Tài Liệu

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT

Quyết định 1122 / QĐ-BTTTT về cách báo cáo các mục tiêu dùng cho công việc điều hànhđược Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/07/2020.

Theo nghĩa này, hệ thống biểu mẫu báo cáo định kỳ các chỉ số dùng cho công việc điều hành, chỉ huy, quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: Ngành Bưu điện; lĩnh vực viễn thông; Ngành công nghệ thông tin và truyền thông; An toàn thông tin, an ninh mạng; Lĩnh vực Phần mềm Công nghệ Thông tin; Tin báo và Truyền thông.

Chi tiết, danh mục các biểu mẫu vận dụng đối với ngành Bưu điện và Sở Thông tin và Truyền thông gồm: tăng trưởng kinh doanh bưu chính (BCCP01); Phát triển chung doanh nghiệp bưu chính cấp đất nước (BCCP01.1); Tổng thu nhập, sản lượng và chất lượng dịch vụ bưu chính cấp đất nước (BCCP02.1); Tổng số viên chức, điểm dùng cho, công cụ chuyển vận bưu chính trên toàn quốc (BCCP03.1);…

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỳ báo cáo thống kê như sau: Báo cáo thống kê tháng được tính từ ngày 01 của tháng tới hết ngày rốt cuộc của tháng; Báo cáo thống kê quý được tính từ ngày trước nhất của tháng đầu quý tới hết ngày rốt cuộc của quý; Báo cáo thống kê 6 tháng đầu 5 được tính từ ngày 01/01 tới hết ngày 30/6;…

Văn bản quy phạm luật pháp này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 1122 / QĐ-BTTTT

Xem thêm thông tin Quyết định 1122/QĐ-BTTTT

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT về biểu mẫu các mục tiêu báo cáo dùng cho điều hành, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 06/07/2020.
Theo ấy, hệ thống biểu mẫu báo cáo định kỳ các mục tiêu dùng cho công việc điều hành, chỉ huy, quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông; Lĩnh vực An toàn thông, an ninh mạng; Lĩnh vực Phần mềm công nghệ thông tin; Lĩnh vực Tin báo, truyền thông.
Chi tiết, danh mục biểu mẫu vận dụng đối với Vụ Bưu chính và Sở TTTT gồm: Phát triển công ty bưu chính (BCCP01); Tổng hợp cả nước tăng trưởng công ty bưu chính (BCCP01.1); Tổng hợp cả nước doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (BCCP02.1); Tổng hợp cả nước số lượng lao động, điểm dùng cho, công cụ chuyển vận bưu chính (BCCP03.1);…
Kế bên ấy, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỳ báo cáo thống kê như sau: Báo cáo thống kê tháng được tính tính từ lúc 01 của tháng cho tới hết ngày rốt cuộc của tháng; Báo cáo thống kê quý được tính tính từ lúc ngày 01 tháng trước nhất của quý cho tới hết ngày rốt cuộc của quý; Báo cáo thống kê 6 tháng đầu 5 được tính tính từ lúc ngày 01/01 cho tới hết ngày 30/6;…
Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực tính từ lúc ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung của Quyết định 1122/QĐ-BTTTT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1122QĐBTTTT

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT về biểu mẫu các mục tiêu báo cáo dùng cho điều hành, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 06/07/2020.
Theo ấy, hệ thống biểu mẫu báo cáo định kỳ các mục tiêu dùng cho công việc điều hành, chỉ huy, quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông; Lĩnh vực An toàn thông, an ninh mạng; Lĩnh vực Phần mềm công nghệ thông tin; Lĩnh vực Tin báo, truyền thông.
Chi tiết, danh mục biểu mẫu vận dụng đối với Vụ Bưu chính và Sở TTTT gồm: Phát triển công ty bưu chính (BCCP01); Tổng hợp cả nước tăng trưởng công ty bưu chính (BCCP01.1); Tổng hợp cả nước doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (BCCP02.1); Tổng hợp cả nước số lượng lao động, điểm dùng cho, công cụ chuyển vận bưu chính (BCCP03.1);…
Kế bên ấy, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỳ báo cáo thống kê như sau: Báo cáo thống kê tháng được tính tính từ lúc 01 của tháng cho tới hết ngày rốt cuộc của tháng; Báo cáo thống kê quý được tính tính từ lúc ngày 01 tháng trước nhất của quý cho tới hết ngày rốt cuộc của quý; Báo cáo thống kê 6 tháng đầu 5 được tính tính từ lúc ngày 01/01 cho tới hết ngày 30/6;…
Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực tính từ lúc ngày được ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung của Quyết định 1122/QĐ-BTTTT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1122QĐBTTTT


#Quyết #định #1122QĐBTTTT

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button