KID

นิทานชาดก : เต่าตายเพราะปาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

เต่าตายจากปาก

กาลครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสาวัตถีได้ถวายเกียรติแด่พระโกคาลิกาด้วยพระโอษฐ์อันเป็นทุกข์ มีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่า…

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นภิกษุผู้แสดงธรรมแก่พรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี ปกติแล้วพระราชาจะช่างพูดมาก อมาตย์พยายามคิดอุบายเตือนใจ แต่ยังหาไม่พบ สมัยนั้นมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำในป่าหิมพานต์ เขาเป็นเพื่อนกับหงส์สองตัว

วันหนึ่ง ลูกหงษ์มาเยี่ยมเต่าและเชิญเขาไปที่ถ้ำทอง โดยให้เต่าทับต้นไม้ตรงกลาง หงส์จะบินข้ามปลายทั้งสองข้าง ก่อนที่เขาจะตกลงกับเต๋า “พี่ชาย เจ้าต้องอดทนและไม่พูดอะไรกับใครจนกว่าจะถึงถ้ำของเรา มิฉะนั้นคุณจะล้มลงกับพื้นอย่างแน่นอน บอกว่าฉันไม่ได้เตือนเธอ” เต๋าตกลงอย่างแน่วแน่ขณะที่หงส์บินผ่านเมืองพาราณสี ลูกๆ ของชาวบ้านชี้และตะโกนว่า “นี่ ไปดูหงส์และอุ้มเต่ากันเร็ว” เต่าเริ่มโกรธและไม่พูดอะไร “เด็กเลว เราจะแบกหงส์” มันตกลงมาและเสียชีวิตในห้องบัลลังก์

คราวนั้นอามาตย์ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อมีเสียง “เต่าตัวหนึ่งตกลงมาจากอากาศตาย” พระราชาเสด็จไปที่นั่นพร้อมกับพระราชา พระราชาถามว่าทำไมเต่าถึงตาย พระอมาตาโพธิสัตว์มีโอกาสถวายคาถาว่า

“เต่าเปิดปากพูด คุณฆ่าตัวตายเหรอ? เมื่อท่อนซุงอยู่ในสภาพดี ให้ฆ่าตัวตายด้วยคำพูดของท่านเอง ท่านผู้มีเกียรติในหมู่วีรบุรุษบัณฑิตชาย เห็นเหตุผลในวันนี้และน่าจะพูดได้ดี ไม่ควรพูดเกินเวลา โปรดดูเต่าที่พินาศเพราะพูดมากเกินไป”

พระราชาทรงทราบว่าอามาตกำลังพูดถึงพระองค์ จึงถามว่า “ที่เจ้าพูดนั้นหมายถึงข้าหรือ?” พระโพธิสัตว์กล่าว “พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่.. ไม่สำคัญหรอกว่าเจ้าเป็นใครหรือใครก็ตามที่เจ้าพูดมากเกินไป พวกเขาจะพินาศ” พระราชาพูดน้อย

สิ่งนี้สอนว่า

คุณควรพูดให้ถูกเวลาและใช้เฉพาะคำที่มีประโยชน์เท่านั้น ช่างพูดมากในท่วงทำนองของน้ำท่วม, ผักบุ้ง


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : เต่าตายเพราะปาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เต่าตายจากปาก
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จฯ เมืองสาวัตถีได้ยกย่องโกกาลิกาผู้มีปากเป็นทุกข์ กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นภิกษุผู้สั่งสอนธรรมแก่พระพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี โดยปกติพระราชาจะช่างพูดมาก อมาตย์พยายามคิดอุบายเพื่อตักเตือน แต่ก็ยังหาไม่เจอ สมัยนั้นมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำในป่าหิมพานต์ เขาเป็นเพื่อนกับหงส์สองตัว
วันหนึ่งลูกหงษ์มาเยี่ยมเต่าและชวนไปถ้ำทอง โดยให้เต่าทับต้นไม้ตรงกลาง หงส์จะบินข้ามปลายทั้งสองข้าง ก่อนที่เขาจะตกลงกับเต่าว่า “พี่ชาย เจ้าต้องอดทนและไม่พูดอะไรกับใครจนกว่าจะถึงถ้ำของเรา ไม่อย่างนั้นเจ้าจะล้มลงกับพื้นแน่ โดยบอกว่าข้าไม่ได้เตือนเจ้า” เต๋าตกลงอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อหงส์บินผ่านเมืองพาราณสี เด็กๆ ของชาวบ้านชี้และตะโกนว่า “นี่ ไปดูหงส์และอุ้มเต่ากันเร็ว” เมื่อได้ยินเช่นนั้น เต่าก็โกรธและไม่พูดอะไร “เด็กเลว เราจะแบกหงส์” มันตกลงมาและตายในลานพระที่นั่ง
ในขณะนั้นอามาตย์ได้เข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อมีเสียงว่า “เต่าตัวเดียวตกลงมาจากอากาศตาย” พระราชาไปที่นั่นพร้อมกับพระราชา พระราชาถามถึงสาเหตุที่เต่าล้มตาย พระอมาธาโพธิสัตว์มีโอกาสถวายคาถาว่า

“เต่าเปิดปากพูด คุณฆ่าตัวตายหรือไม่? เมื่อท่อนซุงอยู่ในสภาพดี ให้ฆ่าตัวตายด้วยคำพูดของคุณเอง ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเกียรติในหมู่วีรบุรุษบัณฑิตชาย เห็นเหตุผลในวันนี้และควรพูดให้ดี ไม่ควรพูดเกินเวลา โปรดดูเต่าที่พินาศเพราะพูดมากเกินไป”

พระราชาทรงทราบดีว่าอามาตกำลังพูดถึงพระองค์ จึงตรัสถามว่า “ที่เจ้าพูดนั้นหมายถึงเราใช่หรือไม่” พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่.. ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือใครก็ตามที่พูดมากเกินไป พวกมันก็จะพินาศ” ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พระราชาตรัสน้อยลง
เรื่องนี้สอนว่า
คุณควรพูดให้ถูกเวลาและใช้เฉพาะคำที่มีประโยชน์เท่านั้น ช่างพูดมากในท่วงทำนองของน้ำท่วม ผักบุ้ง

#นทานชาดก #เตาตายเพราะปาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เต่าตายจากปาก
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จฯ เมืองสาวัตถีได้ยกย่องโกกาลิกาผู้มีปากเป็นทุกข์ กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นภิกษุผู้สั่งสอนธรรมแก่พระพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี โดยปกติพระราชาจะช่างพูดมาก อมาตย์พยายามคิดอุบายเพื่อตักเตือน แต่ก็ยังหาไม่เจอ สมัยนั้นมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำในป่าหิมพานต์ เขาเป็นเพื่อนกับหงส์สองตัว
วันหนึ่งลูกหงษ์มาเยี่ยมเต่าและชวนไปถ้ำทอง โดยให้เต่าทับต้นไม้ตรงกลาง หงส์จะบินข้ามปลายทั้งสองข้าง ก่อนที่เขาจะตกลงกับเต่าว่า “พี่ชาย เจ้าต้องอดทนและไม่พูดอะไรกับใครจนกว่าจะถึงถ้ำของเรา ไม่อย่างนั้นเจ้าจะล้มลงกับพื้นแน่ โดยบอกว่าข้าไม่ได้เตือนเจ้า” เต๋าตกลงอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อหงส์บินผ่านเมืองพาราณสี เด็กๆ ของชาวบ้านชี้และตะโกนว่า “นี่ ไปดูหงส์และอุ้มเต่ากันเร็ว” เมื่อได้ยินเช่นนั้น เต่าก็โกรธและไม่พูดอะไร “เด็กเลว เราจะแบกหงส์” มันตกลงมาและตายในลานพระที่นั่ง
ในขณะนั้นอามาตย์ได้เข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อมีเสียงว่า “เต่าตัวเดียวตกลงมาจากอากาศตาย” พระราชาไปที่นั่นพร้อมกับพระราชา พระราชาถามถึงสาเหตุที่เต่าล้มตาย พระอมาธาโพธิสัตว์มีโอกาสถวายคาถาว่า

“เต่าเปิดปากพูด คุณฆ่าตัวตายหรือไม่? เมื่อท่อนซุงอยู่ในสภาพดี ให้ฆ่าตัวตายด้วยคำพูดของคุณเอง ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเกียรติในหมู่วีรบุรุษบัณฑิตชาย เห็นเหตุผลในวันนี้และควรพูดให้ดี ไม่ควรพูดเกินเวลา โปรดดูเต่าที่พินาศเพราะพูดมากเกินไป”

พระราชาทรงทราบดีว่าอามาตกำลังพูดถึงพระองค์ จึงตรัสถามว่า “ที่เจ้าพูดนั้นหมายถึงเราใช่หรือไม่” พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่.. ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือใครก็ตามที่พูดมากเกินไป พวกมันก็จะพินาศ” ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พระราชาตรัสน้อยลง
เรื่องนี้สอนว่า
คุณควรพูดให้ถูกเวลาและใช้เฉพาะคำที่มีประโยชน์เท่านั้น ช่างพูดมากในท่วงทำนองของน้ำท่วม ผักบุ้ง

#นทานชาดก #เตาตายเพราะปาก


#นทานชาดก #เตาตายเพราะปาก

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button