KID

นิทานชาดก : พ่อลองใจลูกสาว

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

พ่อลองลูกสาว

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันแล้ว สาวัตถี ปราโรจน์ พ่อค้าผักที่ทดลองลูกสาวคนหนึ่งของเขา มีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่า…

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกลุ่มเทพบนต้นไม้ในป่าใกล้เมืองพาราณสี ในสมัยนั้นมีพ่อค้าผัก ฉันมีลูกสาวที่สวยและมีมารยาทดีมาก ข้อเสียอย่างเดียวคือเขาหัวเราะได้ดีเสมอ ต่อมามีคนขอให้เธอเป็นลูกสะใภ้ พ่อค้าเริ่มไม่มั่นใจในลูกสาวของเขา ฉันกลัวว่าฉันจะขายหน้าครอบครัวเมื่อไปบ้านสามี เพราะเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเป็นประจำเพื่อลองใจลูกสาวของเขา

วันหนึ่งเขาชวนลูกสาวไปเก็บผักในป่าด้วย เมื่ออยู่คนเดียว พวกเขาเอื้อมมือไปจับมือลูกสาวและกอดเธอ

เธอถูกจับโดยมือของพ่อของเธอและแกล้งทำเป็นปล้ำอย่างนั้น และสะอื้นไห้ “เมื่อข้าพเจ้าเดือดร้อน ท่านจะพึ่งใคร? คนนั้น พ่อของฉัน โจมตีฉันในป่า จะร้องไห้ให้ใครอยู่กลางป่า? บุคคลนั้นสัญญาว่า

บิดาจึงปลอบเธอว่า “ลูกที่รัก พ่อจะจับมือลูกเพื่อทดสอบใจลูก บอกพ่อว่าคุณมีธรรมะ (ฮิริโอทัปปะ) แล้วเหรอ?” “ผมมีครับพ่อ แม้กระทั่งมองผู้ชายคนไหนๆ ที่ไม่อยากเห็น” ลูกสาวตอบ พ่อค้าก็รู้ว่าตอนนี้ลูกสาวพร้อมจะมีครอบครัวแล้ว พอกลับถึงบ้านก็ยกลูกสาวให้กับครอบครัว เทวดาที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น ได้ถวายความเคารพ

สิ่งนี้สอนว่า

มีลูกสาวที่ดี ครอบครัวมีลูกสาวขี้เกียจน่าเกลียด


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : พ่อลองใจลูกสาว

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
พ่อลองลูกสาว
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ปราโรจน์ พ่อค้าผักที่ลองชิมลูกสาวคนหนึ่งของเขา กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นหมู่เทพบนต้นไม้ในป่าใกล้เมืองพาราณสี สมัยนั้นมีพ่อค้าผัก มีลูกสาวคนสวยมีมารยาทดีมาก ข้อเสียอย่างเดียวคือเขาหัวเราะดีเสมอ ต่อมามีคนมาขอเธอเป็นลูกสะใภ้ พ่อค้าเริ่มไม่มั่นใจในลูกสาวของเขา กลัวว่าตัวเองจะอับอายขายหน้าครอบครัวเมื่อไปบ้านสามี เพราะเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเป็นประจำเพื่อลองใจลูกสาว
วันหนึ่งเขาชวนลูกสาวไปเก็บผักในป่าด้วย เมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังจึงเข้าไปจับมือลูกสาวและกล่าวคำปลอบโยนให้โอบกอด
เธอถูกมือของพ่อจับและแกล้งทำเป็นปล้ำอย่างนั้น แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้น “เวลาฉันเดือดร้อน แกจะพึ่งใคร คนนั้น พ่อฉัน รุมทำร้ายฉันในป่า ฉันจะร้องให้ใครกลางป่า คนนั้นได้สัญญาไว้” การกระทำที่น่ากลัว”
พ่อจึงปลอบเธอว่า “ลูกที่รัก พ่อจะจับมือลูกไว้เพื่อทดสอบใจลูก บอกพ่อว่าท่านมีธรรมะ (หิริโอตัปปะ) อยู่แล้ว?” “ฉันมีมันพ่อ แม้แต่มองผู้ชายคนไหนๆ ที่ฉันไม่อยากเจอเลย” ลูกสาวตอบ พ่อค้าก็รู้ดีว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้ว เมื่อกลับถึงบ้านก็มอบลูกสาวให้กับครอบครัวนั้น เทวดาที่เห็น เหตุการณ์ในวันนั้นส่งเสียงแสดงความคารวะ
เรื่องนี้สอนว่า
มีลูกสาวที่ดีคือครอบครัวมีลูกสาวขี้เกียจน่าเกลียด

#นทานชาดก #พอลองใจลกสาว

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
พ่อลองลูกสาว
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ปราโรจน์ พ่อค้าผักที่ลองชิมลูกสาวคนหนึ่งของเขา กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นหมู่เทพบนต้นไม้ในป่าใกล้เมืองพาราณสี สมัยนั้นมีพ่อค้าผัก มีลูกสาวคนสวยมีมารยาทดีมาก ข้อเสียอย่างเดียวคือเขาหัวเราะดีเสมอ ต่อมามีคนมาขอเธอเป็นลูกสะใภ้ พ่อค้าเริ่มไม่มั่นใจในลูกสาวของเขา กลัวว่าตัวเองจะอับอายขายหน้าครอบครัวเมื่อไปบ้านสามี เพราะเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเป็นประจำเพื่อลองใจลูกสาว
วันหนึ่งเขาชวนลูกสาวไปเก็บผักในป่าด้วย เมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังจึงเข้าไปจับมือลูกสาวและกล่าวคำปลอบโยนให้โอบกอด
เธอถูกมือของพ่อจับและแกล้งทำเป็นปล้ำอย่างนั้น แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้น “เวลาฉันเดือดร้อน แกจะพึ่งใคร คนนั้น พ่อฉัน รุมทำร้ายฉันในป่า ฉันจะร้องให้ใครกลางป่า คนนั้นได้สัญญาไว้” การกระทำที่น่ากลัว”
พ่อจึงปลอบเธอว่า “ลูกที่รัก พ่อจะจับมือลูกไว้เพื่อทดสอบใจลูก บอกพ่อว่าท่านมีธรรมะ (หิริโอตัปปะ) อยู่แล้ว?” “ฉันมีมันพ่อ แม้แต่มองผู้ชายคนไหนๆ ที่ฉันไม่อยากเจอเลย” ลูกสาวตอบ พ่อค้าก็รู้ดีว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้ว เมื่อกลับถึงบ้านก็มอบลูกสาวให้กับครอบครัวนั้น เทวดาที่เห็น เหตุการณ์ในวันนั้นส่งเสียงแสดงความคารวะ
เรื่องนี้สอนว่า
มีลูกสาวที่ดีคือครอบครัวมีลูกสาวขี้เกียจน่าเกลียด

#นทานชาดก #พอลองใจลกสาว


#นทานชาดก #พอลองใจลกสาว

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button