Entertainment

ชาวเน็ตเคืองบริษัทสุดโหด ออกมาตรการบังคับพนักงานที่มาสายให้ทำงานล่วงเวลา

ปกติแล้ว เรื่องของการมาสาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นปัญหาทางวินัยที่บกพร่องด้านการตรงต่อเวลา ซึ่งถือว่ายอมรับได้ยากและมักจะมีบทลงโทษที่หนักเบาตามแต่สถานการณ์และเหตุผลของผู้กระทำผิดครับ

กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีประเด็นพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ Reddit ของต่างประเทศ หลังจากที่มีสมาชิกคนหนึ่งโพสต์รูปเอกสารที่หัวหน้างานของเขาแปะไว้ที่บริษัท โดยเป็นประกาศเตือนพนักงานทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาถึงเรื่องบทลงโทษของการมาสายเอาไว้ว่า ทุก ๆ 1 นาทีที่ใครมาทำงานสาย ผู้นั้นจะต้องทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานเป็นเวลา 10 นาที ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมาถึงออฟฟิศตอน 10:02 น. (เวลาเข้างานคือ 10 โมงตรง) คุณจะต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาจนถึงตอน 18:20 น. เป็นต้น

ประเด็นดังกล่าวได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงหัวหน้างานที่ตั้งกฎนี้ขึ้นมา โดยบางคนถึงกับมองว่ากฎแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าสมเพชสิ้นดี และรังแต่จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากลาออกเพราะไม่มีความยืดหยุ่นให้กับคนในองค์กรเลย บ้างก็มองว่าการให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่เป็นธรรมคือเรื่องผิดกฎหมายและสามารถฟ้องเอาผิดกฎหมายแรงงานได้ ขณะที่บางคนบอกว่า เช่นนี้แล้วพนักงานทุกคนในองค์กรควรตรวจสอบการมาสายของหัวหน้าไว้บ้างก็ดี ประมาณว่าทีใครทีมัน

เพื่อน ๆ ละครับมองว่ากฎแบบนี้โหดเกินไปหรือไม่ และมองว่าการมาสายที่ควรอนุโลมให้ได้คือเคสแบบไหนบ้าง?

ที่มา: LabBible


ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ในเว็บไซต์ Online Station ได้ที่ https://www.online-station.net/


ข้อมูลมากกว่านี้

ชาวเน็ตเคืองบริษัทสุดโหด ออกมาตรการบังคับพนักงานที่มาสายให้ทำงานล่วงเวลา

ปกติแล้ว เรื่องของการมาสาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นปัญหาทางวินัยที่บกพร่องด้านการตรงต่อเวลา ซึ่งถือว่ายอมรับได้ยากและมักจะมีบทลงโทษที่หนักเบาตามแต่สถานการณ์และเหตุผลของผู้กระทำผิดครับ
กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีประเด็นพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ Reddit ของต่างประเทศ หลังจากที่มีสมาชิกคนหนึ่งโพสต์รูปเอกสารที่หัวหน้างานของเขาแปะไว้ที่บริษัท โดยเป็นประกาศเตือนพนักงานทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาถึงเรื่องบทลงโทษของการมาสายเอาไว้ว่า ทุก ๆ 1 นาทีที่ใครมาทำงานสาย ผู้นั้นจะต้องทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานเป็นเวลา 10 นาที ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมาถึงออฟฟิศตอน 10:02 น. (เวลาเข้างานคือ 10 โมงตรง) คุณจะต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาจนถึงตอน 18:20 น. เป็นต้น

ประเด็นดังกล่าวได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงหัวหน้างานที่ตั้งกฎนี้ขึ้นมา โดยบางคนถึงกับมองว่ากฎแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าสมเพชสิ้นดี และรังแต่จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากลาออกเพราะไม่มีความยืดหยุ่นให้กับคนในองค์กรเลย บ้างก็มองว่าการให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่เป็นธรรมคือเรื่องผิดกฎหมายและสามารถฟ้องเอาผิดกฎหมายแรงงานได้ ขณะที่บางคนบอกว่า เช่นนี้แล้วพนักงานทุกคนในองค์กรควรตรวจสอบการมาสายของหัวหน้าไว้บ้างก็ดี ประมาณว่าทีใครทีมัน
เพื่อน ๆ ละครับมองว่ากฎแบบนี้โหดเกินไปหรือไม่ และมองว่าการมาสายที่ควรอนุโลมให้ได้คือเคสแบบไหนบ้าง?

ที่มา: LabBible

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ในเว็บไซต์ Online Station ได้ที่ https://www.online-station.net/

#ชาวเนตเคองบรษทสดโหด #ออกมาตรการบงคบพนกงานทมาสายใหทำงานลวงเวลา

ชาวเน็ตเคืองบริษัทสุดโหด ออกมาตรการบังคับพนักงานที่มาสายให้ทำงานล่วงเวลา

ปกติแล้ว เรื่องของการมาสาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นปัญหาทางวินัยที่บกพร่องด้านการตรงต่อเวลา ซึ่งถือว่ายอมรับได้ยากและมักจะมีบทลงโทษที่หนักเบาตามแต่สถานการณ์และเหตุผลของผู้กระทำผิดครับ
กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีประเด็นพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ Reddit ของต่างประเทศ หลังจากที่มีสมาชิกคนหนึ่งโพสต์รูปเอกสารที่หัวหน้างานของเขาแปะไว้ที่บริษัท โดยเป็นประกาศเตือนพนักงานทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาถึงเรื่องบทลงโทษของการมาสายเอาไว้ว่า ทุก ๆ 1 นาทีที่ใครมาทำงานสาย ผู้นั้นจะต้องทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานเป็นเวลา 10 นาที ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมาถึงออฟฟิศตอน 10:02 น. (เวลาเข้างานคือ 10 โมงตรง) คุณจะต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาจนถึงตอน 18:20 น. เป็นต้น

ประเด็นดังกล่าวได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงหัวหน้างานที่ตั้งกฎนี้ขึ้นมา โดยบางคนถึงกับมองว่ากฎแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าสมเพชสิ้นดี และรังแต่จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากลาออกเพราะไม่มีความยืดหยุ่นให้กับคนในองค์กรเลย บ้างก็มองว่าการให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่เป็นธรรมคือเรื่องผิดกฎหมายและสามารถฟ้องเอาผิดกฎหมายแรงงานได้ ขณะที่บางคนบอกว่า เช่นนี้แล้วพนักงานทุกคนในองค์กรควรตรวจสอบการมาสายของหัวหน้าไว้บ้างก็ดี ประมาณว่าทีใครทีมัน
เพื่อน ๆ ละครับมองว่ากฎแบบนี้โหดเกินไปหรือไม่ และมองว่าการมาสายที่ควรอนุโลมให้ได้คือเคสแบบไหนบ้าง?

ที่มา: LabBible

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ในเว็บไซต์ Online Station ได้ที่ https://www.online-station.net/

#ชาวเนตเคองบรษทสดโหด #ออกมาตรการบงคบพนกงานทมาสายใหทำงานลวงเวลา


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button