Game

สรุปจำนวนเหรียญชาติไทย การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 หมวด Esports

แข่งกันครบแล้วเรียบร้อยในส่วนของการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในหมวด Esports โดยมีการแข่งขันทั้งหมดอยู่ 8 เกม ด้วยกัน (มีสองเกมที่มีการแข่ง 2 ประเภท) ซึ่งไทยเราไม่ได้ลงแข่งเพียงแค่สองเกมเท่านั้น ได้แก่ CrossFire และ Mobile Legends: Bang Bang เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเกมประเทศไหนที่ได้เหรียญและประเทศไทยเราชนะในการแข่งเกมไหนบ้าง

Esports


CrossFire

Esports

เหรียญทอง : เวียดนาม
เหรียญเงิน : ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง : อินโดนีเซีย

*ทีมไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาในการแข่งขันเกมนี้


League of Legends

Esports

เหรียญทอง : เวียดนาม
เหรียญเงิน : ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง : สิงคโปร์


FIFA Online 4

Esports

เหรียญทอง : ไทย
เหรียญเงิน : เวียดนาม
เหรียญทองแดง :
มาเลเซีย


League of Legends: Wild Rift (ทีมชาย)

Esports

เหรียญทอง : เวียดนาม
เหรียญเงิน : ไทย
เหรียญทองแดง :
สิงคโปร์


League of Legends: Wild Rift (ทีมหญิง)

Esports

เหรียญทอง : ฟิลิปปินส์
เหรียญเงิน : สิงคโปร์
เหรียญทองแดง :
ไทย


Arena of Valor (RoV)

Esports

เหรียญทอง : ไทย
เหรียญเงิน : เวียดนาม
เหรียญทองแดง :
มาเลเซีย


PUBG Mobile (เดี่ยว)

Esports

เหรียญทอง : เวียดนาม
เหรียญเงิน : อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง :
ไทย


PUBG Mobile (ทีม)

Esports

เหรียญทอง : อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน : เวียดนาม
เหรียญทองแดง :
มาเลเซีย


Free Fire

Esports

เหรียญทอง : อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน : อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง :
ไทย


Mobile Legends: Bang Bang

Esports

เหรียญทอง : ฟิลิปปินส์
เหรียญเงิน : อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง :
สิงคโปร์

*ทีมไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาในการแข่งขันเกมนี้


สรุปเหรียญทั้งหมดประเทศไทย

2 เหรียญทอง จาก FIFA Online 4 และ RoV
1 เหรียญเงิน จาก LoL:Wild Rift (ชาย)
3 เหรียญทองแดง จาก LoL:Wild Rift (หญิง), PUBG Mobile (เดี่ยว) และ Free Fire


ข้อมูลมากกว่านี้

สรุปจำนวนเหรียญชาติไทย การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 หมวด Esports

แข่งกันครบแล้วเรียบร้อยในส่วนของการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในหมวด Esports โดยมีการแข่งขันทั้งหมดอยู่ 8 เกม ด้วยกัน (มีสองเกมที่มีการแข่ง 2 ประเภท) ซึ่งไทยเราไม่ได้ลงแข่งเพียงแค่สองเกมเท่านั้น ได้แก่ CrossFire และ Mobile Legends: Bang Bang เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเกมประเทศไหนที่ได้เหรียญและประเทศไทยเราชนะในการแข่งเกมไหนบ้าง

CrossFire

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : ฟิลิปปินส์เหรียญทองแดง : อินโดนีเซีย
*ทีมไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาในการแข่งขันเกมนี้
League of Legends

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : ฟิลิปปินส์เหรียญทองแดง : สิงคโปร์
FIFA Online 4

เหรียญทอง : ไทยเหรียญเงิน : เวียดนามเหรียญทองแดง : มาเลเซีย
League of Legends: Wild Rift (ทีมชาย)

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : ไทยเหรียญทองแดง : สิงคโปร์
League of Legends: Wild Rift (ทีมหญิง)

เหรียญทอง : ฟิลิปปินส์เหรียญเงิน : สิงคโปร์เหรียญทองแดง : ไทย
Arena of Valor (RoV)

เหรียญทอง : ไทยเหรียญเงิน : เวียดนามเหรียญทองแดง : มาเลเซีย
PUBG Mobile (เดี่ยว)

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : อินโดนีเซียเหรียญทองแดง : ไทย
PUBG Mobile (ทีม)

เหรียญทอง : อินโดนีเซียเหรียญเงิน : เวียดนามเหรียญทองแดง : มาเลเซีย
Free Fire

เหรียญทอง : อินโดนีเซียเหรียญเงิน : อินโดนีเซีย เหรียญทองแดง : ไทย
Mobile Legends: Bang Bang

เหรียญทอง : ฟิลิปปินส์เหรียญเงิน : อินโดนีเซีย เหรียญทองแดง : สิงคโปร์
*ทีมไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาในการแข่งขันเกมนี้
สรุปเหรียญทั้งหมดประเทศไทย
2 เหรียญทอง จาก FIFA Online 4 และ RoV1 เหรียญเงิน จาก LoL:Wild Rift (ชาย)3 เหรียญทองแดง จาก LoL:Wild Rift (หญิง), PUBG Mobile (เดี่ยว) และ Free Fire

#สรปจำนวนเหรยญชาตไทย #การแขงขนซเกมสครงท #หมวด #Esports

สรุปจำนวนเหรียญชาติไทย การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 หมวด Esports

แข่งกันครบแล้วเรียบร้อยในส่วนของการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในหมวด Esports โดยมีการแข่งขันทั้งหมดอยู่ 8 เกม ด้วยกัน (มีสองเกมที่มีการแข่ง 2 ประเภท) ซึ่งไทยเราไม่ได้ลงแข่งเพียงแค่สองเกมเท่านั้น ได้แก่ CrossFire และ Mobile Legends: Bang Bang เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเกมประเทศไหนที่ได้เหรียญและประเทศไทยเราชนะในการแข่งเกมไหนบ้าง

CrossFire

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : ฟิลิปปินส์เหรียญทองแดง : อินโดนีเซีย
*ทีมไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาในการแข่งขันเกมนี้
League of Legends

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : ฟิลิปปินส์เหรียญทองแดง : สิงคโปร์
FIFA Online 4

เหรียญทอง : ไทยเหรียญเงิน : เวียดนามเหรียญทองแดง : มาเลเซีย
League of Legends: Wild Rift (ทีมชาย)

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : ไทยเหรียญทองแดง : สิงคโปร์
League of Legends: Wild Rift (ทีมหญิง)

เหรียญทอง : ฟิลิปปินส์เหรียญเงิน : สิงคโปร์เหรียญทองแดง : ไทย
Arena of Valor (RoV)

เหรียญทอง : ไทยเหรียญเงิน : เวียดนามเหรียญทองแดง : มาเลเซีย
PUBG Mobile (เดี่ยว)

เหรียญทอง : เวียดนามเหรียญเงิน : อินโดนีเซียเหรียญทองแดง : ไทย
PUBG Mobile (ทีม)

เหรียญทอง : อินโดนีเซียเหรียญเงิน : เวียดนามเหรียญทองแดง : มาเลเซีย
Free Fire

เหรียญทอง : อินโดนีเซียเหรียญเงิน : อินโดนีเซีย เหรียญทองแดง : ไทย
Mobile Legends: Bang Bang

เหรียญทอง : ฟิลิปปินส์เหรียญเงิน : อินโดนีเซีย เหรียญทองแดง : สิงคโปร์
*ทีมไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาในการแข่งขันเกมนี้
สรุปเหรียญทั้งหมดประเทศไทย
2 เหรียญทอง จาก FIFA Online 4 และ RoV1 เหรียญเงิน จาก LoL:Wild Rift (ชาย)3 เหรียญทองแดง จาก LoL:Wild Rift (หญิง), PUBG Mobile (เดี่ยว) และ Free Fire

#สรปจำนวนเหรยญชาตไทย #การแขงขนซเกมสครงท #หมวด #Esports


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button