KID

นิทานชาดก : การเสี้ยมสอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

เล่ห์เหลี่ยม

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันราชคฤห์ ถวายบังคมพระเทวทัตผู้ไม่มีฝีมือ มีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่า…

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติในอำนาจของพรหมทัต ที่เมืองพาราณสีมีช้างมงคลชื่อมหิลามุก ช้างมีคุณธรรม มีมารยาทดี ไม่เบียดเบียนใครในคืนเดียว โจรปรึกษาแผนโจรกรรมใกล้โรงช้าง มาว่ากันถึงวิธีเจาะอุโมงค์ วิธีขโมย ฆ่าเจ้าของและขโมย โจรต้องหยาบคาย หยาบคาย อำมหิต ฯลฯ

โจรปรึกษากันหลายคืน ช้างฟังทุกคืนแล้วเข้าใจว่า “โจรสอนให้เป็นคนหยาบคาย หยาบคาย และป่าเถื่อน” เช้าวันหนึ่ง งวงคนเลี้ยงช้างมาทุบพื้นจนเสียชีวิตหลายคน

ทหารไปรายงานต่อกษัตริย์ เขาสั่งให้อามาร์ทเข้าร่วม และเพื่อตรวจสอบว่าช้างด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อมาตย์ไปตรวจสอบพบว่าช้างนั้นปกติ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงคิดว่าเหตุที่ช้างดุอาจเคยได้ยินคำพูดของใครคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจึงถามคนเลี้ยงช้าง

“เห็นอะไรผิดหรือเปล่า” “ผมเห็นโจรคุยกันใกล้โรงเลี้ยงช้างเมื่อหลายคืนก่อนครับท่าน”

อำมาตย์จึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่า

“ช้างมหิลามุกเป็นเรื่องปกติ เหตุที่ช้างดุร้ายเพราะได้ยินคำพูดของโจร ต่อจากนี้ไป พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงศีลและกิริยาที่สวยงามใกล้โรงช้าง ช้างจะหยุดดุใช่แล้ว”

พระราชาสั่งให้ทำเช่นนั้น ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ช้างมหิลามุก กลับเป็นช้างที่มีศีลธรรมอย่างเดียวกัน

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว พระราชาก็ตรัสว่า

“พญาช้างชื่อมหิลามุก เดินทางไปทำร้ายประชาชน เพราะก่อนจะได้ยินคำกล่าวของโจร พญามงคลหัตถี ได้สถาปนาในคุณธรรมทุกประการ เพราะเขาได้ยินพระวจนะของพระผู้มีการศึกษาดี”

สิ่งนี้สอนว่า

สำหรับสภาพแวดล้อมที่ดีหรือเลวร้ายนั้นสำคัญมาก


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : การเสี้ยมสอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
หลอก
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน ราชคฤห์ ได้กราบพระเทวทัตผู้ไม่มีฝีมือ กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำนาจของพระพรหมทัต ในพารา ณ สี มีช้างมงคลชื่อมหิลามุกช้างคุณธรรม มีมารยาทดี ไม่เบียดเบียนใครในคืนหนึ่ง โจรปรึกษาแผนปล้นใกล้โรงช้าง มาพูดถึงวิธีการทำลายอุโมงค์กัน วิธีขโมย ฆ่าเจ้าของแล้วขโมย โจรต้องหยาบคาย หยาบคาย อำมหิต ฯลฯ
พวกโจรปรึกษากันอย่างนี้หลายคืน ช้างฟังทุกคืนจึงเข้าใจว่า “โจรสอนให้เป็นคนหยาบคาย หยาบคาย และป่าเถื่อน” เช้าวันหนึ่งจึงเอางวงของคนเลี้ยงช้างมาทุบพื้นให้คนตายเป็นจำนวนมาก
พวกทหารได้รายงานต่อพระราชา เขาสั่งให้อามาร์ทเข้าร่วม และเพื่อตรวจสอบว่าช้างด้วยเหตุผลใดที่อมาตย์ไปตรวจสอบและพบว่าช้างนั้นปกติ ไม่มีโรคจึงคิดว่าเหตุที่ช้างดุอาจเคยได้ยินคำพูดของใครคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจึงถามคนเลี้ยงช้าง

“คุณเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่า” “ผมเห็นโจรกำลังปรึกษากันใกล้โรงเลี้ยงช้างเมื่อหลายคืนก่อนครับท่าน”

อมาตย์จึงไปทูลพระราชาว่า

“ช้างมหิลามุกเป็นเรื่องปกติ เหตุที่ช้างดุร้ายก็เพราะได้ฟังคำของโจรแล้ว ต่อจากนี้ไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงศีลและมารยาทงามใกล้โรงช้าง ช้างจะหยุดดุใช่แล้ว”

พระราชาสั่งให้ทำเช่นนั้น ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ช้างมหิลามุกกลับมาเป็นช้างที่มีศีลธรรมอย่างเดิม
พระราชาทรงทราบแล้วตรัสดังนี้ว่า

“พญาช้างชื่อมหิลามุก เดินทางมาทำร้ายประชาชน เพราะเมื่อก่อนได้ยินคำกล่าวของโจร พญามงคลหัตถี ถูกสถาปนาขึ้นในคุณธรรมทั้งปวง เพราะได้ฟังคำของพระผู้มีการศึกษาดี”

เรื่องนี้สอนว่า
สำหรับคนดีหรือคนชั่ว สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมาก

#นทานชาดก #การเสยมสอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
หลอก
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน ราชคฤห์ ได้กราบพระเทวทัตผู้ไม่มีฝีมือ กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำนาจของพระพรหมทัต ในพารา ณ สี มีช้างมงคลชื่อมหิลามุกช้างคุณธรรม มีมารยาทดี ไม่เบียดเบียนใครในคืนหนึ่ง โจรปรึกษาแผนปล้นใกล้โรงช้าง มาพูดถึงวิธีการทำลายอุโมงค์กัน วิธีขโมย ฆ่าเจ้าของแล้วขโมย โจรต้องหยาบคาย หยาบคาย อำมหิต ฯลฯ
พวกโจรปรึกษากันอย่างนี้หลายคืน ช้างฟังทุกคืนจึงเข้าใจว่า “โจรสอนให้เป็นคนหยาบคาย หยาบคาย และป่าเถื่อน” เช้าวันหนึ่งจึงเอางวงของคนเลี้ยงช้างมาทุบพื้นให้คนตายเป็นจำนวนมาก
พวกทหารได้รายงานต่อพระราชา เขาสั่งให้อามาร์ทเข้าร่วม และเพื่อตรวจสอบว่าช้างด้วยเหตุผลใดที่อมาตย์ไปตรวจสอบและพบว่าช้างนั้นปกติ ไม่มีโรคจึงคิดว่าเหตุที่ช้างดุอาจเคยได้ยินคำพูดของใครคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจึงถามคนเลี้ยงช้าง

“คุณเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่า” “ผมเห็นโจรกำลังปรึกษากันใกล้โรงเลี้ยงช้างเมื่อหลายคืนก่อนครับท่าน”

อมาตย์จึงไปทูลพระราชาว่า

“ช้างมหิลามุกเป็นเรื่องปกติ เหตุที่ช้างดุร้ายก็เพราะได้ฟังคำของโจรแล้ว ต่อจากนี้ไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงศีลและมารยาทงามใกล้โรงช้าง ช้างจะหยุดดุใช่แล้ว”

พระราชาสั่งให้ทำเช่นนั้น ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ช้างมหิลามุกกลับมาเป็นช้างที่มีศีลธรรมอย่างเดิม
พระราชาทรงทราบแล้วตรัสดังนี้ว่า

“พญาช้างชื่อมหิลามุก เดินทางมาทำร้ายประชาชน เพราะเมื่อก่อนได้ยินคำกล่าวของโจร พญามงคลหัตถี ถูกสถาปนาขึ้นในคุณธรรมทั้งปวง เพราะได้ฟังคำของพระผู้มีการศึกษาดี”

เรื่องนี้สอนว่า
สำหรับคนดีหรือคนชั่ว สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมาก

#นทานชาดก #การเสยมสอน


#นทานชาดก #การเสยมสอน

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button