Game

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนามแล้ว


ในการแข่งขัน Tsu Games ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดโดย Vietnam ลุกขึ้นวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 กีฬาทั้งหมด 40 รายการ หนึ่งในนั้นคืออีสปอร์ตมีการแข่งขันทั้งหมด 10 นัด รวม 12 เหรียญทอง สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของทีมชาติในครั้งนี้สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นสำหรับทีมชาติไทย e-sports ในการแข่งขันซีเกมส์เวียดนามครั้งที่ 31

ลีกออฟเลเจนด์ (พีซี)
คุณกีรติ วรรณาฟอง / วิวรณ์ 17
นายนนทวัฒน์ วอโต้ / นม นม
พีรพัฒน์ รัตนสิงเหลา / นาย สมาย
นายณัฐพร ดวงพัฒน์ / ไวท์สปอนเซอร์
นาย. ธนโชติ โสภณพนาคุณ / เดย์ดรีม บลู
นาย. ชาญวิทย์ ทับทิม / YBUR


ฟีฟ่าออนไลน์ 4 (พีซี)
เซอร์ สโรจน์ ใจมา / บริดจ์
นาย. พัฒนศักดิ์ วรนันท์ / จุ๊บจุ๊บ
นาย. ธีเดชน์ ส่งสายสกุล / TDKeane
นาย. สรวิศ โรจนะ Artist / Michael04


LoL: ทีมชาย Wild Rift (มือถือ)
นาย. ประสิทธิ์ชัย จี๊ดฉัตร / วัลดุส
นาย. จิรภัทร์ ขาวมี / Catsatan
นาย. สรกฤษ บูรณธนสิน / Whatthejes
นายเมธี วงษ์ชูศรี / หนูเล่
นายณัฐพงศ์ เม้งกสิการ / G4
นาย. ณัฐชนนท์ ใหญ่หลวง / อาชีนี
นาย. จักรกฤษณ์ คงกุล / ลอยด์


LoL: ทีมหญิง Wild Rift (มือถือ)
กันสินี ธนะติ ปิยะพัฒน์ / นาง KNOXKINS
น.ส.นันทพร หลงสุวรรณ / มินากะ
นาง. เปมิกา รามานี ธาราณี / Elegant
นางสาว. นภัสพร อุปชา / ทนาย
นาง. ปรียาวรรณ พุทธชาติ / PLAY
นาย กนกพร ปานฟิม / SPIRIT
ซิตี้มา น้ำศิริ พงษ์พันธ์ / TOMIRU


อารีน่า (มือถือ)
นาย. ธนา สมบูรณ์พรหม / NTNz
นาย. พสุ เย็นสบาย / อาเรซ
นาย. ภาคพร แซ่ทอง / iPodPro
พีรวัฒน์ เปียชาติ / MOOP
นายโทนี่ เอกพงษ์ กอร์โฮเนน
พระเจ้าสรรเพชญ์ มารัต / เฟิร์ส
สรวิชญ์ มหาวนากุล / นายอิคลิน ดิลซ์


ฟรีไฟ (มือถือ)
นายมาติน่า ท่าประเสริฐ
นายอนุชา ลำเภา
นายสิตา งามชนา
นายจิตศักดิ์ หงษ์คำเปียน
นาย. วราวุธ เพ็ญหลาม


นาย. ภาณุวัฒน์ ชินวงศ์เกตุ / COZQ
นาย. ธนากร ชมพูรัตน์ / ปีเตอร์
นายณัฐวุฒิ คันธี / ZEEBA
ท่านเทพ กัญญากุล / เทวะ
คุณปัณวัฒน์ ยุคเกตุ / YURO77


PUBG มือถือ (มือถือ)
นายภูวิวัฒน์ธานี
นายศิครินทร์ นพรัตน์
นายปุรินทร์ หลงกันเก่า
นายนุชพล สมทัต
นายสวัสดิ์ มุกดาสวัสดิ์


พีรพล ภูมิรัตน์ / BIER11
ศุภชัย สิงห์แก้ว / SchwepXz
นาย. ธีรพงศ์ มัวศรี / MR5
นาย. ธฤต พวงแสง / Vintorez
นายอัศวยุทธ เอื้อพันธ์ / ไอซ์


อย่างไรก็ตามอีสปอร์ตซีเกมส์เวียดนามครั้งที่ 31 เริ่มขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 กลับมาคุณสามารถสนับสนุนให้ผู้เล่น eSports ระดับชาติของประเทศไทยคืนเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้ คุณพร้อมติดตามข่าวสารและสามารถอัพเดทการแข่งขันได้ที่เพจสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย

บันทึก:

  • ผู้เล่นอีสปอร์ตซีเกมส์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปตามข้อบังคับของประเทศเวียดนาม
  • FreeFire เป็นข้อตกลงที่ทุกประเทศห้ามผู้เล่นจากลีกอาชีพของตน

ที่มา: facebook.com/thailandsports


ข้อมูลมากกว่านี้

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนามแล้ว

ในการแข่งขัน Tsu Games ครั้งที่ 31 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 12 – 23 พ.ค. 2565 กีฬาทั้งหมด 40 รายการ หนึ่งในนั้นคือ e-sports ที่มีการแข่งขันทั้งหมด 10 นัด รวม 12 เหรียญทอง ซึ่งสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในทีมชาติในครั้งนี้โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย e-sports ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม

ลีกออฟเลเจนด์ (พีซี)นาย กีรติ วรรณพงศ์ / Ghye17นายนนทวัฒน์ วอโต้ / นมนมนายพีรภัทร รัตนสินเกล้า / SMAIIนายณฐพร ดวงภัทร / ไวท์ สปอนเซอร์นายธนโชติ โสภณพนาคุณ / Daydream Blueนายชาญวิทย์ ทับทิม / YBUR

ฟีฟ่าออนไลน์ 4 (พีซี)นายสราวุธ ใจมา / ดารินายพัฒนศักดิ์ วรนันท์ / จุ๊บจุ๊บนายธีเดชน์ ส่งสายสกุล / TDKeaneนายสรวิชญ์ โรจนะ Artist / Micheal04

LoL: ทีมชาย Wild Rift (มือถือ)นายประสิทธิ์ชัย เจียดชาติ / วัลดุสนาย จิรภัทร์ ขาวมี / Catsatanนายสรกฤษ บูรณธนสิน / Whatthejesนายเมธี วงษ์ชูศรี / หนูเล่นาย ณัฐพงศ์ เม็งกสิการ / G4นายณัชนนท์ ใหญ่หลวง / อาเชนีย์นายจักรกฤษณ์ คงกุล / ลอยด์

LoL: ทีมหญิง Wild Rift (มือถือ)นางสาวกานต์สินี ธนาติปิยะพัฒน์ / KNOXKINSน.ส.นันทพร เรืองสุวรรณ / มินากะคุณเปมิกา รามานี ทาราณี / ELIZENTนางสาวนภัสพร อุปชา / ทนายความคุณปรียาวรรณ พุทธชาติ / GAMBLINGคุณกนกพร พันธุ์พิมพ์ / GHOSTคุณฐิติมา น้ำศิริพงษ์พันธ์ / TOMAIRU

Arena of Valor (มือถือ)นายธนา สมบูรณ์พรหม / NTNzนายพสุ เย็นสบาย / เอเรซนายภาคพร แซ่ทอง / iPodProคุณพีรวัฒน์ เปียชาติ / MOOPนายโทนี่ เอกพงษ์ กอร์โฮเนน / Tonyนายสรรเพชร มารัตน์ / เฟิสท์วันนายสรวิชญ์ มหาวนากุล / isilindilz

ฟรีไฟ (มือถือ)นายมาติน่า ท่าประเสริฐนายอนุชา ลำเภานายสิทธา งามชนานายสิทธิศักดิ์ หงษ์คำเพียรนายวราวุธ เพ็ญไพฑูรย์

นายภาณุวัฒน์ ชินวงศ์เกตุ / COZQนายธนกร ชมภูรัตน์ / ปีเตอร์นายณัฐวุฒิ คันธี / ZEEBAนายเทวะ กัญญากุล / เทวาคุณปัณวัฒน์ ยุคเกตุ / YURO77

PUBG มือถือ (มือถือ)นายภูวิวัฒน์ ธานีนายศิครินทร์ นพรัตน์นายภูรินทร์ รองคันแก้วนายณัชพล โสมทัศน์นายสาวิต มุกดาสวัสดิ์

คุณพีรพล ภูมิรัตน์ / BEER11คุณศุภชัย สิงห์แก้ว / SchwepXzนายธีรพงศ์ มูรศรี / MR5นายธฤต พวงแสง / Vintorezนายอัศวยุทธ เอื้อพันธ์ / ไอซ์ส
อย่างไรก็ตามการแข่งขันอีสปอร์ตในรายการซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม จะเริ่มในวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 ที่จะมาถึงโดยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเพื่อชิงเหรียญทองกลับไทย พร้อมติดตามข่าวสารอัพเดทการแข่งขันได้ตลอดเวลาทางเพจสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
บันทึก:
นักกีฬาอีสปอร์ตในซีเกมส์ต้องมีอายุ 18 ปี ตามกฎเจ้าภาพ เวียดนาม
เกม FreeFire เป็นข้อตกลงที่ทุกประเทศห้ามนักกีฬาจาก Pro League ของแต่ละประเทศ
ที่มา: facebook.com/thailandesports

#สมาคมกฬาอสปอรตแหงประเทศไทยประกาศรายชอนกกฬาอสปอรตทมชาตไทยชดซเกมส #ครงท #ทประเทศเวยดนามแลว

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนามแล้ว

ในการแข่งขัน Tsu Games ครั้งที่ 31 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 12 – 23 พ.ค. 2565 กีฬาทั้งหมด 40 รายการ หนึ่งในนั้นคือ e-sports ที่มีการแข่งขันทั้งหมด 10 นัด รวม 12 เหรียญทอง ซึ่งสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในทีมชาติในครั้งนี้โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย e-sports ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม

ลีกออฟเลเจนด์ (พีซี)นาย กีรติ วรรณพงศ์ / Ghye17นายนนทวัฒน์ วอโต้ / นมนมนายพีรภัทร รัตนสินเกล้า / SMAIIนายณฐพร ดวงภัทร / ไวท์ สปอนเซอร์นายธนโชติ โสภณพนาคุณ / Daydream Blueนายชาญวิทย์ ทับทิม / YBUR

ฟีฟ่าออนไลน์ 4 (พีซี)นายสราวุธ ใจมา / ดารินายพัฒนศักดิ์ วรนันท์ / จุ๊บจุ๊บนายธีเดชน์ ส่งสายสกุล / TDKeaneนายสรวิชญ์ โรจนะ Artist / Micheal04

LoL: ทีมชาย Wild Rift (มือถือ)นายประสิทธิ์ชัย เจียดชาติ / วัลดุสนาย จิรภัทร์ ขาวมี / Catsatanนายสรกฤษ บูรณธนสิน / Whatthejesนายเมธี วงษ์ชูศรี / หนูเล่นาย ณัฐพงศ์ เม็งกสิการ / G4นายณัชนนท์ ใหญ่หลวง / อาเชนีย์นายจักรกฤษณ์ คงกุล / ลอยด์

LoL: ทีมหญิง Wild Rift (มือถือ)นางสาวกานต์สินี ธนาติปิยะพัฒน์ / KNOXKINSน.ส.นันทพร เรืองสุวรรณ / มินากะคุณเปมิกา รามานี ทาราณี / ELIZENTนางสาวนภัสพร อุปชา / ทนายความคุณปรียาวรรณ พุทธชาติ / GAMBLINGคุณกนกพร พันธุ์พิมพ์ / GHOSTคุณฐิติมา น้ำศิริพงษ์พันธ์ / TOMAIRU

Arena of Valor (มือถือ)นายธนา สมบูรณ์พรหม / NTNzนายพสุ เย็นสบาย / เอเรซนายภาคพร แซ่ทอง / iPodProคุณพีรวัฒน์ เปียชาติ / MOOPนายโทนี่ เอกพงษ์ กอร์โฮเนน / Tonyนายสรรเพชร มารัตน์ / เฟิสท์วันนายสรวิชญ์ มหาวนากุล / isilindilz

ฟรีไฟ (มือถือ)นายมาติน่า ท่าประเสริฐนายอนุชา ลำเภานายสิทธา งามชนานายสิทธิศักดิ์ หงษ์คำเพียรนายวราวุธ เพ็ญไพฑูรย์

นายภาณุวัฒน์ ชินวงศ์เกตุ / COZQนายธนกร ชมภูรัตน์ / ปีเตอร์นายณัฐวุฒิ คันธี / ZEEBAนายเทวะ กัญญากุล / เทวาคุณปัณวัฒน์ ยุคเกตุ / YURO77

PUBG มือถือ (มือถือ)นายภูวิวัฒน์ ธานีนายศิครินทร์ นพรัตน์นายภูรินทร์ รองคันแก้วนายณัชพล โสมทัศน์นายสาวิต มุกดาสวัสดิ์

คุณพีรพล ภูมิรัตน์ / BEER11คุณศุภชัย สิงห์แก้ว / SchwepXzนายธีรพงศ์ มูรศรี / MR5นายธฤต พวงแสง / Vintorezนายอัศวยุทธ เอื้อพันธ์ / ไอซ์ส
อย่างไรก็ตามการแข่งขันอีสปอร์ตในรายการซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม จะเริ่มในวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 ที่จะมาถึงโดยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเพื่อชิงเหรียญทองกลับไทย พร้อมติดตามข่าวสารอัพเดทการแข่งขันได้ตลอดเวลาทางเพจสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
บันทึก:
นักกีฬาอีสปอร์ตในซีเกมส์ต้องมีอายุ 18 ปี ตามกฎเจ้าภาพ เวียดนาม
เกม FreeFire เป็นข้อตกลงที่ทุกประเทศห้ามนักกีฬาจาก Pro League ของแต่ละประเทศ
ที่มา: facebook.com/thailandesports

#สมาคมกฬาอสปอรตแหงประเทศไทยประกาศรายชอนกกฬาอสปอรตทมชาตไทยชดซเกมส #ครงท #ทประเทศเวยดนามแลว


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button