Entertainment

ญี่ปุ่นคิดค้นตะเกียบสุขภาพ ที่ทำให้กินอาหารเกลือต่ำแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นได้!

ห้องปฏิบัติการ โยชิอากิ มิยาชิตะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสื่อ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Kirin Holdings ได้พัฒนาการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของตะเกียบและทำการวิจัยเพื่อปรับปรุงรสชาติของอาหารที่มีเกลือต่ำ

สำหรับอุปกรณ์แบบแท่งที่พัฒนาโดย Miyashita และ Kirin Laboratories เป็นครั้งแรกในโลกที่ได้รับการยืนยันว่าอุปกรณ์นี้สามารถให้ความรู้สึกเค็มแก่ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำมากขึ้น รสเค็มประมาณ 1.5 เท่าของรสเค็มของอาหารดั้งเดิม

แม้ว่าจะถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อเลียนแบบความเค็ม อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบว่าสิ่งนี้คล้ายกับอาหารปกติ เป็นผลให้คุณสามารถกินอาหารรสเค็มน้อยลง 30% และยังรู้สึกเค็ม นอกจากการกินอาหารที่มีเกลือต่ำอยู่แล้ว ยังทำให้รสชาติโดยรวมน่ารับประทานยิ่งขึ้นอีกด้วย

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นักวิจัยจึงกำลังพิจารณาที่จะใช้มันในช้อน แก้ว ชาม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในอนาคต ควรเหมาะสำหรับอพาร์ทเมนต์และบ้านทุกหลัง

“ความต้องการ!!”

ที่มา: https://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p00003fh8kv.html

กางเกง TH


ข้อมูลมากกว่านี้

ญี่ปุ่นคิดค้นตะเกียบสุขภาพ ที่ทำให้กินอาหารเกลือต่ำแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นได้!

สถาบันวิจัย มิยาชิตะ โยชิอากิ ของ Department of Science Media of Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความร่วมมือกับ Kirin Holdings ได้รับการพัฒนาเพื่อพัฒนาการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในตะเกียบเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารที่มีเกลือต่ำ

สำหรับอุปกรณ์สไตล์ตะเกียบที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยมิยาชิตะและคิริน ได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกในโลกว่าอุปกรณ์นี้สามารถทำให้ผู้อดอาหารเกลือต่ำรู้สึกเค็มมากขึ้น จะรู้สึกเค็มกว่าความเค็มดั้งเดิมของอาหารนั้นประมาณ 1.5 เท่า
ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อเลียนแบบความเค็ม แต่จากการวิจัยพบว่ามีความคล้ายคลึงกับอาหารปกติ และนั่นทำให้เราทานอาหารที่มีรสเค็มน้อยลง 30% ในขณะที่ยังคงรู้สึกรสเค็มเหมือนเดิม นอกจากการรับประทานอาหารที่มีเกลือน้อยอยู่แล้ว ยังทำให้รสชาติโดยรวมอร่อยขึ้นอีกด้วย

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในอนาคต นักวิจัยกำลังคิดที่จะนำไปใช้กับช้อน แก้ว ชาม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน ควรเป็นสิ่งที่คู่ควรกับทุกบ้านและทุกครัวเรือน
“ความต้องการ!!”
ที่มา: https://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p00003fh8kv.html
TrunksTH

#ญปนคดคนตะเกยบสขภาพ #ททำใหกนอาหารเกลอตำแลวรสกอรอยขนได

ญี่ปุ่นคิดค้นตะเกียบสุขภาพ ที่ทำให้กินอาหารเกลือต่ำแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นได้!

สถาบันวิจัย มิยาชิตะ โยชิอากิ ของ Department of Science Media of Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความร่วมมือกับ Kirin Holdings ได้รับการพัฒนาเพื่อพัฒนาการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในตะเกียบเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารที่มีเกลือต่ำ

สำหรับอุปกรณ์สไตล์ตะเกียบที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยมิยาชิตะและคิริน ได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกในโลกว่าอุปกรณ์นี้สามารถทำให้ผู้อดอาหารเกลือต่ำรู้สึกเค็มมากขึ้น จะรู้สึกเค็มกว่าความเค็มดั้งเดิมของอาหารนั้นประมาณ 1.5 เท่า
ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อเลียนแบบความเค็ม แต่จากการวิจัยพบว่ามีความคล้ายคลึงกับอาหารปกติ และนั่นทำให้เราทานอาหารที่มีรสเค็มน้อยลง 30% ในขณะที่ยังคงรู้สึกรสเค็มเหมือนเดิม นอกจากการรับประทานอาหารที่มีเกลือน้อยอยู่แล้ว ยังทำให้รสชาติโดยรวมอร่อยขึ้นอีกด้วย

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในอนาคต นักวิจัยกำลังคิดที่จะนำไปใช้กับช้อน แก้ว ชาม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน ควรเป็นสิ่งที่คู่ควรกับทุกบ้านและทุกครัวเรือน
“ความต้องการ!!”
ที่มา: https://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p00003fh8kv.html
TrunksTH

#ญปนคดคนตะเกยบสขภาพ #ททำใหกนอาหารเกลอตำแลวรสกอรอยขนได


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button