Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi 2022 có gì mới so với các năm? Theo Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 có nhiều điểm mới. Dưới đây là thể lệ của kỳ thi Giáo viên dạy giỏi mới, được tổng hợp từ Dữ liệu lớn. Xin mời quý độc giả cùng theo dõi.

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đăng báo sau khi công bố dự thảo lấy ý kiến ​​rộng rãi về cuộc thi chọn giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm các cấp kéo dài vài tháng. Thông tư số của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi trong các cơ sở giáo dục mầm non. 22/2019 / TT-BGDĐT; Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp học phổ thông (sau này gọi là Hội thi giáo viên dạy giỏi).

 • Bộ giáo dục thay thế giấy phép giáo viên
 • Bản tin 977: Tiếp tục tính thâm niên nhà giáo.

Bản tin trên có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2020. Theo thông tư trên, hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ có nhiều điểm mới.

1. Chúng tôi không ép buộc giáo viên phải thi giáo viên dạy giỏi.

Do đó, Thông tư 22 nêu nguyên tắc thi giáo viên dạy giỏi phải tự nguyện. Không ép buộc, tạo áp lực cho giáo viên tham gia các cuộc thi. Chúng tôi bảo đảm trung thực, dân chủ, quan hệ công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo đảm thực chất.

2. Quy định về thời lượng của giáo viên dạy giỏi

Hiện nay, Thông tư 49/2011 / TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010 / TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012 / TT-BGDĐT đều không quy định cụ thể về thời hạn bảo lưu này. Cụ thể, Điều luật 22 quy định chi tiết chế độ giáo viên dạy giỏi và thời lượng giáo viên dạy giỏi như sau.

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Các chức danh giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Các danh hiệu Giáo viên Hợp đồng Xuất sắc và Giáo viên Hợp đồng Xuất sắc sẽ được bảo lưu trong 3 năm kể từ năm được công nhận Giáo viên Hợp đồng Xuất sắc và Giáo viên Xuất sắc.

3. Giáo viên không được phép dạy trước. cố gắng dạy

Quy chế mới đối với kỳ thi giáo viên ưu tú năm 2021

Theo quy định tại Điều 22 của Quy chế thi giáo viên không được dự thi (dạy) các hoạt động giáo dục dự thi trong năm học tổ chức thi đối với nội dung dạy của hội thi giáo viên dạy giỏi.

Các quy định mới cũng giảm thời gian giáo viên chuẩn bị trước khi đến lớp. Cụ thể, thông báo cho giáo viên trước ngày thi 2 ngày (trước 1 tuần) và có thời gian chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục.

Để quý vị tham khảo, hoạt động giáo dục đầu tiên (tiết dạy) tham gia dự thi phải được thực hiện ở nhóm, lớp mà số trẻ trong nhóm, lớp giữ nguyên.

4. Thay đổi nội dung kiểm tra giáo viên dạy giỏi các cấp:

– Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non:

Giáo viên tiến hành các hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra cuộc thi.

Giáo viên cũng phải đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cá nhân trong cơ sở giáo dục mà mình công tác. Thời gian trình bày dự án luật không quá 30 phút, kể cả thời gian thảo luận của Ban Giám khảo.

– Giáo viên / Hiệu trưởng Xuất sắc của Cuộc thi Lớp học Nghệ thuật Tự do:

Giáo viên dạy thực hành theo kế hoạch dạy học (thi giáo viên dạy giỏi) hoặc các lớp tổ chức các hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, …). Nghiệp vụ – dự thi giáo viên dạy giỏi nhất lớp) tại thời điểm diễn ra hội thi.

Các giáo viên cũng phải đề xuất các hành động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục / khả năng lãnh đạo trong cơ sở giáo dục nơi họ làm việc. Thời gian trình bày dự án luật không quá 30 phút, kể cả thời gian thảo luận của Ban Giám khảo.

5. Nguyên tắc của Hội thi Giáo viên dạy giỏi

Đoạn 2 – Điều 2: Mục đích, tôn chỉ của Hội thi giáo viên dạy giỏi

Nguyên tắc của cuộc thi là không có sự tự ý, ép buộc, áp lực từ các giáo viên tham gia cuộc thi.

6. Về chu kỳ cạnh tranh

Tại Điều 3: Cấp độ tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham gia kỳ thi

1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp địa phương:

một. Cấp trường: Hai năm một lần, do trường đăng cai tổ chức (hiện nay mỗi năm tổ chức một lần).

cơn mưa. Cấp huyện: Hai năm một lần (giống như hiện nay) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

tất cả. Hợp đồng: 4 năm một lần (như hiện tại) Do Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát.

Về công nhận giáo viên dạy giỏi cấp mẫu giáo và trung học phổ thông

Điều 5: Công nhận giáo viên dạy giỏi

Được công nhận là giáo viên dạy giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được ban tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận.

Sau khi được công nhận, các nhiệm vụ sau được thực hiện: cấp huyện, cấp trường 1 năm, cấp địa phương 3 năm.

Điều 6, Điều 7 Nội dung và tiêu chuẩn bình chọn giáo viên dạy giỏi cấp mầm non và phổ thông

1. Nội dung:

– Thời gian diễn ra cuộc thi, nhóm hoặc lớp trong lớp sinh hoạt tập thể và báo trước ít nhất 2 ngày.

– Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông trong thời gian 30 phút

2. Tiêu chuẩn: Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: Giáo viên dự thi cấp huyện phải là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm trước hoặc năm thi. Người dự hợp đồng phải đạt giáo viên dạy giỏi trong năm hợp đồng trong năm hợp đồng hoặc năm thi đua hai năm liên tục.

Đối với giáo viên THPT: Nếu dự thi cấp địa phương thì phải đạt cấp trường của hai năm trước hoặc năm thi.

7. Về công tác bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT.

Điều 8 Nội dung và tiêu chuẩn Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trung học phổ thông

1. Nội dung:

– Thực hành 1 chu kỳ hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc lớp trải nghiệm) trong một lớp đang diễn ra trong thời gian diễn ra cuộc thi.

– Đề xuất cách nâng cao chất lượng của người chủ trì trong vòng 30 phút.

Tiêu chí gần giống như cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.

8. Điều kiện để trở thành giáo viên giỏi

Yêu cầu để trở thành một giáo viên mẫu giáo giỏi

Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại Khá trở lên của năm dự thi trước liền kề, bao gồm các tiêu chuẩn sau: 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 tham khảo Thông tư số 8 ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn nghề nghiệp. quy định ngày 26/2018 / TT-BGDĐT. nghề cô giáo dạy giỏi mẫu giáo;

Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường
 • Là người đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong một năm liên tục trong hai năm liền kề trước khi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm dự thi.

Giáo viên tham gia hội thi cấp khu vực phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường
 • Hai năm trước, tôi có một năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện ngay trong năm tôi tham gia hội thi.

Yêu cầu để trở thành một giáo viên trung học giỏi

Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đạt, đạt chuẩn nghề nghiệp loại Xuất sắc trở lên của năm liền trước năm dự thi. Tiêu chuẩn sau: Đạt các tiêu chuẩn sau: Nghị định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 22 ngày 22/8/2018. Tiêu chí 2 (Tiêu chí thăng tiến nghề nghiệp) quy định tại 20/2018 / TT-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông là: loại tốt;

Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường
 • Là người đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong một năm liên tục trong hai năm liền kề trước khi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm dự thi.

Giáo viên tham gia hội thi cấp khu vực phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham gia hội thi cấp khu vực: giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường; 1 năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tôi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện vào năm tham gia hội thi cách đây 02 năm.
 • Đối với giáo viên THPT tham gia hội thi cấp địa phương: Có tư cách là giáo viên tham gia hội thi cấp trường; Người được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 năm trong 02 năm trở lại đây hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia hội thi.

Hoa Tiêu gửi tới độc giả những điểm mới của đề thi giáo viên giỏi năm 2021. Giáo viên dạy giỏi (không bắt buộc), nội dung kiểm tra, số giờ đạt danh hiệu giáo viên giỏi, tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi các cấp, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Kỳ thi giáo viên dạy giỏi là một loại bài kiểm tra để đánh giá năng lực của giáo viên, nhưng nó không phải là một phương pháp bắt buộc hoặc một tiêu chí đánh giá duy nhất. Năng lực của giáo viên được đánh giá qua nhiều tiêu chí khác nhau nên giáo viên không cần tạo áp lực quá lớn trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi.

Xem thêm

 • Bảng lương giáo viên mới nhất cho năm 2021
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
 • Từ ngày 1 tháng 7, giáo viên tiểu học tốt nghiệp trung học cơ sở / đại học sẽ không được tuyển dụng

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022

Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 có gì mới so với các năm? Theo Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 sẽ có nhiều điểm mới. Sau đây là những quy chế thi giáo viên dạy giỏi mới được Vik News tổng hợp, mời bạn đọc cùng theo dõi.
Sau nhiều tháng ban hành dự thảo lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của nhân dân về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, ngày 20/12/2019, Bộ GD & ĐT đã chính thức ra thông báo. Thông tư số 22/2019 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở giáo dục phổ thông (sau này gọi tắt là Hội thi giáo viên dạy giỏi).
Bộ giáo dục muốn thay chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
Công văn 977: Tiếp tục tính phụ cấp thâm niên nhà giáo
Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020. Theo Thông tư trên, Hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ có nhiều điểm mới.
1. Không ép buộc giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi.
Theo đó, Thông tư 22 nêu nguyên tắc hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; bảo đảm trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo đảm thực chất.
2. Quy định về thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi.
Hiện tại, Thông tư 49/2011 / TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010 / TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012 / TT-BGDĐT không quy định về thời gian bảo lưu này. Cụ thể, Thông tư 22 đã quy định chi tiết về thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi như sau:
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường;
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được bảo lưu 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
3. Thầy không được dạy trước, dạy thử.

Theo quy định tại Thông tư 22, đối với nội dung dạy học dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy thử (dạy thử) các hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.
Ngoài ra, quy định mới cũng giảm thời gian chuẩn bị trước giờ giảng cho giáo viên. Cụ thể, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục trước thời điểm thi 02 ngày (trước đó là 01 tuần).
Lưu ý, các hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi lần đầu tiên phải được tổ chức tại nhóm, lớp mà số lượng trẻ của nhóm, lớp đó còn nguyên vẹn.
4. Thay đổi nội dung đề thi giáo viên dạy giỏi các cấp:
– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non:
Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.
Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian Hội đồng Giám khảo thảo luận.
– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi / hiệu trưởng các lớp giáo dục phổ thông:
Giáo viên dạy thực hành một tiết dạy theo kế hoạch dạy học (đối với hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc tiết dạy tổ chức hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn, …). nghề nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi nhất) tại thời điểm Hội thi.
Ngoài ra, giáo viên phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy / công tác lãnh đạo tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian Hội đồng Giám khảo thảo luận.
5. Nguyên tắc của Hội thi Giáo viên dạy giỏi
Tại Khoản 2 – Điều 2: Mục đích, tôn chỉ của Hội thi Giáo viên dạy giỏi
Nguyên tắc của Hội thi là dựa trên sự tự do ý chí, không ép buộc, không áp lực của các giáo viên tham gia Hội thi.
6. Giới thiệu về chu kỳ cuộc thi
Tại Điều 3: Các cấp tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham gia kỳ thi
1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:
Một. Cấp trường: Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, do trường tổ chức (hiện nay mỗi năm tổ chức 1 lần).
b. Cấp huyện: 2 năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
C. Cấp tỉnh: Bốn năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi mầm non và trung học phổ thông
Tại Điều 5: Công nhận giáo viên dạy giỏi
Được công nhận là giáo viên dạy giỏi sau khi đạt tiêu chuẩn, yêu cầu và được đơn vị tổ chức hội thi cấp giấy chứng nhận.
Sau khi được công nhận, bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường 01 năm, cấp tỉnh 03 năm.
Điều 6, 7: Nội dung và tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non và trung học phổ thông
1. Nội dung:
– Thực hành một hoạt động dạy học tại thời điểm diễn ra Hội thi tại nhóm, lớp đang dạy và được báo trước ít nhất 02 ngày
– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trong thời gian không quá 30 phút
2. Tiêu chuẩn: Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Dự thi cấp huyện phải là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm trước liền kề hoặc năm dự thi; dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 năm liền kề hoặc cấp huyện trong năm dự thi.
Đối với giáo viên THPT: Nếu dự thi cấp tỉnh thì phải đạt cấp trường của 2 năm trước hoặc đạt trong năm dự thi.
7. Về hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT.
Điều 8: Nội dung và tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT
1. Nội dung:
– Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (sinh hoạt lớp hoặc tiết học trải nghiệm) ở lớp đang dạy trong thời gian diễn ra Hội thi.
– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng của người chủ trì trong thời gian không quá 30 phút.
Về tiêu chuẩn tương tự như đối với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.
8. Tiêu chí tham gia giáo viên dạy giỏi
Tiêu chuẩn gia nhập giáo viên dạy giỏi mầm non
Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi, gồm các các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp. nghề giáo viên mầm non giỏi;
– Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền kề trước đó được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm trước được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia Hội thi.
Tiêu chuẩn tham gia giáo viên dạy giỏi cấp THPT
Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi, trong đó phải đáp ứng các tiêu chí sau: Tiêu chuẩn 2 (Chuẩn nâng cao nghề nghiệp) được quy định tại Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại cơ sở giáo dục phổ thông đạt loại khá;
– Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền kề trước đó được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham gia Hội thi cấp tỉnh: Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường; có 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm trước được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia Hội thi.
Đối với giáo viên THPT tham gia Hội thi cấp tỉnh: Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường; đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 năm trong 02 năm liền kề trước đó hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Hoa Tiêu vừa gửi đến độc giả những điểm mới trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi năm 2021. Từ năm 2021, quy chế thi giáo viên dạy giỏi đã được sửa đổi so với các năm trước về thời gian bảo lưu và tính chất của kỳ thi. giáo viên dạy giỏi (không bắt buộc), nội dung thi, thời gian giữ danh hiệu giáo viên dạy giỏi và các tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi các cấp từ mầm non đến THPT.
Kỳ thi giáo viên dạy giỏi là một hình thức đánh giá năng lực của giáo viên, nhưng nó không phải là phương thức bắt buộc hay là tiêu chí đánh giá duy nhất. Năng lực của giáo viên được đánh giá qua nhiều tiêu chí khác nhau nên giáo viên không cần quá đặt nặng, áp lực thi giáo viên dạy giỏi.
xem thêm
Bảng lương giáo viên mới nhất năm 2021
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
Không tuyển dụng giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng từ ngày 1/7
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Quy #định #mới #về #thi #giáo #viên #dạy #giỏi

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 có gì mới so với các năm? Theo Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 sẽ có nhiều điểm mới. Sau đây là những quy chế thi giáo viên dạy giỏi mới được Vik News tổng hợp, mời bạn đọc cùng theo dõi.
Sau nhiều tháng ban hành dự thảo lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của nhân dân về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, ngày 20/12/2019, Bộ GD & ĐT đã chính thức ra thông báo. Thông tư số 22/2019 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở giáo dục phổ thông (sau này gọi tắt là Hội thi giáo viên dạy giỏi).
Bộ giáo dục muốn thay chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
Công văn 977: Tiếp tục tính phụ cấp thâm niên nhà giáo
Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020. Theo Thông tư trên, Hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ có nhiều điểm mới.
1. Không ép buộc giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi.
Theo đó, Thông tư 22 nêu nguyên tắc hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; bảo đảm trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo đảm thực chất.
2. Quy định về thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi.
Hiện tại, Thông tư 49/2011 / TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010 / TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012 / TT-BGDĐT không quy định về thời gian bảo lưu này. Cụ thể, Thông tư 22 đã quy định chi tiết về thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi như sau:
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường;
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được bảo lưu 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
3. Thầy không được dạy trước, dạy thử.

Theo quy định tại Thông tư 22, đối với nội dung dạy học dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy thử (dạy thử) các hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.
Ngoài ra, quy định mới cũng giảm thời gian chuẩn bị trước giờ giảng cho giáo viên. Cụ thể, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục trước thời điểm thi 02 ngày (trước đó là 01 tuần).
Lưu ý, các hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi lần đầu tiên phải được tổ chức tại nhóm, lớp mà số lượng trẻ của nhóm, lớp đó còn nguyên vẹn.
4. Thay đổi nội dung đề thi giáo viên dạy giỏi các cấp:
– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non:
Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.
Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian Hội đồng Giám khảo thảo luận.
– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi / hiệu trưởng các lớp giáo dục phổ thông:
Giáo viên dạy thực hành một tiết dạy theo kế hoạch dạy học (đối với hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc tiết dạy tổ chức hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn, …). nghề nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi nhất) tại thời điểm Hội thi.
Ngoài ra, giáo viên phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy / công tác lãnh đạo tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian Hội đồng Giám khảo thảo luận.
5. Nguyên tắc của Hội thi Giáo viên dạy giỏi
Tại Khoản 2 – Điều 2: Mục đích, tôn chỉ của Hội thi Giáo viên dạy giỏi
Nguyên tắc của Hội thi là dựa trên sự tự do ý chí, không ép buộc, không áp lực của các giáo viên tham gia Hội thi.
6. Giới thiệu về chu kỳ cuộc thi
Tại Điều 3: Các cấp tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham gia kỳ thi
1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:
Một. Cấp trường: Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, do trường tổ chức (hiện nay mỗi năm tổ chức 1 lần).
b. Cấp huyện: 2 năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
C. Cấp tỉnh: Bốn năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi mầm non và trung học phổ thông
Tại Điều 5: Công nhận giáo viên dạy giỏi
Được công nhận là giáo viên dạy giỏi sau khi đạt tiêu chuẩn, yêu cầu và được đơn vị tổ chức hội thi cấp giấy chứng nhận.
Sau khi được công nhận, bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường 01 năm, cấp tỉnh 03 năm.
Điều 6, 7: Nội dung và tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non và trung học phổ thông
1. Nội dung:
– Thực hành một hoạt động dạy học tại thời điểm diễn ra Hội thi tại nhóm, lớp đang dạy và được báo trước ít nhất 02 ngày
– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trong thời gian không quá 30 phút
2. Tiêu chuẩn: Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Dự thi cấp huyện phải là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm trước liền kề hoặc năm dự thi; dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 năm liền kề hoặc cấp huyện trong năm dự thi.
Đối với giáo viên THPT: Nếu dự thi cấp tỉnh thì phải đạt cấp trường của 2 năm trước hoặc đạt trong năm dự thi.
7. Về hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT.
Điều 8: Nội dung và tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT
1. Nội dung:
– Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (sinh hoạt lớp hoặc tiết học trải nghiệm) ở lớp đang dạy trong thời gian diễn ra Hội thi.
– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng của người chủ trì trong thời gian không quá 30 phút.
Về tiêu chuẩn tương tự như đối với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.
8. Tiêu chí tham gia giáo viên dạy giỏi
Tiêu chuẩn gia nhập giáo viên dạy giỏi mầm non
Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi, gồm các các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp. nghề giáo viên mầm non giỏi;
– Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền kề trước đó được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm trước được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia Hội thi.
Tiêu chuẩn tham gia giáo viên dạy giỏi cấp THPT
Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi, trong đó phải đáp ứng các tiêu chí sau: Tiêu chuẩn 2 (Chuẩn nâng cao nghề nghiệp) được quy định tại Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại cơ sở giáo dục phổ thông đạt loại khá;
– Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền kề trước đó được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham gia Hội thi cấp tỉnh: Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường; có 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm trước được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia Hội thi.
Đối với giáo viên THPT tham gia Hội thi cấp tỉnh: Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường; đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 năm trong 02 năm liền kề trước đó hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Hoa Tiêu vừa gửi đến độc giả những điểm mới trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi năm 2021. Từ năm 2021, quy chế thi giáo viên dạy giỏi đã được sửa đổi so với các năm trước về thời gian bảo lưu và tính chất của kỳ thi. giáo viên dạy giỏi (không bắt buộc), nội dung thi, thời gian giữ danh hiệu giáo viên dạy giỏi và các tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi các cấp từ mầm non đến THPT.
Kỳ thi giáo viên dạy giỏi là một hình thức đánh giá năng lực của giáo viên, nhưng nó không phải là phương thức bắt buộc hay là tiêu chí đánh giá duy nhất. Năng lực của giáo viên được đánh giá qua nhiều tiêu chí khác nhau nên giáo viên không cần quá đặt nặng, áp lực thi giáo viên dạy giỏi.
xem thêm
Bảng lương giáo viên mới nhất năm 2021
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
Không tuyển dụng giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng từ ngày 1/7
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Quy #định #mới #về #thi #giáo #viên #dạy #giỏi


#Quy #định #mới #về #thi #giáo #viên #dạy #giỏi

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button