Pháp Luật

Sai số chứng minh thư nhân dân/CCCD có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không 2022?

Có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội ngay cả khi tôi nhận được số đăng ký thường trú không chính xác không? Bảo hiểm xã hội là một trong những loại hình bảo hiểm quan trọng đảm bảo nhiều quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, có thể có trường hợp số đăng ký thường trú hoặc số đăng ký thường trú ghi trên BHXH không chính xác vì nhiều lý do khác nhau. Tôi phải làm gì nếu nhận được số ID / CCCD không chính xác? Mọi trường hợp người dân đều được cấp lại sổ BHXH. Người lao động phải nắm rõ các quy định mới nhất để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong bài viết dưới đây, Vik News cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Quy trình sửa lỗi đối với CMND / CCCD được hướng dẫn chi tiết trong VBPL.
Quy trình sửa lỗi đối với CMND / CCCD được hướng dẫn chi tiết trong VBPL.

1. Có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội nếu thẻ đăng ký thường trú / thẻ đăng ký thường trú không?

Trường hợp không đúng số đăng ký thường trú thì không được cấp lại thẻ BHXH. An ninh xã hội Việt Nam – Sổ tay công tác số 26 năm 2020 văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về việc ban hành. 2089 / VBHN-BHXH do không thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH. Nộp các quy định về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

2. Các trường hợp cấp lại Sổ cái BHXH

Sự khác biệt giữa số đăng ký thường trú và số đăng ký thường trú

Người tham gia bảo hiểm xã hội phải được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định 595 / QĐ-BHXH Điều 29 nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh nhật; giới tính, dân tộc; Quốc tịch; Sổ bảo hiểm xã hội bị mất, bị hỏng; Cộng dồn thời gian nhưng chưa đóng BHXH, gộp sổ BHXH: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác nhận quá trình đóng BHXH của một đơn vị độc lập hoặc nhiều đơn vị cùng thời gian công tác thì phải thông báo bằng văn bản cho người lao động trong thời hạn 45 ngày.

Ngoài ra, sổ bài tập số 26 năm 2020 ngày 26 tháng 6 của BHXH Việt Nam. Điều 27 năm 2089 / VBHN-BHXH cũng quy định:

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng, gộp sổ bảo hiểm xã hội

cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh nhật; giới tính, dân tộc; Quốc tịch; Điều chỉnh nội dung sổ bảo hiểm xã hội

Do đó, có hai trường hợp được cấp lại sổ BHXH.

  • Thứ nhất là mất, hỏng, được gia hạn nhưng không phải đóng BHXH, cộng dồn sổ BHXH.
  • Hai là thay đổi họ, tên, chữ đệm. ngày sinh nhật; giới tính, dân tộc; Quốc tịch.

Thời gian cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần kiểm tra quá trình đóng BHXH ở các tỉnh, đơn vị khác nhau mà thời gian làm việc của người lao động không quá 45 ngày thì phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.

3. Ghi sai số CMND / CCCD trong Sổ tay BHXH. Tôi nên làm gì?

Trường hợp số CMND / CCCD của sổ BHXH không chính xác thì người lao động không được cấp lại sổ mà phải thực hiện thủ tục đối chiếu thông tin của sổ BHXH theo quy định tại Ấn chỉ số 100. 3835 / BHXH – CST.

Để đổi, điều chỉnh số CMND / CCCD trên sổ BHXH, điền và nộp mẫu TK1-TS (kèm Tờ khai tham gia hòa giải thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888 / QĐ-BHXH). . cho các tổ chức bảo hiểm xã hội. Việt Nam điều phối số ID trong cơ sở dữ liệu.

4. Quy trình điều chỉnh sai số trên CMND / CCCD của BHXH Bộ.

Số đăng ký thường trú, số đăng ký thường trú là một trong những tiêu chí để quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của BHXH tỉnh.

Do đó, nếu bạn muốn điều chỉnh số đăng ký thường trú hoặc số đăng ký thường trú trong hồ sơ hưởng BHXH, BHYT thì bạn phải điền vào Phiếu đăng ký điều chỉnh thông tin BHXH. , bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý bằng cách nộp chứng minh nhân dân ghi rõ nội dung cần sửa, thẻ đăng ký thường trú do Sở nơi bạn làm việc hoặc nộp trực tiếp cho cơ sở bảo hiểm xã hội đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Chúng tôi điều chỉnh dữ liệu cho bạn.

5. Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, phối hợp thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn

  • Để cấp lại Sổ tay BHXH phải nộp thông báo trên cho BHXH địa phương nơi đăng ký tham gia BHXH.
  • Những người đang làm việc phải đóng tại đơn vị mình đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời hạn cấp lại sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần kiểm tra quá trình đóng BHXH ở các tỉnh, đơn vị khác nhau mà thời gian làm việc của người lao động không quá 45 ngày thì phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.

6. Đổi số CCCD trên sổ BHXH

Sau khi đổi sang CCCD bằng chip, bạn cần xác nhận việc đổi CCCD với BHXH.

Đối với chứng chỉ đổi số CMND sang CCCD, bạn có thể tải về chứng chỉ đổi số CMND sang CCCD trong tài liệu hướng dẫn.

Các bạn có thể tải mẫu D01-TS từ bài sau. Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS
(ban hành kèm theo Quyết định số 595 / QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

tiền bảo hiểmM Social of Vietnam
——-

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

tuyên ngôn
Đăng ký, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

(giới hạn đối với những người tham gia chưa nộp tiền hoặc chưa thay đổi số đăng ký cư trú)lái xethông tin cho tôi)

tôi. Người chưa được cấp mã số BHXH (Người tham gia chỉ khai báo tại mục tiêu [01] vào mục tiêu [13] Đến đây nào).

[01]. tên và họ (Viết hoa):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Một

[02]. ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … [03]. giới tính: ………………………………………………………………………………………………………………

[04]. Quốc tịch ……………………………………………………………………………………………………………… [05]. Quốc gia ………………………………………………………………………………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (cũ, thị trấn): ………………………………………………………………………………………………………………

[06.2]. khu vực (Quận, Gu, Thành phố, Tỉnh):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … [06.3]. Tỉnh (thành phố): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. Số nhà, đường phố, thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………………

[07.2]. xã (cũ, làng):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … [07.3] khu vực (Quận, Gu, Thành phố, Tỉnh):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … [07.4].Province (thành phố): … .

[08]. Số Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Giấy tờ tùy thân: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … [09]. SSố điện thoại liên hệ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

[10]. tên đầy đủ của cha/mẹ / người giám hộ (Vịt)NămTrẻ em dưới 6 tuổi):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

[11]. Số tiền thanh toán: ……………………………………………………………………………………………………………… [12]. Cách đóng: ………………………………………………………………………………………………………………

(Mục tiêu [11], [12] Chỉ áp dụng cho người đăng ký BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (Không áp dụng đối với người đăng ký BHXH tự nguyện):

[14]. Nếu người được bảo hiểm đi theo hộ gia đình thì phí bảo hiểm được giảm xuống. sau đó liệt kêHai phụ lục khác (Phụ lục Kđính kèm) và chưa thanh toán, xuất bọn trẻBản sao đăng ký thường trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước.

II. Trường hợp đã được cấp mã số BHXH, đề nghị thay đổi thông tin trong sổ BHXH hoặc thẻ BHYT. (Người tham gia chỉ khai báo tại mục tiêu [01] vào mục tiêu [05] Đến đây nào)

[01]. tên và họ (viết ) tôinhững bông hoa):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Một

[02]. ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … [03]. Số An sinh Xã hội: ………………………………………………………………………………………………………………

[04]. Thay đổi nội dung, Yêu cầu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

[05]. Tệp đính kèm (nếu có): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

kiểm tra đơn vị
(áp dụng cho tất cả mọi người) LNgười lao động tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, chữ đệm, tên. ngày sinh nhật)

Tôi xin xác nhận những điều đã khai báo là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã khai báo
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …buổi chiều ….. tháng ….. năm …..
phóng viên
(giết)ý tưởnghọ và tên)

Vik News đã trả lời câu hỏi: Có được cấp lại Sổ tay BHXH khi cấp sai số đăng ký thường trú nêu trên? Đọc các bài viết liên quan trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý, Bảo hiểm.

Bài viết liên quan:

  • Phòng BHXH Thủ tục đổi số CCCD
  • Tôi bị tai nạn xe có tham gia BHXH được không?
  • Tôi có thể mua bảo hiểm y tế trong trường hợp bị tai nạn giao thông không?
  • Nếu tôi ngừng đóng BHXH tự nguyện thì tôi có được rút một lần không?
  • Tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội

Xem thêm thông tin Sai số chứng minh thư nhân dân/CCCD có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không 2022?

Sai số chứng minh thư nhân dân/CCCD có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không 2022?

Cấp lại sổ BHXH khi cấp sai số Chứng minh nhân dân có được không? Bảo hiểm xã hội là một trong những loại hình bảo hiểm quan trọng, đảm bảo nhiều quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, có trường hợp số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân trên sổ BHXH không chính xác. Vậy bị sai số CMND / CCCD thì phải làm thế nào? Trong mọi trường hợp, người dân sẽ được cấp lại sổ BHXH. Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, Người lao động cần biết những quy định mới nhất. Bài viết dưới đây, Vik News xin cung cấp thông tin và giải đáp về vấn đề trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.
Thủ tục sửa chữa sai sót của CMND / CCCD được hướng dẫn chi tiết trong VBPL.1. Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân bị sai số thì có được cấp lại Sổ BHXH không?
Sai số chứng minh nhân dân, căn cước công dân không được cấp lại sổ BHXH vì không thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam – Văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
2. Các trường hợp cấp lại sổ BHXH

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì người tham gia BHXH được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Điều 29 Quyết định 595 / QĐ-BHXH:
Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng dồn thời gian nhưng không phải đóng BHXH, gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.
Ngoài ra, Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam cũng quy định như sau:
Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng, gộp sổ bảo hiểm xã hội
Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; Điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH
Như vậy, có 2 trường hợp được cấp lại sổ BHXH:
Thứ nhất là mất, hỏng, kéo dài thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
Thứ hai là thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.
Thời gian cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết.
3. Sổ BHXH bị sai số CMND / CCCD, phải làm sao?
Khi bị sai số CMND / CCCD trên sổ BHXH, người lao động không được cấp lại sổ mà phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Công văn số . 3835 / BHXH-CST.
Để thay đổi, điều chỉnh số CMND / CCCD trên sổ BHXH, bạn lập mẫu TK1-TS (Gồm Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888 / QĐ-BHXH) và nộp. đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Việt Nam để điều chỉnh số ID của bạn trong cơ sở dữ liệu.
4. Thủ tục điều chỉnh số CMND / CCCD bị sai trên sổ BHXH.
Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân là một trong những tiêu chí để quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH.
Do đó, nếu bạn muốn điều chỉnh số Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân trong hồ sơ tham gia BHXH, BHYT thì bạn phải điền vào Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin trên BHXH. , Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
Trong đó ghi rõ nội dung cần điều chỉnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân nộp tại đơn vị bạn đang công tác hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHXH để BHXH tỉnh quản lý. điều chỉnh dữ liệu cho bạn.
5. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
Bước 1: Chuẩn bị tài liệu
Hồ sơ cấp lại sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn
Để được cấp lại sổ BHXH, bạn phải nộp tờ khai trên cho BHXH huyện nơi bạn tham gia BHXH.
Người đang làm việc nộp tại đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
Thời hạn cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết.
6. Đổi số CCCD trên sổ BHXH
Sau khi đổi sang CCCD bằng chip, người dân phải xác nhận việc đổi CCCD với BHXH.
Bạn có thể tải mẫu Giấy chứng nhận đổi số CMND sang CCCD tại bài viết: Giấy chứng nhận đổi số CMND sang CCCD
Các bạn có thể tải mẫu D01-TS tại bài: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS(Ban hành kèm theo Quyết định số: 595 / QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

TIỀN BẢO HIỂMM XÃ HỘI VIỆT NAM——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

TUYÊN NGÔN THAM GIA VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổilái xetôi thông tin)
I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (Người tham gia chỉ khai báo từ mục tiêu [01] đến mục tiêu [13] Xuống đây).
[01]. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): …………………………… …………..
[02]. Ngày sinh: ………… / …………. / …………. [03]. Giới tính: ……………………..
[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc …………………………… ……..
[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………
[06.2]. Huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Tỉnh (Thành phố): ……….
[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, phố, thôn: ……………………..
[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………. [07.3] Huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):
… ……… [07.4].Province (Thành phố): … .
[08]. Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước: ………. [09]. SSố điện thoại liên hệ: ………….
[10]. Tên đầy đủ của cha/mẹ / người giám hộ (Dồtôi với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………….
[11]. Số tiền thanh toán: …………………….. [12]. Đóng phương pháp: …………………………
(Mục tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)
[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):
[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm mức đóng. sau đó liệt kêhai phụ lục khác (Phụ lục kđính kèm) và không phải trả tiền, xuất bọn trẻsổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước.
II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH, thay đổi thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. (Người tham gia chỉ khai báo từ mục tiêu [01] đến mục tiêu [05] Xuống đây)
[01]. Họ và tên (viết ) tôinhững bông hoa): …………………………… …………..
[02]. Ngày sinh: ………… / ……… / ………. [03]. Số an sinh xã hội: ……………………..
[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: … ………………………..
[05]. Các tài liệu kèm theo (nếu có): ……………………………. ………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ(chỉ áp dụng cho mọi người) lngười lao động tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, chữ đệm, tên; ngày sinh)

Tôi cam đoan những nội dung đã kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai…………ngày ……. tháng ……. năm …….Người khai báo(GIẾT)ý tưởngHọ và tên)

Trên đây Vik News đã giải đáp thắc mắc Cấp lại Sổ BHXH khi cấp sai số Chứng minh nhân dân có được không? Mời các bạn đón đọc các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp pháp luật, Bảo hiểm.
Những bài viết liên quan:
Thủ tục đổi số CCCD trên sổ BHXH
Bị tai nạn giao thông có được hưởng bảo hiểm xã hội không?
Bị tai nạn giao thông có được hưởng bảo hiểm y tế không?
Khi ngừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần không?
Trượt tiền khi nhận BHXH

#Sai #số #chứng #minh #thư #nhân #dânCCCD #có #được #cấp #lại #Sổ #Bảo #hiểm #xã #hội #không

Cấp lại sổ BHXH khi cấp sai số Chứng minh nhân dân có được không? Bảo hiểm xã hội là một trong những loại hình bảo hiểm quan trọng, đảm bảo nhiều quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, có trường hợp số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân trên sổ BHXH không chính xác. Vậy bị sai số CMND / CCCD thì phải làm thế nào? Trong mọi trường hợp, người dân sẽ được cấp lại sổ BHXH. Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, Người lao động cần biết những quy định mới nhất. Bài viết dưới đây, Vik News xin cung cấp thông tin và giải đáp về vấn đề trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.
Thủ tục sửa chữa sai sót của CMND / CCCD được hướng dẫn chi tiết trong VBPL.1. Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân bị sai số thì có được cấp lại Sổ BHXH không?
Sai số chứng minh nhân dân, căn cước công dân không được cấp lại sổ BHXH vì không thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam – Văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
2. Các trường hợp cấp lại sổ BHXH

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì người tham gia BHXH được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Điều 29 Quyết định 595 / QĐ-BHXH:
Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng dồn thời gian nhưng không phải đóng BHXH, gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.
Ngoài ra, Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam cũng quy định như sau:
Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng, gộp sổ bảo hiểm xã hội
Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; Điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH
Như vậy, có 2 trường hợp được cấp lại sổ BHXH:
Thứ nhất là mất, hỏng, kéo dài thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
Thứ hai là thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.
Thời gian cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết.
3. Sổ BHXH bị sai số CMND / CCCD, phải làm sao?
Khi bị sai số CMND / CCCD trên sổ BHXH, người lao động không được cấp lại sổ mà phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Công văn số . 3835 / BHXH-CST.
Để thay đổi, điều chỉnh số CMND / CCCD trên sổ BHXH, bạn lập mẫu TK1-TS (Gồm Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888 / QĐ-BHXH) và nộp. đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Việt Nam để điều chỉnh số ID của bạn trong cơ sở dữ liệu.
4. Thủ tục điều chỉnh số CMND / CCCD bị sai trên sổ BHXH.
Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân là một trong những tiêu chí để quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH.
Do đó, nếu bạn muốn điều chỉnh số Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân trong hồ sơ tham gia BHXH, BHYT thì bạn phải điền vào Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin trên BHXH. , Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
Trong đó ghi rõ nội dung cần điều chỉnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân nộp tại đơn vị bạn đang công tác hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHXH để BHXH tỉnh quản lý. điều chỉnh dữ liệu cho bạn.
5. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
Bước 1: Chuẩn bị tài liệu
Hồ sơ cấp lại sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn
Để được cấp lại sổ BHXH, bạn phải nộp tờ khai trên cho BHXH huyện nơi bạn tham gia BHXH.
Người đang làm việc nộp tại đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
Thời hạn cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian công tác thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết.
6. Đổi số CCCD trên sổ BHXH
Sau khi đổi sang CCCD bằng chip, người dân phải xác nhận việc đổi CCCD với BHXH.
Bạn có thể tải mẫu Giấy chứng nhận đổi số CMND sang CCCD tại bài viết: Giấy chứng nhận đổi số CMND sang CCCD
Các bạn có thể tải mẫu D01-TS tại bài: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS(Ban hành kèm theo Quyết định số: 595 / QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

TIỀN BẢO HIỂMM XÃ HỘI VIỆT NAM——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

TUYÊN NGÔN THAM GIA VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổilái xetôi thông tin)
I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (Người tham gia chỉ khai báo từ mục tiêu [01] đến mục tiêu [13] Xuống đây).
[01]. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): …………………………… …………..
[02]. Ngày sinh: ………… / …………. / …………. [03]. Giới tính: ……………………..
[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc …………………………… ……..
[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………
[06.2]. Huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Tỉnh (Thành phố): ……….
[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, phố, thôn: ……………………..
[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………. [07.3] Huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):
… ……… [07.4].Province (Thành phố): … .
[08]. Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước: ………. [09]. SSố điện thoại liên hệ: ………….
[10]. Tên đầy đủ của cha/mẹ / người giám hộ (Dồtôi với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………….
[11]. Số tiền thanh toán: …………………….. [12]. Đóng phương pháp: …………………………
(Mục tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)
[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):
[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm mức đóng. sau đó liệt kêhai phụ lục khác (Phụ lục kđính kèm) và không phải trả tiền, xuất bọn trẻsổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước.
II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH, thay đổi thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. (Người tham gia chỉ khai báo từ mục tiêu [01] đến mục tiêu [05] Xuống đây)
[01]. Họ và tên (viết ) tôinhững bông hoa): …………………………… …………..
[02]. Ngày sinh: ………… / ……… / ………. [03]. Số an sinh xã hội: ……………………..
[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: … ………………………..
[05]. Các tài liệu kèm theo (nếu có): ……………………………. ………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ(chỉ áp dụng cho mọi người) lngười lao động tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, chữ đệm, tên; ngày sinh)

Tôi cam đoan những nội dung đã kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai…………ngày ……. tháng ……. năm …….Người khai báo(GIẾT)ý tưởngHọ và tên)

Trên đây Vik News đã giải đáp thắc mắc Cấp lại Sổ BHXH khi cấp sai số Chứng minh nhân dân có được không? Mời các bạn đón đọc các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp pháp luật, Bảo hiểm.
Những bài viết liên quan:
Thủ tục đổi số CCCD trên sổ BHXH
Bị tai nạn giao thông có được hưởng bảo hiểm xã hội không?
Bị tai nạn giao thông có được hưởng bảo hiểm y tế không?
Khi ngừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần không?
Trượt tiền khi nhận BHXH

#Sai #số #chứng #minh #thư #nhân #dânCCCD #có #được #cấp #lại #Sổ #Bảo #hiểm #xã #hội #không


#Sai #số #chứng #minh #thư #nhân #dânCCCD #có #được #cấp #lại #Sổ #Bảo #hiểm #xã #hội #không

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button