Wiki

Phím tắt trong Visual Studio – Toàn bộ các phím tắt thông dụng trong Visual Studio

Visual Studio là 1 phương tiện lập trình rất được ưa thích bởi phương tiện này được tăng trưởng bởi “gã đồ sộ” Microsoft với giao diện gần gũi và nhẹ nhõm. Để giúp ích cho giai đoạn “viết mã”, việc sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn cắt bớt 1 phần thời kì và các thao tác “thừa”.

Đọc để tuân theo và rà soát các phím tắt quan trọng trong Visual Studio bên dưới.

1. Các phím tắt để thao tác mã

phím tắt

Chức năng

Ctrl + LỖI

Xóa dòng mã tại địa điểm con trỏ

Ctrl + Shift + phím)

Ghi lại dòng lệnh for (), writeln () …

Shift + Home

Ghi lại từ địa điểm con trỏ tới đầu dòng

Shift + End

Ghi lại từ địa điểm con trỏ tới cuối dòng

Ctrl + Shift + Họ

Tìm thay thế

Ctrl + dấu,

Xem trong phần Gicửa ải pháp

Ctrl + K + RẺ

Kiếm tìm trong tham chiếu các biến, phương thức, lớp … của dự án.

Shift + F12

Kiếm tìm trong tham chiếu các biến, phương thức, lớp … của dự án

Shift + Alt + SHIFT

Thay đổi dòng xuống.

Alt + Shift + F10 + Enter

Đổi tên biến và hàm cùng lúc lúc tên biến và hàm chỉnh sửa. Triển khai phương thức kế thừa lớp hoặc giao diện trừu tượng

Ctrl + R + E

đóng gói vùng dữ liệu

2. Các phím tắt điều hướng

phím tắt

Chức năng

phím mũi tên

Di chuyển sang trái 1 ký tự

Phím mũi tên & rarr;

Di chuyển sang phải 1 ký tự

phím mũi tên

Di chuyển lên dòng trên cùng

phím mũi tên

Chuyển tới dòng dưới cùng

Ctrl + phím mũi tên

Di chuyển sang trái 1 từ

Ctrl + phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 từ

Ctrl + phím mũi tên

Lên từng dòng 1

Ctrl + phím mũi tên

Cuộn xuống từng dòng

căn nhà

Di chuyển tới đầu dòng

Cuối cùng

Di chuyển tới cuối dòng

Trang lên

Di chuyển con trỏ lên đầu trang

Trang dưới

Di chuyển con trỏ xuống cuối trang

Ctrl + Home

Di chuyển con trỏ lên đầu trang

Ctrl + End

Di chuyển con trỏ xuống cuối trang

Ctrl + GỖ

Hiển thị hộp thoại Đi đến Dòng

Control +]

Điền vào phần tử còn thiếu giữa các dấu ngoắc nhọn {}

Ctrl + KK

Tạo, xóa dấu trang

Ctrl + KN

Chuyển tới dấu trang tiếp theo

Ctrl + KP

Chuyển tới dấu trang trước

Ctrl + KL

Xóa tất cả các dấu trang

3. Phím tắt chọn lựa

phím tắt

Chức năng

Shift + phím mũi tên

Mở mang chọn lựa với 1 ký tự ở bên trái

Shift + phím mũi tên →

Mở mang chọn lựa với 1 ký tự ở bên phải

Shift + phím mũi tên

Mở mang chọn lựa với 1 dòng ở trên

Shift + phím mũi tên

Mở mang chọn lựa với 1 dòng bên dưới

Ctrl + Shift + phím mũi tên

Mở mang chọn lựa với 1 từ ở bên trái

Ctrl + Shift + các phím mũi tên →

Mở mang chọn lựa với 1 từ ở bên phải

Shift + PageUp

Mở mang chọn lựa lên đầu trang

Shift + PageDown

Mở mang chọn lựa xuống cuối trang

Ctrl + Shift + Home

Mở mang chọn lựa lên đầu trang

Ctrl + Shift + End

Mở mang chọn lựa xuống cuối trang

Control + A

chọn toàn thể trang

Control + W

Chọn từ hiện nay ở địa điểm con trỏ

Ctrl + RS

Thay đổi cơ chế xem dọc => ngang

4. Truy cập trực tiếp vào cửa sổ tính chất

phím tắt

Chức năng

Control + F1

Hiển thị tài liệu trong hộp thoại Thuộc tính

Phím mũi tên hoặc – phím

Đóng 1 nút trong danh sách tính chất

Phím mũi tên → hoặc phím +

Mở 1 nút trong danh sách tính chất

Shift + ESC

Đóng cửa sổ tính chất

+ phím trên bàn phím số

Mở mang 1 nút và hiển thị các phần trong danh sách tính chất

Phím: trên bàn phím số

Quay lại 1 nút trong danh sách tính chất

Trang dưới

Cuộn xuống danh sách các tính chất

Trang lên

Cuộn lên danh sách của nả

phím mũi tên

Cuộn lên danh sách của nả

phím mũi tên

Cuộn xuống danh sách các tính chất

Chuyển hướng

Di chuyển giữa cửa sổ Thiết đặt và Nhân vật

căn nhà

Di chuyển tới tính chất trước hết trong danh sách

Cuối cùng

Cuộn xuống tính chất rốt cục trong danh sách

5. Các phím tắt với hộp setup

phím tắt

Chức năng

thoát

Hủy bỏ

bộ điều khiển +
Ctrl + Chèn

Sao chép

Control + X
Shift + Delete

tòa án

Tẩy xóa

Thu dọn

Shift + F10

hiển thị lối tắt

bộ điều khiển +

Hoán đổi 2 ký tự tình cờ. Tỉ dụ: AD – CB biến thành AB – CD

Ctrl + Shift + LÊN

Hoán đổi 2 địa điểm của từ được nối bởi toán tử

Alt + Shift + LÊN

Trao đổi 2 dòng

Control + U

Chuyển đổi văn bản đã chọn => chữ thường

Ctrl + Shift + U

Chuyển văn bản đã chọn thành chữ hoa

Ctrl + LE

Hiển thị và ẩn các ký tự màu trắng

Control + Q

Thay thế ko gian bằng Tab

Ctrl + Shift + Q

Thay thế các tab bằng dấu cách

Chuyển hướng

Di chuyển con trỏ sang phải 1 Tab

Shift + Tab

Di chuyển con trỏ sang trái 1 Tab

6. Các phím tắt với Trình gỡ lỗi

phím tắt

Chức năng

F1

mở tương trợ

Alt + phím cách

Mở thực đơn hệ thống

F9

Thêm, xóa ngắt dòng

Ctrl + Shift + F9

Xóa ngắt dòng

Control + F9

Tắt ngắt dòng

Ctrl + Alt + A

Hiển thị cửa sổ Tự động.

Ctrl + XÓA

Hiển thị cửa sổ điểm ngắt

Ctrl + Alt + CORE

Hiển thị cửa sổ Ngăn xếp cuộc gọi

Ctrl + Alt + I

Hiển thị cửa sổ ngay tức tốc.

Ctrl + Alt + ERROR

Hiển thị cửa sổ Người dân địa phương

Ctrl + Alt + RED

Hiển thị cửa sổ Chạy Tài liệu.

Alt + phím *

hiển thị lệnh tiếp theo

Với các tổ hợp phím tắt trong các bản Visual Studio, độc giả có thể thao tác và làm việc tốc độ hơn với các tổ hợp phím tắt trong bài viết. Chúc may mắn!

.

Xem thêm thông tin Phím tắt trong Visual Studio – Toàn bộ các phím tắt thông dụng trong Visual Studio

Phím tắt trong Visual Studio – Toàn bộ các phím tắt thông dụng trong Visual Studio

Visual Studio là phương tiện lập trình rất được ưa chuộng bởi phương tiện này được tăng trưởng bởi “gã đồ sộ” Microsoft cộng với giao diện thân thiện, nhẹ nhõm. Để giúp ích trong giai đoạn “code” thì việc sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn phần nào hạn chế thời kì và những thao tác “thừa”.

Mời độc giả cùng theo dõi và tham khảo bảng phím tắt quan trọng trên Visual Studio dưới đây.
1. Phím tắt thao tác với code

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + L

Xóa dòng code tại địa điểm trỏ chuột

Ctrl + Shift + phím )

Bôi đen dòng code lệnh for (), writeln ()…

Shift + Home

Bôi đen từ địa điểm trỏ chuột về đầu dòng

Shift + End

Bôi đen từ địa điểm trỏ chuột xuống cuối dòng

Ctrl + Shift + H

Kiếm tìm, thay thế

Ctrl + dấu ,

Kiếm tìm trong mục Solution

Ctrl + K + R

Kiếm tìm trong tham chiếu của biến, phương thức, class…của project.

Shift + F12

Kiếm tìm trong tham chiếu của biến, phương thức, class…của project

Shift + Alt + T

Hoán đổi dòng xuống phía dưới

Alt + Shift + F10 + Enter

Đổi tên biến, hàm nhất tề lúc tên biến, hàm chỉnh sửa. Thực hiện phương thức kế thừa Abstract class hoặc Interface

Ctrl + R + E

đóng gói vùng dữ liệu

2. Phím tắt điều hướng

Phím tắt

Chức năng

Phím mũi tên ←

Di chuyển sang trái 1 kí tự

Phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 kí tự

Phím mũi tên ↑

Di chuyển lên dòng trên

Phím mũi tên ↓

Di chuyển lên dòng dưới

Ctrl + phím mũi tên ←

Di chuyển sang trái 1 từ

Ctrl + phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 từ

Ctrl + phím mũi tên ↑

Di chuyển lên theo từng dòng

Ctrl + phím mũi tên ↓

Di chuyển xuống theo từng dòng

Home

Di chuyển về đầu dòng

End

Di chuyển về cuối dòng

PgUp

Đưa con trỏ về đầu trang

PgDn

Đưa con trỏ về cuối trang

Ctrl + Home

Đưa con trỏ về địa điểm đầu trang

Ctrl + End

Đưa con trỏ về địa điểm cuốitrang

Ctrl + G

Hiển thị hộp thoại GoTo Line

Ctrl + ]

Điền nột mục còn thiếu trong ngoắc nhọn {}

Ctrl + KK

Tạo, xóa bookmark

Ctrl + KN

Di chuyển đến bookmark tiếp theo

Ctrl + KP

Di chuyển đến bookmark phía trước

Ctrl + KL

Xóa hết bookmark

3. Phím tắt chọn lựa

Phím tắt

Chức năng

Shift + phím mũi tên ←

Mở mang vùng chọn với 1 kí tự bên trái

Shift + phím mũi tên →

Mở mang vùng chọn với 1 kí tự bên phải

Shift + phím mũi tên ↑

Mở mang vùng chọn với 1 dòng phía trên

Shift + phím mũi tên ↓

Mở mang vùng chọn với 1 dòng phía dưới

Ctrl + Shift + phím mũi tên ←

Mở mang vùng chọn với 1 từ bên trái

Ctrl + Shift + phím mũi tên →

Mở mang vùng chọn với 1 từ bên phải

Shift + PgUp

Mở mang vùng chọn đến đầu trang

Shift + PgDn

Mở mang vùng chọn đến cuối trang

Ctrl + Shift + Home

Mở mang vùng chọn đến đầu trang

Ctrl + Shift + End

Mở mang vùng chọn đến cuối trang

Ctrl + A

Chọn toàn thể trang

Ctrl + W

Chọn từ hiện nay ở địa điểm trỏ chuột

Ctrl + RS

Chuyển cơ chế xem dọc => ngang

4. Phím tắt cửa sổ Properties

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + F1

Hiện documentation trong hộp thoại Properties

Phím mũi tên ← hoặc phím –

Đóng 1 nút trong property list

Phím mũi tên → hoặc phím +

Mở 1 nút trong property list

Shift + ESC

Đóng cửa sổ properties

Phím + trên Numpad

Mở mang 1 nút và hiển thị các phần trong properties list

Phím – trên Numpad

Thu lại 1 nút trong properties list

PgDn

Di chuyển xuống dưới properties list

PgUp

Di chuyển lên trên properties list

Phím mũi tên ↑

Di chuyển lên trên properties list

Phím mũi tên ↓

Di chuyển xuống dưới properties list

Tab

Di chuyển giữa cửa sổ Settings với Object

Home

Di chuyển về properties trước hết trong list

End

Di chuyển xuống properties cuối trong list

5. Phím tắt với Settings box

Phím tắt

Chức năng

ESC

Hủy bỏ

Ctrl + C
Ctrl + Insert

Copy

Ctrl + X
Shift + Delete

Cắt

Delete

Xóa

Shift + F10

Hiển thị shortcut

Ctrl + T

Đổi chỗ 2 kí tự tình cờ. Tỉ dụ: AD – CB thành AB – CD

Ctrl + Shift + T

Đổi chỗ 2 địa điểm của từ được nối bởi toán từ

Alt + Shift + T

Đổi chỗ 2 dòng

Ctrl + U

Chuyển văn bản được chọn => chữ thường

Ctrl + Shift + U

Chuyển văn bản được chọn sang chữ hoa

Ctrl + RW

Hiện, ẩn kí tự trắng

Ctrl + Q

Thay dấu cách bằng Tab

Ctrl + Shift + Q

Thay Tab bằng dấu cách

Tab

Chuyển dịch con trỏ về phía phải thêm 1 khoảng Tab

Shift + Tab

Chuyển dịch con trỏ về phía trái thêm 1 khoảng Tab

6. Phím tắt với trình Debug

Phím tắt

Chức năng

F1

Mở viện trợ

Alt + phím cách

Mở thực đơn hệ thống

F9

Thêm, xóa điểm ngắt dòng

Ctrl + Shift + F9

Xóa điểm ngắt dòng

Ctrl + F9

Vô hiệu hóa điểm ngắt dòng

Ctrl + Alt + A

Hiển thị cửa sổ Auto

Ctrl + B

Hiển thị cửa sổ điểm ngắt

Ctrl + Alt + C

Hiển thị cửa sổ Call Stack

Ctrl + Alt + I

Hiển thị cửa sổ Immediate

Ctrl + Alt + L

Hiển thị cửa sổ Locals

Ctrl + Alt + R

Hiển thị cửa sổ Running Doucument

Alt + phím *

Hiển thị lệnh tiếp theo

Với những phím tắt tổng hợp trong các bạn dạng Visual Studio, độc giả có thể thao tác và làm việc tốc độ hơn với tổ hợp phím tắt trong bài viết. Chúc các bạn thành công!

TagsPhím tắt Visual Studio

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phím #tắt #trong #Visual #Studio #Toàn #bộ #các #phím #tắt #thông #dụng #trong #Visual #Studio

Phím tắt trong Visual Studio – Toàn bộ các phím tắt thông dụng trong Visual Studio

Visual Studio là phương tiện lập trình rất được ưa chuộng bởi phương tiện này được tăng trưởng bởi “gã đồ sộ” Microsoft cộng với giao diện thân thiện, nhẹ nhõm. Để giúp ích trong giai đoạn “code” thì việc sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn phần nào hạn chế thời kì và những thao tác “thừa”.

Mời độc giả cùng theo dõi và tham khảo bảng phím tắt quan trọng trên Visual Studio dưới đây.
1. Phím tắt thao tác với code

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + L

Xóa dòng code tại địa điểm trỏ chuột

Ctrl + Shift + phím )

Bôi đen dòng code lệnh for (), writeln ()…

Shift + Home

Bôi đen từ địa điểm trỏ chuột về đầu dòng

Shift + End

Bôi đen từ địa điểm trỏ chuột xuống cuối dòng

Ctrl + Shift + H

Kiếm tìm, thay thế

Ctrl + dấu ,

Kiếm tìm trong mục Solution

Ctrl + K + R

Kiếm tìm trong tham chiếu của biến, phương thức, class…của project.

Shift + F12

Kiếm tìm trong tham chiếu của biến, phương thức, class…của project

Shift + Alt + T

Hoán đổi dòng xuống phía dưới

Alt + Shift + F10 + Enter

Đổi tên biến, hàm nhất tề lúc tên biến, hàm chỉnh sửa. Thực hiện phương thức kế thừa Abstract class hoặc Interface

Ctrl + R + E

đóng gói vùng dữ liệu

2. Phím tắt điều hướng

Phím tắt

Chức năng

Phím mũi tên ←

Di chuyển sang trái 1 kí tự

Phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 kí tự

Phím mũi tên ↑

Di chuyển lên dòng trên

Phím mũi tên ↓

Di chuyển lên dòng dưới

Ctrl + phím mũi tên ←

Di chuyển sang trái 1 từ

Ctrl + phím mũi tên →

Di chuyển sang phải 1 từ

Ctrl + phím mũi tên ↑

Di chuyển lên theo từng dòng

Ctrl + phím mũi tên ↓

Di chuyển xuống theo từng dòng

Home

Di chuyển về đầu dòng

End

Di chuyển về cuối dòng

PgUp

Đưa con trỏ về đầu trang

PgDn

Đưa con trỏ về cuối trang

Ctrl + Home

Đưa con trỏ về địa điểm đầu trang

Ctrl + End

Đưa con trỏ về địa điểm cuốitrang

Ctrl + G

Hiển thị hộp thoại GoTo Line

Ctrl + ]

Điền nột mục còn thiếu trong ngoắc nhọn {}

Ctrl + KK

Tạo, xóa bookmark

Ctrl + KN

Di chuyển đến bookmark tiếp theo

Ctrl + KP

Di chuyển đến bookmark phía trước

Ctrl + KL

Xóa hết bookmark

3. Phím tắt chọn lựa

Phím tắt

Chức năng

Shift + phím mũi tên ←

Mở mang vùng chọn với 1 kí tự bên trái

Shift + phím mũi tên →

Mở mang vùng chọn với 1 kí tự bên phải

Shift + phím mũi tên ↑

Mở mang vùng chọn với 1 dòng phía trên

Shift + phím mũi tên ↓

Mở mang vùng chọn với 1 dòng phía dưới

Ctrl + Shift + phím mũi tên ←

Mở mang vùng chọn với 1 từ bên trái

Ctrl + Shift + phím mũi tên →

Mở mang vùng chọn với 1 từ bên phải

Shift + PgUp

Mở mang vùng chọn đến đầu trang

Shift + PgDn

Mở mang vùng chọn đến cuối trang

Ctrl + Shift + Home

Mở mang vùng chọn đến đầu trang

Ctrl + Shift + End

Mở mang vùng chọn đến cuối trang

Ctrl + A

Chọn toàn thể trang

Ctrl + W

Chọn từ hiện nay ở địa điểm trỏ chuột

Ctrl + RS

Chuyển cơ chế xem dọc => ngang

4. Phím tắt cửa sổ Properties

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + F1

Hiện documentation trong hộp thoại Properties

Phím mũi tên ← hoặc phím –

Đóng 1 nút trong property list

Phím mũi tên → hoặc phím +

Mở 1 nút trong property list

Shift + ESC

Đóng cửa sổ properties

Phím + trên Numpad

Mở mang 1 nút và hiển thị các phần trong properties list

Phím – trên Numpad

Thu lại 1 nút trong properties list

PgDn

Di chuyển xuống dưới properties list

PgUp

Di chuyển lên trên properties list

Phím mũi tên ↑

Di chuyển lên trên properties list

Phím mũi tên ↓

Di chuyển xuống dưới properties list

Tab

Di chuyển giữa cửa sổ Settings với Object

Home

Di chuyển về properties trước hết trong list

End

Di chuyển xuống properties cuối trong list

5. Phím tắt với Settings box

Phím tắt

Chức năng

ESC

Hủy bỏ

Ctrl + C
Ctrl + Insert

Copy

Ctrl + X
Shift + Delete

Cắt

Delete

Xóa

Shift + F10

Hiển thị shortcut

Ctrl + T

Đổi chỗ 2 kí tự tình cờ. Tỉ dụ: AD – CB thành AB – CD

Ctrl + Shift + T

Đổi chỗ 2 địa điểm của từ được nối bởi toán từ

Alt + Shift + T

Đổi chỗ 2 dòng

Ctrl + U

Chuyển văn bản được chọn => chữ thường

Ctrl + Shift + U

Chuyển văn bản được chọn sang chữ hoa

Ctrl + RW

Hiện, ẩn kí tự trắng

Ctrl + Q

Thay dấu cách bằng Tab

Ctrl + Shift + Q

Thay Tab bằng dấu cách

Tab

Chuyển dịch con trỏ về phía phải thêm 1 khoảng Tab

Shift + Tab

Chuyển dịch con trỏ về phía trái thêm 1 khoảng Tab

6. Phím tắt với trình Debug

Phím tắt

Chức năng

F1

Mở viện trợ

Alt + phím cách

Mở thực đơn hệ thống

F9

Thêm, xóa điểm ngắt dòng

Ctrl + Shift + F9

Xóa điểm ngắt dòng

Ctrl + F9

Vô hiệu hóa điểm ngắt dòng

Ctrl + Alt + A

Hiển thị cửa sổ Auto

Ctrl + B

Hiển thị cửa sổ điểm ngắt

Ctrl + Alt + C

Hiển thị cửa sổ Call Stack

Ctrl + Alt + I

Hiển thị cửa sổ Immediate

Ctrl + Alt + L

Hiển thị cửa sổ Locals

Ctrl + Alt + R

Hiển thị cửa sổ Running Doucument

Alt + phím *

Hiển thị lệnh tiếp theo

Với những phím tắt tổng hợp trong các bạn dạng Visual Studio, độc giả có thể thao tác và làm việc tốc độ hơn với tổ hợp phím tắt trong bài viết. Chúc các bạn thành công!

TagsPhím tắt Visual Studio

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phím #tắt #trong #Visual #Studio #Toàn #bộ #các #phím #tắt #thông #dụng #trong #Visual #Studio


#Phím #tắt #trong #Visual #Studio #Toàn #bộ #các #phím #tắt #thông #dụng #trong #Visual #Studio

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button