เคล็ดลับเสริมดวง (may mắn)

คาถาหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธรเป็นที่เคารพบูชามาช้านาน เชื่อว่าการสวดมนต์หลวงพ่อโสธรจะทำให้ท่านปลอดภัยจากภยันตรายและเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในของหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบด้วยหินทรายแปดชิ้น แล้วฉาบให้ทั่วตัว

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

ประวัติหลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธรน่าจะประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณสมัยพระเจ้าบรมราชาภิเษกที่ 2 (เจ้าสามพระยา) หรือเมื่อประมาณ 500-600 ปีที่แล้ว เป็นพระพุทธรูปหินทรายประกอบด้วยสมัยอยุธยาตอนต้น (รุ่นอู่ทอง 2) ประทับอยู่บนพระที่นั่งสี่ชาติ เรียงรายไปด้วยผ้านิปซึ่งเป็นแบบที่นิยมกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวม 10 พระพุทธรูปประดิษฐานชุกชี มีลักษณะทางพุทธศาสนาในอยุธยาด้วย 2 ใน 10 เป็นพระพุทธรูปปางนาคที่ทำจากไม้มงคล ที่มีลักษณะทางพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ต่างจากพระพุทธรูปอีก 8 องค์ที่สร้างด้วยหินทรายซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนต้น ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าวัดโสธรและหลวงพ่อโสธรน่าจะตั้งอยู่ในเขตบ้านโสธรนี้มาช้านานแล้วและได้มีการบูรณะใหม่ในภายหลัง แต่เดิมวัดนี้เรียกว่าโสธร ตามชื่อคลองโสธรมาช้านานไม่มีหลักฐานว่าชื่อวัดห้องเป็นเพราะเสาห้องแตก ชื่อเสาทอนจึงบิดเบี้ยวเป็นโสธร ตามตำนาน หลวงพ่อโสธรนิรัช ฉะเชิงเทรา และคลองนิราต ปราจีนบุรี แต่งขึ้นในสมัยพระเจ้านางเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกวีเดินทางผ่านบ้านโสธร กล่าวถึงวัดโสธรเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงตำนานหลวงพ่อโสธรเลย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2416 พระยาวิเศษฤษีฤษี (ช้าง) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างพระอุโบสถที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร และสร้างถนนลูกรัง 26 เส้นจากตัวเมืองไปยังวัดโสธร ภริยาได้สร้างศาลาและขุดบ่อน้ำใน กลางถนน. สันนิษฐานว่าการบูรณะ ได้ฉาบหลวงพ่อโสธรให้เป็นพุทธศิลป์ล้านช้าง โดยกลุ่มช่างฟื้นฟูจากเมืองพนมสารคาม หลังจากนั้นพระอุโบสถใช้เป็นพิธีเก็บน้ำสำหรับปีพัฒน์สัตยา

ตำนานหลวงพ่อโสธรที่ลอยอยู่ในน้ำ สันนิษฐานว่ามาจากกลุ่มชาวมอญแถววัดโสธรที่นำตำนานพระลอยน้ำมาจากพงศาวดารภาคเหนือ มาอธิบายประวัติหลวงพ่อโสธรกันครับ

คาถาหลวงพ่อโสธร

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

ณ ทรงฟ้า เมาเอิร์ธ พุทธศิลป์ สมุทรยาแอร์ พระอริยะศัตรู ฆ่าสันติ นา กาโร กุกกุสันโธ สิโรมะเสย โมการ์โร โกนากมะโนนะจิตต์ พุทโธกาโร กัสโป พุทโธ จ ดาเวเนธ ธาการ์ ศรีสะกายะมุนิโกตา โมยะกัน ยกะรโร อริยเมตรัยโย ชิวาทิต ปัญชปุตตะ บูชาพระมหาธรรมโย พระอรหันต์ อิติปิโสภควะ นามิหัง

รูปหลวงพ่อโสธร

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อิติ อิติ อิติ โสตโร นะโมพุทธยะ ยถาพุทธโมนา

ในที่สุด

เมื่อกล่าวคาถาบูชาพระพุทธโสธร ทุกวันระลึกถึงหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหารจะปลอดภัย ชีวิตจะราบรื่น สงบสุข ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เดินทางปลอดภัย ค้าขายดี


ข้อมูลมากกว่านี้

คาถาหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธรเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมาช้านาน เชื่อว่าการสวดมนต์หลวงพ่อโสธรทำให้ปลอดภัยจากภยันตรายและเดินทางโดยสวัสดิภาพ

หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในของหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบด้วยหินทรายแปดชิ้น แล้วฉาบทับบนตัว

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
ประวัติหลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธรน่าจะประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณสมัยพระเจ้าบรมราชธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) หรือเมื่อประมาณ 500-600 ปีที่แล้ว เป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ประกอบด้วยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (รุ่นอู่ทอง ๒) ประทับบนพระที่นั่งสี่ฉัตร บุด้วยผ้าทิพย์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งพระพุทธรูปอีก 10 องค์ที่ประดิษฐานอยู่บนชุกชี มีลักษณะทางพุทธศาสนาในอยุธยาด้วย โดย 2 ใน 10 องค์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ทำจากไม้มงคล มีพุทธลักษณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปอีก 8 องค์ที่สร้างด้วยหินทรายซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนต้น ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าวัดโสธรและหลวงพ่อโสธรน่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโสธรนี้มาช้านานแล้วและได้มีการบูรณะใหม่ในเวลาต่อมา แต่เดิมวัดนี้เรียกว่าโสธร ตามชื่อคลองโสธรมาช้านานไม่มีหลักฐานว่าชื่อวัดหงส์เป็นเพราะเสาหงส์หักชื่อเสาทอนจึงบิดเบี้ยวเป็นโสธร ตามตำนานหลวงพ่อโสธรนิรัช ฉะเชิงเทรา และ คลองนิราต ปราจีนบุรี ที่แต่งในสมัยพระเจ้านางเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกวีเดินทางผ่านบ้านโสธรเพียงกล่าวถึงวัดโสธร ไม่ได้กล่าวถึงตำนานหลวงพ่อโสธรเลย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2416 พระยาวิเศษฤๅษี (ช้าง) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างพระอุโบสถที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร และสร้างถนนลูกรัง 26 แห่งจากตัวเมืองไปยังวัดโสธร ภรรยาสร้างศาลาและขุดบ่อน้ำกลางถนน สันนิษฐานว่าการบูรณะ ได้ฉาบหลวงพ่อโสธรให้เป็นพุทธศิลป์ล้านช้าง โดยกลุ่มช่างผู้ฟื้นฟูจากเมืองพนมสารคาม หลังจากนั้นพระอุโบสถก็ใช้เป็นพิธีเก็บน้ำปิพัฒน์สัตยา
ส่วนตำนานหลวงพ่อโสธรที่ลอยอยู่ในน้ำ สันนิษฐานว่ามาจากกลุ่มชาวมอญแถววัดโสธรที่นำตำนานพระลอยน้ำมาจากพงศาวดารเหนือ มาอธิบายประวัติหลวงพ่อโสธรกันครับ

คาถาหลวงพ่อโสธร
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)
ณ สองฟ้า มอเอิร์ธ พุทธศิลป์ สมุทร ยะแอร์ตรัสรู้ผิดภิกษุสงฆ์ ศัตรูเข่นฆ่าสันตินา กาโร กุกกุสันโธ ซิโรมัชเย โมการโร โคนาคามาโนนานาจิตเต พุทธคโร กัสสโป พุทโธ จ ดาเวเนท ธาคร ศรีสะกกะยมุนีโกตะโม ยากันน์ ยาการะโร อารียา เมไตรโย ชิวดิเต ปัญจปุตตะ นะมามิหังพุทธบูชามหาเทชะวันโต ธัมมะ บูชามหาปัญโญ สังฆบูชามหาโภคะโฮพระอรหันต์ อิติปิโสภควะ นะมิหัง

รูปย่อหลวงพ่อโสธร
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)
อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธยะ ยถาพุทธโมณะ
ในที่สุด
เมื่อกล่าวคาถาบูชาพระพุทธโสธร ทุกวันระลึกถึงหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหารจะปลอดภัย ชีวิตจะราบรื่น สงบสุข ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เดินทางปลอดภัยค้าขายดี

#คาถาหลวงพอโสธร #ณ #วดโสธรวรารามวรวหาร #จฉะเชงเทรา

หลวงพ่อโสธรเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมาช้านาน เชื่อว่าการสวดมนต์หลวงพ่อโสธรทำให้ปลอดภัยจากภยันตรายและเดินทางโดยสวัสดิภาพ

หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในของหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบด้วยหินทรายแปดชิ้น แล้วฉาบทับบนตัว

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
ประวัติหลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธรน่าจะประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณสมัยพระเจ้าบรมราชธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) หรือเมื่อประมาณ 500-600 ปีที่แล้ว เป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ประกอบด้วยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (รุ่นอู่ทอง ๒) ประทับบนพระที่นั่งสี่ฉัตร บุด้วยผ้าทิพย์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งพระพุทธรูปอีก 10 องค์ที่ประดิษฐานอยู่บนชุกชี มีลักษณะทางพุทธศาสนาในอยุธยาด้วย โดย 2 ใน 10 องค์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ทำจากไม้มงคล มีพุทธลักษณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปอีก 8 องค์ที่สร้างด้วยหินทรายซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนต้น ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าวัดโสธรและหลวงพ่อโสธรน่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโสธรนี้มาช้านานแล้วและได้มีการบูรณะใหม่ในเวลาต่อมา แต่เดิมวัดนี้เรียกว่าโสธร ตามชื่อคลองโสธรมาช้านานไม่มีหลักฐานว่าชื่อวัดหงส์เป็นเพราะเสาหงส์หักชื่อเสาทอนจึงบิดเบี้ยวเป็นโสธร ตามตำนานหลวงพ่อโสธรนิรัช ฉะเชิงเทรา และ คลองนิราต ปราจีนบุรี ที่แต่งในสมัยพระเจ้านางเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกวีเดินทางผ่านบ้านโสธรเพียงกล่าวถึงวัดโสธร ไม่ได้กล่าวถึงตำนานหลวงพ่อโสธรเลย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2416 พระยาวิเศษฤๅษี (ช้าง) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างพระอุโบสถที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร และสร้างถนนลูกรัง 26 แห่งจากตัวเมืองไปยังวัดโสธร ภรรยาสร้างศาลาและขุดบ่อน้ำกลางถนน สันนิษฐานว่าการบูรณะ ได้ฉาบหลวงพ่อโสธรให้เป็นพุทธศิลป์ล้านช้าง โดยกลุ่มช่างผู้ฟื้นฟูจากเมืองพนมสารคาม หลังจากนั้นพระอุโบสถก็ใช้เป็นพิธีเก็บน้ำปิพัฒน์สัตยา
ส่วนตำนานหลวงพ่อโสธรที่ลอยอยู่ในน้ำ สันนิษฐานว่ามาจากกลุ่มชาวมอญแถววัดโสธรที่นำตำนานพระลอยน้ำมาจากพงศาวดารเหนือ มาอธิบายประวัติหลวงพ่อโสธรกันครับ

คาถาหลวงพ่อโสธร
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)
ณ สองฟ้า มอเอิร์ธ พุทธศิลป์ สมุทร ยะแอร์ตรัสรู้ผิดภิกษุสงฆ์ ศัตรูเข่นฆ่าสันตินา กาโร กุกกุสันโธ ซิโรมัชเย โมการโร โคนาคามาโนนานาจิตเต พุทธคโร กัสสโป พุทโธ จ ดาเวเนท ธาคร ศรีสะกกะยมุนีโกตะโม ยากันน์ ยาการะโร อารียา เมไตรโย ชิวดิเต ปัญจปุตตะ นะมามิหังพุทธบูชามหาเทชะวันโต ธัมมะ บูชามหาปัญโญ สังฆบูชามหาโภคะโฮพระอรหันต์ อิติปิโสภควะ นะมิหัง

รูปย่อหลวงพ่อโสธร
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)
อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธยะ ยถาพุทธโมณะ
ในที่สุด
เมื่อกล่าวคาถาบูชาพระพุทธโสธร ทุกวันระลึกถึงหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหารจะปลอดภัย ชีวิตจะราบรื่น สงบสุข ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เดินทางปลอดภัยค้าขายดี

#คาถาหลวงพอโสธร #ณ #วดโสธรวรารามวรวหาร #จฉะเชงเทรา


#คาถาหลวงพอโสธร #ณ #วดโสธรวรารามวรวหาร #จฉะเชงเทรา

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button