Entertainment

เทรนเนอร์จงพร้อม! ศึก Pokemon Championships 2021-22 เผยวันจัดงานแล้ว

ขณะเดียวกัน รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงกติกาและกติกาการแข่งขันจะประกาศให้ทราบภายหลัง เพื่อนๆที่สนใจสามารถติดตามและรอการอัพเดทได้เร็วๆนี้

แหล่งที่มา: Pokemon TCG Thailand


ติดตามข่าวสารอื่นๆ บนเว็บไซต์ Online Station ได้ที่ https://www.online-station.net


ข้อมูลมากกว่านี้

เทรนเนอร์จงพร้อม! ศึก Pokemon Championships 2021-22 เผยวันจัดงานแล้ว

ขณะเดียวกัน รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงกติกาและกติกาการแข่งขันจะประกาศให้ทราบภายหลัง เพื่อนๆที่สนใจสามารถติดตามและรอการอัพเดทได้เร็วๆนี้

แหล่งที่มา: Pokemon TCG Thailand
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ในเว็บไซต์ Online Station ได้ที่ https://www.online-station.net

#เทรนเนอรจงพรอม #ศก #Pokemon #Championships #เผยวนจดงานแลว

ขณะเดียวกัน รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงกติกาและกติกาการแข่งขันจะประกาศให้ทราบภายหลัง เพื่อนๆที่สนใจสามารถติดตามและรอการอัพเดทได้เร็วๆนี้

แหล่งที่มา: Pokemon TCG Thailand
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ในเว็บไซต์ Online Station ได้ที่ https://www.online-station.net

#เทรนเนอรจงพรอม #ศก #Pokemon #Championships #เผยวนจดงานแลว


#เทรนเนอรจงพรอม #ศก #Pokemon #Championships #เผยวนจดงานแลว

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button