KID

นิทานชาดก : ตำราเลือกลูกเขย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ตำราคัดเลือกลูกสะใภ้

สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี พราหมณ์ท่านหนึ่งเลือกลูกเขย มีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่า…

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นครูของพระไตรปิฎก ในเมืองตักศิลามีพราหมณ์คนหนึ่งมีบุตรสาวสี่คน แต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นความปรารถนาของชายหนุ่ม ในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบสาวพราหมณ์ ชายหนุ่มสี่คนสบตาพราหมณ์ คนแรกเป็นผู้ชายหล่อ คนที่สองแก่แต่แก่กว่า คนที่สามเป็นลูกเศรษฐี บุคคลที่สี่เป็นบุคคลที่มีศีลธรรม

พราหมณ์กังวลว่าจะเลือกใครเป็นลูกเขยที่ดี เพราะทั้งสี่คนมีคุณธรรมต่างกัน เลยตัดสินใจปรึกษาอาจารย์ฐิตาภมกว่า “ครูมีเรื่องจะปรึกษาครูคือมีชายหนุ่ม 4 คน หล่อมาก 1 คนแก่มาก 2 คนสูง 2 คน 3 สัญชาติ 4 ศีล 4 มาจีบลูกสาวได้’ คิดไม่ออกว่าจะเลือกใคร ถ้าครูเป็นฉัน คุณจะเลือกใคร”

พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า “พราหมณ์ผู้ไม่มีศีลย่อมมีทรัพย์. เป็นที่น่ารังเกียจ ดังนั้นคุณลักษณะนี้จึงไม่สำคัญ ถ้าฉันเป็นพราหมณ์ ฉันจะเลือกผู้มีคุณธรรมเป็นลูกเขย”

“ร่างกายมีประโยชน์ กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ประเทศชั้นสูงก็มีประโยชน์เช่นกัน แต่ฉันชอบคุณธรรม”

พราหมณ์ได้ฟังแล้วมีความยินดี เมื่อกลับถึงบ้าน ทรงตัดสินใจถวายพระธิดาทั้งสี่พระองค์แก่ผู้มีคุณธรรม

สิ่งนี้สอนว่า

คุณธรรม รอง


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ตำราเลือกลูกเขย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ตำราคัดเลือกลูกสะใภ้
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี พราหมณ์เลือกบุตรเขย กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นครูของทิพาโมกข์ ในเมืองตักศิลา มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีบุตรสาวสี่คน แต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นความปรารถนาของชายหนุ่ม ในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบสาวพราหมณ์ มีชายหนุ่มสี่คนสบตาพราหมณ์ คนแรกเป็นผู้ชายที่หล่อเหลา คนที่สองแก่แล้ว แต่เป็นผู้อาวุโส บุคคลที่สามเป็นบุตรของเศรษฐี บุคคลที่สี่เป็นบุคคลที่มีศีลธรรม
พราหมณ์กังวลว่าจะเลือกใครเป็นลูกเขยที่ดี เพราะทั้งสี่คนมีคุณธรรมต่างกัน เลยตัดสินใจปรึกษาอาจารย์ฐิตาภโมกข์ว่า “อาจารย์มีเรื่องจะปรึกษาครู คือ มีชายหนุ่ม 4 คน หล่อ 1 คน แก่มาก 2 คน สูง 3 สัญชาติ ศีล 4 มาจีบลูกสาว คิดไม่ออกว่าจะเลือกใคร ถ้าครูเป็นฉัน จะเลือกใคร”
พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า “พราหมณ์ ผู้ไม่มีศีลย่อมมีทรัพย์สมบัติ เป็นที่น่ารังเกียจ ดังนั้นคุณสมบัตินี้จึงไม่สำคัญ ถ้าฉันเป็นพราหมณ์ ฉันจะเลือกผู้มีคุณธรรมเป็นลูกเขย”

“ร่างกายมีประโยชน์ ข้าพเจ้านอบน้อมสำนึกคุณต่อท่านที่แก่เฒ่า ประเทศชั้นสูงก็มีประโยชน์เช่นกัน แต่ฉันชอบคุณธรรม”

พราหมณ์ได้ฟังแล้วปลื้มใจ เมื่อเขากลับบ้าน เขาตัดสินใจมอบลูกสาวทั้งสี่ให้กับผู้มีคุณธรรม
เรื่องนี้สอนว่า
คุณธรรม บุคคลรอง

#นทานชาดก #ตำราเลอกลกเขย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ตำราคัดเลือกลูกสะใภ้
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี พราหมณ์เลือกบุตรเขย กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นครูของทิพาโมกข์ ในเมืองตักศิลา มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีบุตรสาวสี่คน แต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นความปรารถนาของชายหนุ่ม ในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบสาวพราหมณ์ มีชายหนุ่มสี่คนสบตาพราหมณ์ คนแรกเป็นผู้ชายที่หล่อเหลา คนที่สองแก่แล้ว แต่เป็นผู้อาวุโส บุคคลที่สามเป็นบุตรของเศรษฐี บุคคลที่สี่เป็นบุคคลที่มีศีลธรรม
พราหมณ์กังวลว่าจะเลือกใครเป็นลูกเขยที่ดี เพราะทั้งสี่คนมีคุณธรรมต่างกัน เลยตัดสินใจปรึกษาอาจารย์ฐิตาภโมกข์ว่า “อาจารย์มีเรื่องจะปรึกษาครู คือ มีชายหนุ่ม 4 คน หล่อ 1 คน แก่มาก 2 คน สูง 3 สัญชาติ ศีล 4 มาจีบลูกสาว คิดไม่ออกว่าจะเลือกใคร ถ้าครูเป็นฉัน จะเลือกใคร”
พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า “พราหมณ์ ผู้ไม่มีศีลย่อมมีทรัพย์สมบัติ เป็นที่น่ารังเกียจ ดังนั้นคุณสมบัตินี้จึงไม่สำคัญ ถ้าฉันเป็นพราหมณ์ ฉันจะเลือกผู้มีคุณธรรมเป็นลูกเขย”

“ร่างกายมีประโยชน์ ข้าพเจ้านอบน้อมสำนึกคุณต่อท่านที่แก่เฒ่า ประเทศชั้นสูงก็มีประโยชน์เช่นกัน แต่ฉันชอบคุณธรรม”

พราหมณ์ได้ฟังแล้วปลื้มใจ เมื่อเขากลับบ้าน เขาตัดสินใจมอบลูกสาวทั้งสี่ให้กับผู้มีคุณธรรม
เรื่องนี้สอนว่า
คุณธรรม บุคคลรอง

#นทานชาดก #ตำราเลอกลกเขย


#นทานชาดก #ตำราเลอกลกเขย

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button