KID

นิทานชาดก : โลภมากลาภหาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ความโลภหมดไป

สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี และสวมมงกุฏของภิกษุณีชื่อธุลานันทน์ คนที่กินกระเทียมไม่เป็นก็สร้างปัญหาให้ชาวบ้านเล่าในตำนาน
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ มีภรรยาและบุตรสาว 3 คน ชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา เมื่อธิดาทั้งสามได้สามี พราหมณ์สิ้นชีวิตและกลายเป็นหงส์ทองเพื่อรำลึกถึงชีวิตของพวกเขา

วันหนึ่งเห็นความลำบากของพราหมณ์กับธิดาที่ต้องจ้างคนอื่นทำมาหากิน สงสารจึงบินไปยึดบ้านพราหมณ์และเล่าเรื่องให้พราหมณ์และธิดาฟัง และหลั่งขนให้แต่ละคนและบินหนีไป หงส์สีทองจะมาเป็นครั้งคราวและทุกครั้งที่พวกมันสะบัดขนออกทีละตัว ด้วยวิธีนี้ พราหมณ์และธิดาของนางจึงร่ำรวยและมีความสุข

วันหนึ่งพราหมณีผู้โลภได้ปรึกษากับลูกๆ ของตนว่า “ถ้าหงส์มาครั้งนี้ เราจะเด็ดพวกมันให้หมด เพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย” เด็กไม่เห็นด้วย แต่พราหมณีไม่สนใจ วันหนึ่งพญาหงษ์ทองก็มาอีก เธอคว้าและดึงผมของเธอออกทั้งหมด ขนเหล่านั้นกลายเป็นขนธรรมดาเท่านั้น เพราะพญาหงษ์ทองไม่ได้สมัครใจพราหมณ์ให้อาหารหงส์จนได้ขนใหม่ หงส์บินหนีไปไม่เหลียวหลัง

พระพุทธเจ้าเมื่อนำเรื่องราวในอดีตมาสู่พระโสฏกได้ตรัสคาถาว่า

บุคคลได้อะไร? ควรจะยินดีกับสิ่งนั้น เพราะความโลภมากเกินไป มันเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริง หญิงพราหมณ์ได้รับหงส์ทองแล้วกลายเป็นทอง”

สิ่งนี้สอนว่า

โลภมาก แพ้บ่อย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : โลภมากลาภหาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ความโลภหายไป
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี และทรงสวมมงกุฏภิกษุณีชื่อธูลานันท ที่ไม่รู้เรื่องการกินกระเทียมสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้เล่าขานกันในตำนานไปแล้ว
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ มีภรรยาและลูกสาว 3 คน ชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา เมื่อลูกสาวทั้ง 3 ได้สามี พราหมณ์สิ้นชีวิตและเกิดเป็นหงส์ทองเพื่อรำลึกถึงชีวิตของตน
วันหนึ่งเห็นความลำบากของพราหมณ์กับลูกสาวที่ต้องจ้างคนอื่นทำมาหากิน สงสารจึงบินไปจับบ้านพราหมณ์และเล่าเรื่องให้พราหมณ์และธิดาฟัง และหลั่งขนให้พวกมันคนละตัวแล้วบินหนีไป หงส์ทองจะมาเป็นครั้งคราวและทุกครั้งที่พวกมันสะบัดขนออกทีละตัว ด้วยวิธีนี้ พราหมณีและธิดาของนางจึงร่ำรวยและมีความสุข
วันหนึ่งพราหมณีตะกละตะกลามจึงปรึกษากับลูกๆ ว่า “ถ้าหงส์มาคราวนี้จะเด็ดให้หมด เพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย” เด็กไม่เห็นด้วย แต่นางพรหมณีไม่สนใจ วันหนึ่งพญาหงษ์ทองก็มาอีก เธอจับและดึงผมของเธอออกจนหมด ขนเหล่านั้นกลายเป็นขนธรรมดาเท่านั้น เพราะพญาหงษ์ทองไม่ได้สมัครใจ พราหมณ์เลี้ยงหงส์จนขนขึ้นใหม่ทั้งตัว หงส์บินหนีไปไม่หวนกลับ
พระพุทธเจ้าเมื่อนำเรื่องในอดีตมาสู่พระสถก ได้ตรัสคาถาว่า

บุคคลได้อะไร? ก็ควรยินดีกับสิ่งนั้น เพราะความโลภมากเกินไป มันเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริง หญิงพราหมณีรับหงส์ทองแล้วเสื่อมเป็นทอง”

เรื่องนี้สอนว่า
โลภมาก แพ้บ่อย

#นทานชาดก #โลภมากลาภหาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ความโลภหายไป
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี และทรงสวมมงกุฏภิกษุณีชื่อธูลานันท ที่ไม่รู้เรื่องการกินกระเทียมสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้เล่าขานกันในตำนานไปแล้ว
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ มีภรรยาและลูกสาว 3 คน ชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา เมื่อลูกสาวทั้ง 3 ได้สามี พราหมณ์สิ้นชีวิตและเกิดเป็นหงส์ทองเพื่อรำลึกถึงชีวิตของตน
วันหนึ่งเห็นความลำบากของพราหมณ์กับลูกสาวที่ต้องจ้างคนอื่นทำมาหากิน สงสารจึงบินไปจับบ้านพราหมณ์และเล่าเรื่องให้พราหมณ์และธิดาฟัง และหลั่งขนให้พวกมันคนละตัวแล้วบินหนีไป หงส์ทองจะมาเป็นครั้งคราวและทุกครั้งที่พวกมันสะบัดขนออกทีละตัว ด้วยวิธีนี้ พราหมณีและธิดาของนางจึงร่ำรวยและมีความสุข
วันหนึ่งพราหมณีตะกละตะกลามจึงปรึกษากับลูกๆ ว่า “ถ้าหงส์มาคราวนี้จะเด็ดให้หมด เพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย” เด็กไม่เห็นด้วย แต่นางพรหมณีไม่สนใจ วันหนึ่งพญาหงษ์ทองก็มาอีก เธอจับและดึงผมของเธอออกจนหมด ขนเหล่านั้นกลายเป็นขนธรรมดาเท่านั้น เพราะพญาหงษ์ทองไม่ได้สมัครใจ พราหมณ์เลี้ยงหงส์จนขนขึ้นใหม่ทั้งตัว หงส์บินหนีไปไม่หวนกลับ
พระพุทธเจ้าเมื่อนำเรื่องในอดีตมาสู่พระสถก ได้ตรัสคาถาว่า

บุคคลได้อะไร? ก็ควรยินดีกับสิ่งนั้น เพราะความโลภมากเกินไป มันเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริง หญิงพราหมณีรับหงส์ทองแล้วเสื่อมเป็นทอง”

เรื่องนี้สอนว่า
โลภมาก แพ้บ่อย

#นทานชาดก #โลภมากลาภหาย


#นทานชาดก #โลภมากลาภหาย

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button