Sửa giấy khai sinh mất bao lâu 2022?

Mất bao lâu để sửa đổi giấy khai sinh năm 2022 của tôi? Giấy khai sinh ghi thông tin cá nhân và là tài liệu quan trọng để ghi danh cho con bạn đi học. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà thông tin giấy khai sinh không chính xác hoặc bị thất lạc, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nếu được thì thời gian sửa đổi giấy khai sinh là bao lâu? Những trường hợp nào tôi cần phải đăng ký lại khai sinh? Thủ tục cải chính giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Đọc các bài báo về dữ liệu lớn sau đây.

Thời điểm sửa đổi giấy khai sinh được quy định trong Luật Quốc tịch 2014.
Thời điểm sửa đổi giấy khai sinh được quy định trong Luật Quốc tịch 2014.

1. Thời gian sửa đổi giấy khai sinh là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 4 Khoản 12 Luật Căn cước hộ tịch năm 2014, việc cải chính căn cước công dân của cá nhân có sai sót trong sổ căn cước, hộ tịch đã đăng ký ban đầu được gọi là cải chính hộ tịch. .

Nếu có sai sót trong giấy khai sinh thì cán bộ đăng ký căn cước công dân sửa lại giấy khai sinh.

Căn cứ Mục 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan, pháp luật, tư pháp. Công chức quản lý hộ tịch lập vào sổ hộ tịch, ký vào sổ hộ tịch cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Myeon để công bố. Báo giá cho Nguyên đơn.

Trường hợp có sự thay đổi, cải chính về nhân thân so với bản sao có chứng thực đăng ký cư trú hoặc giấy đăng ký kết hôn thì việc thay đổi, cải chính phải được ghi vào Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn.

Nếu được xác nhận, thời hạn có thể được gia hạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Theo đó, thời gian cải chính hộ tịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi và theo quy định của pháp luật.

2. Những trường hợp nào tôi cần phải đăng ký khai sinh lại?

Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng nhất kể từ khi đứa trẻ được sinh ra.
Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng nhất kể từ khi đứa trẻ được sinh ra.

Theo quy định tại Điều 24 Khoản 1 Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP thì việc đăng ký lại giấy khai sinh chỉ được thực hiện nếu đăng ký khai sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng là hồ sơ hộ tịch. Giấy tờ hộ chiếu gốc sẽ bị mất.

Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện khi người đăng ký vẫn còn sống tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Do đó, nếu giấy khai sinh có sai sót thì không thể viết lại được mà theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP thì phải làm thủ tục đính chính lại giấy khai sinh.

3. Thủ tục đính chính giấy khai sinh

Điều 28 (1) của Luật Hộ tịch quy định như sau:

“Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp Phiếu thông báo và các tài liệu liên quan cho Cơ quan đăng ký hộ tịch theo mẫu quy định.”

Do Luật tố tụng dân sự hay các văn bản pháp luật liên quan không quy định cụ thể về thành phần hồ sơ cho từng trường hợp nên thực tế có rất nhiều sai sót, mà mỗi lỗi lại khác nhau. Do đó, nếu có yêu cầu đính chính của người khởi kiện thì Cơ quan THAHS hướng dẫn họ nộp các tài liệu liên quan đến yêu cầu đính chính để xem xét nội dung yêu cầu sửa.

Do đó, để đính chính lại giấy khai sinh, bạn phải liên hệ với cơ quan đăng ký thường trú tại địa phương và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bài viết trên đã giải đáp chi tiết thắc mắc sửa đổi giấy khai sinh mất bao lâu và khi nào thì phải đăng ký lại. Câu hỏi thường gặp về pháp lý và Phân phối hợp pháp dữ liệu lớn.

  • Làm giấy khai sinh giả vào năm 2022 được không?
  • Làm giấy khai sinh giả vào năm 2022 được không?
  • Đơn xin đính chính giấy khai sinh năm 2022

Xem thêm thông tin Sửa giấy khai sinh mất bao lâu 2022?

Sửa giấy khai sinh mất bao lâu 2022?

Sửa giấy khai sinh năm 2022 mất bao lâu? Giấy khai sinh ghi thông tin cá nhân và là giấy tờ quan trọng để đăng ký cho trẻ đi học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà thông tin giấy khai sinh không chính xác hoặc bị thất lạc, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vậy sửa giấy khai sinh mất bao lâu? Đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nào? Thủ tục đính chính giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
Thời điểm sửa đổi giấy khai sinh được quy định trong Luật Hộ tịch 20141. Sửa giấy khai sinh mất bao lâu?
Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì việc cải chính hộ tịch của cá nhân trong Sổ hộ tịch và trong bản chính hộ tịch đã đăng ký khi có sai sót được gọi là cải chính hộ tịch. .
Nếu có sai sót trong giấy khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ sửa lại giấy khai sinh.
Căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch:
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan, tư pháp. công chức hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành. trích dẫn cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức Tư pháp hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Như vậy, thời gian cải chính hộ tịch sẽ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và việc thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.
2. Đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nào?
Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng nhất của một đứa trẻ kể từ khi được sinh ra.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP, việc đăng ký lại giấy khai sinh chỉ được thực hiện đối với trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ hộ tịch và giấy tờ gốc hộ chiếu bị mất.
Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký vẫn còn sống tại thời điểm nhận hồ sơ.
Như vậy, nếu giấy khai sinh có sai sót thì không được làm lại mà phải thực hiện thủ tục đính chính giấy khai sinh theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP.
3. Thủ tục đính chính giấy khai sinh
Khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch quy định:
“Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch”.
Bởi lẽ, Luật Hộ tịch cũng như các văn bản pháp luật liên quan không quy định thành phần hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể vì trên thực tế có nhiều trường hợp sai sót nhưng mỗi trường hợp sai sót lại khác nhau. Do đó, khi có yêu cầu cải chính của công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ xem xét nội dung yêu cầu cải chính sau đó hướng dẫn công dân nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu cải chính.
Như vậy, để đính chính giấy khai sinh, cần liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bài viết trên đã giải đáp chi tiết thắc mắc sửa giấy khai sinh mất bao lâu và trường hợp nào phải đăng ký lại? Hỏi đáp Pháp luật và Phổ biến Pháp luật của Vik News.
Làm giấy khai sinh giả 2022 có được không?
Làm giấy khai sinh giả 2022 có được không?
Đơn đề nghị đính chính giấy khai sinh 2022

#Sửa #giấy #khai #sinh #mất #bao #lâu

Sửa giấy khai sinh năm 2022 mất bao lâu? Giấy khai sinh ghi thông tin cá nhân và là giấy tờ quan trọng để đăng ký cho trẻ đi học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà thông tin giấy khai sinh không chính xác hoặc bị thất lạc, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vậy sửa giấy khai sinh mất bao lâu? Đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nào? Thủ tục đính chính giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
Thời điểm sửa đổi giấy khai sinh được quy định trong Luật Hộ tịch 20141. Sửa giấy khai sinh mất bao lâu?
Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì việc cải chính hộ tịch của cá nhân trong Sổ hộ tịch và trong bản chính hộ tịch đã đăng ký khi có sai sót được gọi là cải chính hộ tịch. .
Nếu có sai sót trong giấy khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ sửa lại giấy khai sinh.
Căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch:
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan, tư pháp. công chức hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành. trích dẫn cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức Tư pháp hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Như vậy, thời gian cải chính hộ tịch sẽ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và việc thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.
2. Đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nào?
Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng nhất của một đứa trẻ kể từ khi được sinh ra.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP, việc đăng ký lại giấy khai sinh chỉ được thực hiện đối với trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ hộ tịch và giấy tờ gốc hộ chiếu bị mất.
Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký vẫn còn sống tại thời điểm nhận hồ sơ.
Như vậy, nếu giấy khai sinh có sai sót thì không được làm lại mà phải thực hiện thủ tục đính chính giấy khai sinh theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP.
3. Thủ tục đính chính giấy khai sinh
Khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch quy định:
“Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch”.
Bởi lẽ, Luật Hộ tịch cũng như các văn bản pháp luật liên quan không quy định thành phần hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể vì trên thực tế có nhiều trường hợp sai sót nhưng mỗi trường hợp sai sót lại khác nhau. Do đó, khi có yêu cầu cải chính của công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ xem xét nội dung yêu cầu cải chính sau đó hướng dẫn công dân nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu cải chính.
Như vậy, để đính chính giấy khai sinh, cần liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bài viết trên đã giải đáp chi tiết thắc mắc sửa giấy khai sinh mất bao lâu và trường hợp nào phải đăng ký lại? Hỏi đáp Pháp luật và Phổ biến Pháp luật của Vik News.
Làm giấy khai sinh giả 2022 có được không?
Làm giấy khai sinh giả 2022 có được không?
Đơn đề nghị đính chính giấy khai sinh 2022

#Sửa #giấy #khai #sinh #mất #bao #lâu


#Sửa #giấy #khai #sinh #mất #bao #lâu

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button