Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu giáo dục địa phương là 1 nội dung buộc phải của Chương trình Giáo dục phổ biến (GDPT) mới. Văn bản được Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành giám định về nội dung và trình Bộ Giáo dục và Tập huấn coi xét, ban hành. Sau đây là tài liệu giáo khoa địa phương tỉnh Thái Nguyên mời các bạn xem.

Mở màn giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương

Tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho thầy cô giáo.

Xem thêm thông tin Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu giáo dục địa phương là 1 nội dung buộc phải trong chương trình giáo dục phổ biến (GDPT) mới. Tài liệu do UBND các tỉnh/thị thành giám định về mặt nội dung và trình Bộ GD-ĐT coi xét ban hành. Sau đây là Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên, mời các bạn tham khảo.
Mở màn đưa tài liệu giáo dục địa phương vào giảng dạy
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tài #liệu #giáo #dục #địa #phương #tỉnh #Thái #Nguyên

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu giáo dục địa phương là 1 nội dung buộc phải trong chương trình giáo dục phổ biến (GDPT) mới. Tài liệu do UBND các tỉnh/thị thành giám định về mặt nội dung và trình Bộ GD-ĐT coi xét ban hành. Sau đây là Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên, mời các bạn tham khảo.
Mở màn đưa tài liệu giáo dục địa phương vào giảng dạy
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tài #liệu #giáo #dục #địa #phương #tỉnh #Thái #Nguyên


#Tài #liệu #giáo #dục #địa #phương #tỉnh #Thái #Nguyên

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button