Poppy Playtime Chapter 2: Kết thúc bí mật có thể bạn chưa biết

Poppy Playtime Chapter 2 có một kết thúc bí mật mà nhiều người chưa biết đến. Hãy cùng Donwload.vn tìm hiểu kết thúc bí mật trong game Poppy Playtime 2 nhé!

Boss chính trong game Poppy Playtime Chapter 2

Poppy Playtime Chapter 2 tiếp nối câu chuyện ở phần 1. Nhân vật bắt đầu ở nhà máy đồ chơi Playtime Co. Bạn phải tìm đường đưa họ rời khỏi nơi đáng sợ này. Mommy Long Legs sẽ xuất hiện, xé nát GrabPack, đồng thời, buộc bạn phải thu thập đủ Train Code mới có thể lên tàu rời đi an toàn. Vì thế, các Train Code là mục tiêu chính trong game Poppy Playtime 2.

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn chi tiết kết thúc bình thường và bí mật trong Poppy Playtime Chapter 2.

Kết thúc bình thường trong Poppy Playtime Chapter 2

Kết thúc bình thường trong Poppy Playtime Chapter 2

Bạn phải lấy được tất cả 4 Train Code và thứ tự của chúng. Những mã này do Poppy cung cấp. Bạn phải hoàn thành các câu đố, đánh bại boss ở từng thử thách để nhận code cùng thứ tự sắp xếp chúng. Sau đó, bạn có thể lên tàu, nhập Train Code theo đúng thứ tự để khởi động động cơ và rời nhà máy Playtime Co. Thế nhưng khi tàu đang chở bạn tới gần lối thoát khỏi đường hầm, Poppy đột ngột thay đổi ý định, chuyển đường đi, rồi tăng tốc độ của tàu. Vì thế, bạn phải nhấn phanh khẩn cấp để dừng nó nhưng tàu bị lật và trò chơi kết thúc.

Đó là kết thúc bình thường của Poppy Playtime 2 khi bạn chơi toàn bộ game và thu thập đủ Train Code từ Poppy sau khi giải đó và tiêu diệt boss. Tuy nhiên, đây không phải kết thúc duy nhất. Game kinh dị này vẫn còn một phần kết bí mật.

Kết thúc bí mật trong Poppy Playtime Chapter 2

Kết thúc bí mật trong Popp Playtime Chapter 2

Bằng cách chơi game lại lần nữa với chiến thuật khác, bạn sẽ nhận ra một số điểm khác biệt với lần đầu trải nghiệm. Đó là thứ tự code trên tàu. Nếu chơi từ đầu và tới khu vực nhà ga thay vì tới các bức tượng và Whack-A-Wuggy, bạn có thể lên tàu. Nhưng bạn cần tất cả code cùng thứ tự của chúng để khởi động tàu.

Điều đặc biệt ở đây là dù code tàu, biểu tượng và thứ tự giống ở lần chơi trước đó nhưng việc chọn thứ tự của các biểu tượng sau khi đặt chúng vào trên tàu lại khác. Code ở kết thúc Poppy Playtime 2 bình thường là 2314 nhưng ở lần chơi thứ hai, mã số này lại không đúng nên tàu không hoạt động.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đoán thứ tự code thành công mà không cần chơi toàn bộ game. Ví dụ code đúng ở đây là 4312. Trong trường hợp ở bài viết này, người chơi không tham gia thử thách Whack-A-Wuggy và Hide & Seek với Mommy Long Legs. Tuy nhiên, chỉ bằng việc đoán đúng mã, tàu vẫn khởi động và dẫn bạn tới kết thúc như bình thường.

Như vậy, để hoàn thành Poppy Playtime Chapter 2, bạn có hai cách:

  • Một là hoàn thành toàn bộ câu đố trong game và nhận code từ Poppy.
  • Hai là thử các kết hợp mã số khác nhau để đoán code đúng. Bằng cách này, người chơi có thể tiết kiệm một nửa thời gian chơi game, có thể hoàn thành Poppy Playtime Chapter 2 trong khoảng 25 phút hoặc ít hơn.

Thông tin thêm

Poppy Playtime Chapter 2: Kết thúc bí mật có thể bạn chưa biết

Poppy Playtime Chapter 2 có một kết thúc bí mật mà nhiều người chưa biết đến. Hãy cùng Donwload.vn tìm hiểu kết thúc bí mật trong game Poppy Playtime 2 nhé!

Poppy Playtime Chapter 2 tiếp nối câu chuyện ở phần 1. Nhân vật bắt đầu ở nhà máy đồ chơi Playtime Co. Bạn phải tìm đường đưa họ rời khỏi nơi đáng sợ này. Mommy Long Legs sẽ xuất hiện, xé nát GrabPack, đồng thời, buộc bạn phải thu thập đủ Train Code mới có thể lên tàu rời đi an toàn. Vì thế, các Train Code là mục tiêu chính trong game Poppy Playtime 2.
Bài viết này sẽ giải thích cho bạn chi tiết kết thúc bình thường và bí mật trong Poppy Playtime Chapter 2.
Kết thúc bình thường trong Poppy Playtime Chapter 2

Bạn phải lấy được tất cả 4 Train Code và thứ tự của chúng. Những mã này do Poppy cung cấp. Bạn phải hoàn thành các câu đố, đánh bại boss ở từng thử thách để nhận code cùng thứ tự sắp xếp chúng. Sau đó, bạn có thể lên tàu, nhập Train Code theo đúng thứ tự để khởi động động cơ và rời nhà máy Playtime Co. Thế nhưng khi tàu đang chở bạn tới gần lối thoát khỏi đường hầm, Poppy đột ngột thay đổi ý định, chuyển đường đi, rồi tăng tốc độ của tàu. Vì thế, bạn phải nhấn phanh khẩn cấp để dừng nó nhưng tàu bị lật và trò chơi kết thúc.
Đó là kết thúc bình thường của Poppy Playtime 2 khi bạn chơi toàn bộ game và thu thập đủ Train Code từ Poppy sau khi giải đó và tiêu diệt boss. Tuy nhiên, đây không phải kết thúc duy nhất. Game kinh dị này vẫn còn một phần kết bí mật.
Kết thúc bí mật trong Poppy Playtime Chapter 2

Bằng cách chơi game lại lần nữa với chiến thuật khác, bạn sẽ nhận ra một số điểm khác biệt với lần đầu trải nghiệm. Đó là thứ tự code trên tàu. Nếu chơi từ đầu và tới khu vực nhà ga thay vì tới các bức tượng và Whack-A-Wuggy, bạn có thể lên tàu. Nhưng bạn cần tất cả code cùng thứ tự của chúng để khởi động tàu.
Điều đặc biệt ở đây là dù code tàu, biểu tượng và thứ tự giống ở lần chơi trước đó nhưng việc chọn thứ tự của các biểu tượng sau khi đặt chúng vào trên tàu lại khác. Code ở kết thúc Poppy Playtime 2 bình thường là 2314 nhưng ở lần chơi thứ hai, mã số này lại không đúng nên tàu không hoạt động.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đoán thứ tự code thành công mà không cần chơi toàn bộ game. Ví dụ code đúng ở đây là 4312. Trong trường hợp ở bài viết này, người chơi không tham gia thử thách Whack-A-Wuggy và Hide & Seek với Mommy Long Legs. Tuy nhiên, chỉ bằng việc đoán đúng mã, tàu vẫn khởi động và dẫn bạn tới kết thúc như bình thường.
Như vậy, để hoàn thành Poppy Playtime Chapter 2, bạn có hai cách:
Một là hoàn thành toàn bộ câu đố trong game và nhận code từ Poppy.
Hai là thử các kết hợp mã số khác nhau để đoán code đúng. Bằng cách này, người chơi có thể tiết kiệm một nửa thời gian chơi game, có thể hoàn thành Poppy Playtime Chapter 2 trong khoảng 25 phút hoặc ít hơn.

#Poppy #Playtime #Chapter #Kết #thúc #bí #mật #có #thể #bạn #chưa #biết

Poppy Playtime Chapter 2: Kết thúc bí mật có thể bạn chưa biết

Poppy Playtime Chapter 2 có một kết thúc bí mật mà nhiều người chưa biết đến. Hãy cùng Donwload.vn tìm hiểu kết thúc bí mật trong game Poppy Playtime 2 nhé!

Poppy Playtime Chapter 2 tiếp nối câu chuyện ở phần 1. Nhân vật bắt đầu ở nhà máy đồ chơi Playtime Co. Bạn phải tìm đường đưa họ rời khỏi nơi đáng sợ này. Mommy Long Legs sẽ xuất hiện, xé nát GrabPack, đồng thời, buộc bạn phải thu thập đủ Train Code mới có thể lên tàu rời đi an toàn. Vì thế, các Train Code là mục tiêu chính trong game Poppy Playtime 2.
Bài viết này sẽ giải thích cho bạn chi tiết kết thúc bình thường và bí mật trong Poppy Playtime Chapter 2.
Kết thúc bình thường trong Poppy Playtime Chapter 2

Bạn phải lấy được tất cả 4 Train Code và thứ tự của chúng. Những mã này do Poppy cung cấp. Bạn phải hoàn thành các câu đố, đánh bại boss ở từng thử thách để nhận code cùng thứ tự sắp xếp chúng. Sau đó, bạn có thể lên tàu, nhập Train Code theo đúng thứ tự để khởi động động cơ và rời nhà máy Playtime Co. Thế nhưng khi tàu đang chở bạn tới gần lối thoát khỏi đường hầm, Poppy đột ngột thay đổi ý định, chuyển đường đi, rồi tăng tốc độ của tàu. Vì thế, bạn phải nhấn phanh khẩn cấp để dừng nó nhưng tàu bị lật và trò chơi kết thúc.
Đó là kết thúc bình thường của Poppy Playtime 2 khi bạn chơi toàn bộ game và thu thập đủ Train Code từ Poppy sau khi giải đó và tiêu diệt boss. Tuy nhiên, đây không phải kết thúc duy nhất. Game kinh dị này vẫn còn một phần kết bí mật.
Kết thúc bí mật trong Poppy Playtime Chapter 2

Bằng cách chơi game lại lần nữa với chiến thuật khác, bạn sẽ nhận ra một số điểm khác biệt với lần đầu trải nghiệm. Đó là thứ tự code trên tàu. Nếu chơi từ đầu và tới khu vực nhà ga thay vì tới các bức tượng và Whack-A-Wuggy, bạn có thể lên tàu. Nhưng bạn cần tất cả code cùng thứ tự của chúng để khởi động tàu.
Điều đặc biệt ở đây là dù code tàu, biểu tượng và thứ tự giống ở lần chơi trước đó nhưng việc chọn thứ tự của các biểu tượng sau khi đặt chúng vào trên tàu lại khác. Code ở kết thúc Poppy Playtime 2 bình thường là 2314 nhưng ở lần chơi thứ hai, mã số này lại không đúng nên tàu không hoạt động.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đoán thứ tự code thành công mà không cần chơi toàn bộ game. Ví dụ code đúng ở đây là 4312. Trong trường hợp ở bài viết này, người chơi không tham gia thử thách Whack-A-Wuggy và Hide & Seek với Mommy Long Legs. Tuy nhiên, chỉ bằng việc đoán đúng mã, tàu vẫn khởi động và dẫn bạn tới kết thúc như bình thường.
Như vậy, để hoàn thành Poppy Playtime Chapter 2, bạn có hai cách:
Một là hoàn thành toàn bộ câu đố trong game và nhận code từ Poppy.
Hai là thử các kết hợp mã số khác nhau để đoán code đúng. Bằng cách này, người chơi có thể tiết kiệm một nửa thời gian chơi game, có thể hoàn thành Poppy Playtime Chapter 2 trong khoảng 25 phút hoặc ít hơn.

#Poppy #Playtime #Chapter #Kết #thúc #bí #mật #có #thể #bạn #chưa #biết


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button