Pháp Luật

Quyết định 1895/QĐ-TTg 2019 vận hành hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Quyết định số 1895 / QĐ-TTg 2019

Quyết định 1895 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Quy trình vận hành liên hồ chứa của 21 hồ, đập trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1895 / QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Theo ấy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai gồm 21 hồ, đập, chi tiết: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phú Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đạ Khai, Đạ Dâng 3, Đak Sin 1, Đạ M ‘Bri, Đak Kar , Tà Pao Dam.

Việc vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm công trình được tiến hành theo đúng thứ tự vận hành của các hồ chứa do cấp có thẩm quyền ban hành, ko được gây ra dòng chảy đột ngột, thất thường dọa nạt trực tiếp tới an toàn tính mệnh. Hồ. và của cải của người dân vùng ven sông ở hạ lưu hồ chứa. Ngoài ra, việc theo dõi, cập nhật thông tin về lượng mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn, giai đoạn triều cường cũng cần được tiến hành thường xuyên, liên tiếp.

Quyết định có hiệu lực từ khi ngày ký.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực khoáng sản môi trường này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn dùng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Quyết định 1895/QĐ-TTg 2019 vận hành hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Quyết định 1895/QĐ-TTg 2019 vận hành hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Quyết định số 1895/QĐ-TTg 2019
Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.
Quy trình vận hành liên hồ chứa 21 hồ, đập trên lưu vực sông Đồng Nai
Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1895/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.
Theo ấy, Thủ tướng ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai bao gồm 21 hồ, đập, chi tiết: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đa Khai, Đa Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M’Bri, Đắk Kar, đập dâng Tà Pao.
Việc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du phải đảm bảo công trình được tiến hành theo thứ tự vận hành của hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, ko được gây dòng chảy đột biến, thất thường dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh và của cải của người dân ở khu vực ven sông hạ du các hồ chứa. Ngoài ra, việc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn, giai đoạn triều cường cũng cần được tiến hành thường xuyên, liên tiếp.
Quyết định có hiệu lực từ khi ngày ký.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1895QĐTTg #vận #hành #hồ #chứa #lưu #vực #sông #Đồng #Nai

Quyết định 1895/QĐ-TTg 2019 vận hành hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Quyết định số 1895/QĐ-TTg 2019
Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.
Quy trình vận hành liên hồ chứa 21 hồ, đập trên lưu vực sông Đồng Nai
Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1895/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.
Theo ấy, Thủ tướng ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai bao gồm 21 hồ, đập, chi tiết: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đa Khai, Đa Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M’Bri, Đắk Kar, đập dâng Tà Pao.
Việc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du phải đảm bảo công trình được tiến hành theo thứ tự vận hành của hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, ko được gây dòng chảy đột biến, thất thường dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh và của cải của người dân ở khu vực ven sông hạ du các hồ chứa. Ngoài ra, việc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn, giai đoạn triều cường cũng cần được tiến hành thường xuyên, liên tiếp.
Quyết định có hiệu lực từ khi ngày ký.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1895QĐTTg #vận #hành #hồ #chứa #lưu #vực #sông #Đồng #Nai


#Quyết #định #1895QĐTTg #vận #hành #hồ #chứa #lưu #vực #sông #Đồng #Nai

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button