Pháp Luật

Quy định về tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Theo quy định của Thông tư 241/2017/TT-BQP, tuyển dụng là việc chọn lọc công dân ngoài Quân đội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng túc trực của Quân đội quần chúng, đảm nhận chức danh biên chế là bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm là người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là nhân viên quốc phòng.

Quy định về tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an

Nhân vật tuyển dụng

Công dân Việt Nam ko thuộc nhân vật quy định tại Điều 6 Thông tư 241/2017/TT-BQP, thường trú trên bờ cõi Việt Nam,

Điều kiện tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14, Khoản 3 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:

 • Quân đội quần chúng có nhu cầu biên chế.
 • Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kĩ năng thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Người được tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn về nhân phẩm chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 241/2017/TT-BQP.

Các trường hợp ko được tuyển dụng:

a) Người thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư số 263/2013/TT-BQP.

b) Không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

c) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị giảm thiểu năng lực hành vi dân sự.

Dành đầu tiên trong tuyển dụng

Dành đầu tiên trong tuyển dụng đối với các nhân vật được tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 8, Khoản 4 Điều 14, Khoản 4 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 241/2017/TT-BQP được cộng điểm, nếu thuộc 1 trong các dành đầu tiên sau:

a) Được cộng 20 điểm vào kết quả tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp đại học loại giỏi, hoàn hảo; trình độ thạc sĩ trở lên,
 • Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao; có ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thích hợp với nhu cầu biên chế nhưng Quân đội ko tập huấn,
 • Là người dân tộc thiểu số.

b) Được cộng 10 điểm vào kết quả tuyển dụng:

 • Đạt giải trong cuộc thi tay nghề cấp tổ quốc, quốc tế.
 • Có tài năng, năng khiếu đặc trưng phục vụ đề nghị nhiệm vụ và biên chế của Quân đội quần chúng trong các cấp, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật.

Trường hợp 1 người có nhiều dành đầu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì chỉ được cộng điểm dành đầu tiên cao nhất vào kết quả tuyển dụng.

Giấy má đăng ký tuyển dụng

Giấy má đăng ký tuyển dụng, gồm:

a) Đơn xin tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc người lao động quốc phòng hoặc nhân viên quốc phòng theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 241/2017/TT-BQP.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 241/2017/TT-BQP có công nhận của Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính tới ngày nộp giấy má theo quy định.

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản sao công chức văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa.

Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trình độ tập huấn theo quy định của luật pháp.

đ) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính tới ngày nộp giấy má theo quy định.

e) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu,

Đối với cán bộ, công chức, nhân viên đang công việc, làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, cần bổ sung các nội dung sau:

a) Bản sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, nhân viên có công nhận của cơ quan, tổ chức nơi công việc, làm việc.

b) Bản bình chọn, nhận xét công đoạn công việc và quan điểm cho chuyển công việc của người đứng đầu tư quan, tổ chức có thẩm quyền điều hành cán bộ, công chức, nhân viên.

c) Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

d) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đơn vị tiến hành tuyển dụng

 • Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là đơn vị tuyển dụng) trực tiếp tiến hành tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; điều động, xếp đặt sử dụng theo phân cấp điều hành.
 • Khi được phân bổ tiêu chí, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và quyết định bề ngoài xét tuyển hoặc thi tuyển.

Hội đồng tuyển dụng

1. Hội đồng tuyển dụng, gồm:

a) Chủ tịch: Chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

b) Phó Chủ tịch: Chỉ huy cơ quan tham vấn.

c) Ủy viên: Thủ trưởng cơ quan binh lực, bảo vệ an ninh, quân y và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên can.

d) Thư ký: Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Quân lực.

đ) Cơ quan túc trực: Cơ quan Quân lực.

2. Khi tổ chức tuyển dụng, nếu số người đăng ký trong cùng 1 kỳ tuyển dụng từ 30 người trở xuống thì không hề thành lập Hội đồng tuyển dụng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng giao cơ quan binh lực chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo vệ an ninh, cơ quan quân y và các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên can tổ chức tiến hành.

3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên lý cộng đồng, kết luận theo số đông và tự giải tán sau lúc xong xuôi nhiệm vụ.

4. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức tiến hành việc tuyển dụng theo bề ngoài xét tuyển hoặc thi tuyển.

b) Thành lập các bộ phận ô sin gồm: Ban rà soát, đánh giá trong trường hợp tổ chức xét tuyển hoặc ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi trong trường hợp tổ chức thi tuyển.

c) Tổ chức rà soát, đánh giá việc xét tuyển hoặc tổ chức thi và chấm thi trong trường hợp thi tuyển.

d) Tổng hợp kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển trình cấp ủy, lãnh đạo xét duyệt và báo cáo đề xuất bằng văn bản về Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

đ) Gicửa ải quyết tố giác, tố giác trong công đoạn xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của luật pháp.

Nội dung xét tuyển

Kiểm tra giấy má đăng ký tuyển dụng, văn bằng, chứng chỉ của từng người, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn và đề nghị địa điểm chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.

Xét kết quả học tập của người đăng ký tuyển dụng, tiến hành như sau:

a) Điểm học tập được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn thể công đoạn học tập (khóa tập huấn) ở trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm mạnh nghiệp ở trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1, chi tiết:

 • Điểm mạnh nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả của các môn thi tốt nghiệp.
 • Trường hợp có điểm luận văn tốt nghiệp, điểm khóa luận tốt nghiệp, điểm đồ án tốt nghiệp thì điểm cộng nghiệp được xác định là điểm luận văn tốt nghiệp hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp hoặc điểm đồ án tốt nghiệp.
 • Trường hợp có bằng tốt nghiệp tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo bề ngoài liên thông ở trình độ nào thì điểm cộng nghiệp được xác định bằng điểm cộng nghiệp ở trình độ tập huấn đấy.

c) Trường hợp bảng điểm do cơ sở giáo dục tập huấn xác định ko đầy đủ hoặc ko xác định được điểm hoặc ko có bảng điểm thì điểm học tập được quy đổi theo xếp loại hoặc xếp hạng bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và theo thang điểm 100, tính hệ số 1, như sau:

 • Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng trung bình hoặc ko xếp loại, xếp hạng, được tính điểm học tập bằng 50 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 50 điểm.
 • Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng trung bình khá, được tính điểm học tập bằng 60 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 60 điểm.
 • Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng khá, được tính điểm học tập bằng 70 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 70 điểm.
 • Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng giỏi, được tính điểm học tập bằng 80 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 80 điểm.
 • Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng hoàn hảo, được tính điểm học tập bằng 90 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 90 điểm.

d) Trường hợp tập huấn theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập cùng lúc là điểm cộng nghiệp, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Kết quả học tập là tổng số điểm của điểm học tập và điểm cộng nghiệp.

Nội dung thi tuyển

Vòng sơ tuyển:

a) Thi tri thức chung về Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về Quân đội quần chúng. Thi trắc nghiệm với thời kì thi 60 phút.

b) Ngoại ngữ 1 trong 5 thứ tiếng rằng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo đề nghị của địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng. Thi trắc nghiệm với thời kì 30 phút.

Trường hợp địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng đề nghị xếp đặt chuyên môn là ngoại ngữ thì người đăng ký tuyển dụng không hề thi ngoại ngữ.

c) Thi tin học theo đề nghị của địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng do lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định. Thi trắc nghiệm với thời kì 30 phút.

Trường hợp lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức thi tuyển trên máy vi tính thì bài thi gồm tri thức chung và ngoại ngữ.

d) Miễn thi đối với các trường hợp sau:

 • Miễn thi ngoại ngữ: Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở tập huấn bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền xác nhận trong trường hợp đăng ký tuyển dụng vào chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng đề nghị sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.
 • Miễn thi tin học đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin,

đ) Kết quả của vòng thi sơ tuyển được xác định theo bài thi tri thức chung, ngoại ngữ, tin học. Trường hợp giải đáp đúng trên 50% câu hỏi của mỗi bài thi thì được thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành.

Thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Hiểu biết, năng lực, kĩ năng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo đề nghị chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động quốc phòng, chức danh nghề nghiệp nhân viên quốc phòng.

b) Thi tự luận (thi viết) hoặc phỏng vấn hoặc thực hành, tính thang điểm 100, hệ số 1.

Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

a) Người được Hội đồng tuyển dụng hoặc cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trình cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp xét duyệt phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có điểm học tập, điểm cộng nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Người được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có tổng số điểm của điểm học tập, điểm cộng nghiệp và điểm dành đầu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo quy trình từ cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí được tuyển dụng.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

a) Người được Hội đồng tuyển dụng hoặc cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trình cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp xét duyệt phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Khoản 1 Điều 15 Thông tư này và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Người được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, điểm dành đầu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo quy trình từ cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí được tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm học tập, điểm cộng nghiệp, điểm dành đầu tiên (nếu có) hoặc tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, điểm dành đầu tiên (nếu có) bằng nhau ở tiêu chí thì người được cấp ủy, lãnh đạo xét duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng theo quy trình sau:

a) Người tốt nghiệp tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao hơn.

b) Nếu cùng trình độ tập huấn thì người có bằng tốt nghiệp xếp loại hoặc xếp hạng cao hơn.

c) Người có tuổi đời thấp hơn.

d) Người dân tộc thiểu số.

đ) Người đăng ký tuyển dụng là nữ.

Trường hợp đã xét theo các chỉ tiêu quy định vẫn có nhiều người bằng nhau, thì cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng coi xét, quyết định người trúng tuyển và báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng.

Không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

Trình tự, thủ tục tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên có phận sự:

 • Thông báo tới các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và niêm yết công khai tại hội sở làm việc về nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí đơn vị được tuyển dụng, giấy má, thời hạn và vị trí tiếp thu giấy má của người đăng ký dự tuyển.
 • Các nhân vật có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có ước muốn, lập 01 bộ giấy má tư nhân quy định tại Điều 17 Thông tư này, gửi tới cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 • Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày tổ chức sơ tuyển cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai danh sách tại hội sở làm việc. Xem xét và báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản tới đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị cấp dưới trực tiếp và giấy má đăng ký tuyển dụng của từng người; tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 Thông tư này. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày thu được báo cáo kết quả của Hội đồng tuyển dụng; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phải xét duyệt và báo cáo đề xuất bằng văn bản về Bộ Quốc phòng.

Cục Quân lực chịu phận sự tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; rà soát nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, đánh giá xếp lương. Tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Sau lúc thu được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng, chậm nhất 15 ngày, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng:

a) Thông báo bằng văn bản tới người được tuyển dụng thời khắc có mặt tại cơ quan, đơn vị nhận nhiệm vụ và kê khai lý lịch bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng để điều hành; tổ chức ban bố và trao quyết định cho người được tuyển dụng. Trường hợp, người được tuyển dụng ko tới nhận nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp bị xử phạt bằng bề ngoài từ cảnh cáo trở lên thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tri thức quân sự cho người được tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng. Chấm dứt thời kì tập huấn, bồi dưỡng tri thức quân sự; lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định điều động, xếp đặt sử dụng theo phân cấp điều hành.

Báo cáo và thời kì tiến hành tuyển dụng

1. Báo cáo đề xuất tuyển dụng:

a) Báo cáo của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, kèm theo danh sách đề xuất tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.

b) Giấy má tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng từng người theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.

2. Thời gian tiến hành:

Tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng túc trực của Quân đội quần chúng tiến hành trong Quý 3 hằng 5.

Xem thêm thông tin Quy định về tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Quy định về tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Theo quy định của Thông tư 241/2017/TT-BQP, tuyển dụng là việc chọn lọc công dân ngoài Quân đội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng túc trực của Quân đội quần chúng, đảm nhận chức danh biên chế là bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm là người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là nhân viên quốc phòng.
Quy định về tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an
Nhân vật tuyển dụng
Công dân Việt Nam ko thuộc nhân vật quy định tại Điều 6 Thông tư 241/2017/TT-BQP, thường trú trên bờ cõi Việt Nam,
Điều kiện tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14, Khoản 3 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:
Quân đội quần chúng có nhu cầu biên chế.
Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kĩ năng thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Tiêu chuẩn tuyển dụng
Người được tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn về nhân phẩm chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 241/2017/TT-BQP.
Các trường hợp ko được tuyển dụng:
a) Người thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư số 263/2013/TT-BQP.
b) Không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
c) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị giảm thiểu năng lực hành vi dân sự.
Dành đầu tiên trong tuyển dụng
Dành đầu tiên trong tuyển dụng đối với các nhân vật được tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 8, Khoản 4 Điều 14, Khoản 4 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 241/2017/TT-BQP được cộng điểm, nếu thuộc 1 trong các dành đầu tiên sau:
a) Được cộng 20 điểm vào kết quả tuyển dụng:
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, hoàn hảo; trình độ thạc sĩ trở lên,
Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao; có ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thích hợp với nhu cầu biên chế nhưng Quân đội ko tập huấn,
Là người dân tộc thiểu số.
b) Được cộng 10 điểm vào kết quả tuyển dụng:
Đạt giải trong cuộc thi tay nghề cấp tổ quốc, quốc tế.
Có tài năng, năng khiếu đặc trưng phục vụ đề nghị nhiệm vụ và biên chế của Quân đội quần chúng trong các cấp, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật.
Trường hợp 1 người có nhiều dành đầu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì chỉ được cộng điểm dành đầu tiên cao nhất vào kết quả tuyển dụng.
Giấy má đăng ký tuyển dụng
Giấy má đăng ký tuyển dụng, gồm:
a) Đơn xin tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc người lao động quốc phòng hoặc nhân viên quốc phòng theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 241/2017/TT-BQP.
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 241/2017/TT-BQP có công nhận của Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính tới ngày nộp giấy má theo quy định.
c) Bản sao giấy khai sinh.
d) Bản sao công chức văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa.
Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trình độ tập huấn theo quy định của luật pháp.
đ) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính tới ngày nộp giấy má theo quy định.
e) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu,
Đối với cán bộ, công chức, nhân viên đang công việc, làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, cần bổ sung các nội dung sau:
a) Bản sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, nhân viên có công nhận của cơ quan, tổ chức nơi công việc, làm việc.
b) Bản bình chọn, nhận xét công đoạn công việc và quan điểm cho chuyển công việc của người đứng đầu tư quan, tổ chức có thẩm quyền điều hành cán bộ, công chức, nhân viên.
c) Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
d) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Đơn vị tiến hành tuyển dụng
Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là đơn vị tuyển dụng) trực tiếp tiến hành tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; điều động, xếp đặt sử dụng theo phân cấp điều hành.
Khi được phân bổ tiêu chí, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và quyết định bề ngoài xét tuyển hoặc thi tuyển.
Hội đồng tuyển dụng
1. Hội đồng tuyển dụng, gồm:
a) Chủ tịch: Chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
b) Phó Chủ tịch: Chỉ huy cơ quan tham vấn.
c) Ủy viên: Thủ trưởng cơ quan binh lực, bảo vệ an ninh, quân y và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên can.
d) Thư ký: Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Quân lực.
đ) Cơ quan túc trực: Cơ quan Quân lực.
2. Khi tổ chức tuyển dụng, nếu số người đăng ký trong cùng 1 kỳ tuyển dụng từ 30 người trở xuống thì không hề thành lập Hội đồng tuyển dụng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng giao cơ quan binh lực chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo vệ an ninh, cơ quan quân y và các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên can tổ chức tiến hành.
3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên lý cộng đồng, kết luận theo số đông và tự giải tán sau lúc xong xuôi nhiệm vụ.
4. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức tiến hành việc tuyển dụng theo bề ngoài xét tuyển hoặc thi tuyển.
b) Thành lập các bộ phận ô sin gồm: Ban rà soát, đánh giá trong trường hợp tổ chức xét tuyển hoặc ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi trong trường hợp tổ chức thi tuyển.
c) Tổ chức rà soát, đánh giá việc xét tuyển hoặc tổ chức thi và chấm thi trong trường hợp thi tuyển.
d) Tổng hợp kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển trình cấp ủy, lãnh đạo xét duyệt và báo cáo đề xuất bằng văn bản về Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.
đ) Gicửa ải quyết tố giác, tố giác trong công đoạn xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của luật pháp.
Nội dung xét tuyển
Kiểm tra giấy má đăng ký tuyển dụng, văn bằng, chứng chỉ của từng người, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn và đề nghị địa điểm chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Xét kết quả học tập của người đăng ký tuyển dụng, tiến hành như sau:
a) Điểm học tập được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn thể công đoạn học tập (khóa tập huấn) ở trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm mạnh nghiệp ở trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1, chi tiết:
Điểm mạnh nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả của các môn thi tốt nghiệp.
Trường hợp có điểm luận văn tốt nghiệp, điểm khóa luận tốt nghiệp, điểm đồ án tốt nghiệp thì điểm cộng nghiệp được xác định là điểm luận văn tốt nghiệp hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp hoặc điểm đồ án tốt nghiệp.
Trường hợp có bằng tốt nghiệp tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo bề ngoài liên thông ở trình độ nào thì điểm cộng nghiệp được xác định bằng điểm cộng nghiệp ở trình độ tập huấn đấy.
c) Trường hợp bảng điểm do cơ sở giáo dục tập huấn xác định ko đầy đủ hoặc ko xác định được điểm hoặc ko có bảng điểm thì điểm học tập được quy đổi theo xếp loại hoặc xếp hạng bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và theo thang điểm 100, tính hệ số 1, như sau:
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng trung bình hoặc ko xếp loại, xếp hạng, được tính điểm học tập bằng 50 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 50 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng trung bình khá, được tính điểm học tập bằng 60 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 60 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng khá, được tính điểm học tập bằng 70 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 70 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng giỏi, được tính điểm học tập bằng 80 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 80 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng hoàn hảo, được tính điểm học tập bằng 90 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 90 điểm.
d) Trường hợp tập huấn theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập cùng lúc là điểm cộng nghiệp, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
Kết quả học tập là tổng số điểm của điểm học tập và điểm cộng nghiệp.
Nội dung thi tuyển
Vòng sơ tuyển:
a) Thi tri thức chung về Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về Quân đội quần chúng. Thi trắc nghiệm với thời kì thi 60 phút.
b) Ngoại ngữ 1 trong 5 thứ tiếng rằng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo đề nghị của địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng. Thi trắc nghiệm với thời kì 30 phút.
Trường hợp địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng đề nghị xếp đặt chuyên môn là ngoại ngữ thì người đăng ký tuyển dụng không hề thi ngoại ngữ.
c) Thi tin học theo đề nghị của địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng do lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định. Thi trắc nghiệm với thời kì 30 phút.
Trường hợp lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức thi tuyển trên máy vi tính thì bài thi gồm tri thức chung và ngoại ngữ.
d) Miễn thi đối với các trường hợp sau:
Miễn thi ngoại ngữ: Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở tập huấn bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.
Người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền xác nhận trong trường hợp đăng ký tuyển dụng vào chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng đề nghị sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.
Miễn thi tin học đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin,
đ) Kết quả của vòng thi sơ tuyển được xác định theo bài thi tri thức chung, ngoại ngữ, tin học. Trường hợp giải đáp đúng trên 50% câu hỏi của mỗi bài thi thì được thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành.
Thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành:
a) Hiểu biết, năng lực, kĩ năng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo đề nghị chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động quốc phòng, chức danh nghề nghiệp nhân viên quốc phòng.
b) Thi tự luận (thi viết) hoặc phỏng vấn hoặc thực hành, tính thang điểm 100, hệ số 1.
Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:
a) Người được Hội đồng tuyển dụng hoặc cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trình cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp xét duyệt phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có điểm học tập, điểm cộng nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Người được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có tổng số điểm của điểm học tập, điểm cộng nghiệp và điểm dành đầu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo quy trình từ cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí được tuyển dụng.
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:
a) Người được Hội đồng tuyển dụng hoặc cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trình cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp xét duyệt phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Khoản 1 Điều 15 Thông tư này và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Người được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, điểm dành đầu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo quy trình từ cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí được tuyển dụng.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm học tập, điểm cộng nghiệp, điểm dành đầu tiên (nếu có) hoặc tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, điểm dành đầu tiên (nếu có) bằng nhau ở tiêu chí thì người được cấp ủy, lãnh đạo xét duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng theo quy trình sau:
a) Người tốt nghiệp tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao hơn.
b) Nếu cùng trình độ tập huấn thì người có bằng tốt nghiệp xếp loại hoặc xếp hạng cao hơn.
c) Người có tuổi đời thấp hơn.
d) Người dân tộc thiểu số.
đ) Người đăng ký tuyển dụng là nữ.
Trường hợp đã xét theo các chỉ tiêu quy định vẫn có nhiều người bằng nhau, thì cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng coi xét, quyết định người trúng tuyển và báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng.
Không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
Trình tự, thủ tục tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên có phận sự:
Thông báo tới các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và niêm yết công khai tại hội sở làm việc về nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí đơn vị được tuyển dụng, giấy má, thời hạn và vị trí tiếp thu giấy má của người đăng ký dự tuyển.
Các nhân vật có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có ước muốn, lập 01 bộ giấy má tư nhân quy định tại Điều 17 Thông tư này, gửi tới cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày tổ chức sơ tuyển cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai danh sách tại hội sở làm việc. Xem xét và báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản tới đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị cấp dưới trực tiếp và giấy má đăng ký tuyển dụng của từng người; tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 Thông tư này. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày thu được báo cáo kết quả của Hội đồng tuyển dụng; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phải xét duyệt và báo cáo đề xuất bằng văn bản về Bộ Quốc phòng.
Cục Quân lực chịu phận sự tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; rà soát nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, đánh giá xếp lương. Tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Sau lúc thu được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng, chậm nhất 15 ngày, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng:
a) Thông báo bằng văn bản tới người được tuyển dụng thời khắc có mặt tại cơ quan, đơn vị nhận nhiệm vụ và kê khai lý lịch bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng để điều hành; tổ chức ban bố và trao quyết định cho người được tuyển dụng. Trường hợp, người được tuyển dụng ko tới nhận nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp bị xử phạt bằng bề ngoài từ cảnh cáo trở lên thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tri thức quân sự cho người được tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng. Chấm dứt thời kì tập huấn, bồi dưỡng tri thức quân sự; lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định điều động, xếp đặt sử dụng theo phân cấp điều hành.
Báo cáo và thời kì tiến hành tuyển dụng
1. Báo cáo đề xuất tuyển dụng:
a) Báo cáo của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, kèm theo danh sách đề xuất tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
b) Giấy má tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng từng người theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.
2. Thời gian tiến hành:
Tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng túc trực của Quân đội quần chúng tiến hành trong Quý 3 hằng 5.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #tuyển #dụng #quân #nhân #chuyên #nghiệp #công #nhân #và #viên #chức #quốc #phòng

Quy định về tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng

Theo quy định của Thông tư 241/2017/TT-BQP, tuyển dụng là việc chọn lọc công dân ngoài Quân đội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng túc trực của Quân đội quần chúng, đảm nhận chức danh biên chế là bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm là người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là nhân viên quốc phòng.
Quy định về tuyển chọn bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an
Nhân vật tuyển dụng
Công dân Việt Nam ko thuộc nhân vật quy định tại Điều 6 Thông tư 241/2017/TT-BQP, thường trú trên bờ cõi Việt Nam,
Điều kiện tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14, Khoản 3 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng và các quy định sau:
Quân đội quần chúng có nhu cầu biên chế.
Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kĩ năng thích hợp với chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Tiêu chuẩn tuyển dụng
Người được tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn về nhân phẩm chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 241/2017/TT-BQP.
Các trường hợp ko được tuyển dụng:
a) Người thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư số 263/2013/TT-BQP.
b) Không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
c) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị giảm thiểu năng lực hành vi dân sự.
Dành đầu tiên trong tuyển dụng
Dành đầu tiên trong tuyển dụng đối với các nhân vật được tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 8, Khoản 4 Điều 14, Khoản 4 Điều 28 Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 241/2017/TT-BQP được cộng điểm, nếu thuộc 1 trong các dành đầu tiên sau:
a) Được cộng 20 điểm vào kết quả tuyển dụng:
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, hoàn hảo; trình độ thạc sĩ trở lên,
Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao; có ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thích hợp với nhu cầu biên chế nhưng Quân đội ko tập huấn,
Là người dân tộc thiểu số.
b) Được cộng 10 điểm vào kết quả tuyển dụng:
Đạt giải trong cuộc thi tay nghề cấp tổ quốc, quốc tế.
Có tài năng, năng khiếu đặc trưng phục vụ đề nghị nhiệm vụ và biên chế của Quân đội quần chúng trong các cấp, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật.
Trường hợp 1 người có nhiều dành đầu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì chỉ được cộng điểm dành đầu tiên cao nhất vào kết quả tuyển dụng.
Giấy má đăng ký tuyển dụng
Giấy má đăng ký tuyển dụng, gồm:
a) Đơn xin tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc người lao động quốc phòng hoặc nhân viên quốc phòng theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 241/2017/TT-BQP.
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 241/2017/TT-BQP có công nhận của Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính tới ngày nộp giấy má theo quy định.
c) Bản sao giấy khai sinh.
d) Bản sao công chức văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa.
Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trình độ tập huấn theo quy định của luật pháp.
đ) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính tới ngày nộp giấy má theo quy định.
e) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu,
Đối với cán bộ, công chức, nhân viên đang công việc, làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, cần bổ sung các nội dung sau:
a) Bản sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, nhân viên có công nhận của cơ quan, tổ chức nơi công việc, làm việc.
b) Bản bình chọn, nhận xét công đoạn công việc và quan điểm cho chuyển công việc của người đứng đầu tư quan, tổ chức có thẩm quyền điều hành cán bộ, công chức, nhân viên.
c) Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
d) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Đơn vị tiến hành tuyển dụng
Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là đơn vị tuyển dụng) trực tiếp tiến hành tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; điều động, xếp đặt sử dụng theo phân cấp điều hành.
Khi được phân bổ tiêu chí, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và quyết định bề ngoài xét tuyển hoặc thi tuyển.
Hội đồng tuyển dụng
1. Hội đồng tuyển dụng, gồm:
a) Chủ tịch: Chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
b) Phó Chủ tịch: Chỉ huy cơ quan tham vấn.
c) Ủy viên: Thủ trưởng cơ quan binh lực, bảo vệ an ninh, quân y và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên can.
d) Thư ký: Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Quân lực.
đ) Cơ quan túc trực: Cơ quan Quân lực.
2. Khi tổ chức tuyển dụng, nếu số người đăng ký trong cùng 1 kỳ tuyển dụng từ 30 người trở xuống thì không hề thành lập Hội đồng tuyển dụng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng giao cơ quan binh lực chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo vệ an ninh, cơ quan quân y và các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên can tổ chức tiến hành.
3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên lý cộng đồng, kết luận theo số đông và tự giải tán sau lúc xong xuôi nhiệm vụ.
4. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức tiến hành việc tuyển dụng theo bề ngoài xét tuyển hoặc thi tuyển.
b) Thành lập các bộ phận ô sin gồm: Ban rà soát, đánh giá trong trường hợp tổ chức xét tuyển hoặc ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi trong trường hợp tổ chức thi tuyển.
c) Tổ chức rà soát, đánh giá việc xét tuyển hoặc tổ chức thi và chấm thi trong trường hợp thi tuyển.
d) Tổng hợp kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển trình cấp ủy, lãnh đạo xét duyệt và báo cáo đề xuất bằng văn bản về Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.
đ) Gicửa ải quyết tố giác, tố giác trong công đoạn xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của luật pháp.
Nội dung xét tuyển
Kiểm tra giấy má đăng ký tuyển dụng, văn bằng, chứng chỉ của từng người, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn và đề nghị địa điểm chức danh của bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm của người lao động quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của nhân viên quốc phòng.
Xét kết quả học tập của người đăng ký tuyển dụng, tiến hành như sau:
a) Điểm học tập được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn thể công đoạn học tập (khóa tập huấn) ở trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm mạnh nghiệp ở trình độ tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1, chi tiết:
Điểm mạnh nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả của các môn thi tốt nghiệp.
Trường hợp có điểm luận văn tốt nghiệp, điểm khóa luận tốt nghiệp, điểm đồ án tốt nghiệp thì điểm cộng nghiệp được xác định là điểm luận văn tốt nghiệp hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp hoặc điểm đồ án tốt nghiệp.
Trường hợp có bằng tốt nghiệp tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo bề ngoài liên thông ở trình độ nào thì điểm cộng nghiệp được xác định bằng điểm cộng nghiệp ở trình độ tập huấn đấy.
c) Trường hợp bảng điểm do cơ sở giáo dục tập huấn xác định ko đầy đủ hoặc ko xác định được điểm hoặc ko có bảng điểm thì điểm học tập được quy đổi theo xếp loại hoặc xếp hạng bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và theo thang điểm 100, tính hệ số 1, như sau:
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng trung bình hoặc ko xếp loại, xếp hạng, được tính điểm học tập bằng 50 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 50 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng trung bình khá, được tính điểm học tập bằng 60 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 60 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng khá, được tính điểm học tập bằng 70 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 70 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng giỏi, được tính điểm học tập bằng 80 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 80 điểm.
Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng hoàn hảo, được tính điểm học tập bằng 90 điểm, điểm cộng nghiệp bằng 90 điểm.
d) Trường hợp tập huấn theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập cùng lúc là điểm cộng nghiệp, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
Kết quả học tập là tổng số điểm của điểm học tập và điểm cộng nghiệp.
Nội dung thi tuyển
Vòng sơ tuyển:
a) Thi tri thức chung về Luật bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng; đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về Quân đội quần chúng. Thi trắc nghiệm với thời kì thi 60 phút.
b) Ngoại ngữ 1 trong 5 thứ tiếng rằng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo đề nghị của địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng. Thi trắc nghiệm với thời kì 30 phút.
Trường hợp địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng đề nghị xếp đặt chuyên môn là ngoại ngữ thì người đăng ký tuyển dụng không hề thi ngoại ngữ.
c) Thi tin học theo đề nghị của địa điểm chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm hoặc địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng do lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định. Thi trắc nghiệm với thời kì 30 phút.
Trường hợp lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức thi tuyển trên máy vi tính thì bài thi gồm tri thức chung và ngoại ngữ.
d) Miễn thi đối với các trường hợp sau:
Miễn thi ngoại ngữ: Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở tập huấn bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.
Người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền xác nhận trong trường hợp đăng ký tuyển dụng vào chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động và nhân viên quốc phòng đề nghị sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.
Miễn thi tin học đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin,
đ) Kết quả của vòng thi sơ tuyển được xác định theo bài thi tri thức chung, ngoại ngữ, tin học. Trường hợp giải đáp đúng trên 50% câu hỏi của mỗi bài thi thì được thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành.
Thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành:
a) Hiểu biết, năng lực, kĩ năng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo đề nghị chức danh bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, địa điểm việc làm người lao động quốc phòng, chức danh nghề nghiệp nhân viên quốc phòng.
b) Thi tự luận (thi viết) hoặc phỏng vấn hoặc thực hành, tính thang điểm 100, hệ số 1.
Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:
a) Người được Hội đồng tuyển dụng hoặc cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trình cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp xét duyệt phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có điểm học tập, điểm cộng nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Người được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có tổng số điểm của điểm học tập, điểm cộng nghiệp và điểm dành đầu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo quy trình từ cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí được tuyển dụng.
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:
a) Người được Hội đồng tuyển dụng hoặc cơ quan binh lực đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trình cấp ủy, lãnh đạo cùng cấp xét duyệt phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Khoản 1 Điều 15 Thông tư này và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Người được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, điểm dành đầu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo quy trình từ cao xuống thấp cho tới hết tiêu chí được tuyển dụng.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm học tập, điểm cộng nghiệp, điểm dành đầu tiên (nếu có) hoặc tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, điểm dành đầu tiên (nếu có) bằng nhau ở tiêu chí thì người được cấp ủy, lãnh đạo xét duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng theo quy trình sau:
a) Người tốt nghiệp tập huấn chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao hơn.
b) Nếu cùng trình độ tập huấn thì người có bằng tốt nghiệp xếp loại hoặc xếp hạng cao hơn.
c) Người có tuổi đời thấp hơn.
d) Người dân tộc thiểu số.
đ) Người đăng ký tuyển dụng là nữ.
Trường hợp đã xét theo các chỉ tiêu quy định vẫn có nhiều người bằng nhau, thì cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng coi xét, quyết định người trúng tuyển và báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng.
Không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
Trình tự, thủ tục tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng
Cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên có phận sự:
Thông báo tới các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và niêm yết công khai tại hội sở làm việc về nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí đơn vị được tuyển dụng, giấy má, thời hạn và vị trí tiếp thu giấy má của người đăng ký dự tuyển.
Các nhân vật có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có ước muốn, lập 01 bộ giấy má tư nhân quy định tại Điều 17 Thông tư này, gửi tới cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày tổ chức sơ tuyển cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai danh sách tại hội sở làm việc. Xem xét và báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản tới đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị cấp dưới trực tiếp và giấy má đăng ký tuyển dụng của từng người; tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 Thông tư này. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày thu được báo cáo kết quả của Hội đồng tuyển dụng; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phải xét duyệt và báo cáo đề xuất bằng văn bản về Bộ Quốc phòng.
Cục Quân lực chịu phận sự tiếp thu báo cáo đề xuất của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; rà soát nhân vật, điều kiện, tiêu chuẩn, đánh giá xếp lương. Tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Sau lúc thu được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng, chậm nhất 15 ngày, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng:
a) Thông báo bằng văn bản tới người được tuyển dụng thời khắc có mặt tại cơ quan, đơn vị nhận nhiệm vụ và kê khai lý lịch bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng để điều hành; tổ chức ban bố và trao quyết định cho người được tuyển dụng. Trường hợp, người được tuyển dụng ko tới nhận nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, vi phạm luật pháp bị xử phạt bằng bề ngoài từ cảnh cáo trở lên thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tri thức quân sự cho người được tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng. Chấm dứt thời kì tập huấn, bồi dưỡng tri thức quân sự; lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định điều động, xếp đặt sử dụng theo phân cấp điều hành.
Báo cáo và thời kì tiến hành tuyển dụng
1. Báo cáo đề xuất tuyển dụng:
a) Báo cáo của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, kèm theo danh sách đề xuất tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng.
b) Giấy má tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng từng người theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.
2. Thời gian tiến hành:
Tuyển dụng bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động và nhân viên quốc phòng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng túc trực của Quân đội quần chúng tiến hành trong Quý 3 hằng 5.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quy #định #về #tuyển #dụng #quân #nhân #chuyên #nghiệp #công #nhân #và #viên #chức #quốc #phòng


#Quy #định #về #tuyển #dụng #quân #nhân #chuyên #nghiệp #công #nhân #và #viên #chức #quốc #phòng

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button