Pháp Luật

Quy định năm 2022 về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia là một hoạt động nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng không phải ai cũng hiểu về nó. Hình phạt đối với vi phạm nồng độ cồn

Trong bài viết này, Vik News sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc liên quan đến: “Phạt vi phạm luật giao thông” Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành Nghị định 100/2019 / NĐ-CP và Văn bản hợp nhất 15 Luật Giao thông đường bộ / VBHN-VPQH

1. Vi phạm Rượu là gì?

Điều 8 Sách bài tập 15 / VBHN-VPQH quy định việc điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm khi lái xe.

Do đó, vi phạm nồng độ cồn là hành vi điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

2. Phạt tiền đối với hành vi say rượu lái xe ô tô chở người, mô tô năm 2022

Mức phạt và hình thức xử phạt vi phạm nồng độ cồn được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP như sau:

mức độ vi phạmxe máyô tô
Không được vượt quá 50 miligam trên 100 mililít máu hoặc 0,25 miligam trên một lít khí thở.

– 2.000.000 VND đến 3.000.000 VND

– Có thể bị: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

– 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

– Có thể bị: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

Nồng độ cồn từ 50 miligam đến hơn 80 miligam trên 100 mililít máu hoặc nồng độ cồn từ 0,25 miligam đến hơn 0,4 miligam trên một lít khí thở.

– 4.000.000 VND đến 5.000.000 VND

– Có thể bị: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng.

– 16.000.000 VND đến 18.000.000 VND

– Có thể bị: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng.

Nồng độ cồn lớn hơn 80 miligam trên 100 mililít máu hoặc lớn hơn 0,4 miligam trên một lít khí thở

– 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

– Từ 22 đến 24 tháng có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

– 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

– Từ 22 đến 24 tháng có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Không tuân thủ yêu cầu thực thi pháp luật để kiểm tra hơi thở

3. Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông

Luật cấm tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều đó có nghĩa là bạn không được phép có cồn trong máu và hơi thở khi đang tắc đường.

Nếu bạn tham gia giao thông mà bị kiểm tra nồng độ cồn theo mức ở mục 2 thì áp dụng các hình thức xử phạt nêu trên. Bởi vì luật không quy định giới hạn rượu, bạn có thể bị phạt nếu bạn có nồng độ cồn dù chỉ là nhỏ nhất trong máu.

4. Tôi có thể bị giữ xe khi vi phạm nồng độ cồn không?

Điều 82 Nghị định 100/2019 / NĐ-CP quy định người có thẩm quyền xử phạt (Cảnh sát giao thông, Người điều tiết giao thông) có quyền áp dụng hình thức phạt tịch thu phương tiện trong các trường hợp sau:

  • Ngăn chặn ngay lập tức trong trường hợp vi phạm pháp luật hành chính (trong trường hợp này, nó có thể được lưu trữ tối đa 07 ngày)
  • Bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiểm tra tình hình làm căn cứ ra quyết định xử phạt.
  • Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc toàn bộ giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường). )

Do đó, người điều khiển phương tiện vi phạm say rượu lái xe sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện nếu đáp ứng một trong ba điều kiện trên.

5. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 100/2019 / NĐ-CP
  • Sách bài tập 15 Luật Giao thông đường bộ / VBHN-VPQH

Trước đó, Vik News đưa ra mức phạt và mức phạt vi phạm luật giao thông vào năm 2022, các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Quản lý và thắc mắc.

tài liệu liên quan

  • Nếu rẽ phải đèn đỏ năm 2022 bị phạt bao nhiêu?
  • Cảnh sát giao thông phạt sai, người vi phạm khiếu nại thế nào?
  • Các mức phạt quá tốc độ trong năm 2022 là bao nhiêu?

Xem thêm thông tin Quy định năm 2022 về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Quy định năm 2022 về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia là hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng không phải ai cũng hiểu về nó Xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Trong bài viết này, Vik News sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc liên quan đến “Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông” theo quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP và Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ

1. Vi phạm nồng độ cồn là gì?
Điều 8 Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH quy định việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm khi điều khiển phương tiện.
Do đó, vi phạm nồng độ cồn là hành vi điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
2. Mức phạt và mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với ô tô, xe máy năm 2022
Mức phạt và hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn được quy định tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP như sau:
Mức độ vi phạm
Xe máy
Xe ô tô
Không vượt quá 50 miligam trên 100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam trên một lít khí thở

– 2.000.000 VND đến 3.000.000 VND
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

– 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam trên 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam trên một lít khí thở

– 4.000.000 VND đến 5.000.000 VND
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

– 16.000.000 VND đến 18.000.000 VND
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam trên 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam trên một lít khí thở

– 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

– 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
– Có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của nhân viên thực thi pháp luật
3. Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông
Tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Điều đó có nghĩa là khi tham gia giao thông, bạn không được phép có cồn trong máu và hơi thở
Nếu bạn tham gia giao thông mà bị kiểm tra nồng độ cồn với kết quả theo các mức ở mục 2 thì sẽ bị áp dụng các hình phạt tương ứng nêu trên. Pháp luật không quy định mức sàn của hành vi vi phạm nồng độ cồn nên nếu trong máu bạn có nồng độ cồn, dù chỉ là một chút xíu cũng có thể bị phạt tiền.
4. Vi phạm nồng độ cồn có được giữ xe không?
Điều 82 Nghị định 100/2019 / NĐ-CP quy định người có thẩm quyền xử phạt (cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ điều tiết giao thông) có quyền áp dụng hình thức phạt tạm giữ phương tiện trong các trường hợp sau:
Ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính (trường hợp này có thể lưu giữ đến 07 ngày)
Bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt.
Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các loại giấy tờ (Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường). )
Do đó, người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn nếu có 1 trong 3 điều kiện trên sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện.
5. Cơ sở pháp lý
Nghị định 100/2019 / NĐ-CP
Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ
Trên đây, Vik News đã cung cấp cho bạn các mức phạt và mức xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vào năm 2022. Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Quản trị, mảng Hỏi – Đáp pháp luật
Tài liệu liên quan
Rẽ phải đèn đỏ năm 2022 bị phạt bao nhiêu?
CSGT phạt sai, người vi phạm khiếu nại như thế nào?
Lỗi chạy quá tốc độ 2022 bị phạt bao nhiêu?

#Quy #định #năm #về #nồng #độ #cồn #khi #tham #gia #giao #thông

Điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia là hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng không phải ai cũng hiểu về nó Xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Trong bài viết này, Vik News sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc liên quan đến “Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông” theo quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP và Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ

1. Vi phạm nồng độ cồn là gì?
Điều 8 Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH quy định việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm khi điều khiển phương tiện.
Do đó, vi phạm nồng độ cồn là hành vi điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
2. Mức phạt và mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với ô tô, xe máy năm 2022
Mức phạt và hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn được quy định tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP như sau:
Mức độ vi phạm
Xe máy
Xe ô tô
Không vượt quá 50 miligam trên 100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam trên một lít khí thở

– 2.000.000 VND đến 3.000.000 VND
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

– 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam trên 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam trên một lít khí thở

– 4.000.000 VND đến 5.000.000 VND
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

– 16.000.000 VND đến 18.000.000 VND
– Có thể bị: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam trên 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam trên một lít khí thở

– 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

– 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
– Có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của nhân viên thực thi pháp luật
3. Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông
Tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Điều đó có nghĩa là khi tham gia giao thông, bạn không được phép có cồn trong máu và hơi thở
Nếu bạn tham gia giao thông mà bị kiểm tra nồng độ cồn với kết quả theo các mức ở mục 2 thì sẽ bị áp dụng các hình phạt tương ứng nêu trên. Pháp luật không quy định mức sàn của hành vi vi phạm nồng độ cồn nên nếu trong máu bạn có nồng độ cồn, dù chỉ là một chút xíu cũng có thể bị phạt tiền.
4. Vi phạm nồng độ cồn có được giữ xe không?
Điều 82 Nghị định 100/2019 / NĐ-CP quy định người có thẩm quyền xử phạt (cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ điều tiết giao thông) có quyền áp dụng hình thức phạt tạm giữ phương tiện trong các trường hợp sau:
Ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính (trường hợp này có thể lưu giữ đến 07 ngày)
Bảo đảm việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt.
Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các loại giấy tờ (Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường). )
Do đó, người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn nếu có 1 trong 3 điều kiện trên sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện.
5. Cơ sở pháp lý
Nghị định 100/2019 / NĐ-CP
Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ
Trên đây, Vik News đã cung cấp cho bạn các mức phạt và mức xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vào năm 2022. Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Quản trị, mảng Hỏi – Đáp pháp luật
Tài liệu liên quan
Rẽ phải đèn đỏ năm 2022 bị phạt bao nhiêu?
CSGT phạt sai, người vi phạm khiếu nại như thế nào?
Lỗi chạy quá tốc độ 2022 bị phạt bao nhiêu?

#Quy #định #năm #về #nồng #độ #cồn #khi #tham #gia #giao #thông


#Quy #định #năm #về #nồng #độ #cồn #khi #tham #gia #giao #thông

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button