Phương án tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2022 – Công tác tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 về cơ bản ổn định như năm 2021.

  • Đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2021 khi nào?
  • Lịch thi THPT Quốc gia năm 2021

Tất cả các trường đại học liên kết với Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học 2022-2023 đều sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, nhưng vẫn dành 1/2 chỉ tiêu cho kết quả xét tốt nghiệp THPT. Hiện một số trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Đặc biệt:

Làm thế nào để vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

1. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa TP.

Trường ĐH Công nghệ xét tuyển 980 chỉ tiêu cho 10 ngành giáo dục chuẩn và 700 chỉ tiêu cho 3 ngành giáo dục chất lượng cao.

Chúng tôi sử dụng sáu phương thức tuyển sinh: Kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Kết quả Bài thi Chuẩn SAT hoặc ACT, Chứng chỉ Quốc tế Cấp độ A của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge và Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế. (IELTS, TOEFL) Toán và Vật lý cộng 2 điểm trong kỳ thi THPT, kết quả kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển thẳng, ưu tiên sinh viên quốc tế. Gia đình, tỉnh / thành phố, học sinh chuyên.

Tiêu chuẩn cho từng chi nhánh và tiêu chí lựa chọn như sau.

2. Kế hoạch tuyển dụng đại học sư phạm năm 2022

Trường ĐH Sư phạm xét tuyển 16 ngành theo 3 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Hà Nội, xét tuyển tổng hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi THPT. . Mục tiêu); Dựa trên kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học (750). Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (200) năm 2022.

Trường Đại học Sư phạm tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Mầm non. Thí sinh phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định và đạt kỳ thi năng khiếu này mới được coi là đạt.

Chuyên ngành và dân số tuyển dụng như sau.

3. Kế hoạch tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022

Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến ​​xét tuyển 1.680 sinh viên theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (10% xét tuyển) theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét theo quy chế riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội (10%); Kết quả thi đánh giá năng lực HSA (20%); Bằng cấp quốc tế (10%) và kết quả thi tốt nghiệp THPT (50%) được tính đến.

Các ngành, đoàn thể bao gồm:

4. Kế hoạch Tuyển sinh của Trường Kinh doanh cho năm 2022

Trường Kinh doanh cũng đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tuyển 480 sinh viên vào bốn chuyên ngành. Khác với 3 trường trên, trường này sử dụng phương pháp đánh giá trí tuệ cảm xúc (EQ) cùng với quá trình tuyển sinh.

Các trường đánh giá trí tuệ cảm xúc thông qua phỏng vấn ứng viên hoặc video do ứng viên gửi. Video dài 5 phút giới thiệu về bạn, gia đình và lý do bạn chọn chuyên ngành của mình và 30 giây cuối cùng phải bằng tiếng Anh.

Nếu bạn vượt qua kỳ đánh giá EQ, bạn sẽ được xét tuyển thông qua bài kiểm tra tốt nghiệp THPT (65% tổng mục tiêu), sàng lọc trực tiếp, sàng lọc ưu tiên, chứng chỉ quốc tế (15%) và kiểm tra năng lực HSA. Kết quả (20%).

5. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Ngoại ngữ năm 2022

Năm 2022, các trường đại học ngoại ngữ sẽ xét tuyển theo 3 phương thức. Ưu tiên xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, kết quả thi đánh giá năng lực, kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Phương án tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2022 – Năm 2022, các phương án tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cơ bản ổn định như năm 2021. Sau đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh và các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Quốc gia năm 2022.
Đăng ký dự thi THPT quốc gia 2021 vào thời điểm nào
Lịch thi THPT Quốc gia năm 2021
Trong kỳ tuyển sinh năm học 2022-2023, tất cả các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, nhưng vẫn dành 1/2 chỉ tiêu cho kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện một số trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022, cụ thể như sau:
Phương thức xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội 2021
1. Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ TP.
Trường ĐH Công nghệ tuyển 980 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo hệ chuẩn và 700 chỉ tiêu cho 3 ngành đào tạo chất lượng cao.
Trường sử dụng sáu phương thức xét tuyển bao gồm kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT hoặc ACT, chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. (IELTS, TOEFL) cộng điểm hai môn Toán, Lý trong kỳ thi THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc tế. gia đình, tỉnh / thành phố, học sinh chuyên.
Tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn cho từng chi nhánh như sau:

2. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm 2022
Trường ĐH Sư phạm xét tuyển 16 ngành theo 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD & ĐT, quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT (dự kiến ​​50 chỉ tiêu); dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT (750); xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (200).
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Mầm non, Trường Đại học Sư phạm tổ chức thi đánh giá năng khiếu. Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển khi đạt các tiêu chuẩn theo quy định và đạt trong kỳ thi đánh giá năng khiếu này.
Các ngành và tổ hợp xét tuyển như sau:

3. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến ​​tuyển 1.680 chỉ tiêu theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (10% chỉ tiêu); xét theo quy định riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội (10%); Kết quả thi đánh giá năng lực HSA (20%); xét chứng chỉ quốc tế (10%) và kết quả thi tốt nghiệp THPT (50%).
Các ngành và sự kết hợp như sau:

4. Kế hoạch tuyển sinh Trường Quản lý và Kinh doanh 2022
Trường Quản lý và Kinh doanh cũng đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tuyển 480 sinh viên vào bốn chuyên ngành. Khác với 3 trường trên, trường này sử dụng phương pháp đánh giá trí tuệ cảm xúc (EQ) kết hợp xét tuyển.
Trường đánh giá trí tuệ cảm xúc thông qua phỏng vấn ứng viên hoặc qua video ứng viên gửi. Video dài 5 phút giới thiệu bản thân, gia đình và lý do chọn chuyên ngành, trong đó 30 giây cuối phải bằng tiếng Anh.
Vượt qua vòng đánh giá EQ, trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (65% tổng chỉ tiêu) và các phương thức như xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, chứng chỉ quốc tế (15%) và kiểm tra năng lực HSA. kết quả (20%).
5. Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ 2022
Năm 2022, Trường ĐH Ngoại ngữ – Quốc tế xét tuyển theo 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực và bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Phương #án #tuyển #sinh #Đại #học #Quốc #gia #Hà #Nội

Phương án tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2022 – Năm 2022, các phương án tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cơ bản ổn định như năm 2021. Sau đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh và các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Quốc gia năm 2022.
Đăng ký dự thi THPT quốc gia 2021 vào thời điểm nào
Lịch thi THPT Quốc gia năm 2021
Trong kỳ tuyển sinh năm học 2022-2023, tất cả các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, nhưng vẫn dành 1/2 chỉ tiêu cho kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện một số trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2022, cụ thể như sau:
Phương thức xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội 2021
1. Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ TP.
Trường ĐH Công nghệ tuyển 980 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo hệ chuẩn và 700 chỉ tiêu cho 3 ngành đào tạo chất lượng cao.
Trường sử dụng sáu phương thức xét tuyển bao gồm kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT hoặc ACT, chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. (IELTS, TOEFL) cộng điểm hai môn Toán, Lý trong kỳ thi THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc tế. gia đình, tỉnh / thành phố, học sinh chuyên.
Tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn cho từng chi nhánh như sau:

2. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm 2022
Trường ĐH Sư phạm xét tuyển 16 ngành theo 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD & ĐT, quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT (dự kiến ​​50 chỉ tiêu); dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT (750); xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (200).
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Mầm non, Trường Đại học Sư phạm tổ chức thi đánh giá năng khiếu. Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển khi đạt các tiêu chuẩn theo quy định và đạt trong kỳ thi đánh giá năng khiếu này.
Các ngành và tổ hợp xét tuyển như sau:

3. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến ​​tuyển 1.680 chỉ tiêu theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (10% chỉ tiêu); xét theo quy định riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội (10%); Kết quả thi đánh giá năng lực HSA (20%); xét chứng chỉ quốc tế (10%) và kết quả thi tốt nghiệp THPT (50%).
Các ngành và sự kết hợp như sau:

4. Kế hoạch tuyển sinh Trường Quản lý và Kinh doanh 2022
Trường Quản lý và Kinh doanh cũng đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tuyển 480 sinh viên vào bốn chuyên ngành. Khác với 3 trường trên, trường này sử dụng phương pháp đánh giá trí tuệ cảm xúc (EQ) kết hợp xét tuyển.
Trường đánh giá trí tuệ cảm xúc thông qua phỏng vấn ứng viên hoặc qua video ứng viên gửi. Video dài 5 phút giới thiệu bản thân, gia đình và lý do chọn chuyên ngành, trong đó 30 giây cuối phải bằng tiếng Anh.
Vượt qua vòng đánh giá EQ, trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (65% tổng chỉ tiêu) và các phương thức như xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, chứng chỉ quốc tế (15%) và kiểm tra năng lực HSA. kết quả (20%).
5. Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ 2022
Năm 2022, Trường ĐH Ngoại ngữ – Quốc tế xét tuyển theo 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực và bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Phương #án #tuyển #sinh #Đại #học #Quốc #gia #Hà #Nội


#Phương #án #tuyển #sinh #Đại #học #Quốc #gia #Hà #Nội

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button