Thủ Thuật

Sự khác biệt giữa tiến trình và luồng

1. Quy trình là gì?

Quá trình là 1 chương trình đang hoạt động, nghĩa là 1 chương trình đang chạy. Quá trình ko chỉ là mã chương trình, vì nó bao gồm bộ đếm chương trình (bộ đếm chương trình), ngăn xếp tiến trình, thanh ghi, mã chương trình, v.v. So với những thứ này, mã chương trình chỉ là văn bản.

2. Sợi chỉ là gì?

1 luồng là 1 thứ tự nhẹ có thể được điều hành độc lập bởi 1 bộ lập lịch. Cải thiện hiệu suất phần mềm bằng cách sử dụng xử lý song song. 1 chuỗi san sớt thông tin như phân đoạn dữ liệu, phân đoạn mã, tệp, v.v. với các luồng chẵn và cũng chứa các thanh ghi, ngăn xếp, bộ đếm của chính nó, v.v.

Chủ đề là các phần của một quá trình.

Chủ đề là các phần của 1 công đoạn.

  • Sự dị biệt giữa Đĩa và Đĩa

3. Sự dị biệt giữa thứ tự và luồng

Sự dị biệt chính giữa thứ tự và luồng được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chuẩnQuy trìnhDòng
Khái niệmTiến trình là 1 chương trình đang chạy, nghĩa là 1 chương trình đang hoạt động.1 luồng là 1 thứ tự nhẹ có thể được điều hành độc lập bởi 1 bộ lập lịch.
Thời gian biến đổi văn cảnhCác thứ tự yêu cầu nhiều thời kì hơn để biến đổi văn cảnh vì chúng nặng hơn.Các chủ đề đề xuất ít thời kì hơn để biến đổi văn cảnh vì chúng nhẹ hơn các thứ tự.
san sớt bộ nhớCác công đoạn hoàn toàn độc lập và ko san sớt bộ nhớ.1 luồng có thể san sớt 1 số bộ nhớ với các đồng nghiệp của nó.
Giao tiếpGiao tiếp giữa các công đoạn yêu cầu nhiều thời kì hơn giữa các luồng.Giao tiếp giữa các luồng đề xuất ít thời kì hơn giữa các thứ tự.
lúc nó bị khóaNếu 1 thứ tự bị chặn, các thứ tự còn lại có thể tiếp diễn chạy.Nếu luồng cấp người mua bị chặn, tất cả các luồng cấp của nó cũng bị chặn.
Tiêu thụ khoáng sảnQuá trình đề xuất nhiều khoáng sản hơn luồng.Các luồng thường đề xuất ít khoáng sản hơn các thứ tự.
Sự dựa dẫmCác công đoạn riêng biệt độc lập với nhau.Chủ đề là các phần của 1 công đoạn và do ấy dựa dẫm.
Chia sẻ dữ liệu và mãCác thứ tự có dữ liệu và phân đoạn mã biệt lập.1 chuỗi san sớt các phân đoạn dữ liệu, phân đoạn mã, tệp, v.v. có cặp
Hệ quản lý nhận thức như thế nàoTất cả các thứ tự không giống nhau được xử lý biệt lập bởi hệ quản lý.Hệ quản lý coi tất cả các luồng ngang hàng của người mua như 1 tác vụ độc nhất.
thời kì thông minhQuá trình mất nhiều thời kì hơn để tạo.Trình tự đề xuất ít thời kì hơn để tạo.
thời kì xong xuôiCác thứ tự cần thêm thời kì để xong xuôi.Trình tự đề xuất ít thời kì hơn để xong xuôi.

Xem thêm thông tin Sự khác biệt giữa tiến trình và luồng

Sự dị biệt giữa tiến trình và luồng

1. Tiến trình (process) là gì?
Tiến trình là 1 chương trình đang hoạt động, nghĩa là 1 chương trình đang được thực thi. Tiến trình ko chỉ là code chương trình vì nó bao gồm program counter (bộ đếm chương trình), process stack, register, code chương trình, v.v… So với những điều này, code chương trình chỉ là phần văn bản.
2. Luồng (thread) là gì?
Luồng là 1 tiến trình gọn nhẹ có thể được điều hành độc lập bởi 1 bộ lập lịch. Nó cải thiện hiệu suất phần mềm bằng cách sử dụng bí quyết xử lý song song. 1 luồng san sớt thông tin như data segment (phân đoạn dữ liệu), code segment (phân đoạn code), file, v.v… với các luồng ngang hàng, cùng lúc nó cũng chứa các register, ngăn xếp, bộ đếm của chính nó, v.v…
Luồng là các phần của 1 tiến trìnhSự dị biệt giữa Disc và Disk
3. Sự dị biệt giữa tiến trình và luồng
Sự dị biệt chính giữa tiến trình và luồng được thể hiện trong bảng sau:
Tiêu chí
Tiến trình
Luồng
Khái niệm
Tiến trình là 1 chương trình đang được thực thi, nghĩa là 1 chương trình đang hoạt động.
Luồng là 1 tiến trình gọn nhẹ có thể được điều hành độc lập bởi 1 bộ lập lịch.
Thời gian biến đổi văn cảnh
Các tiến trình yêu cầu nhiều thời kì hơn để biến đổi văn cảnh vì chúng nặng hơn.
Các luồng đề xuất ít thời kì hơn để biến đổi văn cảnh vì chúng nhẹ hơn tiến trình.
Chia sẻ bộ nhớ
Các tiến trình hoàn toàn độc lập và ko san sớt bộ nhớ.
1 luồng có thể san sớt 1 số bộ nhớ với các luồng ngang hàng của nó.
Giao tiếp
Giao tiếp giữa các tiến trình yêu cầu nhiều thời kì hơn giữa các luồng.
Giao tiếp giữa các luồng đề xuất ít thời kì hơn giữa các công đoạn.
Khi bị chặn
Nếu 1 tiến trình bị chặn, các tiến trình còn lại có thể tiếp diễn thực thi.
Nếu 1 luồng cấp người mua bị chặn, tất cả các luồng ngang hàng của nó cũng bị chặn.
Tiêu thụ khoáng sản
Tiến trình đề xuất nhiều khoáng sản hơn luồng.
Luồng thường cần ít khoáng sản hơn các tiến trình.
Sự dựa dẫm
Các tiến trình riêng biệt độc lập với nhau.
Luồng là các phần của 1 tiến trình và do ấy chúng mang tính dựa dẫm.
Chia sẻ dữ liệu và code
Các tiến trình có dữ liệu và code segment độc lập.
1 luồng san sớt data segment, code segment, file, v.v… với các luồng ngang hàng
Cách hệ quản lý nhìn nhận
Tất cả các tiến trình không giống nhau được hệ quản lý xử lý biệt lập.
Tất cả các luồng ngang hàng cấp người mua được hệ quản lý coi như 1 tác vụ độc nhất.
Thời gian tạo
Các tiến trình yêu cầu nhiều thời kì hơn để tạo.
Các luồng đề xuất ít thời kì hơn để tạo.
Thời gian hoàn thành
Các tiến trình đề xuất nhiều thời kì hơn để hoàn thành.
Luồng đề xuất ít thời kì hơn để xong xuôi.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sự #khác #biệt #giữa #tiến #trình #và #luồng

Sự dị biệt giữa tiến trình và luồng

1. Tiến trình (process) là gì?
Tiến trình là 1 chương trình đang hoạt động, nghĩa là 1 chương trình đang được thực thi. Tiến trình ko chỉ là code chương trình vì nó bao gồm program counter (bộ đếm chương trình), process stack, register, code chương trình, v.v… So với những điều này, code chương trình chỉ là phần văn bản.
2. Luồng (thread) là gì?
Luồng là 1 tiến trình gọn nhẹ có thể được điều hành độc lập bởi 1 bộ lập lịch. Nó cải thiện hiệu suất phần mềm bằng cách sử dụng bí quyết xử lý song song. 1 luồng san sớt thông tin như data segment (phân đoạn dữ liệu), code segment (phân đoạn code), file, v.v… với các luồng ngang hàng, cùng lúc nó cũng chứa các register, ngăn xếp, bộ đếm của chính nó, v.v…
Luồng là các phần của 1 tiến trìnhSự dị biệt giữa Disc và Disk
3. Sự dị biệt giữa tiến trình và luồng
Sự dị biệt chính giữa tiến trình và luồng được thể hiện trong bảng sau:
Tiêu chí
Tiến trình
Luồng
Khái niệm
Tiến trình là 1 chương trình đang được thực thi, nghĩa là 1 chương trình đang hoạt động.
Luồng là 1 tiến trình gọn nhẹ có thể được điều hành độc lập bởi 1 bộ lập lịch.
Thời gian biến đổi văn cảnh
Các tiến trình yêu cầu nhiều thời kì hơn để biến đổi văn cảnh vì chúng nặng hơn.
Các luồng đề xuất ít thời kì hơn để biến đổi văn cảnh vì chúng nhẹ hơn tiến trình.
Chia sẻ bộ nhớ
Các tiến trình hoàn toàn độc lập và ko san sớt bộ nhớ.
1 luồng có thể san sớt 1 số bộ nhớ với các luồng ngang hàng của nó.
Giao tiếp
Giao tiếp giữa các tiến trình yêu cầu nhiều thời kì hơn giữa các luồng.
Giao tiếp giữa các luồng đề xuất ít thời kì hơn giữa các công đoạn.
Khi bị chặn
Nếu 1 tiến trình bị chặn, các tiến trình còn lại có thể tiếp diễn thực thi.
Nếu 1 luồng cấp người mua bị chặn, tất cả các luồng ngang hàng của nó cũng bị chặn.
Tiêu thụ khoáng sản
Tiến trình đề xuất nhiều khoáng sản hơn luồng.
Luồng thường cần ít khoáng sản hơn các tiến trình.
Sự dựa dẫm
Các tiến trình riêng biệt độc lập với nhau.
Luồng là các phần của 1 tiến trình và do ấy chúng mang tính dựa dẫm.
Chia sẻ dữ liệu và code
Các tiến trình có dữ liệu và code segment độc lập.
1 luồng san sớt data segment, code segment, file, v.v… với các luồng ngang hàng
Cách hệ quản lý nhìn nhận
Tất cả các tiến trình không giống nhau được hệ quản lý xử lý biệt lập.
Tất cả các luồng ngang hàng cấp người mua được hệ quản lý coi như 1 tác vụ độc nhất.
Thời gian tạo
Các tiến trình yêu cầu nhiều thời kì hơn để tạo.
Các luồng đề xuất ít thời kì hơn để tạo.
Thời gian hoàn thành
Các tiến trình đề xuất nhiều thời kì hơn để hoàn thành.
Luồng đề xuất ít thời kì hơn để xong xuôi.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sự #khác #biệt #giữa #tiến #trình #và #luồng


#Sự #khác #biệt #giữa #tiến #trình #và #luồng

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button