Tại sao có biểu tượng khóa trên ổ và cách xóa biểu tượng đó?

Bạn tự hỏi vì sao lại có biểu trưng ổ khóa trên ổ đĩa trong File Explorer? Bài viết dưới đây sẽ giảng giải biểu trưng ấy là gì và cách xóa biểu trưng ổ khóa trong Windows 10.

Vì sao có biểu trưng ổ khóa trên ổ đĩa trong Windows 10?

Windows 10 có 2 chức năng mã hóa tích hợp. Trước nhất là BitLocker và chỉ khả dụng cho người mua Pro và Enterprise. thứ 2 được gọi là mã hóa thiết bị và khả dụng cho tất cả người mua, bao gồm cả người mua Windows 10 Home.

Nếu bạn thấy biểu trưng ổ khóa trên ổ đĩa và bạn đang sử dụng Windows 10 Home hoặc nếu bạn kiên cố rằng mình ko sử dụng BitLocker, thì ấy là do chức năng Mã hóa thiết bị.

biểu tượng khóa trên ổ đĩa

biểu trưng khóa trên ổ đĩa

Dù rằng chức năng Mã hóa thiết bị khả dụng cho tất cả người mua Windows 10, chức năng này chỉ tự động được bật lúc phục vụ các đề nghị sau:

  • Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn phải có chip TPM (Trusted Platform Module) bạn dạng 2 trên bo mạch chủ.
  • Cung cấp tác dụng chờ tiên tiến.
  • Nó có UEFI (Giao diện ứng dụng mở mang thống nhất) tiên tiến.
  • Chức năng TPM được kích hoạt phê duyệt UEFI.
  • Bạn phải đăng nhập vào Windows 10 bằng nick Microsoft.

Nếu bạn ko sử dụng BitLocker và ko muốn sử dụng chức năng Mã hóa thiết bị, hãy tuân theo các bước bên dưới để tắt Mã hóa thiết bị và xóa biểu trưng khóa khỏi ổ đĩa trong Windows 10.

  • Xóa biểu trưng Phi cơ / Chế độ Phi cơ trên Thanh tác vụ Windows 10

Cách xóa biểu trưng ổ khóa trên ổ đĩa trong Windows 10

Để xóa biểu trưng ổ khóa trên các ổ đĩa trong Windows 10, bạn cần tắt chức năng Mã hóa thiết bị. Đây là cách bạn làm điều ấy:

1. Mở phần mềm Thiết đặt trong Windows 10.

2. Nhấp vào “Cập nhật và bảo mật”.

3. Chọn “Mã hóa thiết bị” trong thanh bên.

Lựa chọn

Chọn “Mã hóa thiết bị” trong thanh bên

4. Nhấp vào “Để tắt” trong ngăn bên phải. Ngay sau lúc bạn nhấp vào nút này, Windows 10 sẽ tắt Mã hóa thiết bị và tự động giải mã tất cả các ổ đĩa được mã hóa. Quá trình giải mã sẽ mất 1 khoảng thời kì để xong xuôi. Bạn có thể sử dụng hệ thống phổ biến khi mà điều này đang xảy ra.

5. Mã hóa thiết bị hiện đã bị vô hiệu hóa và biểu trưng ổ khóa sẽ bị xóa khỏi ổ đĩa. Từ hiện giờ, bạn sẽ ko còn thấy biểu trưng ổ khóa trên các ổ đĩa trong Windows 10 nữa.

Biểu tượng ổ khóa bị xóa khỏi ổ đĩa

Biểu tượng ổ khóa bị xóa khỏi ổ đĩa

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng BitLocker, bạn phải tắt BitLocker để xóa biểu trưng ổ khóa.

Xem thêm thông tin Tại sao có biểu tượng khóa trên ổ và cách xóa biểu tượng đó?

Vì sao có biểu trưng khóa trên ổ và cách xóa biểu trưng ấy?

Bạn đang thắc mắc vì sao lại có biểu trưng khóa trên ổ trong File Explorer? Bài viết sau đây sẽ giảng giải biểu trưng ấy là gì và cách xóa biểu trưng ổ khóa khỏi ổ trong Windows 10.
Vì sao có biểu trưng ổ khóa trên ổ trong Windows 10?
Windows 10 có 2 chức năng mã hóa tích hợp. Cái trước hết là BitLocker và nó chỉ có sẵn cho người mua Pro và Enterprise. Cái thứ 2 được gọi là Device Encryption và có sẵn cho tất cả người mua, bao gồm cả người mua Windows 10 Home.
Nếu bạn thấy biểu trưng khóa trên ổ và đang sử dụng Windows 10 Home hoặc nếu bạn kiên cố rằng mình ko sử dụng BitLocker thì ấy là do chức năng Device Encryption.
Biểu tượng khóa trên ổMặc dù chức năng Device Encryption khả dụng cho tất cả người mua Windows 10, mà chức năng này chỉ tự động được bật lúc phục vụ các đề nghị sau:
Laptop hoặc máy tính để bàn của bạn phải có chip TPM (Trusted Platform Module) bạn dạng 2 trên bo mạch chủ.
Cung cấp chức năng Modern Standby.
Có UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) tiên tiến.
Chức năng TPM được kích hoạt phê duyệt UEFI.
Bạn cần đăng nhập vào Windows 10 bằng nick Microsoft.
Nếu bạn ko sử dụng BitLocker và ko muốn dùng chức năng Device Encryption, hãy tuân theo các bước dưới đây để tắt Device Encryption và xóa biểu trưng khóa khỏi ổ trong Windows 10.
Xóa biểu trưng cơ chế Airplane/Flight Mode trên thanh Taskbar Windows 10
Cách xóa biểu trưng khóa trên ổ trong Windows 10
Để xóa biểu trưng khóa trên các ổ trong Windows 10, bạn phải tắt chức năng Device Encryption Đây là cách tiến hành:
1. Mở phần mềm Settings trong Windows 10.
2. Nhấp vào “Update & Security”.
3. Chọn “Device Encryption” trên thanh bên.
Chọn “Device Encryption” trên thanh bên4. Nhấp vào “Turn off” trên bảng điều khiển bên phải. Ngay sau lúc bạn nhấp vào nút này, Windows 10 sẽ tắt chức năng Device Encryption và tự động giải mã tất cả các ổ được mã hóa. Quá trình giải mã sẽ mất 1 khoảng thời kì để xong xuôi. Bạn có thể sử dụng hệ thống phổ biến khi mà điều này đang diễn ra.
5. Device Encryption hiện đã bị tắt và biểu trưng khóa được xóa khỏi ổ. Từ hiện giờ, bạn sẽ ko còn thấy biểu trưng ổ khóa trên các ổ trong Windows 10 nữa.
Biểu tượng khóa được xóa khỏi ổLưu ý: Nếu đang sử dụng BitLocker, bạn phải tắt BitLocker để xóa biểu trưng ổ khóa.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tại #sao #có #biểu #tượng #khóa #trên #ổ #và #cách #xóa #biểu #tượng #ấy

Vì sao có biểu trưng khóa trên ổ và cách xóa biểu trưng ấy?

Bạn đang thắc mắc vì sao lại có biểu trưng khóa trên ổ trong File Explorer? Bài viết sau đây sẽ giảng giải biểu trưng ấy là gì và cách xóa biểu trưng ổ khóa khỏi ổ trong Windows 10.
Vì sao có biểu trưng ổ khóa trên ổ trong Windows 10?
Windows 10 có 2 chức năng mã hóa tích hợp. Cái trước hết là BitLocker và nó chỉ có sẵn cho người mua Pro và Enterprise. Cái thứ 2 được gọi là Device Encryption và có sẵn cho tất cả người mua, bao gồm cả người mua Windows 10 Home.
Nếu bạn thấy biểu trưng khóa trên ổ và đang sử dụng Windows 10 Home hoặc nếu bạn kiên cố rằng mình ko sử dụng BitLocker thì ấy là do chức năng Device Encryption.
Biểu tượng khóa trên ổMặc dù chức năng Device Encryption khả dụng cho tất cả người mua Windows 10, mà chức năng này chỉ tự động được bật lúc phục vụ các đề nghị sau:
Laptop hoặc máy tính để bàn của bạn phải có chip TPM (Trusted Platform Module) bạn dạng 2 trên bo mạch chủ.
Cung cấp chức năng Modern Standby.
Có UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) tiên tiến.
Chức năng TPM được kích hoạt phê duyệt UEFI.
Bạn cần đăng nhập vào Windows 10 bằng nick Microsoft.
Nếu bạn ko sử dụng BitLocker và ko muốn dùng chức năng Device Encryption, hãy tuân theo các bước dưới đây để tắt Device Encryption và xóa biểu trưng khóa khỏi ổ trong Windows 10.
Xóa biểu trưng cơ chế Airplane/Flight Mode trên thanh Taskbar Windows 10
Cách xóa biểu trưng khóa trên ổ trong Windows 10
Để xóa biểu trưng khóa trên các ổ trong Windows 10, bạn phải tắt chức năng Device Encryption Đây là cách tiến hành:
1. Mở phần mềm Settings trong Windows 10.
2. Nhấp vào “Update & Security”.
3. Chọn “Device Encryption” trên thanh bên.
Chọn “Device Encryption” trên thanh bên4. Nhấp vào “Turn off” trên bảng điều khiển bên phải. Ngay sau lúc bạn nhấp vào nút này, Windows 10 sẽ tắt chức năng Device Encryption và tự động giải mã tất cả các ổ được mã hóa. Quá trình giải mã sẽ mất 1 khoảng thời kì để xong xuôi. Bạn có thể sử dụng hệ thống phổ biến khi mà điều này đang diễn ra.
5. Device Encryption hiện đã bị tắt và biểu trưng khóa được xóa khỏi ổ. Từ hiện giờ, bạn sẽ ko còn thấy biểu trưng ổ khóa trên các ổ trong Windows 10 nữa.
Biểu tượng khóa được xóa khỏi ổLưu ý: Nếu đang sử dụng BitLocker, bạn phải tắt BitLocker để xóa biểu trưng ổ khóa.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tại #sao #có #biểu #tượng #khóa #trên #ổ #và #cách #xóa #biểu #tượng #ấy


#Tại #sao #có #biểu #tượng #khóa #trên #ổ #và #cách #xóa #biểu #tượng #ấy

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button