Pháp Luật

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 06/2020 / QĐ-TTg

Quyết định 06/2020 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Giđó phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải được cấp trước ít ra 30 ngày.

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2020 / QĐ-TTg về việc tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Theo đấy, hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, hội thảo có nhân tố nước ngoài, được diễn ra dưới bề ngoài gặp gỡ trực tiếp trên bờ cõi Việt Nam hoặc online với ít ra 1 đầu cầu thuộc chính phủ Việt Nam. Bờ cõi Việt Nam, bao gồm: Hội nghị, hội thảo do cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức có sự tham dự hoặc nhận tài trợ của nước ngoài; Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.

Chi tiết, đơn vị tổ chức phải nộp đầy đủ giấy tờ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tới cơ quan có thẩm quyền chậm nhất là 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Thủ tướng Chính phủ và ít ra 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế, hội nghị, hội thảo thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.

Trong đấy, giấy tờ cấp phép bao gồm: Công văn đề xuất cấp phép của tổ chức; Đề án tổ chức theo mẫu; Văn bản có quan điểm ​​của các cơ quan sở quan trong trường hợp quy phạm luật pháp khác có đề nghị; Văn bản thỏa thuận chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày 15/4/2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Quản trị này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn dùng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg
Quyết định 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Phcửa ải xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trước ít ra 30 ngày
Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về việc tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Theo đấy, hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, hội thảo có nhân tố nước ngoài, được diễn ra theo bề ngoài gặp mặt trực tiếp trên bờ cõi Việt Nam hoặc theo bề ngoài online với ít ra 1 đầu cầu thuộc bờ cõi Việt Nam, bao gồm: Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham dự hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.
Chi tiết, đơn vị tổ chức gửi đầy đủ giấy tờ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền ít ra 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít ra 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.
Trong đấy, giấy tờ xin phép bao gồm: Công văn xin phép tổ chức; Đề án tổ chức theo mẫu; Văn bản có quan điểm của các cơ quan liên can trong trường hợp các quy định luật pháp khác có đề nghị; Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Hành chính được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #062020QĐTTg #về #tổ #chức #và #quản #lý #hội #nghị #hội #thảo #quốc #tế #tại #Việt #Nam

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg
Quyết định 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Phcửa ải xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trước ít ra 30 ngày
Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về việc tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Theo đấy, hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, hội thảo có nhân tố nước ngoài, được diễn ra theo bề ngoài gặp mặt trực tiếp trên bờ cõi Việt Nam hoặc theo bề ngoài online với ít ra 1 đầu cầu thuộc bờ cõi Việt Nam, bao gồm: Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham dự hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.
Chi tiết, đơn vị tổ chức gửi đầy đủ giấy tờ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền ít ra 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít ra 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.
Trong đấy, giấy tờ xin phép bao gồm: Công văn xin phép tổ chức; Đề án tổ chức theo mẫu; Văn bản có quan điểm của các cơ quan liên can trong trường hợp các quy định luật pháp khác có đề nghị; Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Hành chính được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #062020QĐTTg #về #tổ #chức #và #quản #lý #hội #nghị #hội #thảo #quốc #tế #tại #Việt #Nam


#Quyết #định #062020QĐTTg #về #tổ #chức #và #quản #lý #hội #nghị #hội #thảo #quốc #tế #tại #Việt #Nam

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button