KID

นิทานชาดก : ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก

ภาพประกอบจาก vecteezy.com

สภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องยากที่จะประเมิน

กาลครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดเซตาวันเมืองสาวตี เป็นฆราวาสคนหนึ่งที่มีภรรยาเป็นชู้ พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้แล้ว

กาลครั้งหนึ่งมีนักเรียนประมาณ 500 คนในโรงเรียนของคุณธิดาปาโมกข์ ในเมืองพาราณสี มีนักเรียนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในอีกเมืองหนึ่งและมีภรรยาที่เมืองพาราณสี ภรรยาของเขาอารมณ์ไม่ดี ในวันที่คุณหลอกสามีได้ คุณก็จะสดชื่นแจ่มใส เมื่อเธอประพฤติผิด เธอก็จะกลายเป็นคนหยาบและหยาบคาย เขาไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไร เขาเหนื่อยกับความคับข้องใจมากจนไม่ได้มาพบอาจารย์หลายวัน

หลังจาก 7-8 วันเขาก็ไปโรงเรียน พอครูถาม ครูก็บอกว่า ผู้หญิงนิสัยไม่ดี เป็นธรรมดา วันหนึ่ง หากคุณประพฤติตัวไม่ซื่อสัตย์ สามีของคุณจะดูสดใส ร่าเริง และปรับตัวได้ดีสำหรับเขา ในวันที่คุณไม่สามารถนอกใจสามีได้ คุณจะดูเครียด หยาบคาย และหยาบคาย และจะไม่ยอมรับเขาเป็นสามีของคุณ สภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องยากที่จะประเมิน ชอบหรือไม่ยืนตรงกลาง”

“อย่าดีใจที่เธอต้องการเรา อย่าเสียใจที่เธอไม่ต้องการเรา สภาพของหญิงนิรนามเหมือนร่องรอยของปลาจมน้ำ”

อาจารย์ก็สอนต่อไป

“ผู้หญิงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ นักปราชญ์ไม่เคยทำร้ายผู้หญิง”

และกล่าวตามคำสั่ง

“เป็นที่รู้กันว่าผู้หญิงทุกคนในโลกมีคำอุปมาเช่น แม่น้ำ ทางเดิน พืชน้ำ ที่ชุมนุม และบ่อน้ำ ฉันจะไม่โกรธผู้หญิงเหล่านี้”

มันสอนมัน

อย่าทำให้ภรรยาเสีย คุณจะตกงานและเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลาง


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
สภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องยากที่จะรู้
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี พระองค์หนึ่งในฆราวาสที่มีภรรยาเป็นชู้ ได้เล่าเรื่องในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่งในพารา ณ สี ณ สำนักนักเรียนของอาจารย์ธิดาปาโมกข์ที่ไหนสักแห่งมีสาวกประมาณ 500 คน สาวกคนหนึ่งอาศัยอยู่ในอีกเมืองหนึ่งและได้ภรรยาจากเมืองพาราณสี ภรรยาของเขามีอารมณ์ไม่ดี ในวันที่คุณนอกใจสามีได้ คุณก็จะสดชื่นและร่าเริง ในสมัยที่เธอประพฤติตัวไม่ดีก็จะดุร้ายและหยาบคาย เขาไม่รู้จักความประพฤติของเธอ จึงเบื่อหน่ายกับความคับข้องใจ เขาไม่ได้มาเยี่ยมครูหลายวัน
หลังจากผ่านไป 7-8 วัน เขาก็ไปโรงเรียน พอครูถามก็บอกเหตุผลกับครูว่า ครูจึงสอนว่า “เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิงที่นิสัยไม่ดี ถ้าวันใดประพฤตินอกใจสามีจะดูสดชื่น แจ่มใส ร่าเริง ผ่อนปรนแก่สามี ในวันที่เขาประพฤตินอกใจสามีไม่ได้ เขาจะดูเกร็ง ดุ หยาบคาย และจะไม่รับเป็นสามี สภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ ไม่ว่าเธอจะต้องการมันหรือไม่ก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงกลาง”

“อย่ายินดีที่เธอต้องการเรา อย่าเสียใจที่เธอไม่ต้องการเรา สภาพของผู้หญิงที่รู้ยาก เหมือนร่องรอยของปลาในน้ำ”

อาจารย์ก็สอนต่อไปว่า

“ผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้คน ปราชญ์จะไม่มีวันรุกรานผู้หญิง”

และกล่าวด้วยคาถาว่า

“เป็นที่ทราบกันดีว่าสตรีทุกคนในโลก มีคำอุปมาเช่น แม่น้ำ ถนน พืชน้ำ ที่ชุมนุมและบ่อน้ำ จะไม่โกรธผู้หญิงเหล่านั้น”

เรื่องนี้สอนว่า
อย่าตามใจภรรยา คุณจะตกงาน ให้ตัวเองอยู่ตรงกลาง

#นทานชาดก #ภาวะของหญงรไดยาก

นิทานชาดก : ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
สภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องยากที่จะรู้
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี พระองค์หนึ่งในฆราวาสที่มีภรรยาเป็นชู้ ได้เล่าเรื่องในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่งในพารา ณ สี ณ สำนักนักเรียนของอาจารย์ธิดาปาโมกข์ที่ไหนสักแห่งมีสาวกประมาณ 500 คน สาวกคนหนึ่งอาศัยอยู่ในอีกเมืองหนึ่งและได้ภรรยาจากเมืองพาราณสี ภรรยาของเขามีอารมณ์ไม่ดี ในวันที่คุณนอกใจสามีได้ คุณก็จะสดชื่นและร่าเริง ในสมัยที่เธอประพฤติตัวไม่ดีก็จะดุร้ายและหยาบคาย เขาไม่รู้จักความประพฤติของเธอ จึงเบื่อหน่ายกับความคับข้องใจ เขาไม่ได้มาเยี่ยมครูหลายวัน
หลังจากผ่านไป 7-8 วัน เขาก็ไปโรงเรียน พอครูถามก็บอกเหตุผลกับครูว่า ครูจึงสอนว่า “เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิงที่นิสัยไม่ดี ถ้าวันใดประพฤตินอกใจสามีจะดูสดชื่น แจ่มใส ร่าเริง ผ่อนปรนแก่สามี ในวันที่เขาประพฤตินอกใจสามีไม่ได้ เขาจะดูเกร็ง ดุ หยาบคาย และจะไม่รับเป็นสามี สภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ ไม่ว่าเธอจะต้องการมันหรือไม่ก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงกลาง”

“อย่ายินดีที่เธอต้องการเรา อย่าเสียใจที่เธอไม่ต้องการเรา สภาพของผู้หญิงที่รู้ยาก เหมือนร่องรอยของปลาในน้ำ”

อาจารย์ก็สอนต่อไปว่า

“ผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้คน ปราชญ์จะไม่มีวันรุกรานผู้หญิง”

และกล่าวด้วยคาถาว่า

“เป็นที่ทราบกันดีว่าสตรีทุกคนในโลก มีคำอุปมาเช่น แม่น้ำ ถนน พืชน้ำ ที่ชุมนุมและบ่อน้ำ จะไม่โกรธผู้หญิงเหล่านั้น”

เรื่องนี้สอนว่า
อย่าตามใจภรรยา คุณจะตกงาน ให้ตัวเองอยู่ตรงกลาง

#นทานชาดก #ภาวะของหญงรไดยาก


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button