KID

นิทานชาดก : บวชเพราะผมหงอก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

บวชเพราะผมหงอก

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงเทศนาการอุปสมบท มีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่า…

กาลครั้งหนึ่ง ณ มิถิลา วิเดห์รา มีกษัตริย์ผู้ชอบธรรมนามว่า มาฆเทวะ “นาย. ช้าง ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นผมหงอกบนหัวของเรา บอกเราสิ”

วันหนึ่งครูช่างบอกเขาว่าเขาได้พบผมหงอกบนศีรษะของกษัตริย์ พระราชาจึงทรงสั่งให้ถอนพระหัตถ์ไปไว้ในพระหัตถ์

ขณะนั้นทรงพระชนม์อยู่อีก 84,000 ปี ความตายอยู่ใกล้ เขากังวลมากจนเหงื่อออกทั้งตัว ตัดสินใจบวชในวันนั้นจึงมอบบ้านหลังใหญ่ให้ช่างบอกและมอบบัลลังก์ให้ลูกชายคนโต

พระเครื่องถามว่าเหตุใดจึงสละราชสมบัติ และบอกเหตุผลในการสละราชสมบัติเพราะผมหงอกบนศีรษะของเขาและกล่าวคาถาแก่ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่า “เมื่ออายุมากขึ้น ผมบนหัวของเราเป็นสีเทา ทูตสวรรค์ปรากฏ บัดนี้เป็นเวลาที่เราจะบวชแล้ว” ครั้นกล่าวแล้วทรงสละราชสมบัติและได้บรรพชาเป็นฤๅษีในวันนั้นให้อยู่ในสวนมะม่วงจนสิ้นพระชนม์

สิ่งนี้สอนว่า

ไม่ควรประเมินอายุต่ำเกินไป เพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตาย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : บวชเพราะผมหงอก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
บวชเพราะผมหงอก
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เทศนาการอุปสมบท กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ณ มิถิลา วิเทหะรา มีกษัตริย์ผู้ชอบธรรมนามว่า มาฆเทวะ “นาย. ช้าง ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นผมหงอกบนหัวของเรา บอกเราด้วย”
วันหนึ่งอาจารย์ช่างกลบอกพบผมหงอกบนเศียรของกษัตริย์ พระราชาจึงทรงรับสั่งให้ถอนไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ในขณะนั้น พระมหากษัตริย์ยังทรงพระชนม์อยู่อีก ๘๔,๐๐๐ ปี ความตายอยู่ใกล้ พระองค์ทรงวิตกกังวลจนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว ตัดสินใจบวชในวันนั้น จึงได้พระราชทานบ้านหลังใหญ่ให้ช่างกลบอก และมอบบัลลังก์ให้ลูกชายคนโต
พระเครื่องถามว่าเหตุใดจึงสละราชสมบัติ จึงบอกเหตุที่สละราชสมบัติเพราะผมหงอกที่ศีรษะ และกล่าวคาถาแก่พระผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งปวงว่า “เมื่ออายุล่วงไป ผมบนศีรษะของเราก็หงอก เทวดาปรากฏชัด บัดนี้เป็นเวลาที่เราจะบวชแล้ว” ตรัสแล้วทรงสละราชสมบัติและได้บรรพชาเป็นฤๅษีในวันนั้นให้อยู่ในสวนมะม่วงจนมรณภาพ
เรื่องนี้สอนว่า
ไม่ควรประมาทอายุเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

#นทานชาดก #บวชเพราะผมหงอก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
บวชเพราะผมหงอก
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เทศนาการอุปสมบท กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ณ มิถิลา วิเทหะรา มีกษัตริย์ผู้ชอบธรรมนามว่า มาฆเทวะ “นาย. ช้าง ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นผมหงอกบนหัวของเรา บอกเราด้วย”
วันหนึ่งอาจารย์ช่างกลบอกพบผมหงอกบนเศียรของกษัตริย์ พระราชาจึงทรงรับสั่งให้ถอนไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ในขณะนั้น พระมหากษัตริย์ยังทรงพระชนม์อยู่อีก ๘๔,๐๐๐ ปี ความตายอยู่ใกล้ พระองค์ทรงวิตกกังวลจนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว ตัดสินใจบวชในวันนั้น จึงได้พระราชทานบ้านหลังใหญ่ให้ช่างกลบอก และมอบบัลลังก์ให้ลูกชายคนโต
พระเครื่องถามว่าเหตุใดจึงสละราชสมบัติ จึงบอกเหตุที่สละราชสมบัติเพราะผมหงอกที่ศีรษะ และกล่าวคาถาแก่พระผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งปวงว่า “เมื่ออายุล่วงไป ผมบนศีรษะของเราก็หงอก เทวดาปรากฏชัด บัดนี้เป็นเวลาที่เราจะบวชแล้ว” ตรัสแล้วทรงสละราชสมบัติและได้บรรพชาเป็นฤๅษีในวันนั้นให้อยู่ในสวนมะม่วงจนมรณภาพ
เรื่องนี้สอนว่า
ไม่ควรประมาทอายุเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

#นทานชาดก #บวชเพราะผมหงอก


#นทานชาดก #บวชเพราะผมหงอก

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button