KID

นิทานชาดก : มิตรแท้

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

เพื่อนที่ดี

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน พระสาวัตถีทรงทักทายอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อกัลกณี มีเรื่องเล่าว่า…

ฉันรู้จักเพื่อนรวยคนนี้ เคยเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นและเรียนโรงเรียนครูเดียวกัน ภายหลังท่านประสบความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นเขาจึงมาหาเศรษฐีเพื่อช่วยเขาทำธุรกิจต่างๆ ที่เขาทำได้ แต่ชื่อของเขาทำให้ญาติของเศรษฐีไม่พอใจ จึงไปพบเศรษฐีคนนั้นและขอให้ส่งนายกันคณีออกไป

เศรษฐีกล่าวว่า “กลุ่มปราชญ์ไม่เรียกชื่อเสียดสี เราไม่สามารถพึ่งพาตรรกะของชื่อและปล่อยให้เพื่อนผู้เล่นของเราอยู่ในฝุ่นด้วยกัน”

วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบ้านส่วยของตน ได้มอบหมายให้นายกาญจนีเป็นผู้ดูแลบ้าน (รปภ.) โจรสมคบคิดว่า “มหาเศรษฐีไม่มีอยู่จริง เราจะปล้นบ้านของเขา”

พวกเขารวบรวมอาวุธรอบบ้านเศรษฐีกลางดึก ก็เลยนั่งดูนอนไม่หลับ พอเห็นว่าโจรกำลังมา ฉันก็เลยปลุกคนให้เปิดเพลงดังทั้งคืน จนกระทั่งรุ่งเช้าพวกโจรก็ไม่มีโอกาสปล้น พวกเขาทิ้งอาวุธและหนีไป

วันรุ่งขึ้นผู้คนเห็นก้อนดินเหนียวและไม้เท้า จึงได้ทราบเหตุการณ์ ทั้งสองจึงยอมรับในความสามารถของนายกันคณี เมื่อเศรษฐีกลับมาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง

เศรษฐีกล่าวว่า

“ดูซิ หากเราขับไล่เพื่อนตามคำของท่าน ทรัพย์สมบัติของเราส่วนใหญ่จะหายไปในวันนี้ ชื่อมักจะไม่ปิด จิตใจที่เป็นประโยชน์เท่านั้นที่เป็นค่าประมาณ”

และถวายทรัพย์ให้กัลยาณมิตรมากขึ้น เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วตรัสคาถานี้ว่า

“คนเรียกว่าเพื่อน เดิน 7 ก้าวด้วยกันเรียกว่าเพื่อน โดยการเดินด้วยกัน 12 ก้าวและถูกเรียกว่าเป็นญาติเดือนหรือครึ่งเดือน ผู้ที่มีอัตลักษณ์เดียวกันอยู่ร่วมกันมากขึ้น ฉันจะทิ้งเพื่อนชื่อกาญจนี คบกันมานาน เพราะความสุขส่วนตัว?

สิ่งนี้สอนว่า

อย่าคบใคร อย่าเพิ่งใช้ชื่อ ใจสำคัญที่สุด


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : มิตรแท้

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เพื่อนที่ดี
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน สาวัตถี ทรงทักทายอนาถบิณฑิกผู้เป็นเศรษฐีชื่อกัลกณี มีเรื่องเล่าว่า…
รู้ว่าเพื่อนเศรษฐีคนนี้ เคยเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นและเรียนโรงเรียนครูเดียวกัน ต่อมาเขาทนทุกข์ยากลำบาก เลยมาหาเศรษฐีมาช่วยทำธุรกิจต่างๆ ที่ทำได้ แต่ชื่อของเขากลับทำให้ญาติของเศรษฐีไม่พอใจ จึงไปพบเศรษฐีและขอร้องให้ส่งนายกันคณีออกไป
เศรษฐีจึงกล่าวว่า “กลุ่มปราชญ์ไม่เรียกชื่ออย่างหยาบคาย เราไม่สามารถพึ่งพาเหตุผลของชื่อและปล่อยให้เพื่อนผู้เล่นของเราอยู่ในฝุ่นด้วยกัน”
วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบ้านส่วยของตน ได้มอบหมายให้นายกาญจนีเป็นผู้ดูแลบ้าน (รปภ.) โจรสมคบคิดกันว่า “มหาเศรษฐีไม่มีอยู่จริง เราจะปล้นบ้านของเขา”
พวกเขารวบรวมแขนรอบบ้านของเศรษฐีในตอนกลางคืน นายกรรณิการ์ ฝ่ายสงสัยว่าโจรจะปล้น เลยนั่งดูไม่หลับไม่นอนเมื่อเห็นว่าโจรกำลังมาก็ปลุกคนด้วยให้ประโคมละครเพลงดังทั้งคืน จนรุ่งเช้าพวกโจรจึงไม่มีโอกาสปล้นจึง พวกเขาทิ้งอาวุธและหนีไป
วันรุ่งขึ้นคนเห็นก้อนดินเหนียวและไม้เท้าเป็นต้น จึงได้ทราบเหตุการณ์ ทั้งสองจึงยอมรับในความสามารถของนายกันคณี เมื่อเศรษฐีกลับมาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
เศรษฐีจึงกล่าวว่า

“ดูซิ หากเราขับไล่เพื่อนของเราตามคำพูดของท่าน ทรัพย์สมบัติของเราส่วนใหญ่ก็จะสูญหายไปในวันนี้ ชื่อมักจะไม่ใกล้เคียง มีเพียงจิตใจที่เป็นประโยชน์เท่านั้นที่เป็นค่าประมาณ”

และถวายทรัพย์ให้กัลยาณมิตรมากขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าและกล่าวคาถานี้ว่า

“บุคคลถูกเรียกว่าเป็นมิตร เดินด้วยกัน 7 ก้าวเรียกว่าเพื่อน โดยการเดินด้วยกัน 12 ก้าวและถูกเรียกว่าเป็นญาติกับเดือนหรือครึ่งเดือน ส่วนผู้ที่มีตัวตนเหมือนกันนั้นอยู่ร่วมกันมากกว่า ฉันจะทิ้งเพื่อนที่ชื่อกาญจนี คู่รักที่คบกันมานาน เพราะความสุขส่วนตัว?

เรื่องนี้สอนว่า
อย่าอยู่กับใคร อย่าใช้แค่ชื่อ จิตใจสำคัญที่สุด

#นทานชาดก #มตรแท

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เพื่อนที่ดี
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน สาวัตถี ทรงทักทายอนาถบิณฑิกผู้เป็นเศรษฐีชื่อกัลกณี มีเรื่องเล่าว่า…
รู้ว่าเพื่อนเศรษฐีคนนี้ เคยเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นและเรียนโรงเรียนครูเดียวกัน ต่อมาเขาทนทุกข์ยากลำบาก เลยมาหาเศรษฐีมาช่วยทำธุรกิจต่างๆ ที่ทำได้ แต่ชื่อของเขากลับทำให้ญาติของเศรษฐีไม่พอใจ จึงไปพบเศรษฐีและขอร้องให้ส่งนายกันคณีออกไป
เศรษฐีจึงกล่าวว่า “กลุ่มปราชญ์ไม่เรียกชื่ออย่างหยาบคาย เราไม่สามารถพึ่งพาเหตุผลของชื่อและปล่อยให้เพื่อนผู้เล่นของเราอยู่ในฝุ่นด้วยกัน”
วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบ้านส่วยของตน ได้มอบหมายให้นายกาญจนีเป็นผู้ดูแลบ้าน (รปภ.) โจรสมคบคิดกันว่า “มหาเศรษฐีไม่มีอยู่จริง เราจะปล้นบ้านของเขา”
พวกเขารวบรวมแขนรอบบ้านของเศรษฐีในตอนกลางคืน นายกรรณิการ์ ฝ่ายสงสัยว่าโจรจะปล้น เลยนั่งดูไม่หลับไม่นอนเมื่อเห็นว่าโจรกำลังมาก็ปลุกคนด้วยให้ประโคมละครเพลงดังทั้งคืน จนรุ่งเช้าพวกโจรจึงไม่มีโอกาสปล้นจึง พวกเขาทิ้งอาวุธและหนีไป
วันรุ่งขึ้นคนเห็นก้อนดินเหนียวและไม้เท้าเป็นต้น จึงได้ทราบเหตุการณ์ ทั้งสองจึงยอมรับในความสามารถของนายกันคณี เมื่อเศรษฐีกลับมาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
เศรษฐีจึงกล่าวว่า

“ดูซิ หากเราขับไล่เพื่อนของเราตามคำพูดของท่าน ทรัพย์สมบัติของเราส่วนใหญ่ก็จะสูญหายไปในวันนี้ ชื่อมักจะไม่ใกล้เคียง มีเพียงจิตใจที่เป็นประโยชน์เท่านั้นที่เป็นค่าประมาณ”

และถวายทรัพย์ให้กัลยาณมิตรมากขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าและกล่าวคาถานี้ว่า

“บุคคลถูกเรียกว่าเป็นมิตร เดินด้วยกัน 7 ก้าวเรียกว่าเพื่อน โดยการเดินด้วยกัน 12 ก้าวและถูกเรียกว่าเป็นญาติกับเดือนหรือครึ่งเดือน ส่วนผู้ที่มีตัวตนเหมือนกันนั้นอยู่ร่วมกันมากกว่า ฉันจะทิ้งเพื่อนที่ชื่อกาญจนี คู่รักที่คบกันมานาน เพราะความสุขส่วนตัว?

เรื่องนี้สอนว่า
อย่าอยู่กับใคร อย่าใช้แค่ชื่อ จิตใจสำคัญที่สุด

#นทานชาดก #มตรแท


#นทานชาดก #มตรแท

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button