เคล็ดลับเสริมดวง (may mắn)

ปิดทององค์พระตรงไหนดี ชีวิตจะได้รุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า!

ความลับมงคล มารู้จักตำแหน่งพระปิดทองกันเถอะ ปิดทององค์ไหนครับ จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมั่งคั่งทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า และแต่ละจุดมีประโยชน์อย่างไร?

ปิดทองหน้าองค์พระ(หน้า)

ปิดทองใบหน้า เชื่อว่าจะนำความสำเร็จในชีวิตการงานและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ปิดทองที่อุดร (ท้อง)

ปิดทององค์พระบริเวณพุง เชื่อกันว่าจะนำพาความมั่งคั่ง อาหาร ทรัพย์สมบัติ โภคทรัพย์ โภคทรัพย์ โภคทรัพย์

นาทีทอง (สะดือ)

การปิดทองขององค์พระรอบสะดือจะคล้ายกับบริเวณท้อง เชื่อว่าจะไม่เผชิญความอดอยากตลอดชีวิตไม่รู้จักคำว่าความอดอยากและความร่ำรวย มีเงินตลอดชีวิต

แผ่นทองบนหัว (หัว)

เชื่อกันว่าปัญญาความจำเป็นเป็นเลิศ ต้องเรียนเก่งเอาชนะอุปสรรคในชีวิตให้ดี สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ตลอดเวลา

ชุบทองบนองค์พระ (อก)

พระปิดทองที่หน้าอก เชื่อกันว่านำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน เป็นที่รักของผู้คน โดดเด่น สะดุดตา มีเสน่ห์

ปิดทองในมือ (มือ)

การปิดทองของมือหรือมือเชื่อว่าจะนำพลังอันรุ่งโรจน์มาสู่บุคคล

ทองที่เท้า (ฟุต)

การปิดทองพระที่พระบาท เชื่อว่ามีบ้านเรือนและรถยนต์ สวัสดิภาพ

ปิดทองหลังองค์พระ (ด้านหลัง)

การปิดทองพระพุทธรูปด้านหลังองค์พระ เชื่อว่าพระทุกองค์ต้องปิดทองด้านหลังองค์พระ และเชื่อว่าหากองค์พระปิดทองได้ตลอดชีวิตนี้ ชาติหน้าจะมีผิวพรรณผ่องใส สวยงามและรุ่งโรจน์

ปิดทองรอบฐานของพระมหากษัตริย์

การปิดทองขององค์พระที่ฐานองค์พระ เชื่อกันว่าส่งเสริมการงานหรืออาชีพที่มั่นคง

ในที่สุด

อย่าลืมสวดมนต์ขณะปิดพระทองคำ “ด้วยอานิสงส์ของการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าสามารถเติมเต็มสิ่งดี ๆ ที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ทั้งหมด” ถ้าองค์พระปิดทองหมดแล้วก็ปิดทององค์อื่นแล้วอธิษฐานว่า “องค์ไหนสมบูรณ์ ให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”


ข้อมูลมากกว่านี้

ปิดทององค์พระตรงไหนดี ชีวิตจะได้รุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า!

เคล็ดลับมงคล มารู้จักตำแหน่งพระปิดทองกัน ปิดพระทองคำองค์ไหนครับ จะช่วยให้เรามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตนี้และโลกหน้า และในแต่ละจุดจะให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

ปิดทองหน้าองค์พระ(หน้า)
ปิดทองพระพักตร์ เชื่อว่าจะนำความสำเร็จในชีวิต การงาน และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ปิดทองที่อุดร (ท้อง)
การปิดทองพระพุทธรูปบริเวณพุง เชื่อกันว่าจะทำให้มีโภคทรัพย์ มีของกิน มีโภคทรัพย์ โภคทรัพย์ มั่งคั่ง มั่งคั่งร่ำรวย
ปิดทองนาที (สะดือ)
การปิดทองขององค์พระรอบสะดือจะคล้ายกับบริเวณท้อง เชื่อว่าจะไม่เผชิญความอดอยากตลอดชีวิตไม่รู้จักคำว่าความอดอยากและความร่ำรวย มีเงินทองตลอดชีวิต
ทองคำเปลวบนหัว (หัว)
เชื่อว่าจะทำให้ปัญญาของความจำเป็นเป็นเลิศ จำเป็นต้องเก่ง เรียนดี เอาชนะอุปสรรคในชีวิตให้ดี สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ตลอดเวลา
เลี่ยมทองบนพระ(อก)
การปิดทองพระที่หน้าอก เชื่อกันว่านำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน เป็นที่รักของผู้คน โดดเด่น สะดุดตา เป็นที่ดึงดูดใจ
ปิดทองบนมือ (มือ)
การปิดทองพระหัตถ์หรือพระหัตถ์ที่เชื่อกันว่าทำให้คนมีอานุภาพสูงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ
ทองที่เท้า (ฟุต)
การปิดทองพระที่พระบาทหรือพระบาท เชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยบ้านเรือนและรถสวัสดิภาพโภคทรัพย์
ปิดทองหลังองค์พระ (ด้านหลัง)
การปิดทองขององค์พระด้านหลังองค์พระ เชื่อกันว่าการปิดทององค์พระทั้งหมดต้องปิดด้านหลังองค์พระด้วย และเชื่อว่าหากองค์พระปิดทองได้ตลอดชีวิตนี้ ชาติหน้าชาติใดชาติหนึ่งก็จะมีผิวพรรณผ่องใส สวยงามและรุ่งโรจน์
ปิดทองรอบฐานของพระมหากษัตริย์
การปิดทองขององค์พระที่ฐานองค์พระ เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมการงานหรืออาชีพที่มั่นคง
ในที่สุด
อย่าลืมสวดมนต์ตอนปิดทององค์พระ “ด้วยอานิสงส์ของการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าสามารถเติมเต็มสิ่งดี ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ทั้งหมด” ถ้าองค์พระปิดทองสนิทก็ปิดทองคนอื่นแล้วอธิษฐานว่า “อันใดดีครบ ขอข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

#ปดทององคพระตรงไหนด #ชวตจะไดรงเรองทงชาตนและชาตหนา

เคล็ดลับมงคล มารู้จักตำแหน่งพระปิดทองกัน ปิดพระทองคำองค์ไหนครับ จะช่วยให้เรามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตนี้และโลกหน้า และในแต่ละจุดจะให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

ปิดทองหน้าองค์พระ(หน้า)
ปิดทองพระพักตร์ เชื่อว่าจะนำความสำเร็จในชีวิต การงาน และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ปิดทองที่อุดร (ท้อง)
การปิดทองพระพุทธรูปบริเวณพุง เชื่อกันว่าจะทำให้มีโภคทรัพย์ มีของกิน มีโภคทรัพย์ โภคทรัพย์ มั่งคั่ง มั่งคั่งร่ำรวย
ปิดทองนาที (สะดือ)
การปิดทองขององค์พระรอบสะดือจะคล้ายกับบริเวณท้อง เชื่อว่าจะไม่เผชิญความอดอยากตลอดชีวิตไม่รู้จักคำว่าความอดอยากและความร่ำรวย มีเงินทองตลอดชีวิต
ทองคำเปลวบนหัว (หัว)
เชื่อว่าจะทำให้ปัญญาของความจำเป็นเป็นเลิศ จำเป็นต้องเก่ง เรียนดี เอาชนะอุปสรรคในชีวิตให้ดี สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ตลอดเวลา
เลี่ยมทองบนพระ(อก)
การปิดทองพระที่หน้าอก เชื่อกันว่านำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน เป็นที่รักของผู้คน โดดเด่น สะดุดตา เป็นที่ดึงดูดใจ
ปิดทองบนมือ (มือ)
การปิดทองพระหัตถ์หรือพระหัตถ์ที่เชื่อกันว่าทำให้คนมีอานุภาพสูงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ
ทองที่เท้า (ฟุต)
การปิดทองพระที่พระบาทหรือพระบาท เชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยบ้านเรือนและรถสวัสดิภาพโภคทรัพย์
ปิดทองหลังองค์พระ (ด้านหลัง)
การปิดทองขององค์พระด้านหลังองค์พระ เชื่อกันว่าการปิดทององค์พระทั้งหมดต้องปิดด้านหลังองค์พระด้วย และเชื่อว่าหากองค์พระปิดทองได้ตลอดชีวิตนี้ ชาติหน้าชาติใดชาติหนึ่งก็จะมีผิวพรรณผ่องใส สวยงามและรุ่งโรจน์
ปิดทองรอบฐานของพระมหากษัตริย์
การปิดทองขององค์พระที่ฐานองค์พระ เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมการงานหรืออาชีพที่มั่นคง
ในที่สุด
อย่าลืมสวดมนต์ตอนปิดทององค์พระ “ด้วยอานิสงส์ของการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าสามารถเติมเต็มสิ่งดี ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ทั้งหมด” ถ้าองค์พระปิดทองสนิทก็ปิดทองคนอื่นแล้วอธิษฐานว่า “อันใดดีครบ ขอข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

#ปดทององคพระตรงไหนด #ชวตจะไดรงเรองทงชาตนและชาตหนา


#ปดทององคพระตรงไหนด #ชวตจะไดรงเรองทงชาตนและชาตหนา

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button