Pháp Luật

Quyết định 1903/QĐ-TTg 2019 Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 1903 / QĐ-TTg 2019

Quyết định 1903 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhiệm vụ quy hoạch thị thành Đà Nẵng quá trình 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch thị thành Đà Nẵng với diện tích 1.284,88 km2

Ngày 26/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1903 / QĐ-TTg phê chuẩn Nhiệm vụ Quy hoạch thị thành Đà Nẵng quá trình 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.

Do đấy, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn nhiệm vụ quy hoạch TP Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch 1.284,88 km2. Trong đấy, 246,71 km2 là diện tích các quận nội ô và 1.038,17 km2 là diện tích các huyện ngoại ô.

Quy hoạch nêu trên phải đảm bảo tính hợp nhất, toàn cục, đồng bộ, hệ thống giữa quy hoạch đô thị với chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội và đảm bảo tuân thủ thứ tự, nội dung, nguyên lý của luật pháp quy hoạch đô thị. Ngoài ra, quy hoạch còn phải bảo đảm tính vững bền, khả thi, thích nghi với năng lực thực tiễn và bảo đảm tính liên tiếp, kế thừa có tuyển lựa các quy hoạch trước đấy. Thủ tướng cũng đặc trưng ân cần tới việc đảm bảo kết nối ko gian, công khai, sáng tỏ và có sự giám sát của số đông.

Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký.

Pháp luật Đây là lĩnh vực Xây dựng, được Vik News VN cập nhật và phát hành, hãy sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu cho bạn sử dụng.

Xem thêm thông tin Quyết định 1903/QĐ-TTg 2019 Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Quyết định 1903/QĐ-TTg 2019 Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 1903/QĐ-TTg 2019
Quyết định 1903/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng với diện tích 1.284,88km2
Ngày 26/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1903/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Theo đấy, Thủ tướng phê chuẩn Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch là 1.284,88km2. Bao gồm 246,71km2 là diện tích của các quận nội ô và 1.038,17 km2 là diện tích của các huyện ngoại ô.
Việc lập quy hoạch trên phải đảm bảo tính hợp nhất, toàn cục, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thị thành với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và đảm bảo bám sát các thứ tự, nội dung, nguyên lý của luật pháp về quy hoạch. Kế bên đấy, việc lập quy hoạch cũng cần đảm bảo tính vững bền, tính khả thi, thích hợp với bản lĩnh thực tiễn và đảm bảo tính liên tiếp, kế thừa tuyển lựa các quy hoạch trước đấy. Việc đảm bảo tính kết hợp ko gian, công khai, sáng tỏ và có sự giám sát của số đông cũng được Thủ tướng đặc trưng chú trọng.
Quyết định có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày ký.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1903QĐTTg #Nhiệm #vụ #lập #quy #hoạch #Thành #phố #Đà #Nẵng

Quyết định 1903/QĐ-TTg 2019 Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 1903/QĐ-TTg 2019
Quyết định 1903/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng với diện tích 1.284,88km2
Ngày 26/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1903/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050.
Theo đấy, Thủ tướng phê chuẩn Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch là 1.284,88km2. Bao gồm 246,71km2 là diện tích của các quận nội ô và 1.038,17 km2 là diện tích của các huyện ngoại ô.
Việc lập quy hoạch trên phải đảm bảo tính hợp nhất, toàn cục, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thị thành với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và đảm bảo bám sát các thứ tự, nội dung, nguyên lý của luật pháp về quy hoạch. Kế bên đấy, việc lập quy hoạch cũng cần đảm bảo tính vững bền, tính khả thi, thích hợp với bản lĩnh thực tiễn và đảm bảo tính liên tiếp, kế thừa tuyển lựa các quy hoạch trước đấy. Việc đảm bảo tính kết hợp ko gian, công khai, sáng tỏ và có sự giám sát của số đông cũng được Thủ tướng đặc trưng chú trọng.
Quyết định có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày ký.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #1903QĐTTg #Nhiệm #vụ #lập #quy #hoạch #Thành #phố #Đà #Nẵng


#Quyết #định #1903QĐTTg #Nhiệm #vụ #lập #quy #hoạch #Thành #phố #Đà #Nẵng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button