Giáo Dục

Soạn Sinh 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp

Khắc phục sự cố 11 Bài 30: Truyền thông tin qua các khớp thần kinh Nhằm giúp các em học sinh lớp 11 nắm được đồ thị điện thế hoạt động, cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Các em cũng đã biết cách Giải bài tập Sinh 11 trang 123.

Giải Học sinh 11 và 30 Tài liệu rất hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, so sánh các phương pháp giải hay và chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Sau đây là nội dung chi tiết của bố cục 11 và 30. Tải về tại đây và mời theo dõi.

Lý thuyết truyền qua synap

I. Giao tiếp qua Synaptics

– Khớp thần kinh là vùng tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc giữa tế bào thần kinh với một loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến, v.v.

II. Cấu trúc khớp thần kinh

Có hai loại khớp thần kinh: khớp thần kinh hóa học và khớp thần kinh điện. (Nội dung lớp học chỉ bao gồm các khớp thần kinh hóa học.)

1. Cấu trúc Synapse hóa học

Các khớp thần kinh được tạo thành từ các ti thể, các túi trung gian hóa học và các màng trước khớp thần kinh.

Một khe tiếp hợp nằm giữa màng trước và màng sau.

Màng sau synap và các thụ thể trung gian hóa học.

2. Đặc điểm

Mỗi khớp thần kinh chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

Các chất trung gian hóa học thường gặp ở động vật là acetylcholine và noradrenaline.

Các chất trung gian hóa học khác ít phổ biến hơn: dopamine, serotonin …

Giải bài 11 Trang 30 Trang 123

Câu hỏi 1

Vẽ sơ đồ khớp thần kinh.

câu trả lời gợi ý

câu 2

Các chất trung gian hóa học đóng vai trò gì trong giao tiếp qua synap?

câu trả lời gợi ý

Chất trung gian hóa học đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp qua synap.

Các chất trung gian hóa học giải phóng từ bong bóng synap đi qua khe hở synap và liên kết với các thụ thể ở màng sau synap, làm thay đổi tính thấm của màng sau synap và tạo ra xung thần kinh (điện thế hoạt động). tiếp tục.

câu 3

Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng cho khớp thần kinh.

▭ A – Tốc độ lan truyền qua synap hóa học chậm hơn tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

▭ B – Tất cả các khớp thần kinh đều chứa chất trung gian hóa học acetylcholine.

▭ C – Giao tiếp qua synap hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D – Một khớp thần kinh là vùng tiếp xúc của một ô liền kề.

câu trả lời gợi ý

Đáp án: A.

câu 4

Tại sao xung thần kinh chỉ truyền theo một cung phản xạ theo một hướng?

câu trả lời gợi ý

Trong cung phản xạ, các xung thần kinh chỉ có thể truyền theo một hướng vì: Các tế bào thần kinh trong cung phản xạ giao tiếp với nhau thông qua các khớp thần kinh, nhưng các khớp thần kinh cho phép các xung thần kinh chỉ truyền theo một hướng.

Xem thêm thông tin Soạn Sinh 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp

Soạn Sinh 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp

Giải bài tập Sinh 11 Bài 30: Truyền thông tin qua khớp thần kinh giúp các em học sinh lớp 11 nắm được các kiến ​​thức về đồ thị điện thế hoạt động, cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Đồng thời biết giải bài tập Sinh 11 trang 123.
Giải Sinh 11 Bài 30 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết phần Soạn Sinh 11 bài 30, mời các em cùng theo dõi và tải về máy tại đây.
Thuyết truyền qua synap
I. Giao tiếp qua Synaptic
– Khớp thần kinh là vùng tiếp xúc giữa tế bào thần kinh và tế bào thần kinh, hoặc giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến,… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
II. Cấu trúc của khớp thần kinh
Có hai loại khớp thần kinh: khớp thần kinh hóa học và khớp thần kinh điện. (Nội dung bài học chỉ đề cập đến synap hóa học).
1. Cấu trúc khớp thần kinh hóa học
Synapse bao gồm ty thể, một túi chứa chất trung gian hóa học và một màng tiền synap.
– Khe tiếp hợp, nằm giữa màng trước và màng sau.
– Màng sau synap và các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
2. Đặc điểm
Mỗi khớp thần kinh chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.
– Chất trung gian hóa học thường gặp ở động vật là acetylcholin và noradrenalin.
– Các chất trung gian hoá học khác, ít gặp hơn: dopamin, serotonin …
Giải Sinh 11 bài 30 trang 123
Câu hỏi 1
Vẽ sơ đồ khớp thần kinh.
Câu trả lời được đề xuất

Câu 2
Các chất trung gian hóa học đóng vai trò gì trong giao tiếp qua synap?
Câu trả lời được đề xuất
Chất trung gian hóa học đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp qua synap:
Chất trung gian hóa học được giải phóng từ bong bóng synap đi qua khe tiếp hợp và liên kết với các thụ thể ở màng sau synap, làm thay đổi tính thấm của màng sau và làm cho các xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền. Đi tiếp.
Câu 3
Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về khớp thần kinh.
▭ A – Tốc độ lan truyền qua synap hóa học chậm hơn tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có myelin.
▭ B – Tất cả các khớp thần kinh đều chứa chất trung gian hóa học, acetylcholine.
▭ C – Giao tiếp qua synap hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.
▭ D – Synapses là vùng tiếp xúc của các ô liền kề.
Câu trả lời được đề xuất
Trả lời: a.
Câu 4
Tại sao các xung thần kinh chỉ được truyền trong một cung phản xạ theo một hướng?
Câu trả lời được đề xuất
Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ có thể truyền theo một chiều vì: các nơron trong cung phản xạ liên lạc với nhau qua synap, nhưng synap chỉ cho xung thần kinh truyền theo một chiều.

#Soạn #Sinh #Bài #Truyền #tin #qua #xináp

Giải bài tập Sinh 11 Bài 30: Truyền thông tin qua khớp thần kinh giúp các em học sinh lớp 11 nắm được các kiến ​​thức về đồ thị điện thế hoạt động, cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Đồng thời biết giải bài tập Sinh 11 trang 123.
Giải Sinh 11 Bài 30 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết phần Soạn Sinh 11 bài 30, mời các em cùng theo dõi và tải về máy tại đây.
Thuyết truyền qua synap
I. Giao tiếp qua Synaptic
– Khớp thần kinh là vùng tiếp xúc giữa tế bào thần kinh và tế bào thần kinh, hoặc giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến,… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
II. Cấu trúc của khớp thần kinh
Có hai loại khớp thần kinh: khớp thần kinh hóa học và khớp thần kinh điện. (Nội dung bài học chỉ đề cập đến synap hóa học).
1. Cấu trúc khớp thần kinh hóa học
Synapse bao gồm ty thể, một túi chứa chất trung gian hóa học và một màng tiền synap.
– Khe tiếp hợp, nằm giữa màng trước và màng sau.
– Màng sau synap và các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
2. Đặc điểm
Mỗi khớp thần kinh chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.
– Chất trung gian hóa học thường gặp ở động vật là acetylcholin và noradrenalin.
– Các chất trung gian hoá học khác, ít gặp hơn: dopamin, serotonin …
Giải Sinh 11 bài 30 trang 123
Câu hỏi 1
Vẽ sơ đồ khớp thần kinh.
Câu trả lời được đề xuất

Câu 2
Các chất trung gian hóa học đóng vai trò gì trong giao tiếp qua synap?
Câu trả lời được đề xuất
Chất trung gian hóa học đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp qua synap:
Chất trung gian hóa học được giải phóng từ bong bóng synap đi qua khe tiếp hợp và liên kết với các thụ thể ở màng sau synap, làm thay đổi tính thấm của màng sau và làm cho các xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền. Đi tiếp.
Câu 3
Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về khớp thần kinh.
▭ A – Tốc độ lan truyền qua synap hóa học chậm hơn tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có myelin.
▭ B – Tất cả các khớp thần kinh đều chứa chất trung gian hóa học, acetylcholine.
▭ C – Giao tiếp qua synap hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.
▭ D – Synapses là vùng tiếp xúc của các ô liền kề.
Câu trả lời được đề xuất
Trả lời: a.
Câu 4
Tại sao các xung thần kinh chỉ được truyền trong một cung phản xạ theo một hướng?
Câu trả lời được đề xuất
Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ có thể truyền theo một chiều vì: các nơron trong cung phản xạ liên lạc với nhau qua synap, nhưng synap chỉ cho xung thần kinh truyền theo một chiều.

#Soạn #Sinh #Bài #Truyền #tin #qua #xináp


#Soạn #Sinh #Bài #Truyền #tin #qua #xináp

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button