Giáo Dục

Soạn Sinh 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài 11 Bài 36: Sự phát triển của cây có hoa Giúp các em học sinh lớp 11 hiểu sinh trưởng là gì và các yếu tố chi phối sự ra hoa. Các bạn cũng đã biết cách Giải bài tập Sinh 11 trang 146.

Giải Học sinh 11 và 36 Tài liệu rất hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, so sánh các phương pháp giải hay và chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Đây là chi tiết với Composer 11 36. Mời các bạn tải về tại đây và theo dõi.

Lý thuyết về sự sinh trưởng của thực vật có hoa

I. Phát triển là gì?

Sự phát triển của cây là tổng số những thay đổi xảy ra trong vòng đời của nó, bao gồm ba quá trình tương tác với nhau (rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt).

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa

1. Tuổi của cây

– Tùy theo giống và loài, cây nở hoa ở độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.

2. Nhiệt độ thấp và chu kỳ quang

A) nhiệt độ thấp

– Một số cây chỉ nở hoa khi trải qua mùa đông lạnh giá, hoặc hạt của chúng được xử lý ở nhiệt độ thấp.

Hiện tượng thực vật nở hoa theo nhiệt độ gọi là hiện tượng nở hoa thực vật.

b) thời kỳ ánh sáng

– Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào mối quan hệ giữa ngày và đêm gọi là quang kỳ.

– Dựa vào quang kỳ, có 3 nhóm thực vật: cây dài ngày, cây đơn tính và cây trung tính.

C) Photochrome

– Là sắc tố quang chu kỳ đối với thực vật và là sắc tố cảm quang đối với hạt giống cần ánh sáng để nảy mầm.

– Sắc tố này tham gia vào quá trình nảy mầm của hạt, sự ra hoa của cây, sự mở khí khổng ở lá và các phản ứng quang tuần hoàn.

3. Hormone ra hoa

– Trong điều kiện quang chu kỳ thích hợp, hoocmôn ra hoa (florigen) được hình thành trong lá và được vận chuyển đến điểm sinh trưởng của thân, nơi cây ra hoa.

Giải Sinh 11, 36 trang 146

Câu hỏi 1

Tăng trưởng thực vật là gì?

câu trả lời gợi ý

Sự phát triển của thực vật là bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra trong chu kỳ sống, bao gồm ba quá trình tương tác là tăng trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái.

câu 2

Khi nào cây ra hoa?

câu trả lời gợi ý

Cây ra hoa khi có điều kiện (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) thích hợp. Tùy theo giống và loài mà chồi ở đỉnh thân chuyển từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sản (hình thành hoa).

câu 3

Thời gian ra hoa của cây một năm photon được xác định như sau.

A – chiều cao của cơ thể.

B – đường kính rễ.

C – theo số lượng lá trên thân.

D – Tất cả A, B và C.

câu trả lời gợi ý

Đáp án: C.

câu 4

Các sắc tố chấp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kỳ của thực vật là:

A – diệp lục b.

B – carotenoit.

C – phytochrome.

D – diệp lục a, b và các phôtôn.

câu trả lời gợi ý

Đáp án: C.

Xem thêm thông tin Soạn Sinh 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Soạn Sinh 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài 11 Bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa giúp các em học sinh lớp 11 nắm được các kiến ​​thức về sinh trưởng là gì, các yếu tố chi phối sự ra hoa. Đồng thời biết giải bài tập Sinh 11 trang 146.
Giải Sinh 11 Bài 36 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy đây là nội dung chi tiết phần Soạn Sinh 11 bài 36, mời các em cùng theo dõi và tải về máy tại đây.
Lý thuyết về sự phát triển ở thực vật có hoa
I. Phát triển là gì?
– Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, bao gồm 3 quá trình tác động qua lại với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa
1. Tuổi của cây
– Tùy thuộc vào giống và loài, cây sẽ ra hoa ở độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.
2. Nhiệt độ thấp và chu kỳ quang học
a) Nhiệt độ thấp
– Một số loài cây chỉ ra hoa khi gặp mùa đông lạnh giá hoặc hạt giống được xử lý ở nhiệt độ thấp.
Hiện tượng thực vật ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ được gọi là sự ra hoa của cây.
b) Quang kỳ
– Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào quan hệ độ dài ngày đêm gọi là quang kỳ.
– Căn cứ vào quang kì, có 3 nhóm thực vật: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.
c) Photochrom
– Là sắc tố quang chu kỳ của thực vật và cũng là sắc tố cảm thụ ánh sáng của hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
– Sắc tố này làm cho hạt nảy mầm, cây nở hoa, khí khổng ở lá mở ra, tham gia phản ứng quang chu kỳ.
3. Hoocmôn ra hoa
– Trong điều kiện quang chu kì thích hợp, ở lá, hoocmôn ra hoa (florigen) được hình thành và vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân để làm cho cây ra hoa.
Giải Sinh 11 bài 36 trang 146
Câu hỏi 1
Sự phát triển của thực vật là gì?
Câu trả lời được đề xuất
Sự phát triển của thực vật là tất cả những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, bao gồm ba quá trình tác động qua lại với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt).
Câu 2
Khi nào cây ra hoa?
Câu trả lời được đề xuất
Cây ra hoa khi có điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng). Tùy thuộc vào giống cây trồng và loài, các chồi ở đỉnh thân chuyển từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sản (hình thành hoa).
Câu 3
Thời gian ra hoa của cây một năm có quang tử quang được xác định bởi:
A – chiều cao của thân.
B – đường kính rễ.
C – theo số lượng lá trên thân.
D – cả A, B và C.
Câu trả lời được đề xuất
Đáp án: C.
Câu 4
Sắc tố nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
A – diệp lục b.
B – carotenoit.
C – phytochrome.
D – diệp lục a, b và phôtôn.
Câu trả lời được đề xuất
Đáp án: C.

#Soạn #Sinh #Bài #Phát #triển #ở #thực #vật #có #hoa

Giải bài 11 Bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa giúp các em học sinh lớp 11 nắm được các kiến ​​thức về sinh trưởng là gì, các yếu tố chi phối sự ra hoa. Đồng thời biết giải bài tập Sinh 11 trang 146.
Giải Sinh 11 Bài 36 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy đây là nội dung chi tiết phần Soạn Sinh 11 bài 36, mời các em cùng theo dõi và tải về máy tại đây.
Lý thuyết về sự phát triển ở thực vật có hoa
I. Phát triển là gì?
– Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, bao gồm 3 quá trình tác động qua lại với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa
1. Tuổi của cây
– Tùy thuộc vào giống và loài, cây sẽ ra hoa ở độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.
2. Nhiệt độ thấp và chu kỳ quang học
a) Nhiệt độ thấp
– Một số loài cây chỉ ra hoa khi gặp mùa đông lạnh giá hoặc hạt giống được xử lý ở nhiệt độ thấp.
Hiện tượng thực vật ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ được gọi là sự ra hoa của cây.
b) Quang kỳ
– Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào quan hệ độ dài ngày đêm gọi là quang kỳ.
– Căn cứ vào quang kì, có 3 nhóm thực vật: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.
c) Photochrom
– Là sắc tố quang chu kỳ của thực vật và cũng là sắc tố cảm thụ ánh sáng của hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
– Sắc tố này làm cho hạt nảy mầm, cây nở hoa, khí khổng ở lá mở ra, tham gia phản ứng quang chu kỳ.
3. Hoocmôn ra hoa
– Trong điều kiện quang chu kì thích hợp, ở lá, hoocmôn ra hoa (florigen) được hình thành và vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân để làm cho cây ra hoa.
Giải Sinh 11 bài 36 trang 146
Câu hỏi 1
Sự phát triển của thực vật là gì?
Câu trả lời được đề xuất
Sự phát triển của thực vật là tất cả những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, bao gồm ba quá trình tác động qua lại với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái để tạo ra các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt).
Câu 2
Khi nào cây ra hoa?
Câu trả lời được đề xuất
Cây ra hoa khi có điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng). Tùy thuộc vào giống cây trồng và loài, các chồi ở đỉnh thân chuyển từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sản (hình thành hoa).
Câu 3
Thời gian ra hoa của cây một năm có quang tử quang được xác định bởi:
A – chiều cao của thân.
B – đường kính rễ.
C – theo số lượng lá trên thân.
D – cả A, B và C.
Câu trả lời được đề xuất
Đáp án: C.
Câu 4
Sắc tố nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
A – diệp lục b.
B – carotenoit.
C – phytochrome.
D – diệp lục a, b và phôtôn.
Câu trả lời được đề xuất
Đáp án: C.

#Soạn #Sinh #Bài #Phát #triển #ở #thực #vật #có #hoa


#Soạn #Sinh #Bài #Phát #triển #ở #thực #vật #có #hoa

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button