

– Chừng độ xem xét: có chất lượngnàyt, bản lĩnh tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trước đâycủa anh đón điều trị căn bảnTrực tiếp Giáo sưuc trường măng non quy định;

– Mức khá: Có nhân phẩm, năng lực đổi mới, thông minh trong tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong điều hành cơ sở giáo dục măng non;

– cấp tbạn: vâng của anh đótinh nghịchTrực tiếpHăng hái tham dự vào đổi mới.của anh đón điều trị căn bảnTrực tiếp giáo dục măng non và tăng trưởng giáo dụcuc Dphânqua 1 bên

2 a) Đạt tiêu chuẩn giám đốc ở mức tốt: có tnàycác chỉ tiêu đều đạt từ loại khá trở lên, ít ra 2/3 sTiêu chí đạt mức tt, trong ấy chỉ tiêu 1, 4, 5, 67, 9, mười 113, 14 và 15 là tốt;

b) vượt quaBắcn giám đốc ở mức tốt: họ có tất cả các chỉ tiêuchi tiết là đạt từ loại khá trở lên, có ít ra 2/3 chỉ tiêu đạt từ loại khá trở lên, trong ấy chỉ tiêuchi tiết là 1, 4, 5, 67, 9, 11, 1314 và 15 là từ phủ địnhChâu Á quay vềNgheBắc;

c) Đủ nhân cách hiệu trưởng: ctất cả các chỉ tiêu đều có xếp loại từ đạt trở lên;

d) Chưa được xếp hạngBắcchính n: ctiêu chuẩnchi tiết là Được chứChâu ÁBình chọn ko đạt (chỉ tiêu được bình chọn là ko đạt lúc ko đạt đề xuất về chừng độ đạt của chỉ tiêu).

Xem thêm thông tin Phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng mầm non

Phiếu tự bình chọn của hiệu trưởng măng non

Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự bình chọn là biểu mẫu tự bình chọn hiệu trưởng/phó hiệu trưởng của trường măng non. Sau đây là nội dung cụ thể mẫu phiếu tự bình chọn hiệu trường măng non, mời các bạn cùng tham khảo.
Quy định chuẩn hiệu trưởng trường măng non
Minh chứng bình chọn chuẩn hiệu trưởng măng non
1. Cách bình chọn, xếp loại hiệu trưởng măng non theo chuẩn
Các bước bình chọn, xếp loại
Bước 1. Hiệu trưởng tự bình chọn, xếp loại
– Đối chiếu với Chuẩn hiệu trưởng, mỗi hiệu trưởng tự bình chọn và ghi điểm đạt được ở từng chỉ tiêu vào Phiếu hiệu trưởng tự bình chọn. Ở từng tiêu chuẩn, hiệu trưởng sẵn sàng các minh chứng liên can tới các chỉ tiêu đã được quy định tại Chương II Chuẩn hiệu trưởng, ghi rõ minh chứng vào phiếu bình chọn.
– Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng chỉ tiêu, hiệu trưởng tự xếp loại theo 1 trong 4 mức: chưa đạt chuẩn – loại kém hoặc đạt chuẩn: loại trung bình, loại khá hoặc loại hoàn hảo).
– Hiệu trưởng tự bình chọn về những thế mạnh, điểm yếu của bản thân và nêu hướng phát huy thế mạnh, giải quyết điểm yếu.
Bước 2. Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường tham dự góp ý và bình chọn hiệu trưởng
– Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường chọn từ cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn 1 người chủ trì (quản lý) buổi bình chọn (cuộc họp) bằng vẻ ngoài biểu quyết tại cuộc họp. Người được chọn chủ trì sẽ tổ chức các hoạt động còn lại của bước 2.
2. Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự bình chọn
BIỂU MẪU 01.
PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
1) Tỉnh/Thành phố …………………………………………………………………….
2) Huyện/Quận/Thị xã: ………………………………………………….…………….
3) Cấp học: …………………………………………………………………………….
4) Trường: ……………………………………………………………………………..
5) Họ và tên người tự bình chọn: …………………………………………………….
6) Thời gian bình chọn (ngày, tháng, 5): ……………/…………/20 …………
Chỉ dẫn: Người được bình chọn điền vào cột minh chứng ít ra 1 minh chứng cho mức thích hợp, sau ấy ghi lại X vào chỉ 1 ô thích hợp với mức đạt được của chỉ tiêu (đã có minh chứng tương ứng). Nếu chỉ tiêu nào ko có minh chứng hoặc được bình chọn là chưa đạt thì ghi lại X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng chỉ tiêu thì kết quả tự bình chọn mới có trị giá.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Mức bình chọn tiêu chí1

Minh chứng

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, cá tính làm việc

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch tăng trưởng nhà trường

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, sức khỏe của trẻ con

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ con

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Tiêu chí 9. Quản trị nguồn vốn nhà trường

Tiêu chí 10. Quản trị hạ tầng, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, , giáo dục trẻ con trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, , giáo dục trẻ con

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Phần mềm công nghệ thông tin

Tự nhận xét (ghi rõ):
– Điểm cộng: ……………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………….……..
– Những vấn đề cần cải thiện: ……………………………………….…….…………
………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………….………..
Kế hoạch học tập tăng trưởng năng lực chỉ đạo, điều hành nhà trường của bản thân trong 5 học tiếp theo
– Chỉ tiêu: …………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………..
– Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần dành đầu tiên cải thiện): ……………….
…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………
– Thời gian: ………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…………………….
– Điều kiện tiến hành: ………………………………….……………………………..
………………………………………………..……………..………………………….
………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………..….………….………………………….
Tự xếp loại kết quả đánh giá2: ……………………………….

…………………., ngày………tháng………5………Người tự bình chọn(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________
1 – Tiêu chí được bình chọn chưa đạt lúc ko phục vụ đề xuất mức đạt của chỉ tiêu;
– Mức đạt: Có nhân phẩm, năng lực tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong quản trị cơ sở giáo dục măng non theo quy định;
– Mức khá: Có nhân phẩm, năng lực đổi mới, thông minh tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong quản trị cơ sở giáo dục măng non;
– Mức tốt: Có tác động hăng hái tới đổi mới quản trị cơ sở giáo dục măng non và tăng trưởng giáo dục địa phương.
2 a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các chỉ tiêu đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số chỉ tiêu đạt mức tốt, trong ấy các chỉ tiêu chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các chỉ tiêu đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số chỉ tiêu đạt từ mức khá trở lên, trong ấy các chỉ tiêu 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tất cả các chỉ tiêu được bình chọn từ mức đạt trở lên;
d) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có chỉ tiêu được bình chọn chưa đạt (chỉ tiêu được bình chọn chưa đạt lúc ko phục vụ đề xuất mức đạt của chỉ tiêu).

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #tự #đánh #giá #của #hiệu #trưởng #mầm

Phiếu tự bình chọn của hiệu trưởng măng non

Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự bình chọn là biểu mẫu tự bình chọn hiệu trưởng/phó hiệu trưởng của trường măng non. Sau đây là nội dung cụ thể mẫu phiếu tự bình chọn hiệu trường măng non, mời các bạn cùng tham khảo.
Quy định chuẩn hiệu trưởng trường măng non
Minh chứng bình chọn chuẩn hiệu trưởng măng non
1. Cách bình chọn, xếp loại hiệu trưởng măng non theo chuẩn
Các bước bình chọn, xếp loại
Bước 1. Hiệu trưởng tự bình chọn, xếp loại
– Đối chiếu với Chuẩn hiệu trưởng, mỗi hiệu trưởng tự bình chọn và ghi điểm đạt được ở từng chỉ tiêu vào Phiếu hiệu trưởng tự bình chọn. Ở từng tiêu chuẩn, hiệu trưởng sẵn sàng các minh chứng liên can tới các chỉ tiêu đã được quy định tại Chương II Chuẩn hiệu trưởng, ghi rõ minh chứng vào phiếu bình chọn.
– Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng chỉ tiêu, hiệu trưởng tự xếp loại theo 1 trong 4 mức: chưa đạt chuẩn – loại kém hoặc đạt chuẩn: loại trung bình, loại khá hoặc loại hoàn hảo).
– Hiệu trưởng tự bình chọn về những thế mạnh, điểm yếu của bản thân và nêu hướng phát huy thế mạnh, giải quyết điểm yếu.
Bước 2. Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức nhà trường tham dự góp ý và bình chọn hiệu trưởng
– Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường chọn từ cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn 1 người chủ trì (quản lý) buổi bình chọn (cuộc họp) bằng vẻ ngoài biểu quyết tại cuộc họp. Người được chọn chủ trì sẽ tổ chức các hoạt động còn lại của bước 2.
2. Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự bình chọn
BIỂU MẪU 01.
PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
1) Tỉnh/Thành phố …………………………………………………………………….
2) Huyện/Quận/Thị xã: ………………………………………………….…………….
3) Cấp học: …………………………………………………………………………….
4) Trường: ……………………………………………………………………………..
5) Họ và tên người tự bình chọn: …………………………………………………….
6) Thời gian bình chọn (ngày, tháng, 5): ……………/…………/20 …………
Chỉ dẫn: Người được bình chọn điền vào cột minh chứng ít ra 1 minh chứng cho mức thích hợp, sau ấy ghi lại X vào chỉ 1 ô thích hợp với mức đạt được của chỉ tiêu (đã có minh chứng tương ứng). Nếu chỉ tiêu nào ko có minh chứng hoặc được bình chọn là chưa đạt thì ghi lại X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng chỉ tiêu thì kết quả tự bình chọn mới có trị giá.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Mức bình chọn tiêu chí1

Minh chứng

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, cá tính làm việc

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch tăng trưởng nhà trường

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, sức khỏe của trẻ con

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ con

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

Tiêu chí 9. Quản trị nguồn vốn nhà trường

Tiêu chí 10. Quản trị hạ tầng, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, , giáo dục trẻ con trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, , giáo dục trẻ con

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

Tiêu chí 18. Phần mềm công nghệ thông tin

Tự nhận xét (ghi rõ):
– Điểm cộng: ……………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………….……..
– Những vấn đề cần cải thiện: ……………………………………….…….…………
………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………….………..
Kế hoạch học tập tăng trưởng năng lực chỉ đạo, điều hành nhà trường của bản thân trong 5 học tiếp theo
– Chỉ tiêu: …………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………..
– Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần dành đầu tiên cải thiện): ……………….
…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………
– Thời gian: ………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…………………….
– Điều kiện tiến hành: ………………………………….……………………………..
………………………………………………..……………..………………………….
………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………..….………….………………………….
Tự xếp loại kết quả đánh giá2: ……………………………….

…………………., ngày………tháng………5………Người tự bình chọn(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________
1 – Tiêu chí được bình chọn chưa đạt lúc ko phục vụ đề xuất mức đạt của chỉ tiêu;
– Mức đạt: Có nhân phẩm, năng lực tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong quản trị cơ sở giáo dục măng non theo quy định;
– Mức khá: Có nhân phẩm, năng lực đổi mới, thông minh tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong quản trị cơ sở giáo dục măng non;
– Mức tốt: Có tác động hăng hái tới đổi mới quản trị cơ sở giáo dục măng non và tăng trưởng giáo dục địa phương.
2 a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các chỉ tiêu đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số chỉ tiêu đạt mức tốt, trong ấy các chỉ tiêu chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các chỉ tiêu đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số chỉ tiêu đạt từ mức khá trở lên, trong ấy các chỉ tiêu 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tất cả các chỉ tiêu được bình chọn từ mức đạt trở lên;
d) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có chỉ tiêu được bình chọn chưa đạt (chỉ tiêu được bình chọn chưa đạt lúc ko phục vụ đề xuất mức đạt của chỉ tiêu).

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #tự #đánh #giá #của #hiệu #trưởng #mầm


#Phiếu #tự #đánh #giá #của #hiệu #trưởng #mầm

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button