KID

นิทานชาดก : การทำไม่ถูกขั้นตอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

พลาดพลั้ง

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถีและทรงเป็นประธานในพระธรรมเถระ บุตรของพ่อค้าสาวัตถีผู้เกียจคร้าน ท่านเล่าเรื่องในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งที่เมืองตักศิลา แคว้นคันธาระ มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อธิดาปาโมกข์ มีศิษย์ประมาณ 500 คน วันหนึ่งเหล่าสาวกเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืน ในหมู่พวกเขามีคฤหาสน์ขี้เกียจซึ่งใช้โอกาสที่จะทำลายฟืนของเพื่อนของเขา ห่มผ้าใต้ต้นกุ่ม

เมื่อเพื่อนมัดฟืน เขาก็หยิบฟืนขึ้นมาแล้วเตะมันให้ตื่นด้วยเท้าของเขา เขากลอกตาปีนขึ้นไปบนพุ่มไม้และคว้ากิ่งไม้สด แล้วดึงลงมาให้แตก คิดว่าเป็นกิ่งแห้ง กิ่งสดหักตาข้างหนึ่งของเขา เขารีบรวบรวมฟืนและตามเพื่อนของเขากลับไปที่นิกาย

เย็นวันนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นเชิญพราหมณ์ไปทำพิธีในวันพรุ่งนี้ ให้พราหมณ์รับประทานอาหารเช้าก่อนจากไปเพราะบ้านอยู่ไกล ครูสั่งให้สาวใช้ตื่นมาทำโจ๊กในตอนเช้า เมื่อรุ่งสางสาวใช้ก็ไปเอาไม้กำมะถันที่มานพใช้ทำฟืน จนพระอาทิตย์ขึ้นไฟไม่ติด ทำให้มานพไม่กินข้าวต้ม เลยไปบอกครู อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า

“งานที่ควรทำก่อน เขาทำทีหลัง เขาจะต้องทนทุกข์ในภายหลัง เหมือนมาโนปหักต้นไม้ ควบคุมยาก”

สิ่งนี้สอนว่า

งานควรทำตามลำดับความสำคัญ


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : การทำไม่ถูกขั้นตอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ทำผิดขั้นตอน
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถี และทรงเป็นประธานในพระธรรมเถระ ลูกชายพ่อค้าชาวสาวัตถีเกียจคร้าน ได้เล่าเรื่องในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ณ เมืองตักศิลา แคว้นคันธาระ มีอาจารย์ธิดาปาโมกข์ มีศิษย์ประมาณ 500 คน วันหนึ่งเหล่าสาวกเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืน ในหมู่พวกเขามีคฤหาสน์ขี้เกียจซึ่งใช้โอกาสนี้หักฟืนของเพื่อน ห่มผ้าไว้ใต้ต้นกุ่ม
เมื่อเพื่อนผูกฟืน เขาก็หยิบฟืนขึ้นมาแล้วใช้เท้าเตะปลุกให้ตื่น เขารีบกลอกตา ปีนขึ้นไปบนต้นคุมแล้วจับกิ่งไม้สดมา แล้วดึงลงมาหัก คิดว่าเป็นกิ่งที่แห้ง กิ่งสดหักตาข้างหนึ่งของเขา เขารีบรวบรวมฟืนและตามเพื่อนของเขากลับไปที่นิกาย
เย็นวันนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นมาเชิญพราหมณ์มาทำพิธีในวันพรุ่งนี้ ให้พราหมณ์รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางเพราะบ้านอยู่ไกล ครูสั่งให้สาวใช้ตื่นมาต้มโจ๊กแต่เช้า เมื่อใกล้รุ่งสางสาวใช้ก็ไปเอาฟืนกำมะถันที่มานพใช้ทำฟืน จนพระอาทิตย์ขึ้นไฟไม่ติด ทำให้มานพไม่กินข้าวต้ม เลยไปเล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า

“งานที่ควรทำก่อน เขาทำทีหลัง เขาจะต้องทนทุกข์ในภายหลัง เหมือนมานพหักต้นไม้ คุมลำบาก”

เรื่องนี้สอนว่า
งานควรทำตามลำดับความสำคัญ

#นทานชาดก #การทำไมถกขนตอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ทำผิดขั้นตอน
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถี และทรงเป็นประธานในพระธรรมเถระ ลูกชายพ่อค้าชาวสาวัตถีเกียจคร้าน ได้เล่าเรื่องในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ณ เมืองตักศิลา แคว้นคันธาระ มีอาจารย์ธิดาปาโมกข์ มีศิษย์ประมาณ 500 คน วันหนึ่งเหล่าสาวกเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืน ในหมู่พวกเขามีคฤหาสน์ขี้เกียจซึ่งใช้โอกาสนี้หักฟืนของเพื่อน ห่มผ้าไว้ใต้ต้นกุ่ม
เมื่อเพื่อนผูกฟืน เขาก็หยิบฟืนขึ้นมาแล้วใช้เท้าเตะปลุกให้ตื่น เขารีบกลอกตา ปีนขึ้นไปบนต้นคุมแล้วจับกิ่งไม้สดมา แล้วดึงลงมาหัก คิดว่าเป็นกิ่งที่แห้ง กิ่งสดหักตาข้างหนึ่งของเขา เขารีบรวบรวมฟืนและตามเพื่อนของเขากลับไปที่นิกาย
เย็นวันนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นมาเชิญพราหมณ์มาทำพิธีในวันพรุ่งนี้ ให้พราหมณ์รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางเพราะบ้านอยู่ไกล ครูสั่งให้สาวใช้ตื่นมาต้มโจ๊กแต่เช้า เมื่อใกล้รุ่งสางสาวใช้ก็ไปเอาฟืนกำมะถันที่มานพใช้ทำฟืน จนพระอาทิตย์ขึ้นไฟไม่ติด ทำให้มานพไม่กินข้าวต้ม เลยไปเล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า

“งานที่ควรทำก่อน เขาทำทีหลัง เขาจะต้องทนทุกข์ในภายหลัง เหมือนมานพหักต้นไม้ คุมลำบาก”

เรื่องนี้สอนว่า
งานควรทำตามลำดับความสำคัญ

#นทานชาดก #การทำไมถกขนตอน


#นทานชาดก #การทำไมถกขนตอน

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button