Giáo Dục

Soạn bài Ngữ cảnh

Dữ liệu phệ sẽ phân phối tài liệu Nhà soạn nhạc 11: Bối cảnhđể hiểu thêm về những kiến ​​thức trước đây.

Mời các bạn học trò lớp 11 tham khảo nội dung cụ thể trong tài liệu dưới đây.

Soạn bài học theo văn cảnh

I. Các định nghĩa

Ngữ cảnh là bối cảnh của tiếng nói, trong đấy người nói (người viết) tạo ra lời nói phù hợp và người nghe (người đọc) dựa vào đấy để nhận thức đúng lời nói.

II. nhân tố cảnh ngộ

1. Tính cách giao tiếp

– Cộng với người nói (người viết) có thể có 1 hoặc nhiều người cùng tham dự hoạt động giao tiếp (gọi chung là người giao tiếp).

– Các đối tượng giao tiếp trong mối quan hệ tương tác, nhập vai trò là người nói (người viết), người nghe (người đọc).

– Mối quan hệ giữa các đối tượng giao tiếp, địa điểm của họ sẽ tác động tới nội dung và bề ngoài của câu nói.

2. Bối cảnh ngoài tiếng nói

– Bối cảnh giao tiếp rộng: Tất cả các nhân tố xã hội, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán… tập thể tiếng nói. Nó tạo thành bối cảnh văn hóa của 1 đơn vị tiếng nói, 1 thành phầm tiếng nói.

– Bối cảnh giao tiếp hẹp: Vị trí và thời kì nhưng mà câu nói có mặt trên thị trường cộng với những sự việc, hiện tượng xảy ra bao quanh nó.

– Nó nói về hiện thực: Nó có thể là hiện thực bên ngoài của các đối tượng giao tiếp, nó có thể là hiện thực về tâm tình của con người.

3. Bối cảnh

Trong hoạt động giao tiếp tiếng nói, văn cảnh của đơn vị tiếng nói cũng chính là bối cảnh hiện ra của nó.

– Bối cảnh có thể là hội thoại hoặc độc thoại, có thể nói hoặc viết.

thứ 3 Vai trò của bối cảnh

– Đối với người nói (người viết) và giai đoạn tạo ra lời nói và câu, văn cảnh là môi trường sản sinh ra từ và câu.

– Đối với người nghe (đọc) và giai đoạn nhận thức từ và câu, để hiểu từ và câu 1 cách chuẩn xác và hiệu quả, người nghe (đọc) cần dựa vào văn cảnh rộng và hẹp. .

Tóm tắt:

  • Ngữ cảnh là bối cảnh tiếng nói làm cơ sở cho việc sử dụng các từ và cấu tạo lời nói, cùng lúc, là cơ sở để hiểu đầy đủ về lời nói.
  • Bối cảnh bao gồm: đối tượng giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được nhắc đến, bối cảnh.
  • Ngữ cảnh đóng 1 vai trò quan trọng trong cả việc tạo ra và hiểu lời nói.

IV. Thực hành

Câu hỏi 1. Dựa vào văn cảnh (cảnh ngộ sáng tác), hãy phân tách các cụ thể mô tả trong 2 câu văn trong SGK:

Bối cảnh non sông: Thực dân Pháp xâm lăng nước ta, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng, lòng dân chỉ có lòng phẫn nộ, ý chí tranh đấu.

Bối cảnh câu: Tin tức về đối phương tới đã được mười tháng, nhưng mà lệnh của quan (đánh giặc) vẫn ko thấy đâu. Người dân cày thấy rõ sự nhơ bẩn của kẻ địch và khinh ghét chúng mỗi lúc thấy bóng đoàn tùy tùng.

Câu 2. Việc xác định thực tại được nhắc đến trong 2 câu thơ:

Đêm khuya, tiếng trống canh gác vang lên.
Mặt ko hồng hào với nước ngọt

Hiện thực được nói đến ở 2 câu thơ trước là nỗi buồn tủi, tủi hổ, độc thân của đối tượng trữ tình (người nữ giới) trong đêm thanh tĩnh.

Câu 3. Áp dụng hiểu biết về văn cảnh để giảng giải cụ thể hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương.

  • Hoàn cảnh có mặt trên thị trường: Xã hội phong kiến ​​có những bất công đối với đàn bà.
  • Hình ảnh bà Tú hiện lên với vẻ đẹp chịu khó, chuyên cần, giàu đức hi sinh.

Câu 4. Đọc những dòng trong bài thơ “Vịnh em” của Tú Xương và cho biết những nhân tố nào trong cảnh ngộ tác động tới nội dung của những câu văn đấy.

– Hoàn cảnh sáng tác: Khi thực dân Pháp xâm lăng Hà Nội, trường sở ở đây bị huỷ bỏ, học trò Hà Nội phải cùng nhau đi thi ở trường Nam Định.

– Nội dung bài thơ: Tú Xương sáng tác bài thơ “Vĩnh khoa hương” điển hình cho cảnh binh đao chốn trường sở, khêu gợi tiếng cười đau xót về cảnh nước mất nhà tan trong những ngày đầu của xã hội thực dân địa nửa phong kiến. .

Câu hỏi 5. Trên đường đi có 2 người ko quen biết nhau, 1 người hỏi: “Thưa anh, anh có đồng hồ ko?”. Trong bối cảnh đấy, câu hỏi nên được hiểu như thế nào? Nó dùng để làm gì?

Trong bối cảnh này, người hỏi và người nghe ko biết nhau. Vì thế, cốt lõi của câu hỏi chẳng hề là về đồng hồ. Câu hỏi cần được hiểu là: người hỏi muốn biết hiện giờ là mấy giờ.

– Tiêu chí của các câu hỏi: Hỏi thời kì.

.

Xem thêm thông tin Soạn bài Ngữ cảnh

Soạn bài Ngữ cảnh

Vik News sẽ phân phối tài liệu Soạn văn 11: Ngữ cảnh, để có thể hiểu hơn về tri thức trên.

Mời các bạn học trò lớp 11 tham khảo nội dung cụ thể trong tài liệu được giới thiệu ngay sau đây.
Soạn bài Ngữ cảnh
I. Khái niệm
Ngữ cảnh chính là bối cảnh của tiếng nói, ở đấy người nói (người viết) sản sinh ra lời nói thích nghi còn người nghe (người đọc) căn cứ vào đấy để lĩnh hội được đúng lời nói.
II. Các yếu tố của văn cảnh
1. Nhân vật giao tiếp
– Cộng với người nói (người viết) có thể có 1 hoặc nhiều người khác tham dự hoạt động giao tiếp (gọi chung là đối tượng giao tiếp).
– Các đối tượng giao tiếp có quan hệ tương tác, nhập vai người nói (người viết), vai người nghe (người đọc).
– Quan hệ giữa các đối tượng giao tiếp, vị thế của họ sẽ chi phối tới nội dung và bề ngoài của câu văn.
2. Bối cảnh ngoài tiếng nói
– Bối cảnh giao tiếp rộng: Toàn bộ những yếu tố xã hội, địa lí, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán… tập thể tiếng nói. Nó hình thành bối cảnh văn hóa của 1 đơn vị tiếng nói, 1 thành phầm tiếng nói.
– Bối cảnh giao tiếp hẹp: Nơi chốn, thời kì nảy sinh câu nói cộng với những sự việc, hiện tượng xảy ra bao quanh.
– Hiện thực được nói đến: Có thể là hiện thực bên ngoài các đối tượng giao tiếp, có thể là hiện thực tâm cảnh của con người.
3. Ngữ cảnh
– Ở hoạt động giao tiếp bằng tiếng nói, văn cảnh của 1 đơn vị tiếng nói còn là ngữ cảnh hiện ra của nó.
– Ngữ cảnh có thể là lời hội thoại hoặc lời đơn thoại, có thể ở dạng nói hoặc dạng viết.
III. Vai trò của văn cảnh
– Đối với người nói (người viết) và giai đoạn sản sinh lời nói, câu văn thì văn cảnh chính là môi trường sản sinh ra lời nói, câu văn.
– Đối với người nghe (người đọc) và giai đoạn lĩnh hội lời nói, câu văn thì muốn lĩnh hội chuẩn xác, có hiệu quả lời nói, câu văn, người nghe (người đọc) cần căn cứ vào văn cảnh rộng và hẹp.
Tổng kết:
Ngữ cảnh là bối cảnh tiếng nói làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo dựng lời nói, cùng lúc làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời nói.
Ngữ cảnh bao gồm: đối tượng giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được nhắc đến tới, ngữ cảnh.
Ngữ cảnh có vai trò quan trọng cả với giai đoạn tạo dựng và giai đoạn lĩnh hội lời nói.
IV. Luyện tập
Câu 1. Căn cứ vào văn cảnh (cảnh ngộ sáng tác), hãy phân tách những cụ thể mô tả trong 2 câu trong SGK:
– Bối cảnh non sông: Thực dân Pháp xâm lăng nước ta, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng, chỉ có lòng dân trình bày lòng phẫn nộ và ý chí chiến đấu.
– Bối cảnh câu văn: Tin tức về đối phương tới đã phong phanh mười tháng nay, vậy nhưng mà lệnh quan (đánh giặc) vẫn chẳng thấy đâu. Người dân cày đã thấy rõ sự bẩn thỉu của kẻ địch và khinh ghét chúng mỗi lúc thấy bóng vía tàu xe của chúng.
Câu 2. Xác định hiện thực được nói đến trong 2 câu thơ:
Đêm khuya vang vọng trống canh dồn Trơ cái hồng nhan với non sông
Hiện thực được nói đến trong 2 câu thơ trên là tâm cảnh xót xa, bẽ bàng và nỗi độc thân của đối tượng trữ tình (người đàn bà) trong đêm khuya thanh tĩnh .
Câu 3. Áp dụng hiểu biết về văn cảnh để lí giải cụ thể về hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương.
Hoàn cảnh: Xã hội phong kiến có những bất công với người đàn bà.
Hình ảnh bà Tú hiện lên với vẻ đẹp tảo tần, chuyên cần và giàu đức hi sinh.
Câu 4. Đọc những câu thơ trong bài Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương và cho biết những nhân tố nào trong văn cảnh đã chi phối nội dung của những câu đấy.
– Hoàn cảnh sáng tác: Khi thực dân Pháp xâm lăng Hà Nội thì trường sở ở đây bị huỷ bỏ, các cử tử ở Hà Nội phải xuống thi chung ở trường Nam Định.
– Nội dung bài thơ: Tú Xương đã sáng tác Vịnh khoa thi Hương để khắc khắc họa quang cảnh trường sở nhốn nháo, để làm bật lên tiếng cười chua chát về tình cảnh mất nước trong buổi đầu của xã hội thực dân nửa phong kiến.
Câu 5. Trên đường đi, 2 người ko quen biết gặp nhau, 1 người hỏi: “Thưa bác, bác có đồng hồ ko ạ?”. Trong văn cảnh đấy, câu hỏi cần được hiểu thế nào? Nó nhằm mục tiêu gì?
– Trong văn cảnh này, người hỏi và người nghe ko quen biết nhau. Do vậy mục tiêu của câu hỏi chẳng hề vì chiếc đồng hồ. Câu hỏi cần được hiểu là: Người hỏi đang muốn biết ngày nay là mấy giờ.
– Câu hỏi nhằm mục tiêu: Hỏi thời kì.

TagsSoạn văn lớp 11 tập 1

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Soạn #bài #Ngữ #cảnh

Soạn bài Ngữ cảnh

Vik News sẽ phân phối tài liệu Soạn văn 11: Ngữ cảnh, để có thể hiểu hơn về tri thức trên.

Mời các bạn học trò lớp 11 tham khảo nội dung cụ thể trong tài liệu được giới thiệu ngay sau đây.
Soạn bài Ngữ cảnh
I. Khái niệm
Ngữ cảnh chính là bối cảnh của tiếng nói, ở đấy người nói (người viết) sản sinh ra lời nói thích nghi còn người nghe (người đọc) căn cứ vào đấy để lĩnh hội được đúng lời nói.
II. Các yếu tố của văn cảnh
1. Nhân vật giao tiếp
– Cộng với người nói (người viết) có thể có 1 hoặc nhiều người khác tham dự hoạt động giao tiếp (gọi chung là đối tượng giao tiếp).
– Các đối tượng giao tiếp có quan hệ tương tác, nhập vai người nói (người viết), vai người nghe (người đọc).
– Quan hệ giữa các đối tượng giao tiếp, vị thế của họ sẽ chi phối tới nội dung và bề ngoài của câu văn.
2. Bối cảnh ngoài tiếng nói
– Bối cảnh giao tiếp rộng: Toàn bộ những yếu tố xã hội, địa lí, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán… tập thể tiếng nói. Nó hình thành bối cảnh văn hóa của 1 đơn vị tiếng nói, 1 thành phầm tiếng nói.
– Bối cảnh giao tiếp hẹp: Nơi chốn, thời kì nảy sinh câu nói cộng với những sự việc, hiện tượng xảy ra bao quanh.
– Hiện thực được nói đến: Có thể là hiện thực bên ngoài các đối tượng giao tiếp, có thể là hiện thực tâm cảnh của con người.
3. Ngữ cảnh
– Ở hoạt động giao tiếp bằng tiếng nói, văn cảnh của 1 đơn vị tiếng nói còn là ngữ cảnh hiện ra của nó.
– Ngữ cảnh có thể là lời hội thoại hoặc lời đơn thoại, có thể ở dạng nói hoặc dạng viết.
III. Vai trò của văn cảnh
– Đối với người nói (người viết) và giai đoạn sản sinh lời nói, câu văn thì văn cảnh chính là môi trường sản sinh ra lời nói, câu văn.
– Đối với người nghe (người đọc) và giai đoạn lĩnh hội lời nói, câu văn thì muốn lĩnh hội chuẩn xác, có hiệu quả lời nói, câu văn, người nghe (người đọc) cần căn cứ vào văn cảnh rộng và hẹp.
Tổng kết:
Ngữ cảnh là bối cảnh tiếng nói làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo dựng lời nói, cùng lúc làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời nói.
Ngữ cảnh bao gồm: đối tượng giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được nhắc đến tới, ngữ cảnh.
Ngữ cảnh có vai trò quan trọng cả với giai đoạn tạo dựng và giai đoạn lĩnh hội lời nói.
IV. Luyện tập
Câu 1. Căn cứ vào văn cảnh (cảnh ngộ sáng tác), hãy phân tách những cụ thể mô tả trong 2 câu trong SGK:
– Bối cảnh non sông: Thực dân Pháp xâm lăng nước ta, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng, chỉ có lòng dân trình bày lòng phẫn nộ và ý chí chiến đấu.
– Bối cảnh câu văn: Tin tức về đối phương tới đã phong phanh mười tháng nay, vậy nhưng mà lệnh quan (đánh giặc) vẫn chẳng thấy đâu. Người dân cày đã thấy rõ sự bẩn thỉu của kẻ địch và khinh ghét chúng mỗi lúc thấy bóng vía tàu xe của chúng.
Câu 2. Xác định hiện thực được nói đến trong 2 câu thơ:
Đêm khuya vang vọng trống canh dồn Trơ cái hồng nhan với non sông
Hiện thực được nói đến trong 2 câu thơ trên là tâm cảnh xót xa, bẽ bàng và nỗi độc thân của đối tượng trữ tình (người đàn bà) trong đêm khuya thanh tĩnh .
Câu 3. Áp dụng hiểu biết về văn cảnh để lí giải cụ thể về hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương.
Hoàn cảnh: Xã hội phong kiến có những bất công với người đàn bà.
Hình ảnh bà Tú hiện lên với vẻ đẹp tảo tần, chuyên cần và giàu đức hi sinh.
Câu 4. Đọc những câu thơ trong bài Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương và cho biết những nhân tố nào trong văn cảnh đã chi phối nội dung của những câu đấy.
– Hoàn cảnh sáng tác: Khi thực dân Pháp xâm lăng Hà Nội thì trường sở ở đây bị huỷ bỏ, các cử tử ở Hà Nội phải xuống thi chung ở trường Nam Định.
– Nội dung bài thơ: Tú Xương đã sáng tác Vịnh khoa thi Hương để khắc khắc họa quang cảnh trường sở nhốn nháo, để làm bật lên tiếng cười chua chát về tình cảnh mất nước trong buổi đầu của xã hội thực dân nửa phong kiến.
Câu 5. Trên đường đi, 2 người ko quen biết gặp nhau, 1 người hỏi: “Thưa bác, bác có đồng hồ ko ạ?”. Trong văn cảnh đấy, câu hỏi cần được hiểu thế nào? Nó nhằm mục tiêu gì?
– Trong văn cảnh này, người hỏi và người nghe ko quen biết nhau. Do vậy mục tiêu của câu hỏi chẳng hề vì chiếc đồng hồ. Câu hỏi cần được hiểu là: Người hỏi đang muốn biết ngày nay là mấy giờ.
– Câu hỏi nhằm mục tiêu: Hỏi thời kì.

TagsSoạn văn lớp 11 tập 1

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Soạn #bài #Ngữ #cảnh


#Soạn #bài #Ngữ #cảnh

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button