Thủ Thuật

Poppy Playtime Ch. 2: Con người trở thành đồ chơi ở Playtime như thế nào?

Poppy Playtime Chapter 2 hé lộ cho người chơi cách Playtime Co. dùng hoa Poppy để biến con người thành quái vật đồ chơi. Dưới đây là những điều bạn cần biết về bí mật khiến con người bị biến thành đồ chơi trong Poppy Playtime 2.

Đồ chơi tiêu biểu trong nhà máy Poppy Playtime

Đồ chơi tiêu biểu trong nhà máy Poppy Playtime

Game Poppy Playtime Chapter 2 đã cung cấp cho người chơi rất nhiều truyền thuyết mới để khám phá sự kiện đã xảy ra ở Playtime Co. và mối liên hệ giữa hoa poppy với quá trình biến con người thành đồ chơi. Poppy Playtime 1 khiến người chơi nghi ngờ rằng nhà máy này đã thực hiện các thí nghiệm độc ác để làm ra đồ chơi giống như thật. Sau đó, Poppy Playtime cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời đưa ra manh mối về tầm quan trọng của hoa poppy trong việc biến con người thành đồ chơi.

Poppy Playtime Chapter 2 tiếp tục hành trình điều tra bí mật của nhà máy Playtime sau sự kiện toàn bộ nhân viên biến mất cách đây một thập kỷ. Poppy Playtime 2 có sự xuất hiện của nhiều quái vật mới, cho người chơi thấy rõ chúng đã từng là nhân viên làm việc ở đây. Dù quá trình biến con người thành đồ chơi ở game Poppy Playtime 2 vẫn chưa được hé lộ, thông tin từ phần 2 đưa ra gợi ý cho người chơi biết rằng quá trình này không hề dễ chịu.

Biểu tượng hoa Poppy trong nhà máy Playtime

Biểu tượng hoa Poppy trong nhà máy Playtime

Hoa poppy là biểu tượng lặp đi lặp lại trong game kinh dị này, không chỉ ở tên game và đồ chơi bên trong, mà còn gợi ý ý nghĩa & mục đích của nó được sử dụng tại Poppy Playtime Co. Ngay từ đầu, hoa poppy đã được nhấn mạnh. Trong Poppy Playtime Ch.2, bạn dễ thấy điều đó xuyên suốt hành trình khám phá, cho biết nó không phải đồ chơi mà là một chất xúc tác đặc biệt trong quá trình biến đổi con người. Thậm chí, khả năng cao người chơi cũng có thể bị biến thành một món đồ ở Poppy Playtime.

Cách con người được chọn trở thành đồ chơi trong Poppy Playtime

Một lá thư trong game Poppy Playtime

Một lá thư trong game Poppy Playtime

Con người trở thành đồ chơi trong Poppy Playtime không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Những bức thư và băng VHS là chỉ báo đầu tiên về đặc điểm các nhà nghiên cứu đang kiếm tìm cho mục đích của họ. Huggy Wuggy được nhắc tới là một thử nghiệm thành công bởi mức độ thông minh và vâng lời cao. Trí tuệ là nhân tố quan trọng mà nhà nghiên cứu hướng tới. Nó đã được đề cập ở ngay thí nghiệm trước đó: Prototype.

Người chơi có thể tìm thấy giấy ghi chú trong Poppy Platyime Chapter 2 về Marie Payne, người đã trở thành Mommy Long Legs. Giấy ghi chú cho biết tính cách chu đáo, yêu trẻ em đã biến cô ấy thành Mommy Long Legs. Thế nhưng, nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng sự hung hăng của Mommy khi không có trẻ em ở xung quanh là vấn đề cần được kiểm soát.

Stella Greyber (có thể là Kissy Missy) dường như chịu trách nhiệm về những đứa trẻ tham gia thử nghiệm. Một ghi chú trong Poppy Playtime 2 hé lộ tất cả file biểu diễn của trẻ em trong các game ở nhà máy này đều đưa cho Stella Greyber để đánh giá. Ở hướng dẫn cho từng game mà Mommy Long Legs thử thách người chơi cũng giải thích các khía cạnh trò chơi thử nghiệm. Những chi tiết này cho thấy quá trình tạo đồ chơi từ con người có rất nhiều tính toán, có thể qua thử nghiệm và đánh giá lỗi. Đây chính là nhân tố khiến người chơi kinh hoàng về sự thật mà Playtime làm với cả người lớn và trẻ em.


Thông tin thêm

Poppy Playtime Ch. 2: Con người trở thành đồ chơi ở Playtime như thế nào?

Poppy Playtime Chapter 2 hé lộ cho người chơi cách Playtime Co. dùng hoa Poppy để biến con người thành quái vật đồ chơi. Dưới đây là những điều bạn cần biết về bí mật khiến con người bị biến thành đồ chơi trong Poppy Playtime 2.
Đồ chơi tiêu biểu trong nhà máy Poppy PlaytimeGame Poppy Playtime Chapter 2 đã cung cấp cho người chơi rất nhiều truyền thuyết mới để khám phá sự kiện đã xảy ra ở Playtime Co. và mối liên hệ giữa hoa poppy với quá trình biến con người thành đồ chơi. Poppy Playtime 1 khiến người chơi nghi ngờ rằng nhà máy này đã thực hiện các thí nghiệm độc ác để làm ra đồ chơi giống như thật. Sau đó, Poppy Playtime cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời đưa ra manh mối về tầm quan trọng của hoa poppy trong việc biến con người thành đồ chơi.
Poppy Playtime Chapter 2 tiếp tục hành trình điều tra bí mật của nhà máy Playtime sau sự kiện toàn bộ nhân viên biến mất cách đây một thập kỷ. Poppy Playtime 2 có sự xuất hiện của nhiều quái vật mới, cho người chơi thấy rõ chúng đã từng là nhân viên làm việc ở đây. Dù quá trình biến con người thành đồ chơi ở game Poppy Playtime 2 vẫn chưa được hé lộ, thông tin từ phần 2 đưa ra gợi ý cho người chơi biết rằng quá trình này không hề dễ chịu.
Biểu tượng hoa Poppy trong nhà máy PlaytimeHoa poppy là biểu tượng lặp đi lặp lại trong game kinh dị này, không chỉ ở tên game và đồ chơi bên trong, mà còn gợi ý ý nghĩa & mục đích của nó được sử dụng tại Poppy Playtime Co. Ngay từ đầu, hoa poppy đã được nhấn mạnh. Trong Poppy Playtime Ch.2, bạn dễ thấy điều đó xuyên suốt hành trình khám phá, cho biết nó không phải đồ chơi mà là một chất xúc tác đặc biệt trong quá trình biến đổi con người. Thậm chí, khả năng cao người chơi cũng có thể bị biến thành một món đồ ở Poppy Playtime.
Cách con người được chọn trở thành đồ chơi trong Poppy Playtime
Một lá thư trong game Poppy PlaytimeCon người trở thành đồ chơi trong Poppy Playtime không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Những bức thư và băng VHS là chỉ báo đầu tiên về đặc điểm các nhà nghiên cứu đang kiếm tìm cho mục đích của họ. Huggy Wuggy được nhắc tới là một thử nghiệm thành công bởi mức độ thông minh và vâng lời cao. Trí tuệ là nhân tố quan trọng mà nhà nghiên cứu hướng tới. Nó đã được đề cập ở ngay thí nghiệm trước đó: Prototype.
Người chơi có thể tìm thấy giấy ghi chú trong Poppy Platyime Chapter 2 về Marie Payne, người đã trở thành Mommy Long Legs. Giấy ghi chú cho biết tính cách chu đáo, yêu trẻ em đã biến cô ấy thành Mommy Long Legs. Thế nhưng, nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng sự hung hăng của Mommy khi không có trẻ em ở xung quanh là vấn đề cần được kiểm soát.
Stella Greyber (có thể là Kissy Missy) dường như chịu trách nhiệm về những đứa trẻ tham gia thử nghiệm. Một ghi chú trong Poppy Playtime 2 hé lộ tất cả file biểu diễn của trẻ em trong các game ở nhà máy này đều đưa cho Stella Greyber để đánh giá. Ở hướng dẫn cho từng game mà Mommy Long Legs thử thách người chơi cũng giải thích các khía cạnh trò chơi thử nghiệm. Những chi tiết này cho thấy quá trình tạo đồ chơi từ con người có rất nhiều tính toán, có thể qua thử nghiệm và đánh giá lỗi. Đây chính là nhân tố khiến người chơi kinh hoàng về sự thật mà Playtime làm với cả người lớn và trẻ em.

#Poppy #Playtime #Con #người #trở #thành #đồ #chơi #ở #Playtime #như #thế #nào

Poppy Playtime Ch. 2: Con người trở thành đồ chơi ở Playtime như thế nào?

Poppy Playtime Chapter 2 hé lộ cho người chơi cách Playtime Co. dùng hoa Poppy để biến con người thành quái vật đồ chơi. Dưới đây là những điều bạn cần biết về bí mật khiến con người bị biến thành đồ chơi trong Poppy Playtime 2.
Đồ chơi tiêu biểu trong nhà máy Poppy PlaytimeGame Poppy Playtime Chapter 2 đã cung cấp cho người chơi rất nhiều truyền thuyết mới để khám phá sự kiện đã xảy ra ở Playtime Co. và mối liên hệ giữa hoa poppy với quá trình biến con người thành đồ chơi. Poppy Playtime 1 khiến người chơi nghi ngờ rằng nhà máy này đã thực hiện các thí nghiệm độc ác để làm ra đồ chơi giống như thật. Sau đó, Poppy Playtime cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời đưa ra manh mối về tầm quan trọng của hoa poppy trong việc biến con người thành đồ chơi.
Poppy Playtime Chapter 2 tiếp tục hành trình điều tra bí mật của nhà máy Playtime sau sự kiện toàn bộ nhân viên biến mất cách đây một thập kỷ. Poppy Playtime 2 có sự xuất hiện của nhiều quái vật mới, cho người chơi thấy rõ chúng đã từng là nhân viên làm việc ở đây. Dù quá trình biến con người thành đồ chơi ở game Poppy Playtime 2 vẫn chưa được hé lộ, thông tin từ phần 2 đưa ra gợi ý cho người chơi biết rằng quá trình này không hề dễ chịu.
Biểu tượng hoa Poppy trong nhà máy PlaytimeHoa poppy là biểu tượng lặp đi lặp lại trong game kinh dị này, không chỉ ở tên game và đồ chơi bên trong, mà còn gợi ý ý nghĩa & mục đích của nó được sử dụng tại Poppy Playtime Co. Ngay từ đầu, hoa poppy đã được nhấn mạnh. Trong Poppy Playtime Ch.2, bạn dễ thấy điều đó xuyên suốt hành trình khám phá, cho biết nó không phải đồ chơi mà là một chất xúc tác đặc biệt trong quá trình biến đổi con người. Thậm chí, khả năng cao người chơi cũng có thể bị biến thành một món đồ ở Poppy Playtime.
Cách con người được chọn trở thành đồ chơi trong Poppy Playtime
Một lá thư trong game Poppy PlaytimeCon người trở thành đồ chơi trong Poppy Playtime không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Những bức thư và băng VHS là chỉ báo đầu tiên về đặc điểm các nhà nghiên cứu đang kiếm tìm cho mục đích của họ. Huggy Wuggy được nhắc tới là một thử nghiệm thành công bởi mức độ thông minh và vâng lời cao. Trí tuệ là nhân tố quan trọng mà nhà nghiên cứu hướng tới. Nó đã được đề cập ở ngay thí nghiệm trước đó: Prototype.
Người chơi có thể tìm thấy giấy ghi chú trong Poppy Platyime Chapter 2 về Marie Payne, người đã trở thành Mommy Long Legs. Giấy ghi chú cho biết tính cách chu đáo, yêu trẻ em đã biến cô ấy thành Mommy Long Legs. Thế nhưng, nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng sự hung hăng của Mommy khi không có trẻ em ở xung quanh là vấn đề cần được kiểm soát.
Stella Greyber (có thể là Kissy Missy) dường như chịu trách nhiệm về những đứa trẻ tham gia thử nghiệm. Một ghi chú trong Poppy Playtime 2 hé lộ tất cả file biểu diễn của trẻ em trong các game ở nhà máy này đều đưa cho Stella Greyber để đánh giá. Ở hướng dẫn cho từng game mà Mommy Long Legs thử thách người chơi cũng giải thích các khía cạnh trò chơi thử nghiệm. Những chi tiết này cho thấy quá trình tạo đồ chơi từ con người có rất nhiều tính toán, có thể qua thử nghiệm và đánh giá lỗi. Đây chính là nhân tố khiến người chơi kinh hoàng về sự thật mà Playtime làm với cả người lớn và trẻ em.

#Poppy #Playtime #Con #người #trở #thành #đồ #chơi #ở #Playtime #như #thế #nào


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button