Biểu Mẫu

Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Tiểu học 2020

Sổ kiểm soát chất lượng giáo dục là mẫu sổ của thầy cô giáo đứng lớp dùng để kiểm soát và bình chọn chất lượng giáo dục của học trò.

Với khung dựng sẵn này, thầy cô giáo chỉ cần điền thông tin, ko cần phải có kế lại bảng, rất tiện nghi. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

Mẫu bìa theo dõi chất lượng giáo dục.

Ảnh bìa sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Nội dung sổ theo dõi chất lượng giáo dục

DANH SÁCH SINH VIÊN DƯỚI ĐỊA CHỈ ………… .. NĂM HỌC 20…… – 2 mươi ……

TTHọ và tên của học tròNgày sinhNam giớiPhụ nữDân tộckhuyết tậtĐịa chỉ liên lạc
Trước tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
mười 1
thứ mười 2
13
14
mười lăm
mười 6
17
18
19
2 mươi
2 mươi mốt
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 mươi mốt
32
33
3. 4
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4 5

1. Họ và tên học trò:

Chiều cao: ………… Cân nặng: …………………… Sức khỏe: …………………….

Số ngày nghỉ: …………………… ..Cấp phép: …………………… ..Được cấp phép: …………

bình luận thường xuyên

Giờ

Nhận xét

Tháng

cấp

Tốt hơn

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

2

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

bố

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

riêng

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

5

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

6

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

7

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

8

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

trưởng thành

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

mười

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên học trò:

Chiều cao: ………… Cân nặng: …………………… Sức khỏe: …………………….

Số ngày nghỉ: …………………… ..Cấp phép: …………………… ..Được cấp phép: …………

bình luận thường xuyên

Giờ

Nhận xét

Tháng

cấp

Tốt hơn

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

2

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

bố

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

riêng

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

5

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

6

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

7

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

8

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

trưởng thành

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

mười

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

3. Họ và tên học trò:

Chiều cao: ………… Cân nặng: …………………… Sức khỏe: …………………….

Số ngày nghỉ: …………………… ..Cấp phép: …………………… ..Được cấp phép: …………

bình luận thường xuyên

Giờ

Nhận xét

Tháng

cấp

Tốt hơn

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

2

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

bố

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

riêng

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

5

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

6

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

7

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

8

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

trưởng thành

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Tháng

cấp

mười

tới)……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

B) …………………………………………………………………………………….

C)…………………………………………………………………………………….

Bạn đọc tải file pdf để xem đầy đủ thông tin cụ thể

Chỉ dẫn đăng ký sổ theo dõi chất lượng giáo dục

– Danh sách học trò phải được sắp đặt theo quy trình a, b, c

– Ngày sinh:

Tỉ dụ: 10 – 10 – 2008 (ko có vạch); Nếu là nam thì ghi lại x cho nam; Nếu ấy là nữ giới, hãy ghi lại x vào nữ giới.

-Dân tộc Kinh

– Khuyết tật: Nếu 1 đứa trẻ bị khuyết tật, hãy ghi lại x vào địa điểm khuyết tật.

– Tên cha (mẹ hoặc cha đỡ đầu)

– Địa chỉ liên hệ: Nhập thị trấn – xã

– Số dế yêu nếu có.

* Giáo viên nhận xét: 1 lần / tháng

– Nhận xét, chọn lựa câu văn thích hợp (đủ 3,5 dòng đề), chỉ ghi những điểm nhấn (ưu thiếu sót) của học trò.

1. Nhận xét về kiến ​​thức, kỹ năng Môn học và hoạt động giáo dục: (Ghi những gì học trò nổi bật hoặc điểm yếu cần giải quyết. Đưa ra các giải pháp tương trợ học trò trong tháng tiếp theo:

Ví dụ1: Hoàn thành nội dung các môn học. Đọc chưa tốt thì phải luyện đọc nhiều hơn.

Tỉ dụ 2: Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Lời kể thiên nhiên, ăn khớp với nội dung câu chuyện, em cũng biết dùng cử chỉ, điệu bộ, lời nói lúc kể. Cần tăng trưởng.

Tỉ dụ 3: Hoàn thành khá tốt nội dung các môn học. Đọc bự rõ ràng nhưng mà bạn cần phát âm chuẩn xác những từ có âm l / n trước tiên, bạn cần nghe thầy cô giáo và các bạn trong lớp đọc đi đọc lại những từ này nhiều lần.

Tỉ dụ 4: Hoàn thành nội dung các môn học. Nếu bạn quên nhớ lúc tiến hành phép cộng sẽ nhớ trong khuôn khổ 100. Xem xét lúc cộng hàng đơn vị thì được số có 2 chữ số, ghi số hàng đơn vị, hàng chục có nhớ và cộng vào kết quả của phép cộng. hàng chục.

Tỉ dụ 5: Hoàn thành nội dung các môn học. Giới thiệu bài toán bằng 1 phép cộng chậm. Khuyến khích học trò gõ tốc độ hơn.

Tỉ dụ 6: Hoàn thành nội dung các môn học. Tư thế ngồi ko đúng. Thường xuyên nhắc nhở học trò tư thế ngồi đúng tư thế.

Tỉ dụ 7: Hoàn thành nội dung môn học, lúc tiến hành các phép tính chia cho số có 2 chữ số còn chậm. Chỉ dẫn học trò cách ước tính bằng phép chia. Để biết thêm các bài tập và chỉ dẫn cách tiến hành phép chia đã học. (Dành cho lớp 4)

Tỉ dụ 8: Cần đọc lại các bài tập đọc trong tháng để luyện đọc cho đúng. Tiếng có âm s / x; l / n; dấu chấm hỏi con phát âm sai. Cần lắng tai thầy cô và độc giả để đọc lại cho chuẩn xác.

Tỉ dụ 9: Bài toán đố ko giải được bằng phép cộng. Chỉ dẫn: Đọc lại bài toán xem bài toán hỏi gì, cho biết gì, phép tính nào và cách tiến hành.

Tỉ dụ: Vẫn còn bối rối lúc giải toán về phép trừ và lấy lệ cộng có nhớ trong khuôn khổ 100, hãy tiến hành 26 +4; dạng 36 + 24. Giáo viên ra bài tập để học trò luyện tập thêm.

2. Nhận xét về năng lực: (Điều 8)

(Nhận xét 1 số nét nổi trội của học trò)

Bao gồm 3 chỉ tiêu

a) Tự chuyên dụng cho, tự quản

– Quần áo, đầu tóc luôn sạch bong, ngăn nắp.

– Chuẩn bị tốt tài liệu học lúc tới lớp. Luôn quyết tâm xong xuôi công tác được giao.

– Hay để quên sách vở và đồ dùng học tập. Bạn nên rà soát mọi thứ trước lúc tới lớp.

b) Giao tiếp và hiệp tác:

– Dạn dĩ trong giao tiếp, biết thể hiện quan điểm ​​của mình trước đám đông.

– Biết lắng tai người khác, biết san sẻ tương trợ bè bạn.

– Anh đó ko bạo dạn trong giao tiếp. Giáo viên cho phép học trò phát biểu và phát biểu quan điểm ​​của mình trong nhóm, trước lớp.

c) Tự học và khắc phục vấn đề

– Khả năng tự học tốt. Cần tăng trưởng.

– Biết san sẻ, tương trợ bè bạn trong học tập.

3. Nhận xét về chất lượng (Điều 9)

a) Chăm chỉ học tập, cần mẫn, hăng hái tham dự các hoạt động giáo dục

b) Tự tin, tự tôn, tự chịu phận sự.

c) Trung thực, kỷ luật, kết đoàn.

d) Yêu gia đình và mọi người, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương quốc gia.

Ghi chú: Kết quả rà soát và nhận xét hàng quý được ghi vào mục “Nhận xét thường xuyên” của tháng vào cuối học kỳ I và cuối 5 học.

.

Xem thêm thông tin Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Tiểu học 2020

Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Tiểu học 2020

Sổ theo dõi chất lượng giáo dục là mẫu sổ của thầy cô giáo chủ nhiệm được dùng để theo dõi, bình chọn chất lượng giáo dục của học trò.
Với khung có sẵn này, thầy cô chỉ cần điền thông tin vào, không hề thiết kế lại bảng biểu, rất tiện nghi. Mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu sổ tại đây.
Mẫu bìa sổ theo dõi chất lượng giáo dục
Ảnh bìa sổ theo dõi chất lượng giáo dụcNội dung sổ theo dõi chất lượng giáo dục
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP ………….. NĂM HỌC 20…… – 20 ……
TT
Họ và tên học trò
Ngày, tháng, 5 sinh
Nam
Nữ
Dân tộc
Khuyết tật
Địa chỉ liên lạc
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1. Họ và tên học trò:
Chiều cao: ………………………Cân nặng: ……………………Sức khỏe:…………….
Số ngày nghỉ:…………………..Có phép: ……………………..Không phép:…………
Nhận xét thường xuyên

Thời gian

Nhận xét

Tháng
thứ
nhất

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
2

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
3

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
5

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
6

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
7

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
8

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
9

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
mười

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

2. Họ và tên học trò:
Chiều cao: ………………………Cân nặng: ……………………Sức khỏe:…………….
Số ngày nghỉ:…………………..Có phép: ……………………..Không phép:…………
Nhận xét thường xuyên

Thời gian

Nhận xét

Tháng
thứ
nhất

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
2

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
3

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
5

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
6

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
7

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
8

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
9

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
mười

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

3. Họ và tên học trò:
Chiều cao: ………………………Cân nặng: ……………………Sức khỏe:…………….
Số ngày nghỉ:…………………..Có phép: ……………………..Không phép:…………
Nhận xét thường xuyên

Thời gian

Nhận xét

Tháng
thứ
nhất

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
2

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
3

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
5

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
6

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
7

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
8

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
9

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
mười

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Độc giả tải file pdf để xem toàn thể nội dung cụ thể
Chỉ dẫn ghi sổ theo dõi chất lượng giáo dục
– Danh sách học trò phải xếp theo quy trình a,b,c
– Ngày tháng 5 sinh:
VD: 10 – 10 – 2008 (Không gạch chéo); Nếu là nam thì ghi lại x vào nam; nếu là nữ thì ghi lại x vào nữ.
– Dân tộc : Kinh
– Khuyết tật: Em nào bị khuyết tật thì ghi lại x vào khuyết tật.
– Họ tên cha (mẹ hoặc người đỡ đầu)
– Địa chỉ liên lạc: Ghi thôn – xã
– Số dế yêu nếu có.
* Nhận xét của thầy cô giáo: 1 lần /tháng
– Đưa ra nhận xét, chọn lựa câu chữ cho thích hợp (3,5 dòng ghi đầy đủ các môn) nên chỉ ghi những (điểm mạnh và nhược điểm) nổi trội của HS.
1. Nhận xét về tri thức, kỹ năng Môn học và hoạt động giáo dục: (Ghi nội dung học trò vượt bậc hoặc điểm yếu cần giải quyết. Đưa ra giải pháp để tương trợ HS vào tháng sau:
VD1: Hoàn thành nội dung các môn học. Đọc còn chưa tốt, cần luyện đọc nhiều hơn.
VD 2: Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện thiên nhiên, lôi cuốn nội dung đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói lúc kể. Cần phát huy.
VD 3: Hoàn thành khá nội dung các môn học. Đọc bự, rõ ràng, ngoài ra cần phát âm đúng các từ ngữ có âm đầu l/n, em cần nghe cô giáo và các độc giả và đọc lại nhiều lần các từ ngữ này.
VD4: Hoàn thành nội dung các môn học. Còn quên nhớ lúc tiến hành phép cộng có nhớ trong khuôn khổ 100. Xem xét HS lúc cộng hàng đơn vị được số có 2 chữ số em viết số đơn vị còn số chục được nhớ và cộng vào kết quả cộng hàng chục.
VD 5: Hoàn thành nội dung các môn học. Trình bày bài toán bằng 1 phép cộng còn chậm. Khích lệ học trò viết tốc độ hơn.
VD 6: Hoàn thành nội dung các môn học. Ngồi học còn chưa đúng tư thế. Thường xuyên nhắc nhở học trò ngồi đúng tư thế.
VD 7: Hoàn thành nội dung các môn học, lúc tiến hành các phép tính chia cho số có 2 chữ số còn chậm. Chỉ dẫn học trò cách ước tính lúc chia. Cho thêm bài tập và chỉ dẫn lại cách tiến hành phép chia đã học. (Đối với lớp 4)
VD 8: Cần đọc lại các bài tập đọc trong tháng để luyện đọc đúng. Các tiếng có âm s/x; l/n; dấu hỏi dấu ngã con phát âm sai. Cần lắng tai cô giáo và độc giả để đọc lại cho đúng.
VD 9: Chưa giải được bài toán có lời văn bằng 1 phép cộng. Chỉ dẫn: Em đọc lại bài toán xem bài toán hỏi gì, bài toán cho biết gì, cần tiến hành phép tính gì và tiến hành như thế nào.
VD: Còn bối rối lúc giải bài toán bằng 1 phép trừ và lúc tiến hành phép cộng có nhớ trong khuôn khổ 100, dạng 26 +4; dạng 36 + 24. GV cho các bài tập để học trò luyện thêm.
2. Nhận xét về năng lực: (Điều 8)
(Nhận xét về 1 vài nét nổi trội của học trò)
Gồm 3 chỉ tiêu
a) Tự chuyên dụng cho, tự quản
– Quần áo, đầu tóc luôn ngăn nắp sạch bong.
– Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập lúc tới lớp. Luôn quyết tâm xong xuôi công tác được giao.
– Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần rà soát lại mọi thứ trước lúc tới lớp.
b) Giao tiếp và hiệp tác:
– Dạn dĩ trong giao tiếp, biết thể hiện quan điểm của mình trước đám đông.
– Biết lắng tai người khác, biết san sẻ tương trợ với bè bạn.
– Chưa bạo dạn trong giao tiếp. GV cho HS được nói, bộc bạch quan điểm của mình trong nhóm, trước lớp.
c) Tự học và khắc phục vấn đề
– Khả năng tự học tốt. Cần phát huy.
– Biết san sẻ và tương trợ bè bạn trong học tập.
3. Nhận xét về nhân phẩm (Điều 9)
a) Chăm học, chăm làm, hăng hái tham dự hoạt động giáo dục
b) Tự tin, tự tôn, tự chịu phận sự.
c) Trung thực, kỉ luật, kết đoàn.
d) Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương.
Xem xét: Kết quả và nhận xét bài rà soát đình kì được ghi vào phần “Nhận xét thường xuyên” của tháng xong xuôi học kì I và cuối 5 học.

TagsBình chọn học trò

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sổ #theo #dõi #chất #lượng #giáo #dục #Tiểu #học

Sổ theo dõi chất lượng giáo dục Tiểu học 2020

Sổ theo dõi chất lượng giáo dục là mẫu sổ của thầy cô giáo chủ nhiệm được dùng để theo dõi, bình chọn chất lượng giáo dục của học trò.
Với khung có sẵn này, thầy cô chỉ cần điền thông tin vào, không hề thiết kế lại bảng biểu, rất tiện nghi. Mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu sổ tại đây.
Mẫu bìa sổ theo dõi chất lượng giáo dục
Ảnh bìa sổ theo dõi chất lượng giáo dụcNội dung sổ theo dõi chất lượng giáo dục
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP ………….. NĂM HỌC 20…… – 20 ……
TT
Họ và tên học trò
Ngày, tháng, 5 sinh
Nam
Nữ
Dân tộc
Khuyết tật
Địa chỉ liên lạc
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1. Họ và tên học trò:
Chiều cao: ………………………Cân nặng: ……………………Sức khỏe:…………….
Số ngày nghỉ:…………………..Có phép: ……………………..Không phép:…………
Nhận xét thường xuyên

Thời gian

Nhận xét

Tháng
thứ
nhất

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
2

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
3

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
5

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
6

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
7

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
8

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
9

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
mười

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

2. Họ và tên học trò:
Chiều cao: ………………………Cân nặng: ……………………Sức khỏe:…………….
Số ngày nghỉ:…………………..Có phép: ……………………..Không phép:…………
Nhận xét thường xuyên

Thời gian

Nhận xét

Tháng
thứ
nhất

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
2

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
3

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
5

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
6

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
7

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
8

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
9

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
mười

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

3. Họ và tên học trò:
Chiều cao: ………………………Cân nặng: ……………………Sức khỏe:…………….
Số ngày nghỉ:…………………..Có phép: ……………………..Không phép:…………
Nhận xét thường xuyên

Thời gian

Nhận xét

Tháng
thứ
nhất

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
2

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
3

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
5

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
6

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
7

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
8

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
9

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Tháng
thứ
mười

a)………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………… ………………………………………………….
b)………………………………………… …………………………………………………..
c)………………………………………… …………………………………………………..

Độc giả tải file pdf để xem toàn thể nội dung cụ thể
Chỉ dẫn ghi sổ theo dõi chất lượng giáo dục
– Danh sách học trò phải xếp theo quy trình a,b,c
– Ngày tháng 5 sinh:
VD: 10 – 10 – 2008 (Không gạch chéo); Nếu là nam thì ghi lại x vào nam; nếu là nữ thì ghi lại x vào nữ.
– Dân tộc : Kinh
– Khuyết tật: Em nào bị khuyết tật thì ghi lại x vào khuyết tật.
– Họ tên cha (mẹ hoặc người đỡ đầu)
– Địa chỉ liên lạc: Ghi thôn – xã
– Số dế yêu nếu có.
* Nhận xét của thầy cô giáo: 1 lần /tháng
– Đưa ra nhận xét, chọn lựa câu chữ cho thích hợp (3,5 dòng ghi đầy đủ các môn) nên chỉ ghi những (điểm mạnh và nhược điểm) nổi trội của HS.
1. Nhận xét về tri thức, kỹ năng Môn học và hoạt động giáo dục: (Ghi nội dung học trò vượt bậc hoặc điểm yếu cần giải quyết. Đưa ra giải pháp để tương trợ HS vào tháng sau:
VD1: Hoàn thành nội dung các môn học. Đọc còn chưa tốt, cần luyện đọc nhiều hơn.
VD 2: Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện thiên nhiên, lôi cuốn nội dung đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói lúc kể. Cần phát huy.
VD 3: Hoàn thành khá nội dung các môn học. Đọc bự, rõ ràng, ngoài ra cần phát âm đúng các từ ngữ có âm đầu l/n, em cần nghe cô giáo và các độc giả và đọc lại nhiều lần các từ ngữ này.
VD4: Hoàn thành nội dung các môn học. Còn quên nhớ lúc tiến hành phép cộng có nhớ trong khuôn khổ 100. Xem xét HS lúc cộng hàng đơn vị được số có 2 chữ số em viết số đơn vị còn số chục được nhớ và cộng vào kết quả cộng hàng chục.
VD 5: Hoàn thành nội dung các môn học. Trình bày bài toán bằng 1 phép cộng còn chậm. Khích lệ học trò viết tốc độ hơn.
VD 6: Hoàn thành nội dung các môn học. Ngồi học còn chưa đúng tư thế. Thường xuyên nhắc nhở học trò ngồi đúng tư thế.
VD 7: Hoàn thành nội dung các môn học, lúc tiến hành các phép tính chia cho số có 2 chữ số còn chậm. Chỉ dẫn học trò cách ước tính lúc chia. Cho thêm bài tập và chỉ dẫn lại cách tiến hành phép chia đã học. (Đối với lớp 4)
VD 8: Cần đọc lại các bài tập đọc trong tháng để luyện đọc đúng. Các tiếng có âm s/x; l/n; dấu hỏi dấu ngã con phát âm sai. Cần lắng tai cô giáo và độc giả để đọc lại cho đúng.
VD 9: Chưa giải được bài toán có lời văn bằng 1 phép cộng. Chỉ dẫn: Em đọc lại bài toán xem bài toán hỏi gì, bài toán cho biết gì, cần tiến hành phép tính gì và tiến hành như thế nào.
VD: Còn bối rối lúc giải bài toán bằng 1 phép trừ và lúc tiến hành phép cộng có nhớ trong khuôn khổ 100, dạng 26 +4; dạng 36 + 24. GV cho các bài tập để học trò luyện thêm.
2. Nhận xét về năng lực: (Điều 8)
(Nhận xét về 1 vài nét nổi trội của học trò)
Gồm 3 chỉ tiêu
a) Tự chuyên dụng cho, tự quản
– Quần áo, đầu tóc luôn ngăn nắp sạch bong.
– Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập lúc tới lớp. Luôn quyết tâm xong xuôi công tác được giao.
– Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần rà soát lại mọi thứ trước lúc tới lớp.
b) Giao tiếp và hiệp tác:
– Dạn dĩ trong giao tiếp, biết thể hiện quan điểm của mình trước đám đông.
– Biết lắng tai người khác, biết san sẻ tương trợ với bè bạn.
– Chưa bạo dạn trong giao tiếp. GV cho HS được nói, bộc bạch quan điểm của mình trong nhóm, trước lớp.
c) Tự học và khắc phục vấn đề
– Khả năng tự học tốt. Cần phát huy.
– Biết san sẻ và tương trợ bè bạn trong học tập.
3. Nhận xét về nhân phẩm (Điều 9)
a) Chăm học, chăm làm, hăng hái tham dự hoạt động giáo dục
b) Tự tin, tự tôn, tự chịu phận sự.
c) Trung thực, kỉ luật, kết đoàn.
d) Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương.
Xem xét: Kết quả và nhận xét bài rà soát đình kì được ghi vào phần “Nhận xét thường xuyên” của tháng xong xuôi học kì I và cuối 5 học.

TagsBình chọn học trò

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sổ #theo #dõi #chất #lượng #giáo #dục #Tiểu #học


#Sổ #theo #dõi #chất #lượng #giáo #dục #Tiểu #học

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button