Giáo Dục

Soạn Sinh 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh 11 và 41 luyện giải bài tập Giúp các em học sinh lớp 11 nắm được sinh sản, sinh sản vô tính là gì và có kiến ​​thức chung về các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Ngoài ra còn biết giải bài tập Sinh 11 Sinh 162 trang 162.

Sinh 11 và 41 Tài liệu rất hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, so sánh các phương pháp giải hay và chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Dưới đây là chi tiết hơn với Composer 11 41. Tải xuống tại đây và làm theo.

Thuyết sinh sản vô tính ở thực vật

I. Các khái niệm chung về sinh sản

Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới để loài tiếp tục phát triển.

Ở thực vật có hai phương thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

II. sinh sản vô tính của thực vật

1. Sinh sản vô tính là gì?

– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà giao tử đực và giao tử cái không hợp nhất, đời con giống bố và mẹ.

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính của thực vật

a) sản xuất bào tử

– Là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới phát triển từ bào tử và bào tử hình thành trong túi bào tử từ bào tử.

– Ví dụ: rêu, dương xỉ.

b) nhân giống cây trồng

Sinh sản ở thực vật là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được hình thành từ các bộ phận của cây mẹ (thân, lá, rễ).

– Các hình thức sinh sản của thực vật:

+ Sinh sản thực vật tự nhiên (bò, thân rễ, củ, củ, lá …).

+ Sinh sản nhân tạo thực vật (sinh sản vô tính).

Nhận xét về cơ chế sinh sản vô tính:

– Ưu điểm: Con giữ được gen di truyền của mẹ qua quá trình nguyên phân.

– Nhược điểm: Do các đặc điểm di truyền của bố và mẹ không kết hợp với nhau nên con không thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường.

Bonsang 11 Bài 41 Trang 162

Câu hỏi 1

Khả năng sinh sản là gì?

câu trả lời gợi ý

Sinh sản thực vật là quá trình tạo ra các cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển tiếp tục của loài.

câu 2

Sinh sản vô tính là gì?

câu trả lời gợi ý

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà giao tử đực và giao tử cái không dung hợp với nhau.

câu 3

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

câu trả lời gợi ý

Có 3 dạng:

Nó chỉ đơn giản là một hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ được chia thành nhiều phần (hai, bốn hoặc nhiều hơn) và mỗi phần trở thành một cá thể mới.

Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được sinh ra từ một bào tử và bào tử được hình thành từ một phôi nang trong túi bào tử (hình 41.2 SGK).

Sinh sản thực vật là hình thức sinh sản từ các bộ phận của cơ thể thực vật (lá, cành, vết cắt, củ, rễ …). Đặc điểm nổi bật của sinh sản sinh dưỡng là sự bảo tồn các tính trạng được di truyền qua nguyên phân.

câu 4

Nêu lợi ích của sinh sản vô tính.

câu trả lời gợi ý

Ưu điểm của phương pháp nhân bản là: Nó vẫn giữ được các đặc tính tốt mong muốn, cho kết quả sớm và không tốn kém. Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật có thể tạo ra một số lượng lớn cây giống với chi phí thấp. Hiệu quả kinh tế cao do tạo ra giống sạch bệnh, phục tráng giống chất lượng tốt.

Câu hỏi 5

Trong tự nhiên, cây tre sinh sản như sau:

một. Bằng tiếng lóng.

cơn mưa. thân rễ.

C. Tăng trưởng Đỉnh.

D. rễ phụ.

câu trả lời gợi ý

Đáp án: b đúng.

câu 6

Mục đích quan trọng nhất của việc cố định cành vào gốc ghép trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép như sau.

một. Các đường mạch có thể dễ dàng di chuyển từ gốc ghép sang vết ghép.

cơn mưa. Vết ghép không bị rơi ra.

C. Nước từ gốc ghép đến vết ghép không bị rò rỉ.

D. cả hai, b, c

câu trả lời gợi ý

Đáp án: d đúng.

Xem thêm thông tin Soạn Sinh 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải bài tập Sinh 11 Bài 41 giúp các em học sinh lớp 11 nắm được những kiến ​​thức chung về sinh sản, thế nào là sinh sản vô tính và các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Đồng thời biết giải bài tập Sinh 11 trang 162.
Sinh 11 Bài 41 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Như vậy dưới đây là nội dung chi tiết phần Soạn Sinh 11 bài 41, mời các em cùng theo dõi và tải về máy tại đây.
Thuyết sinh sản vô tính ở thực vật
I. Khái niệm chung về tái sản xuất
– Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho loài tiếp tục phát triển.
Ở thực vật có hai hình thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
II. Sinh sản vô tính ở thực vật
1. Sinh sản vô tính là gì?
– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, đời con giống cây mẹ và giống cây mẹ.
Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân.
2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
a) Sản sinh bào tử
– Là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được phát triển từ bào tử, bào tử hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.
– Ví dụ: Rêu, dương xỉ.
b) Sinh sản sinh dưỡng
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà sinh vật mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.
– Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:
+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (bò, thân rễ, củ, củ, lá …).
+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).
Nhận xét về cơ chế sinh sản vô tính:
– Ưu điểm: Con giữ được di truyền của mẹ qua nguyên phân.
– Nhược điểm: Con kém thích nghi với sự thay đổi của môi trường do thiếu tổ hợp các đặc điểm di truyền của bố và mẹ.
Giải Sinh 11 bài 41 trang 162
Câu hỏi 1
Khả năng sinh sản là gì?
Câu trả lời được đề xuất
Sinh sản thực vật là quá trình tạo ra các cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển tiếp tục của loài.
Câu 2
Sinh sản vô tính là gì?
Câu trả lời được đề xuất
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, đời con giống cây và giống cây bố mẹ.
Câu 3
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
Câu trả lời được đề xuất
Có 3 dạng:
Đơn giản là một hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự phân chia thành các phần (2, 4 hoặc nhiều hơn) và mỗi phần trở thành một cá thể mới.
Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được sinh ra từ bào tử, còn bào tử được hình thành trong túi bào tử từ phôi bào (hình 41.2 SGK).
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản từ các bộ phận sinh dưỡng của cơ thể (lá, cành, hom, củ, rễ …). Đặc điểm của sinh sản sinh dưỡng là bảo tồn các tính trạng đã di truyền bằng nguyên phân.
Câu 4
Nêu lợi ích của nhân giống vô tính.
Câu trả lời được đề xuất
Lợi ích của phương pháp nhân bản là: Giữ được những tính trạng tốt mong muốn, cho kết quả sớm, giá thành rẻ. Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật có thể tạo ra số lượng lớn cây giống với giá thành rẻ. Tạo giống sạch bệnh, phục hồi giống tốt bị thoái hóa, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Câu hỏi 5
Trong tự nhiên, cây tre sinh sản bằng cách:
Một. Bằng tiếng lóng.
b. Thân rễ.
C. Đỉnh cao tăng trưởng.
d. Rễ phụ.
Câu trả lời được đề xuất
Câu trả lời: b đúng
Câu 6
Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc gắn chặt cành vào gốc ghép là:
Một. Đường mạch dễ di chuyển từ gốc ghép sang vết ghép.
b. Vết ghép không bị đổ.
C. Nước di chuyển từ gốc ghép sang cành ghép không bị rò rỉ ra ngoài.
d. Cả a, b, c
Câu trả lời được đề xuất
Đáp án: d đúng

#Soạn #Sinh #Bài #Sinh #sản #vô #tính #ở #thực #vật

Giải bài tập Sinh 11 Bài 41 giúp các em học sinh lớp 11 nắm được những kiến ​​thức chung về sinh sản, thế nào là sinh sản vô tính và các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Đồng thời biết giải bài tập Sinh 11 trang 162.
Sinh 11 Bài 41 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Như vậy dưới đây là nội dung chi tiết phần Soạn Sinh 11 bài 41, mời các em cùng theo dõi và tải về máy tại đây.
Thuyết sinh sản vô tính ở thực vật
I. Khái niệm chung về tái sản xuất
– Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho loài tiếp tục phát triển.
Ở thực vật có hai hình thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
II. Sinh sản vô tính ở thực vật
1. Sinh sản vô tính là gì?
– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, đời con giống cây mẹ và giống cây mẹ.
Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân.
2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
a) Sản sinh bào tử
– Là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được phát triển từ bào tử, bào tử hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.
– Ví dụ: Rêu, dương xỉ.
b) Sinh sản sinh dưỡng
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà sinh vật mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.
– Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:
+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (bò, thân rễ, củ, củ, lá …).
+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).
Nhận xét về cơ chế sinh sản vô tính:
– Ưu điểm: Con giữ được di truyền của mẹ qua nguyên phân.
– Nhược điểm: Con kém thích nghi với sự thay đổi của môi trường do thiếu tổ hợp các đặc điểm di truyền của bố và mẹ.
Giải Sinh 11 bài 41 trang 162
Câu hỏi 1
Khả năng sinh sản là gì?
Câu trả lời được đề xuất
Sinh sản thực vật là quá trình tạo ra các cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển tiếp tục của loài.
Câu 2
Sinh sản vô tính là gì?
Câu trả lời được đề xuất
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, đời con giống cây và giống cây bố mẹ.
Câu 3
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
Câu trả lời được đề xuất
Có 3 dạng:
Đơn giản là một hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự phân chia thành các phần (2, 4 hoặc nhiều hơn) và mỗi phần trở thành một cá thể mới.
Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản trong đó sinh vật mới được sinh ra từ bào tử, còn bào tử được hình thành trong túi bào tử từ phôi bào (hình 41.2 SGK).
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản từ các bộ phận sinh dưỡng của cơ thể (lá, cành, hom, củ, rễ …). Đặc điểm của sinh sản sinh dưỡng là bảo tồn các tính trạng đã di truyền bằng nguyên phân.
Câu 4
Nêu lợi ích của nhân giống vô tính.
Câu trả lời được đề xuất
Lợi ích của phương pháp nhân bản là: Giữ được những tính trạng tốt mong muốn, cho kết quả sớm, giá thành rẻ. Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật có thể tạo ra số lượng lớn cây giống với giá thành rẻ. Tạo giống sạch bệnh, phục hồi giống tốt bị thoái hóa, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Câu hỏi 5
Trong tự nhiên, cây tre sinh sản bằng cách:
Một. Bằng tiếng lóng.
b. Thân rễ.
C. Đỉnh cao tăng trưởng.
d. Rễ phụ.
Câu trả lời được đề xuất
Câu trả lời: b đúng
Câu 6
Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc gắn chặt cành vào gốc ghép là:
Một. Đường mạch dễ di chuyển từ gốc ghép sang vết ghép.
b. Vết ghép không bị đổ.
C. Nước di chuyển từ gốc ghép sang cành ghép không bị rò rỉ ra ngoài.
d. Cả a, b, c
Câu trả lời được đề xuất
Đáp án: d đúng

#Soạn #Sinh #Bài #Sinh #sản #vô #tính #ở #thực #vật


#Soạn #Sinh #Bài #Sinh #sản #vô #tính #ở #thực #vật

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button