KID

นิทานชาดก : ไม่รู้เวลาตาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ไม่รู้เมื่อไรจะตาย

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดตโปธาราม กรุงราชคฤห์ ถวายพระเถระสมิทธิ ที่เจ้าแม่เกลี้ยกล่อมให้เสพกาม ตำนานเล่าขานว่า…

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤๅษีสมณะใกล้สระน้ำในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งเมื่อฝึกทั้งคืนเมื่อท้องฟ้าแจ่มใส ท่านไปอาบน้ำในสระและยืนรับแสงแดด ในขณะนั้นเองมีเทพธิดาองค์หนึ่งที่เห็นความงามของร่างกายคุณและเปลี่ยนให้เป็นความรักและความเย้ายวน ข้าพเจ้าจึงเรียนเชิญท่าน บริโภคกามคุณก่อนบวชไม่ดีกว่าหรือ? อย่าปล่อยให้อายุและความต้องการทางเพศของคุณผ่านไป ฉันชวนคุณไปมีเซ็กส์”

พระฤาษีโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นก็ตอบเป็นคาถาว่า

“เราไม่รู้เวลาตายของเราเอง เวลาแห่งความตายยังคงซ่อนเร้นและมองไม่เห็น เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่เสพกามขณะเดินทางไปดูพระสงฆ์ ให้เวลาปฏิบัติธรรมไม่ผ่านเราไป บัณฑิต ข้าพเจ้าไม่รู้ ๕ ประการในโลกนี้ว่าไม่มีนิมิต หนึ่งชีวิต หนึ่งปรสิต กาลครั้งหนึ่ง ที่แห่งความตาย”

เทพธิดาได้ยินคำพูดเหล่านั้นและรู้สึกละอายใจ มันหายไปจากที่นั่นทันที

สิ่งนี้สอนว่า

อย่าประมาทอายุและชีวิต เพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร ควรรีบทำความดีเพื่อแข่งขันกับวันและเวลา


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ไม่รู้เวลาตาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดตะโปทาราม กรุงราชคฤห์ ถวายพระสมิทธิเถระ ที่เจ้าแม่ชักชวนให้เสพกาม กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤๅษีบำเพ็ญเพียรใกล้สระน้ำในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งเมื่อได้ฝึกทั้งคืน เมื่อฟ้าสว่าง เขาก็ไปอาบน้ำในสระและยืนรับแสงแดด ในขณะนั้นเองมีเทพธิดาองค์หนึ่งที่เห็นความงามของร่างกายคุณและกลายเป็นความรักและราคะ ข้าพเจ้าจึงได้เชิญท่านแล้ว ให้เสพกามกามคุณก่อนจะบวชไม่ดีกว่าหรือ? อย่าปล่อยให้อายุและเวลาที่ความต้องการทางเพศของคุณผ่านไป ฉันขอเชิญคุณมามีเซ็กส์”
พระฤๅษีโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นก็ตอบเป็นคาถาว่า

“เราไม่รู้เวลาตายของเราเอง เวลาแห่งความตายยังคงซ่อนเร้นและมองไม่เห็น เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่เสพกามกามขณะเดินทางไปหาภิกษุ ให้เวลาปฏิบัติธรรมไม่ผ่านเราไป ผู้เป็นบัณฑิต ข้าพเจ้าไม่รู้จัก ๕ ประการ ที่โลกนี้ไม่มีนิมิต คือ ๑ ชีวิต ปรสิต ๑ ตัว กาล ๑ ครั้ง ความตาย ๑ สถาน “

เทพธิดาได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นก็ละอายใจ มันหายไปจากที่นั่นทันที
เรื่องนี้สอนว่า
อย่าประมาทอายุและชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร พึงเร่งทำความดีแข่งขันกับวันและเวลา

#นทานชาดก #ไมรเวลาตาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดตะโปทาราม กรุงราชคฤห์ ถวายพระสมิทธิเถระ ที่เจ้าแม่ชักชวนให้เสพกาม กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤๅษีบำเพ็ญเพียรใกล้สระน้ำในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งเมื่อได้ฝึกทั้งคืน เมื่อฟ้าสว่าง เขาก็ไปอาบน้ำในสระและยืนรับแสงแดด ในขณะนั้นเองมีเทพธิดาองค์หนึ่งที่เห็นความงามของร่างกายคุณและกลายเป็นความรักและราคะ ข้าพเจ้าจึงได้เชิญท่านแล้ว ให้เสพกามกามคุณก่อนจะบวชไม่ดีกว่าหรือ? อย่าปล่อยให้อายุและเวลาที่ความต้องการทางเพศของคุณผ่านไป ฉันขอเชิญคุณมามีเซ็กส์”
พระฤๅษีโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นก็ตอบเป็นคาถาว่า

“เราไม่รู้เวลาตายของเราเอง เวลาแห่งความตายยังคงซ่อนเร้นและมองไม่เห็น เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่เสพกามกามขณะเดินทางไปหาภิกษุ ให้เวลาปฏิบัติธรรมไม่ผ่านเราไป ผู้เป็นบัณฑิต ข้าพเจ้าไม่รู้จัก ๕ ประการ ที่โลกนี้ไม่มีนิมิต คือ ๑ ชีวิต ปรสิต ๑ ตัว กาล ๑ ครั้ง ความตาย ๑ สถาน “

เทพธิดาได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นก็ละอายใจ มันหายไปจากที่นั่นทันที
เรื่องนี้สอนว่า
อย่าประมาทอายุและชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร พึงเร่งทำความดีแข่งขันกับวันและเวลา

#นทานชาดก #ไมรเวลาตาย


#นทานชาดก #ไมรเวลาตาย

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button