KID

นิทานอีสป : วัวสามตัวกับราชสีห์ (Three Bullocks & a lion)

วัวสามตัวกับสิงโตตัวหนึ่ง

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิงโตมักอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า นี่เป็นที่อยู่อาศัยของวัวสามตัวและสิงโตมักจะพยายามโจมตีวัว แต่เมื่อเข้าใกล้ วัวทั้งสามตัวก็หันหางไปมา ดังนั้นไม่ว่าสิงโตจะไปทางไหน ก็ไม่สามารถหนีเขาวัวได้

สิงโตจึงเยาะเย้ยวัวทีละตัว “เพื่อนของคุณต้องการคุยกับวัวตัวอื่น คุณควรพิจารณาตัวเองเป็นอุปสรรคที่อ่อนแอและปกป้องตัวเองตลอดเวลา” สิงโตพูดกับวัวทั้งหมด: จนวันหนึ่งวัวสามตัวทะเลาะกันและพรากจากกัน สิงโตฉวยโอกาสนี้จับและกินวัวอย่างง่ายดาย

วัวสามตัวกับสิงโตตัวหนึ่ง

สิงโตเฝ้าดูวัวสามตัวที่เดินอยู่ในทุ่งเพื่อหาอาหาร เขาพยายามโจมตีเธอหลายครั้ง แต่พวกเขายังอยู่ด้วยกัน สิงโตมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะกินมัน เพราะเขาไม่สามารถตามทันวัวผู้แข็งแรงทั้งสามที่มีเขาและกีบแหลมคมได้ แต่เขาละสายตาจากสนามไม่ได้ เพราะของอร่อยนั้นยากจะทน ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ตาม

แล้ววันหนึ่งวัวก็ทะเลาะกัน และเมื่อสิงโตผู้หิวโหยเห็นพวกมันและมาเลียเนื้อของมันเหมือนเมื่อก่อน เขาพบเธอที่มุมหนึ่งของทุ่งที่แยกจากกัน…

ตอนนี้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับสิงโตที่จะโจมตีพวกมันทีละตัว และเขายังคงทำเช่นนั้นด้วยความพึงพอใจและความพึงพอใจสูงสุด

มันสอนมัน

เราทุกคนตายด้วยกัน

สามัคคีมีพลัง


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานอีสป : วัวสามตัวกับราชสีห์ (Three Bullocks & a lion)

วัวสามตัวกับสิงโตตัวหนึ่ง
มีเรื่องเล่าว่า สิงโตตัวหนึ่งมักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวทั้ง 3 ตัว บ่อยครั้งสิงโตพยายามโจมตีวัว แต่เมื่อเข้าใกล้ วัวทั้งสามก็หันหางเข้าหากัน ดังนั้นไม่ว่าสิงโตจะวิ่งไปทางไหน เขาของวัวผู้ก็ไม่มีทางหนีพ้น
สิงโตจึงไปเยาะเย้ยโคทีละตัวเพื่อให้พวกมันเลิกกัน “เพื่อนของคุณไปคุยกับวัวตัวอื่น คิดว่าตัวเองอ่อนแอเป็นอุปสรรค คุณต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลา” สิงโตพูดแบบนี้กับวัวทุกตัว กระทั่งวันหนึ่งวัวทั้งสามก็ทะเลาะกันและแยกย้ายกันไป สิงโตจึงใช้โอกาสนี้จับวัวและกินเป็นอาหารได้ง่าย
วัวสามตัวกับสิงโตตัวหนึ่ง
สิงโตกำลังเฝ้าดูวัวสามตัวกำลังหาอาหารอยู่ในทุ่งโล่ง เขาพยายามโจมตีพวกเขาหลายครั้ง แต่พวกเขาก็ยังอยู่ด้วยกัน และช่วยกันขับไล่เขาออกไป สิงโตมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะกินมัน เพราะเขาไม่สามารถแข่งขันกับวัวผู้แข็งแกร่งสามตัวที่มีเขาและกีบที่แหลมคมได้ แต่เขาไม่อาจละสายตาจากทุ่งนั้นได้ เพราะมันยากที่จะต้านทานการดูอาหารดีๆ สักมื้อ แม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยก็ตาม
แล้ววันหนึ่งวัวก็ทะเลาะกัน และเมื่อสิงโตผู้หิวโหยเข้ามาดูพวกมันและเลียเนื้อของเขาอย่างที่เคยชิน เขาพบว่าพวกมันอยู่ตามมุมของทุ่งที่แยกจากกัน . .
ตอนนี้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับสิงโตที่จะโจมตีพวกมันทีละตัว และสิ่งนี้เขาก็ทำต่อไปด้วยความพึงพอใจและความพึงพอใจสูงสุด
เรื่องนี้สอนว่า
เราตายด้วยกันหมด
ในความสามัคคีคือความแข็งแกร่ง

#นทานอสป #ววสามตวกบราชสห #Bullocks #lion

นิทานอีสป : วัวสามตัวกับราชสีห์ (Three Bullocks & a lion)

วัวสามตัวกับสิงโตตัวหนึ่ง
มีเรื่องเล่าว่า สิงโตตัวหนึ่งมักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวทั้ง 3 ตัว บ่อยครั้งสิงโตพยายามโจมตีวัว แต่เมื่อเข้าใกล้ วัวทั้งสามก็หันหางเข้าหากัน ดังนั้นไม่ว่าสิงโตจะวิ่งไปทางไหน เขาของวัวผู้ก็ไม่มีทางหนีพ้น
สิงโตจึงไปเยาะเย้ยโคทีละตัวเพื่อให้พวกมันเลิกกัน “เพื่อนของคุณไปคุยกับวัวตัวอื่น คิดว่าตัวเองอ่อนแอเป็นอุปสรรค คุณต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลา” สิงโตพูดแบบนี้กับวัวทุกตัว กระทั่งวันหนึ่งวัวทั้งสามก็ทะเลาะกันและแยกย้ายกันไป สิงโตจึงใช้โอกาสนี้จับวัวและกินเป็นอาหารได้ง่าย
วัวสามตัวกับสิงโตตัวหนึ่ง
สิงโตกำลังเฝ้าดูวัวสามตัวกำลังหาอาหารอยู่ในทุ่งโล่ง เขาพยายามโจมตีพวกเขาหลายครั้ง แต่พวกเขาก็ยังอยู่ด้วยกัน และช่วยกันขับไล่เขาออกไป สิงโตมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะกินมัน เพราะเขาไม่สามารถแข่งขันกับวัวผู้แข็งแกร่งสามตัวที่มีเขาและกีบที่แหลมคมได้ แต่เขาไม่อาจละสายตาจากทุ่งนั้นได้ เพราะมันยากที่จะต้านทานการดูอาหารดีๆ สักมื้อ แม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยก็ตาม
แล้ววันหนึ่งวัวก็ทะเลาะกัน และเมื่อสิงโตผู้หิวโหยเข้ามาดูพวกมันและเลียเนื้อของเขาอย่างที่เคยชิน เขาพบว่าพวกมันอยู่ตามมุมของทุ่งที่แยกจากกัน . .
ตอนนี้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับสิงโตที่จะโจมตีพวกมันทีละตัว และสิ่งนี้เขาก็ทำต่อไปด้วยความพึงพอใจและความพึงพอใจสูงสุด
เรื่องนี้สอนว่า
เราตายด้วยกันหมด
ในความสามัคคีคือความแข็งแกร่ง

#นทานอสป #ววสามตวกบราชสห #Bullocks #lion


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button